Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE)

Betere oplossingen voor hardnekkige sociale problematiek vereisen samenwerking tussen burgers en overheid en “ervaringskennis” is daartoe de sleutel! Dat is de visie van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE). Hét open netwerk, voor iedereen die een sterkere positie van ervaringskennis en ervaringsdeskundige in Amsterdam belangrijk vindt. Meer over onze visie lees je hier.

Schrijf mij in voor de maandelijkse nieuwsbrief van het ANE

Oproep: Wil jij je kwaliteiten als ervaringsdeskundige versterken voor het werken in (buurt)teams? Er zijn nog een paar plaatsen vrij in de ‘leerlijn’ die in november start. Lees meer.
Aanstaande woensdag is er een speciale workshop over de ‘leerlijn’ tijdens de Week van de Participatie. Aanmelden voor de workshop aanstaande woensdag 9u30-11u.

Nieuws

2 november “Allerzielen”: Voor wie wil jij jouw kaarsje laten branden?

Wie mis jij? Bij wie wil jij graag nog even stilstaan?
Verlies en gemis is universeel. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of welk geloof je hebt.
We voelen allemaal dezelfde pijn in het gemis. Ieders verlies is hierin echt hetzelfde.
Daarom is het fijn om hier gezamenlijk tijdens “Allerzielen” bij stil te staan. Helaas kan dit door het Corona virus niet fysiek. Maar het kan wel online en wel via facebook op 2 november om 19uur. Lees de hele uitnodiging van Linda hier.


ANE zoom College “Baancreatie ervaringsdeskundigen: werkt dat?” donderdag 5 november 15.00-16.30

“Inclusief zijn, niet over de burger maar met de burger.”
Dit soort uitspraken hoor je de laatste tijd. Maar waar hebben ze het nu eigenlijk over? Aanmelden voor het college aanstaande donderdag 5 november. Lees hier verder over het ANE Zoom College met o.a. onderzoeker Saskia Andriessen.


Interessante workshops voor ervaringsdeskundigen tijdens de week van de participatie ma 2 t/m vrij 6 november

Wil je weten hoe het ANE zijn volgende fase in gaat? Doe dan mee met de workshop op woensdag van 15u-16u. Vind hier een greep uit het aanbod. Of kijk op de website voor het gehele aanbod.


De zeven buurtteamorganisaties bekend

De gemeente Amsterdam heeft in het kader van de subsidieregeling voor Buurtteam Amsterdam de subsidie aan zeven buurtteamorganisaties verleend. Na een uitgebreid beoordelingstraject heeft het college van B en W dit op 21 oktober bekend gemaakt. Lees verder.


De Buurtteam special

Wat gaat er gebeuren met de ondersteuning aan de Amsterdammer die (heftige) problemen heeft? Wat hebben verbondsteams met buurtteams te maken? Lees hier de verhalen van de mensen die er midden in zitten. Zeven mensen, zeven mooie verhalen vanuit verschillende perspectieven. Lees de buurtteam special. Heb jij ook een mooi verhaal over de toepassing van ervaringskennis in Amsterdam? Laat het weten aan matthijs.post@amsterdam.nl (communicatie ANE)


Werken in een Verbondsteam. Hoe werkt dat?

Wil jij weten hoe het voor een ervaringsdeskundige is om in een Verbondsteam en toekomstig Buurtteam te werken? Lees dan het interview dat het ANE met Patrick Theunissen maakte.


NIEUWE RUBRIEKWIE Doen Mee met ANE?

Veel mensen buiten de “Ervaringsdeskundigheidswereld” reageren nog verbaasd als je de term “Ervaringsdeskundigheid” laat vallen. In dit interview met Martinus den Boer, deelnemer aan een van de ANE werkgroepen, wordt meteen duidelijk wat de meerwaarde van een ervaringsdeskundige is en waarom zij zo belangrijk zijn voor Amsterdammers met een zorgvraag.


Jaarverslag ANE

Ons eerste jaarverslag mét daarin een aantal aanbevelingen is klaar.
Bijlagen


mooie opbrengst college “Beroepsmatig werkende ervaringsdeskundigen in de Buurtteams”

Op  woensdag 2 september organiseerde ANE een “werk” college over “Beroepsmatig werkende ervaringsdeskundigen in de Buurtteams”. Zie hieronder de reportage en de foto’s. De rijke opbrengst volgt nog.

