Een plant voor buurtteam «De Havelaar»

“Geef  ‘m wat water en wat liefdevolle aandacht, dan groeit ie vanzelf!” Met die boodschap overhandigde Reinier Schippers, ervaringsdeskundige van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis, een mooie groene plant aan Carla Spilker, hét gezicht van Huis van de Wijk De Havelaar.

Ambtenaren langs net gestarte buurtteams

Op 1 april zijn de nieuwe buurtteams gestart en om dat te vieren gingen ambtenaren van de gemeente bij alle buurtteams langs om een mooie plant te overhandigen. Deze gelegenheid grepen Berend de Groote en Reinier Schippers (beide kwartiermaker ervaringsdeskundigheid bij ANE) aan om buurtteam “De Havelaar”, het buurthuis waar het ANE vaak bijeenkomsten organiseert, te verrassen. 

Met open armen!

Carla Spilker, sinds jaar en dag hét gezicht van het gezellige huis van de Wijk de Havelaar, is er blij mee. Of er voor het buurtteam in haar Huis van de Wijk al een ervaringsdeskundige in beeld is, weet zijn niet. Wat zij wel weet is dat zij hem of haar met open armen zal ontvangen!  En natuurlijk hoopt zij ook dat er in de Havelaar snel weer voor iedereen gezellige activiteiten georganiseerd kunnen worden (ook voor het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis!), want daar is volgens Carla, duidelijk behoefte aan!

Opdracht van de gemeente – ANE draagt bij aan de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid in buurtteams

ANE draagt bij aan de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid in buurtteams

Al geruime tijd is het ANE betrokken bij de inzet van ervaringsdeskundigheid in buurtteams. Dat was via inkoop, inzet in de Verbondsteams en bijdragen aan het werkkader voor de buurtteams, waar het ervaringsdeskundigheid betreft met een advies en bijsluiter.

Wij zijn heel blij te kunnen delen dat ons voorstel voor het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid in de nieuwe buurtteams in Amsterdam is aangenomen.

Vanuit het ANE netwerk gaan we aan de slag met de opdracht van de gemeente om samen met de gemeente, de buurtteamorganisaties, hun partners én ervaringsdeskundigen, bij te dragen aan een sterke positie van ervaringsdeskundigheid in de buurtteams.

In de nieuwe buurtteams die starten, gaan ook ervaringsdeskundigen werken. Omdat dit een (relatief) nieuwe functie is voor alle betrokkenen, is het belangrijk om tijd te maken voor kennisontwikkeling. ANE gaat zich inzetten op:

  1. het versterken van ervaringsdeskundigen werkzaam in buurt- en wijkteams
  2. het ontwikkelen van praktijkkennis ‘ervaringsdeskundigheid in buurtteams’
  3. verbinding maken met de buurtteamontwikkeling in Amsterdam.

Wat gaan we doen?

ANE gaat hiervoor een gezamenlijk en vooral praktisch “bondgenootschap” organiseren.  Dat doen we door middel van regelmatige (intervisie) bijeenkomsten voor ervaringsdeskundigen die aan de slag zijn in de buurtteams, maar ook voor alle betrokkenen (andere professionals, (buurtteam)organisaties, en gemeente):

  • Een stedelijke intervisiegroep “ED in buurtteams”;
  • De kring bondgenoten “ED in buurtteams”, in de vorm van netwerkbijeenkomsten;
  • Focusgroepen om met elkaar te onderzoeken wat er in de stad gebeurt en nodig is om ervaringsdeskundigheid optimaal te benutten.

Meer informatie of contact

Contactpersoon voor de activiteiten voor de buurtteamontwikkeling is op dit moment Reinier Schippers (06 5195 1888). Hij is bereikbaar via info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

We informeren jullie graag middels onze nieuwsbrief. Inschrijven kan via een mail naar info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl met het verzoek voor de nieuwsbrief.

