ANE College “Baancreatie ervaringsdeskundigen: werkt dat?”

“Inclusief zijn, niet over de burger maar met de burger.”
“Ervaringsdeskundigen kunnen de schakel zijn tussen gemeente/organisaties enerzijds en de leefwereld van mensen anderzijds.”

Dit soort kreten hoor je de laatste tijd steeds meer. Maar waar hebben ze het nu eigenlijk over?
 
Ze hebben het over jou, mij, de mensen om ons heen. Allemaal hebben we weleens te maken met een gemeentelijke instantie, een zorgverlener of een maatschappelijk dienstverlener. Zouden we niet allemaal willen dat we dan het gevoel krijgen écht gezien te worden en dat er echt naar ons geluisterd wordt?  Wij zijn ervan overtuigd dat ervaringsdeskundigen dit goed zouden kunnen. Die mensen, die ervaringsdeskundigen zijn er genoeg in de stad. Maar betaalde banen voor hen zijn er niet. Hoe creëren we die? Hoe kunnen we die instanties ondersteunen bij het creëren van banen voor ervaringsdeskundigen? Zijn er al instanties die banen hebben gecreëerd voor ervaringsdeskundigen? Wat zijn hun ervaringen? Wat gaat er goed? Wat valt er nog te leren?

Saskia Andriessen doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij heeft zich de laatste tijd verdiept in het creëren van betaalde banen bij werkgevers voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en in de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij ziet overlap tussen deze onderwerpen wat nuttige tips kan opleveren om op een goede manier meer banen voor ervaringsdeskundigen te realiseren.

Ook praten we met Marcella, ervaringsdeskundige en werkzaam in een gecreëerde baan. Hoe is dat gegaan? Hoe bevalt dat? Welke voor- of nadelen brengt dit met zich mee?  

ANE kartrekker Martin Hamelink onderzoekt zelf met zijn werkgroep wat er mogelijk is bij de gemeente Amsterdam op het gebied van banen voor ervaringsdeskundigen.

Wees welkom bij het gesprek dat Martin voert met Saskia en Marcella.  

Online ANE College: “Baancreatie ervaringsdeskundigen: werkt dat?”

Wanneer: Donderdag 5 november 15.00-16.30

Aanmelden: Dit college wordt door ANE aangeboden in het kader van de Week van de participatie. Aanmelden kan direct via de de website van de Week van de participatie ; je ontvangt meteen een bevestiging, en krijgt later de link voor het college per e-mail toegestuurd.

Informatie: m.hamelink@amsterdam.nl