ANE publicaties

Op deze plek verzamelen we publicaties vanuit het Netwerk. Dat kunnen adviezen zijn, maar ook presentaties of notities. Zoek je iets, maar vind je het niet? Neem dan contact met ons op: info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

Advies ervaringsdeskundigen in buurtteams

ANE adviseert en draag bij aan de ontwikkeling van het werkkader voor buurtteams met betrekking tot de ervaringsdeskundige buurtteam medewerkers. Daarbij bouwen we voort op de ervaring die eerder werd opgedaan en

Download hier het advies aan de gemeente.

Leidraad competentie ontwikkeling

Vanuit de werkgroep competentie ontwikkeling is gewerkt aan wat de essentie is voor opleidingen voor ervaringsdeskundigen. Dit heeft geleid tot een leidraad, waarmee het leren in de praktijk centraal gesteld wordt.

Download hier de leidraad competentie ontwikkeling.

Bijsluiter voor buurtteams

Vanuit de werkgroepen inkoop en visie zijn actief adviezen gegeven aan de gemeente over belangrijke uitgangspunten en criteria. Een kerngroep van het netwerk heeft naar aanleiding van de ontwikkelingen van toekomstige buurtteams, ook een bijsluiter gemaakt.

Bij de tekst in de inkoopdocumenten, lichten we toe wat vanuit het perspectief van (het versterken van) ervaringsdeskundigheid in de buurtteams bedoeld wordt. Handig ook voor aanbieders.

Download hier de bijsluiter voor toekomstige buurtteams.

Visiedocument

De werkgroep Visie en Participatie heeft gewerkt aan een visie waarvanuit het ANE haar missie invult. Met een werkwijze waar de relatie het doel bepaalt in plaats van andersom, kunnen kwesties en complexe problematiek waarvoor de huidige “systeemlogica” geen oplossing biedt, wel hanteerbaar gemaakt (of zelfs opgelost) worden. Overheid én burgers moeten daartoe samen een nieuwe manier van werken en handelen ontwikkelen, van doel-rationeel handelen naar meer relationeel handelen onder behoud van gelijkwaardigheid en verbondenheid. ‘De Amsterdammer voorop’ in plaats van ‘de klant centraal’!

Dit betekent niet dat vakkennis op de tweede plaats komt, maar wel dat professionals én ervaringsdeskundigen actief de samenwerking zoeken en dat vastleggen in de aanbestedingseisen. Daarbij is het ene perspectief niet meer waard of geldiger dan het andere. Men is gezamenlijk verantwoordelijk voor resultaten en een productief en plezierig ‘werkklimaat’. Die kanteling naar meer relationeel werken past in een Amsterdam waar iedereen zich thuis én gehoord voelt.

Download hier het hele Visie document.

Ga naar de inhoud