Wil je meer lezen over de buurtteams in Amsterdam kijk dan op de algemene website over buurtteams in Amsterdam: Buurtteam Amsterdam | Ondersteuning voor iedere Amsterdammer

ANE College «Het verdwenen zelf» trekt veel geïnteresseerden

Een kleine zeventig geïnteresseerden woonden op donderdagmiddag 1 april het ANE college “Het verdwenen zelf” bij. Tako Engelfriet, voorzitter van de stichting “Het verdwenen zelf” gaf een interessante presentatie. Ook beantwoordde hij de vele vragen die in de chat werden gesteld. De uitzending is hier terug te bekijken. Open hier de presentatie. Voor meer info en documentatie over dit onderwerp bekijk onze pagina “Colleges”.

Ervaringsdeskundigen én ambtenaren delen hun ervaringen over inzetten ervaringskennis tijdens lunchbijeenkomst “West draait door” voor ambtenaren in Amsterdam West

Tijdens de editie van 21 januari van “West Draait Door”, de lunchbijeenkomst voor de ambtenaren van stadsdeel West, was het thema “Ervaringsdeskundigen: wie zijn dat en wat kunnen we er mee?”

Nadat de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West Fenna Ulichki opende met een leuke anekdote, nam Martin Hamelink het woord. Martin is als Projectleider bij WPI betrokken bij het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE).  Lees hier verder.

“Kick-off 2021” zeer geslaagde start van het nieuwe jaar!

Met bijna vijftig bezoekers en een heel afwisselend programma waarin de kwartiermakers o.a. de doelen voor 2021 toelichtten, startte het ANE heel enthousiast en energievol. De borrel naderhand werd ondanks ZOOM bijna een echte live borrel. Er kwamen veel tips en wensen naar voren van mensen die actief een steentje aan het ANE willen bijdragen. Bijvoorbeeld door mee te doen in de Kringen (werkgroepen). Wil jij dat ook? Mail dan naar info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

verslag | toespraak | presentatie

Aanbestedingen voor de onderdelen Aanvullende individuele ondersteuning, Dagbesteding, Hulp bij het huishouden en MOBW door de gemeente ingetrokken

Nieuwe procedure voor contractering aanvullende ondersteuning Wmo en MOBWDe gemeenteAmsterdamheeft 19 januari 2021 besloten om de lopende aanbestedingsproceduresvan de aanvullende ondersteuning Wmo en Maatschappelijke OpvangBeschermd Wonen (MOBW) voor 2021 en verder, deels in te trekken en een nieuwe procedure te gaan organiseren. AchtergrondOp 18 november 2020 zijn er in beide Wmo-aanbestedingen voorlopige gunningsbesluiten genomen. De volgende Wmo-voorzieningen vallen hieronder: Aanvullende individuele ondersteuning (nu: Ambulante Ondersteuning), Hulp bij Huishouden, Dagbesteding, MOBW, Logeeropvang en Ondersteuning en Opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld. De opdrachten zijn een belangrijk onderdeel van de transitie van het sociaal stelsel. Deze transitie moet leiden tot een goed functionerend, laagdrempelig en efficiënt stelsel van sociale zorg en ondersteuning.Er zijn zes kort gedingen aangespannen bij aanvullende ondersteuning Wmo. De voornaamste klacht gaat over de onduidelijkheid van de verdelingssystematiek van de cliëntplekken.Gebleken is dat dit aspect onvoldoende was uitgewerkt in de aanbestedingsstukken.Vanwege dit gebrek is besloten de aanbesteding in te trekkenvoor de onderdelen: Hulp bij Huishouden, Dagbestedingen Aanvullende individuele ondersteuning. Omdatin de aanbestedingsprocedure voor de MOBW dezelfde verdelingssystematiek is gehanteerd, is dezeook ingetrokken. Wat betekent dit voor zorgcontinuïteit aan Amsterdammers?De huidigeoverbruggingsovereenkomsten aanvullende ondersteuning Wmo en MOBW met de huidige zorgaanbieders worden verlengd zodat de zorg en ondersteuning aan cliënten kan worden voortgezet. Deze overeenkomsten waren al afgesloten vanaf 1 januari 2021 tot 1 april 2021 en verlengt de gemeente tot een nieuwe procedure is afgerond. Logeeropvang en Huiselijk Geweld wel gegundVoor Logeeropvangen Ondersteuning en Opvang van slachtoffers bij Huiselijk Geweld zijn geen bezwaren ontvangen en om die reden is intrekking niet aan de orde. Er worden nieuwe contracten afgesloten met de gegunde zorgaanbieders per 1 april 2021. Consequenties voor het nieuwe stelsel en de buurtteamsVoorop staat dat de zorg en ondersteuning aan kwetsbare Amsterdammers door gaat.De beslissing de aanbestedingen in te trekkenzal de beoogde transitie van het sociaal stelselin Amsterdam vertragen. Waarschijnlijk zal de opbouw van de buurtteams nu meer tijd kosten, maar de buurtteams starten zoals gepland op 1 april 2021 voor Amsterdammers die zich melden met een ondersteuningsvraag.Een deel van de huidigeAmbulante Ondersteuning gaat vanaf 1 april 2021 overnaar de buurtteams. Daar worden met huidige zorgaanbieders afsprakenover gemaakt.De gemeente vindt het belangrijk om een goede en betrouwbare opdrachtgever te zijn die staat voor gelijkheid en navolgbaarheid. Door op dit moment de aanbesteding in te trekken, biedt de gemeente direct duidelijkheid aan de inschrijvers. Ook bespaart het alle betrokkenen de tijd en middelen die een procedure in de rechtbank vergt.Meer informatie? Nadere informatie en de brief waarmee de leden van de gemeenteraad zijn geïnformeerd, is te vinden op: www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/buurtteams/inkooptraject-aanvullende-ondersteuning