Reportage | Foto’s


Gevarieerd programma tijdens ZOOMer lunchbijeenkomst, Één jaar ANE

We blikten dinsdag 30 juni 2020 terug op een jaar waarin we met zes werkgroepen en vele colleges veel gedaan en bereikt hebben.
Jaaroverzicht ANE
Hele bijeenkomst 1-jaar ANE
Kartrekkers ANE aan het woord


ANE ZOOM College “Iedereen is ervaringsdeskundig” | 17 juni 2020

Woensdag 17 juni presenteerde het ANE het college “Iedereen is ervaringsdeskundig” met spreker Trudy Jansen. Voor de eerste keer niet op een fysieke locatie maar online met behulp van het programma ZOOM.

Video | Powerpoint | Reportage | Meer ANE colleges


ANE Werkgroepen boeken vooruitgang (mei 2020)

Onze werkgroepen blijven “op afstand” actief en boeken resultaten.

Werkgroep “Werken in buurtteams”

In het afgelopen jaar zijn tien ervaringsdeskundigen volwaardig betrokken bij een pilot voor de toekomstige buurtteams, ook wel “Verbond van 100” genoemd. Zij volgen een speciaal op maat gemaakte opleiding bij de Vrijwilligersacademie. En richten zich daarbij ook op de rol, positie en het functioneren van ervaringsdeskundigen binnen de toekomstige buurtteams. Ook hebben zij in het kader van deze opleiding regelmatig intervisie. Reinier Schippers van het ANE zal samen met hen in de komende maanden concreet antwoord geven op de vraag: Wat is er nodig is om ervaringsdeskundigen beroepsmatig in te zetten in de toekomstige Buurtteams Amsterdam vanaf 2021?

Werkgroep “Werk & Stage WPI”

Vanuit de werkgroep “Werk & Stage WPI” boekt Martin Hamelink ook vooruitgang. Zo bracht hij afgelopen maand het onderwerp “Ervaringsdeskundige” op de agenda van het platform Werk Participatie en Inkomen (WPI) van de Gemeente Amsterdam. Dit platform heeft een adviesfunctie binnen WPI. Ook zijn er nu drie teams die onderzoeken hoe ervaringsdeskundigen bij hen in te passen is. Martin schrijft nu voor een van die teams een functieprofiel voor een ervaringsdeskundige. Daarnaast heeft hij contact met teams binnen WPI om de toegevoegde waarde van de inzet van ervaringsdeskundigen te onderzoeken.  

Werkgroep “Competentieontwikkeling”

Ook de werkgroep “Competentieontwikkeling” is voortvarend aan de slag gegaan.
In een workshop hebben de werkgroep leden geprobeerd vast te stellen wat ze willen leren  om de verschillende rollen, die je als ervaringsdeskundige kunt aannemen, goed te kunnen vervullen. In andere bijeenkomsten spraken zij over de uitgangspunten die nodig zijn voor het ontwikkelen van hun ervaringskennis tot ervaringsdeskundigheid. Een belangrijk uitgangspunt is dat een ervaringsdeskundige kan groeien in een omgeving waar hij/zij kan werken in de praktijk, in een training kan oefenen waar hij/zij tegen aanloopt en door middel van gesprekken in groepen ervaringen kan uitwisselen en kan leren van en met anderen. Het vraagt dus ook iets van de werk- of stageplek.
Binnenkort gaan ze hun bevindingen ook toetsen aan andere ervaringsdeskundigen uit de praktijk om zodoende steeds duidelijker te krijgen wat er voor nodig is om je als ervaringsdeskundige te blijven ontwikkelen.

Download hier de leidraad competentieontwikkeling


Wil je ook iets met je ervaring maar weet je niet waar te beginnen? We denken graag met je mee. Neem daarvoor contact met ons op via Berend de Groote: b.de.groote@amsterdam.nl


Over ANE

Wie zijn het ANE?
Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is een snel groeiend netwerk van ervaringsdeskundigen, ambtenaren én andere professionals. Het netwerk, nu nog aangejaagd door een groep kartrekkers, streeft naar ‘een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering’. Want hoe het écht is om gebukt gaan onder schulden, te moeten leven in armoede, met een fysieke of psychische beperking, of verslaafd te zijn, dat leer je niet uit een boekje. Het is de levenservaring van Amsterdammers zelf!

