Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis

Het ANE is een door ervaringsdeskundigen zelf gedragen en vormgegeven stedelijke beweging, die werkt vanuit de visie dat betere oplossingen voor hardnekkige sociale problematiek een samenwerking vereisen tussen burgers en overheid en dat “ervaringskennis” daartoe de sleutel is.

Sinds haar kick-off in juni 2019 heeft het ANE zich ontwikkeld tot hét open netwerk, voor iedereen die wil bijdragen aan een sterkere positionering van ervaringskennis en ervaringsdeskundigen en/of zich wil ontwikkelen tot ervaringsdeskundige.

Het ANE heeft 283 deelnemers (mei 2020) en met haar werkgroepen en duidelijke visie, levert het ANE een belangrijke bijdrage aan het vergroten van burgerbetrokkenheid. Door haar colleges en bijeenkomsten bevordert zij de kennisdeling en verbondenheid tussen (potentiële) ervaringsdeskundigen.

Inschrijven Nieuwsbrief ANE

Wil je op de hoogte blijven van onze Colleges, bijeenkomsten en de ontwikkelingen van onze werkgroepen meld je dan aan voor onze ANE-Nieuwsbrief. Mail info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Nieuws

Gevarieerd programma tijdens de ZOOMer lunchbijeenkomst, Één jaar ANE

“Ik vond het echt heel goed gedaan! Leuk die polls en filmpjes er tussendoor en de gastspreker. Als toeschouwer werd je goed ‘ bezig gehouden’”, een van de vele leuke reacties op ons webinar “Een jaar ANE, de tussenstand”.

We blikten afgelopen dinsdag terug op een jaar waarin we met zes werkgroepen en vele colleges veel gedaan hebben. Onze speciale gast Clemens Blaas, de onlangs afgetreden voorzitter van de Raad van Bestuur van HVO-Querido voerde een onderhoudend gesprek met Astrid Philips. En zij kregen tijdens hun gesprek, o.a. over drie interessante stellingen, gasten als Nel Winkel en Berende de Groote live in de webinar uitzending. Met circa zestig ‘kijkers’ hadden we een mooie opkomst.

Bekijk de uitzending van 1-jaar ANE.

Bekijk het filmpje van een aantal kartrekkers van het ANE.


ANE ZOOM College | 17 juni 2020 | 16.00 – 17.00

“Iedereen is ervaringsdeskundig” met Trudy Jansen

Iedereen heeft wel ergens ervaring mee. Maar ben je dan ook deskundige? Of hangt dat ook af van de rol die je wilt vervullen?

Woensdag 17 juni presenteerde het ANE het college “Iedereen is ervaringsdeskundig”. Voor de eerste keer niet op een fysieke locatie maar online met behulp van het programma ZOOM.

In deze eerste online-setting, die voor ons nog wat onwennig aanvoelde, deelde Trudy Jansen met ons haar mening over de stelling “iedereen is ervaringsdeskundig”. Zoals met veel in het leven bleek de stelling om nuance te vragen. Berend presenteerde het uur en stelde, mede aan de hand van de chatfunctie, vragen van kijkers aan Trudy.

Video Powerpoint Verslag Meer colleges


ANE Werkgroepen boeken vooruitgang (mei 2020)

Onze werkgroepen blijven “op afstand” actief en boeken resultaten.

Werkgroep “Werken in buurtteams”

In het afgelopen jaar zijn tien ervaringsdeskundigen volwaardig betrokken bij een pilot voor de toekomstige buurtteams, ook wel “Verbond van 100” genoemd. Zij volgen een speciaal op maat gemaakte opleiding bij de Vrijwilligersacademie. En richten zich daarbij ook op de rol, positie en het functioneren van ervaringsdeskundigen binnen de toekomstige buurtteams. Ook hebben zij in het kader van deze opleiding regelmatig intervisie. Reinier Schippers van het ANE zal samen met hen in de komende maanden concreet antwoord geven op de vraag: Wat is er nodig is om ervaringsdeskundigen beroepsmatig in te zetten in de toekomstige Buurtteams Amsterdam vanaf 2021?

Werkgroep “Werk & Stage WPI”

Vanuit de werkgroep “Werk & Stage WPI” boekt Martin Hamelink ook vooruitgang. Zo bracht hij afgelopen maand het onderwerp “Ervaringsdeskundige” op de agenda van het platform Werk Participatie en Inkomen (WPI) van de Gemeente Amsterdam. Dit platform heeft een adviesfunctie binnen WPI. Ook zijn er nu drie teams die onderzoeken hoe ervaringsdeskundigen bij hen in te passen is. Martin schrijft nu voor een van die teams een functieprofiel voor een ervaringsdeskundige. Daarnaast heeft hij contact met teams binnen WPI om de toegevoegde waarde van de inzet van ervaringsdeskundigen te onderzoeken.  

