ANE || Bijeenkomsten

Agenda4 maart Stadsgesprek: “Van wantrouwen naar vertrouwen”

Na decennia van efficiency-denken lijkt de maat nu vol. Professionals in het publieke domein én bewoners snakken naar de menselijke maat: geen afvinklijstjes of ingewikkelde aanbestedingen, geen management-lingo die nietszeggend is in de praktijk van alledag.

In 2021 organiseert Kennisnetwerk Amsterdam een reeks van acht Stadsgesprekken rondom deze menselijke maat. Op donderdag 4 maart 16.00-17.30 is de eerste. Aanmelden


Eerdere ANE bijeenkomsten

ANE Bijeenkomst “Kom erbij!” | 18 november 2020| online


ANE Zoomerbijeenkomst “Een jaar ANE, de tussenstand” | 30 juni 2020 | Online

Dinsdag 30 juni organiseerden wij de ZOOMerbijeenkomst: “Een jaar ANE, de tussenstand”. De ANE werkgroepen presenteerden hun opbrengsten. Wat ging er goed? Wat leerden we? Wat kon er beter? Ook lieten we zien dat de werkgroepen een logische samenhang hebben waardoor ze elkaar versterken.


Hoe ervaringskennis beter benutten? | 18 juli 2019 | Huis van de Wijk Rivierenbuurt

Amsterdam wil ervaringskennis beter benutten. Dat gebeurt nu nog te weinig. Er is wel veel kennis, maar die is versnipperd. Het verbinden van deze kennis is de bedoeling. Zodat ervaringskennis als kennisbron beter benut kan worden. Dit kan dan via het vormen van een netwerk dat ook adviezen kan geven. De gemeente vraagt het netwerk dan ook gelijk al om advies. Tijdens deze bijeenkomst in Huis van de Wijk Rivierenbuurt spraken we met elkaar hierover en leerden we elkaar beter kennen.

Lees meer in het verslag


De Kick- Off van  Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis | 4 juni 2019 | De Havelaar

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid écht integreren in de dienstverlening, dat vereist een nieuwe “Mindset”.  Elsbeth de Ruijter (lid Raad van Bestuur GGZ InGeest) en Marijn van Ballegooijen (Wethouder in Amstelveen) zijn als bestuurders beiden pioniers in het betrekken van de mensen om wie het gaat. Samen met hen gingen wij dinsdag 4 juni aan de slag; Hoe ontsluiten wij Amsterdams “stille” kennisbron?

En dan? Concreet én creatief aan de slag met actuele thema’s, dat is wat het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis ging doen. De Kick-Off is de eerste in de reeks halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin wij inzichten, ervaringen, resultaten en doelen zullen delen.

Dwars door alle domeinen en knellende kaders heen, los van organisatiebelangen, maken wij ruim baan voor Ervaringskennis. Dus, wat je achtergrond en/of ervaring ook is, sluit je bij ons aan!

Download hier het verslag van de Kick-off
Download hier de presentatie
Download hier de opbrengsten uit de workshops