Een open netwerk
Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) is een open netwerk – los van bestaande structuren- van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals en komt voort uit het initiatiefvoorstel “Hup ervaringsdeskundigen” (2019). Het kennisnetwerk is niet ‘nieuw’. Het bouwt voort op en verbindt de ervaring en kennis die er al is in de stad.

De ANE kwartiermakers (wegbereiders):
Reinier Schippers
Astrid Phillips
Berend de Groote
Esmeralda van der Naaten

De (oorspronkelijke) werkgroep trekkers:
Reinier Schippers
Eric van der Eerden
Martin Hamelink
Martin Stam
André van Vught
Dini Glas
Bram Vreeswijk
Astrid Philips
Esmeralda van der Naaten

Communicatie:
Matthijs Post

Ervaringskennis van grote waarde
De kennis die Amsterdammers door hun ervaring hebben opgedaan, is van grote waarde voor andere Amsterdammers. ‘Betrek ervaringsdeskundigen actief bij de uitvoering en ontwikkeling van beleid’, stelt het Amsterdams Stadsbestuur daarom. Echter zoveel Amsterdammers, zoveel ervaringen. En wat maakt een ervaring tot kennis? En wat maakt kennis tot deskundig? Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis brengt Amsterdammers met hun schat aan persoonlijke ervaringskennis samen én verder.

Wat doet het ANE?
Het ANE streeft naar een gelijkwaardige positie voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Met werkgroepen werken wij actuele thema’s rond ervaringskennis- en deskundigheid uit. We adviseren hierover het stadsbestuur. Daarnaast dragen we zorg voor  kennisdeling tussen ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals door colleges en andere bijeenkomsten te organiseren. Deze colleges staan voor alle geïnteresseerden open.

Publicaties
Op deze plek verzamelen we publicaties vanuit het Netwerk. Dat kunnen adviezen zijn, maar ook presentaties of notities. Zoek je iets, maar vind je het niet? Neem dan contact met ons op: info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

Ga naar publicaties

ANE || werkgroepen

Inkoop & Aanbesteding

Trekkers:
Eric van der Eerden
Reinier  Schippers

Thema
Verscherpte de eisen bij aanbesteding van zorg en jeugdhulp ten aanzien van een vergrootte zeggenschap van mensen.

Doelstelling
Waarborgen van gebruikers- betrokkenheid ten behoeve van een voor de gebruiker meer passend ervaren aanbod. Verscherpte eisen bij aanbesteding van zorg en jeugdhulp ten aanzien van een vergrootte zeggenschap van mensen.

Lees meer

Praktijklab Werk & Stage bij de gemeente Amsterdam

Trekker:
Martin Hamelink

Thema
Ontwikkeling van de gemeente tot inclusieve werkgever, die de inzet van ervaringsdeskundigen waardeert met echte banen.

Doelstellingen
1. De kansen voor werkzoekende potentiële ervaringsdeskundigen onderzoeken;
2. Ontwerpen beloningsstructuur;
3. Inclusief werkgeverschap.

Lees meer

Competentieontwikkeling

Trekkers:
Astrid Philips
Esmeralda van der Naaten

Thema
Zorg dragen voor passende opleidingsplaatsen voor mensen met ervaring, zowel voor beroepskrachten als voor vrijwilligers.

Doelstelling

Doel is dat iedereen die zich wil inzetten als ervaringsdeskundige in Amsterdam, op een goede manier kan werken aan de competenties die hij of zij nodig heeft.

Lees meer

Werken in Buurtteams

Trekker:
Reinier Schippers

Thema
Ontwikkeling van de gemeente tot inclusieve werkgever, die de inzet van ervaringsdeskundigen waardeert met echte banen.

Doelstelling
Experimenteer met de inzet van ervaringsdeskundigen in verschillende rollen in de verbondsteams als “test” voor de buurtteams.