Werkgroep “Competentieontwikkeling”

Ook de werkgroep “Competentieontwikkeling” is voortvarend aan de slag gegaan.
In een workshop hebben de werkgroep leden geprobeerd vast te stellen wat ze willen leren  om de verschillende rollen, die je als ervaringsdeskundige kunt aannemen, goed te kunnen vervullen.
In andere bijeenkomsten spraken zij over de uitgangspunten die nodig zijn voor het ontwikkelen van hun ervaringskennis tot ervaringsdeskundigheid. Een belangrijk uitgangspunt is dat een ervaringsdeskundige kan groeien in een omgeving waar hij/zij kan werken in de praktijk, in een training kan oefenen waar hij/zij tegen aanloopt en door middel van gesprekken in groepen ervaringen kan uitwisselen en kan leren van en met anderen. Het vraagt dus ook iets van de werk- of stageplek.
Binnenkort gaan ze hun bevindingen ook toetsen aan andere ervaringsdeskundigen uit de praktijk om zodoende steeds duidelijker te krijgen wat er voor nodig is om je als ervaringsdeskundige te blijven ontwikkelen.


Matthijs Post nieuwe medewerker ANE

Graag stellen we je voor aan onze nieuwe communicatiemedewerker, Matthijs Post. Hij houdt zich onder andere bezig met onze website. Willen jullie ons benaderen? Heb je vragen, suggesties of tips? Of misschien wil je met ons meehelpen de positie van de ervaringsdeskundige te versterken en Ervaringskennis te vergroten? Mail of bel (06-39000339) Matthijs.


Corona

Het Coronavirus heeft ons land in zijn greep. Laten we daarom extra waakzaam zijn voor hen die kwetsbaar zijn, van hulp afhankelijk zijn, of zich juist nu eenzaam voelen. Gelukkig worden er zowel in ons land, als in onze mooie stad, tal van initiatieven genomen om hen die dat nodig hebben bij te staan. Een overzicht van de ons bekende initiatieven vind je onder Corona.


Zijn wij initiatieven vergeten, of hebben jullie tips. Laat het ons weten! Voor informatie en (alternatieve) hulp in verband met de situatie rond het Corona virus, kijk op ons overzicht.

Deze website is in ontwikkeling. Wil je meehelpen of heb je suggesties mail ons!

Over ons

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis streeft samen met ervaringsdeskundigen, ambtenaren én andere professionals naar “Een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering”. Want hoe het écht is om gebukt gaan onder schulden, te moeten leven in armoede, met een fysieke of psychische beperking, of verslaafd te zijn, dat leer je niet uit een boekje. Het is de levenservaring van Amsterdammers zelf!

Een open netwerk
Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) is een open netwerk – los van bestaande structuren- van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals en komt voort uit het initiatiefvoorstel “Hup ervaringsdeskundigen” (2019). Het kennisnetwerk is niet ‘nieuw’. Het bouwt voort op en verbindt de ervaring en kennis die er al is in de stad.

De ANE kwartiermakers:

 • Reinier Schippers
 • Astrid Phillips
 • Berend de Groote
 • Esmeralda van der Naaten

De werkgroep trekkers:

 • Reinier Schippers
 • Eric van der Eerden
 • Martin Hamelink
 • Martin Stam
 • André van Vught
 • Dini Glas
 • Bram Vreeswijk
 • Astrid Philips
 • Esmeralda van der Naaten

Communicatieadviseur:

Van grote waarde
De kennis die Amsterdammers door hun ervaring hebben opgedaan, is van grote waarde voor andere Amsterdammers. ‘Betrek ervaringsdeskundigen actief bij de uitvoering en ontwikkeling van beleid’, stelt het Amsterdams Stadsbestuur daarom. Echter zoveel Amsterdammers, zoveel ervaringen. En wat maakt een ervaring tot kennis? En wat maakt kennis tot deskundig? Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis brengt Amsterdammers met hun schat aan persoonlijke ervaringskennis samen én verder.

Wat doet het ANE?
Het ANE streeft naar een gelijkwaardige positie voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Met werkgroepen werken wij actuele thema’s rond ervaringskennis- en deskundigheid uit. We adviseren hierover het stadsbestuur. Daarnaast dragen we zorg voor  kennisdeling tussen ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals door colleges en andere bijeenkomsten te organiseren. Deze colleges staan voor alle geïnteresseerden open.

Publicaties
Op deze plek verzamelen we publicaties vanuit het Netwerk. Dat kunnen adviezen zijn, maar ook presentaties of notities. Zoek je iets, maar vind je het niet? Neem dan contact met ons op: info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

Ga naar publicaties

Wie is wie

Maak hier nader kennis met de kerngroep en kartrekkers.

ANE || werkgroepen

Inkoop & Aanbesteding

Trekkers:
Eric van der Eerden
Reinier  Schippers

Thema
Verscherpte de eisen bij aanbesteding van zorg en jeugdhulp ten aanzien van een vergrootte zeggenschap van mensen.

Doelstelling
Waarborgen van gebruikers- betrokkenheid ten behoeve van een voor de gebruiker meer passend ervaren aanbod. Verscherpte eisen bij aanbesteding van zorg en jeugdhulp ten aanzien van een vergrootte zeggenschap van mensen.

