ANE || Bijeenkomsten

Aankondigingen


Uitnodiging “Laten we even kennismaken” online elke maand op donderdagen 15u-16u

Gastheer Matthijs organiseert elke maand een ZOOM uurtje waarin ANE’ers met elkaar kennis kunnen maken. Elke keer nodigt hij ook een ANE kartrekker uit.

 Aanmelden niet verplicht maar wel fijn. Kan via info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Deze ZOOM link heb je elke twee weken nodig: https://zoom.us/j/99110279395?pwd=ODF4anU2SFpUc2lHbDBEaG1wdUxhQT09

Eerstvolgende ontmoetingen: volgt snel


Uitnodiging Workshop Stigma van TEAMED op 3 december (vooral bedoeld voor medewerkers & vrijwilligers die werken in Amsterdam (Oud) Oost)

Vanuit het project “GGZ in de wijk” organiseert Dynamo in december een workshop over omgaan met vooroordelen over mensen met psychische, sociale en verslavingsproblemen binnen welzijnsorganisaties of zorgorganisaties. De workshop gaat over stigma en de werking en effecten ervan voor mensen met psychische & psychiatrische problematiek.  Stigma is een proces waarin discriminatie en vooroordelen over mensen met psychische kwetsbaarheden een rol spelen.  Je krijgt uitleg over verschillende vormen van stigma maar ook inzicht in je rol bij anti-stigma. Deze workshop is ontwikkeld door TEAMED in samenwerking met de landelijke organisatie: Samen sterk tegen stigma.

Praktische informatie

Datum: Donderdagmiddag 3 december 2020
Tijdstip: 14.00 tot 17.00
Locatie: Online via ZOOM
Trainers: Rozemarijn van Seventer, coördinator ervaringsdeskundigen TeamED en ervaringsdeskundigen
Kosten: geen

Aanmelden

Aanmelden vóór 26 november bij Moni Hanasbei, GGZ Coach Welzijn onder vermelding van
je naam, je functie, de organisatie & emailadres

Contact

Email: MHanasbei@dynamo-amsterdam.nl
Telefoon: 06-26 63 35 46


Eerdere ANE bijeenkomsten

ANE Bijeenkomst “Kom erbij!” | 18 november 2020| online


ANE Zoomerbijeenkomst “Een jaar ANE, de tussenstand” | 30 juni 2020 | Online

Dinsdag 30 juni organiseerden wij de ZOOMerbijeenkomst: “Een jaar ANE, de tussenstand”. De ANE werkgroepen presenteerden hun opbrengsten. Wat ging er goed? Wat leerden we? Wat kon er beter? Ook lieten we zien dat de werkgroepen een logische samenhang hebben waardoor ze elkaar versterken.


Hoe ervaringskennis beter benutten? | 18 juli 2019 | Huis van de Wijk Rivierenbuurt

Amsterdam wil ervaringskennis beter benutten. Dat gebeurt nu nog te weinig. Er is wel veel kennis, maar die is versnipperd. Het verbinden van deze kennis is de bedoeling. Zodat ervaringskennis als kennisbron beter benut kan worden. Dit kan dan via het vormen van een netwerk dat ook adviezen kan geven. De gemeente vraagt het netwerk dan ook gelijk al om advies. Tijdens deze bijeenkomst in Huis van de Wijk Rivierenbuurt spraken we met elkaar hierover en leerden we elkaar beter kennen.

Lees meer in het verslag


De Kick- Off van  Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis | 4 juni 2019 | De Havelaar

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid écht integreren in de dienstverlening, dat vereist een nieuwe “Mindset”.  Elsbeth de Ruijter (lid Raad van Bestuur GGZ InGeest) en Marijn van Ballegooijen (Wethouder in Amstelveen) zijn als bestuurders beiden pioniers in het betrekken van de mensen om wie het gaat. Samen met hen gingen wij dinsdag 4 juni aan de slag; Hoe ontsluiten wij Amsterdams “stille” kennisbron?

En dan? Concreet én creatief aan de slag met actuele thema’s, dat is wat het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis ging doen. De Kick-Off is de eerste in de reeks halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin wij inzichten, ervaringen, resultaten en doelen zullen delen.

Dwars door alle domeinen en knellende kaders heen, los van organisatiebelangen, maken wij ruim baan voor Ervaringskennis. Dus, wat je achtergrond en/of ervaring ook is, sluit je bij ons aan!

Download hier het verslag van de Kick-off
Download hier de presentatie
Download hier de opbrengsten uit de workshops