ANE || Publicaties

Op deze plek verzamelen we publicaties vanuit het Netwerk. Dat kunnen adviezen zijn, maar ook presentaties of notities. Zoek je iets, maar vind je het niet? Neem dan contact met ons op: info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

Bijsluiter voor buurtteams

Vanuit de werkgroepen inkoop en visie zijn actief adviezen gegeven aan de gemeente over belangrijke uitgangspunten en criteria. Een kerngroep van het netwerk heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen van toekomstige buurtteams, ook een bijsluiter gemaakt.
Bij de tekst in de inkoopdocumenten, lichten we toe wat vanuit het perspectief van (het versterken van) ervaringsdeskundigheid in de buurtteams bedoeld wordt. Handig ook voor aanbieders.

Download hier de bijsluiter voor toekomstige buurtteams.

Leidraad competentie ontwikkeling

Vanuit de werkgroep competentie ontwikkeling is gewerkt aan wat de essentie is voor opleidingen voor ervaringsdeskundigen. Dit heeft geleid tot een leidraad, waarmee het leren in de praktijk centraal gesteld wordt.

Download hier de leidraad competentie ontwikkeling.