Lees meer

Werk & Stage WPI

Trekker:
Martin Hamelink

Thema
Ontwikkeling van de gemeente tot inclusieve werkgever, die de inzet van ervaringsdeskundigen waardeert met echte banen.

Doelstelling
1. De kansen voor werkzoekende potentiële ervaringsdeskundigen exploreren;
2. Ontwerpen beloningsstructuur;
3. Inclusief werkgeverschap.

Competentieontwikkeling

Trekkers:
Astrid Philips
Esmeralda van der Naaten

Thema
Zorg dragen voor passende opleidingsplaatsen voor mensen met ervaring, zowel voor beroepskrachten als voor vrijwilligers.

Doelstelling

Doel is dat iedereen die zich wil inzetten als ervaringsdeskundige in Amsterdam, op een goede manier kan werken aan de competenties die hij of zij nodig heeft.

Werken in Buurtteams

Trekker:
Reinier Schippers

Thema
Ontwikkeling van de gemeente tot inclusieve werkgever, die de inzet van ervaringsdeskundigen waardeert met echte banen.

Doelstelling
Experimenteer met de inzet van ervaringsdeskundigen in verschillende rollen in de verbondsteams als “test” voor de buurtteams.

Lees meer

Visie & Participatieparagraaf

Trekker:
Martin Stam
André van Vught

Thema
Een standaard “Participatieparagraaf Ervaringsdeskundigen” in beleidsstukken.

Doelstelling

Kanteling naar een relationele wijze van werken tussen burgers en professionals.

Lees meer


Kleine initiatieven

Trekkers:
Dini Glas
Bram Vreeswijk

Thema
Meer zekerheid voor kleine initiatieven die ervaringsdeskundigen opleiden en afvaardigen.

Doelstelling

1. Initiatiefnemers voelen zich ondersteund en gewaardeerd;
2. Aanmoedigen méér initiatief vanuit ervaringsdeskundigen.

ANE || Agenda

Aankondigingen en verslagen

Hier vind je de aankondigingen en verslagen van de bijeenkomsten van het Netwerk.
Tot ziens op onze ANE bijeenkomsten!

Eerstvolgende ANE Bijeenkomsten

Dinsdag 30 juni ANE Zoomerbijeenkomst “Een jaar ANE, de tussenstand” 

Aanmelden vooraf vinden we fijn. Het is niet verplicht.

ZOOM-link:

https://zoom.us/j/95085962955?pwd=amFBckZXbUJwbU1qZUNJOW5nTTJvdz09

Graag op tijd inloggen zodat we om 12.00 met iedereen kunnen beginnen. Je kunt vanaf 11.45 inloggen.

Dinsdag 30 juni 12.00 – 13.30 organiseren wij de ZOOMerbijeenkomst: “Een jaar ANE, de tussenstand”. De ANE werkgroepen presenteren je hun opbrengsten. Wat ging er goed? Wat leerden we? Wat kon er beter? Ook laten we je zien dat de werkgroepen een logische samenhang hebben waardoor ze elkaar versterken. Doe mee! Praat mee.

Eerdere ANE bijeenkomsten
Hoe ervaringskennis beter benutten? | 18 juli 2019 | Huis van de Wijk Rivierenbuurt

Amsterdam wil ervaringskennis beter benutten. Dat gebeurt nu nog te weinig. Er is wel veel kennis, maar die is versnipperd. Het verbinden van deze kennis is de bedoeling. Zodat ervaringskennis als kennisbron beter benut kan worden. Dit kan dan via het vormen van een netwerk dat ook adviezen kan geven. De gemeente vraagt het netwerk dan ook gelijk al om advies. Tijdens deze bijeenkomst in Huis van de Wijk Rivierenbuurt spraken we met elkaar hierover en leerden we elkaar beter kennen.

Lees meer in het verslag


De Kick- Off van  Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis | 4 juni 2019 | De Havelaar

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid écht integreren in de dienstverlening, dat vereist een nieuwe “Mindset”.  Elsbeth de Ruijter (lid Raad van Bestuur GGZ InGeest) en Marijn van Ballegooijen (Wethouder in Amstelveen) zijn als bestuurders beiden pioniers in het betrekken van de mensen om wie het gaat. Samen met hen gingen wij dinsdag 4 juni aan de slag; Hoe ontsluiten wij Amsterdams “stille” kennisbron?

En dan? Concreet én creatief aan de slag met actuele thema’s, dat is wat het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis ging doen. De Kick-Off is de eerste in de reeks halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin wij inzichten, ervaringen, resultaten en doelen zullen delen.

Dwars door alle domeinen en knellende kaders heen, los van organisatiebelangen, maken wij ruim baan voor Ervaringskennis. Dus, wat je achtergrond en/of ervaring ook is, sluit je bij ons aan!

Download hier het verslag van de Kick-off
Download hier de presentatie
Download hier de opbrengsten uit de workshops

Contact

Je kunt dit formulier gebruiken om contact met ons op te nemen of je aan te sluiten bij ons netwerk. Als je je wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief, vermeld dat dan in je bericht. We reageren doorgaans binnen een a twee dagen. Je kunt ons ook direct e-mailen via info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.