Lees meer

Visie & Participatieparagraaf

Trekker:
Martin Stam
André van Vught

Thema
Een standaard “Participatieparagraaf Ervaringsdeskundigen” in beleidsstukken.

Doelstelling

Kanteling naar een relationele wijze van werken tussen burgers en professionals.

Lees meer

ANE || Bijeenkomsten

Aankondigingen
Hoe gaat ANE verder? Dat en vele andere workshops tijdens de Week van de Participatie 2-6 november

Wil je weten hoe het ANE zijn volgende fase in gaat? Doe dan mee met de workshop aanstaande woensdag van 15u-16u. Vind hier een greep uit het aanbod. Of kijk op de website voor het gehele aanbod. Alles workshops tijdens de week van de Participatie zijn online.


Wat houdt de leerlijn nu precies in?

Wist je dat de ‘leerlijn’ ervaringsdeskundigen ondersteunt bij het werken in teams met andere professionals. Tijdens de workshop “Leerlijn Buurtteams’ in de Week van de Participatie kun je er veel meer over horen. Aanmelden. Wist je dat er ook nog een paar plekken vrij zijn in de leerlijn zelf? Lees meer.


Uitnodiging webinar wijkzorg en werk, woensdag 4 november van 11.00-12.30h in kader van Week van de Participatie

Professionaliseren Yes en de Allianties Wijkzorg nodigt je uit voor een dynamische webinar over hoe wij de Amsterdammers kunnen gaan ondersteunen naar betaald werk. Dit doen wij 100% vanuit het perspectief van de Amsterdammer en aansluitend op de Amsterdamse Maatwerk Methode. Lees meer.


Eerdere ANE bijeenkomsten
ANE Zoomerbijeenkomst “Een jaar ANE, de tussenstand” | 30 juni 2020 | Online

Dinsdag 30 juni organiseerden wij de ZOOMerbijeenkomst: “Een jaar ANE, de tussenstand”. De ANE werkgroepen presenteerden hun opbrengsten. Wat ging er goed? Wat leerden we? Wat kon er beter? Ook lieten we zien dat de werkgroepen een logische samenhang hebben waardoor ze elkaar versterken.


Hoe ervaringskennis beter benutten? | 18 juli 2019 | Huis van de Wijk Rivierenbuurt

Amsterdam wil ervaringskennis beter benutten. Dat gebeurt nu nog te weinig. Er is wel veel kennis, maar die is versnipperd. Het verbinden van deze kennis is de bedoeling. Zodat ervaringskennis als kennisbron beter benut kan worden. Dit kan dan via het vormen van een netwerk dat ook adviezen kan geven. De gemeente vraagt het netwerk dan ook gelijk al om advies. Tijdens deze bijeenkomst in Huis van de Wijk Rivierenbuurt spraken we met elkaar hierover en leerden we elkaar beter kennen.

Lees meer in het verslag


De Kick- Off van  Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis | 4 juni 2019 | De Havelaar

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid écht integreren in de dienstverlening, dat vereist een nieuwe “Mindset”.  Elsbeth de Ruijter (lid Raad van Bestuur GGZ InGeest) en Marijn van Ballegooijen (Wethouder in Amstelveen) zijn als bestuurders beiden pioniers in het betrekken van de mensen om wie het gaat. Samen met hen gingen wij dinsdag 4 juni aan de slag; Hoe ontsluiten wij Amsterdams “stille” kennisbron?

En dan? Concreet én creatief aan de slag met actuele thema’s, dat is wat het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis ging doen. De Kick-Off is de eerste in de reeks halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin wij inzichten, ervaringen, resultaten en doelen zullen delen.

Dwars door alle domeinen en knellende kaders heen, los van organisatiebelangen, maken wij ruim baan voor Ervaringskennis. Dus, wat je achtergrond en/of ervaring ook is, sluit je bij ons aan!

Download hier het verslag van de Kick-off
Download hier de presentatie
Download hier de opbrengsten uit de workshops

Contact

    Je kunt dit formulier gebruiken om contact met ons op te nemen of je aan te sluiten bij ons netwerk. Als je je wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief, vermeld dat dan in je bericht. We reageren doorgaans binnen een a twee dagen. Je kunt ons ook direct e-mailen via info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.