ANE werkt aan nieuw advies ervaringsdeskundigen in Buurtteams

Amsterdammers met een ondersteuningsvraag kunnen sinds april 2021 terecht bij de buurtteams. Om goed te kunnen aan sluiten bij de leefwereld hebben de nieuwe buurtteams de opdracht gekregen om te werken met ervaringsdeskundigen. In bijna elk stadsdeel is hiermee een begin gemaakt. Er werken nu zo’n twintig ervaringsdeskundigen (in een baan of als stagiaire of vrijwilliger) voor de buurtteams. Dat betekent overigens nog niet dat elk team beschikt over één of meer ervaringsdeskundigen.

ANE heeft in 2020 een advies opgesteld hoe de inzet van ervaringsdeskundigen zorgvuldig kan worden ingevuld. Met de kring “Buurtteams Bondgenoten” bekijkt ANE met een aantal ervaringsdeskundigen die voor de buurtteams zijn gaan werken hoe hun werk zich ontwikkelt. Ook krijgt ANE een indruk uit de intervisiebijeenkomsten en gesprekken met managers en betrokken collega’s van de buurtteams. Op basis daarvan werkt ANE nu aan een nieuw advies waarin deze ervaringen zijn verwerkt. Daarover gaan we de komende maand met vertegenwoordigers van de buurtteams en andere betrokkenen in gesprek. Op 8 februari 2022 organiseren we voor buurtteamorganisaties een bijeenkomst om over dat concept advies verder te spreken. Uitnodigingen worden in de week van 10 januari verspreid.

Skip to content