Nieuw ANE college generatiearmoede donderdag 28 januari 15u-16u30

–Wo 27 januari: Het college is zo goed als vol–

Wij zijn zeer verheugd je te kunnen uitnodigen voor het ANE college over generatiearmoede: “Erfelijkheid van armoede” met sprekers Famke ten Brinke en Martin Pragt (ervaringsdeskundige).

Wat: ANE College “Erfelijkheid van armoede”
Wanneer: Donderdag 28 januari 2021  15u-16u30
Waar: ZOOM (link krijg je na aanmelden)

Wij zijn zeer verheugd je te kunnen uitnodigen voor het ANE college over generatiearmoede: “Erfelijkheid van armoede” met sprekers Famke ten Brinke en Martin Pragt (ervaringsdeskundige). Famke en Martin hun missie is om mensen meer bewust te maken van wat het is als je in armoede opgroeit en hoe dat je leven beïnvloedt. En mensen en organisaties te leren hoe uit de vicieuze “armoede” cirkel te komen. Om daarmee de systemen en mechanismen die uitsluiting op grond van armoede veroorzaken, te veranderen. “Een opgeleide ervaringsdeskundige weet wat armoede echt met je doet. Ze herkennen de ander in generatiearmoede en spreken de taal van de ander, verbaal en non-verbaal”, aldus Famke en Martin op hun website www.sterkuitarmoede.nl.

Bij armoede denk je al snel aan geld. Maar de problematiek voortkomend uit het opgroeien in armoede is veel breder en complexer. Het is bijvoorbeeld ook een groot verschil of je uit een familie komt die al generaties lang armoede kent of dat je door omstandigheden armoedig bent geworden.

Hoe zit dat dan? Martin en Famke leggen het uit.

Na hun presentatie zullen we in groepen uiteengaan en discussiëren over een aantal stellingen.

Op hun website staan ook interviews en filmpjes om een beeld te krijgen waarover het gaat. Kijk daarvoor hier.

Wat: ANE College “Erfelijkheid van armoede”

Wanneer: Donderdag 28 januari 2021  15u-16u30

Waar: ZOOM (inschrijving gesloten door maximale aantal deelnemers bereikt)

Wie weet tot donderdag 28 januari!

Skip to content