Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE)

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is een snel groeiend netwerk van ervaringsdeskundigen, ambtenaren én andere professionals. Het netwerk streeft naar ‘een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering’. Want hoe het is om gebukt te gaan onder schulden, te moeten leven in armoede, met een fysieke of psychische beperking, of verslaafd te zijn, dat leer je niet uit een boekje. Het is de levenservaring van Amsterdammers zelf!

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is ontstaan vanuit een behoefte.
Amsterdam wil ervaringskennis benutten in zorg en dienstverlening. Het is de wens van de gemeente dat de verschillende mensen en partijen zich hiertoe verbinden in de stad.

Betere oplossingen voor hardnekkige problemen vereisen samenwerking tussen burgers en overheid en ervaringskennis is daartoe de sleutel! Dat is de visie van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE). Hét open netwerk, voor mensen met ervaringskennis, (ervaringsdeskundige) beroepskrachten, ambtenaren en bondgenoten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis
(bekijk hier de meest recente nieuwsbrief)

Laatste nieuws

 • Kom kennismaken tijdens het Amsterdams Herstelfestival!
  Op 28 september 2023 organiseren samenwerkende bondgenoten het Amsterdams Herstelfestival. Tijdens het festival kun je meedenken over de toekomst van herstel en mentale gezondheid en tevens kennismaken met het rijke aanbod van herstelactiviteiten en -initiatieven in de stad. Ook het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis doet mee. … Lees meer
 • Presentatie college ‘Een beroepscode voor ervaringsdeskundigen; wat zijn kernwaarden van het werk?’
  Wat is de betekenis en waarde van een beroepscode voor ervaringsdeskundigen? Op 14 juni organiseerde het ANE een werkcollege onder leiding van Marjo Boer over dit thema. Geïnteresseerden kunnen hier de presentatie van dit college downloaden als pdf-bestand. In het project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen is … Lees meer
 • Presentatie college ‘Ooit gehoord van Amsterdam Vitaal & Gezond?’
  Op 12 mei werd in Buurtcentrum De Havelaar een college georganiseerd over het meerjarenprogramma Amsterdam Vitaal & Gezond. Ook de rol die inzet van ervaringskennis hierbij kan spelen werd besproken. Geïnteresseerden kunnen hier de presentatie downloaden als pdf-bestand. Amsterdam Vitaal & Gezond heeft twee ambities: … Lees meer
 • Community of Practice ‘Gewogen Maatwerk’
  Een waardevol leven waar werk zo mogelijk deel van uitmaakt Iedereen die afhankelijk is geweest van een uitkering weet hoe belangrijk een goed contact is met je klantmanager (of ‘klantbegeleider, zoals deze nu heet in Amsterdam). Je bent immers best afhankelijk van die persoon. Zeker … Lees meer
 • Uitnodiging Netwerkborrel Amsterdams Netwerk Ervaringskennis
  Thema: Buurtverbinders. Je bent van harte welkom op de komende netwerkborrel van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis, op woensdag 28 juni in de Stadskas en buurtkamer in Slotervaart. Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om elkaar (nog) beter te leren kennen onder het genot van een drankje. … Lees meer

Vind meer nieuws onder hoofdmenu “Actueel

Amsterdams Netwerk Ervaringskennis

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is een snel groeiend netwerk van ervaringsdeskundigen, ambtenaren én andere professionals. Het netwerk streeft naar ‘een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering’. Want hoe het is om gebukt te gaan onder schulden, te moeten leven in armoede, met een fysieke of psychische beperking, of verslaafd te zijn, dat leer je niet uit een boekje. Het is de levenservaring van Amsterdammers zelf!

Een open netwerk
Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) is een open netwerk – los van bestaande structuren- van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals en komt voort uit het initiatiefvoorstel “Hup ervaringsdeskundigen” (2019). Het kennisnetwerk is niet ‘nieuw’. Het bouwt voort op en verbindt de ervaring en kennis die er al is in de stad. De zeggenschap over het netwerk is geregeld via de kringen en kartrekkers.

Wat doet het ANE?
Het ANE streeft naar een gelijkwaardige positie voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Iedereen die vrijwillige meedoet noemen we bondgenoten.
Met werkgroepen in kringen werken we actuele thema’s rond ervaringskennis- en deskundigheid uit. De mensen die de kringen leiden noemen we kartrekkers. In een kartrekkersoverleg delen we in wat er gebeurt in de verschillende kringen.
Door het werken en kringen dragen we zorg voor  kennisdeling tussen ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals. Dat doen we ook door colleges en andere bijeenkomsten te organiseren. Deze colleges staan voor alle geïnteresseerden open.

De ANE kwartiermaker (wegbereiders):
Eric van der Eerden

Oude en nieuwe kartrekkers:
Reinier Schippers
Martin Stam
André van Vught
Berend de Groote
Dini Glas
Bram Vreeswijk
Esmeralda van der Naaten
Karin Hanekroot
Jamaa Taharrasst
Ruud Post
Patrick Theunissen
Bianca Grootfaam
Douwe Veenstra
Marlou Ruiter
Dayenne Tempo
Jaap Prummel
Erwin Mulder


Communicatie:
nieuws@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Visie
ANE is een open netwerk voor iedereen die een sterkere positie van ervaringskennis en ervaringsdeskundige in Amsterdam belangrijk vindt. Betere oplossingen voor hardnekkige problemen vereisen samenwerking tussen burgers en overheid en ervaringskennis is daartoe de sleutel! Dat is de visie van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE).

Publicaties
Inmiddels zijn uitkomsten ook gepubliceerd. Op deze plek verzamelen we publicaties vanuit het Netwerk. Dat kunnen adviezen zijn, maar ook presentaties of notities. Zoek je iets, maar vind je het niet? Neem dan contact met ons op: info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

Ga naar publicaties

Link voor kartrekkers

Contact

Je kunt dit formulier gebruiken om contact met ons op te nemen of je aan te sluiten bij ons netwerk. Als je je wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief, vermeld dat dan in je bericht.

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief kan ook. Klik hier
Je kunt ons ook direct e-mailen via info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

  Meer weten of zoek je bepaalde expertise rond (de inzet van) ervaringsdeskundigheid? Op deze pagina vind je een overzicht van organisaties in Amsterdam waar je ook terecht kunt.

  Naar de inhoud springen