ANE Kringen

Het ANE is een vernieuwend open kennisnetwerk van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals. Het ANE bouwt voort op – en verbindt – de ervaring en kennis die er in de stad al is. Door te werken in kringen bundelt het ANE bestaande krachten om zo met behulp van ervaringskennis de dienstverlening aan de Amsterdammer te verbeteren.

Wat is een kring?

ANE is een verbindend netwerk. Om gelijkwaardig samen te werken organiseren we het netwerk in kringen. In een kring ontwikkelen we kennis. Per kring wordt de eigen opdracht geformuleerd. Een kring kan bestaan uit ambtenaren, ervaringsdeskundigen en andere professionals. Een kring is divers en inclusief. De verschillende kringen staan in nauwe verbinding met elkaar, delen hun kennis en vullen elkaar aan. Samen vormen zij het ANE.

Lees hier hoe het werkt met kringen.

Actieve kringen

In Kringen worden actuele thema‚Äôs rond ervaringskennis- en deskundigheid in opdracht of uit eigen initiatief uitgewerkt. 

“Stilstaande” kringen

Hieronder een overzicht van kringen die actief waren, maar dat nu niet zijn. Dat komt omdat zij hun werk hebben afgerond, maar ook omdat het thema in andere kringen is opgenomen.

Visie & participatieparagraaf

De opbrengst van deze kring loopt door alles wat het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis doet. Visie is iets wat in het kartrekkersoverleg hoog op de agenda staat; daar zijn alle kringen bij betrokken.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering als apart onderwerp blijft in de spotlight staan. Inmiddels zijn er wegwijzers in de stad. en hoewel het aanbod altijd laagdrempeliger kan, blijft in de praktijkopleidng van ervaringsdeskundigheid meestal in de praktijk te gebeuren. Vandaar de versmelting van dit aandachtsgebied met de kring bondgenoten buurtteams en nieuw werk.

Werk & stage

Werk en stage heeft inmiddels aandacht vanuit de praktijkopleidingen en binnen de gemeentelijke organisatie. Het is verbonden aan de kring bondgenoten buurtteams. Deze kring is overgegaan in de kring nieuw werk, om vanuit vernieuwing te werken en denken over nieuw werk.

Inkoop & Aanbesteding

ANE is in 2019 en 2020 betrokken bij inkoop en aanbesteding. Deze kring is inmiddels niet meer actief. Je kunt nog wel terugkijken naar de activiteiten in dienst van de Amsterdamse zorg.

Verbondsteams

In voorbereiding op de huidige buurtteams is ANE betrokken als ontwikkelgroep. Door een groep ervaringsdeskundigen in de buurtteams van de toekomst te vinden en te begeleiden is er bijgedragen aan het huidige werkkader met praktijkervaring en advies.


Ga naar de inhoud