ANE || werkgroepen

Inkoop & Aanbesteding

Trekkers:
Eric van der Eerden
Reinier  Schippers

Thema
Verscherpte de eisen bij aanbesteding van zorg en jeugdhulp ten aanzien van een vergrootte zeggenschap van mensen.

Doelstelling
Waarborgen van gebruikers- betrokkenheid ten behoeve van een voor de gebruiker meer passend ervaren aanbod. Verscherpte eisen bij aanbesteding van zorg en jeugdhulp ten aanzien van een vergrootte zeggenschap van mensen.

Lees meer

Praktijklab Werk & Stage bij de gemeente Amsterdam

Trekker:
Martin Hamelink

Thema
Ontwikkeling van de gemeente tot inclusieve werkgever, die de inzet van ervaringsdeskundigen waardeert met echte banen.

Doelstellingen
1. De kansen voor werkzoekende potentiële ervaringsdeskundigen onderzoeken;
2. Ontwerpen beloningsstructuur;
3. Inclusief werkgeverschap.

Lees meer

Competentieontwikkeling

Trekkers:
Astrid Philips
Esmeralda van der Naaten

Thema
Zorg dragen voor passende opleidingsplaatsen voor mensen met ervaring, zowel voor beroepskrachten als voor vrijwilligers.

Doelstelling

Doel is dat iedereen die zich wil inzetten als ervaringsdeskundige in Amsterdam, op een goede manier kan werken aan de competenties die hij of zij nodig heeft.

Lees meer

Werken in Buurtteams

Trekker:
Reinier Schippers

Thema
Ontwikkeling van de gemeente tot inclusieve werkgever, die de inzet van ervaringsdeskundigen waardeert met echte banen.

Doelstelling
Experimenteer met de inzet van ervaringsdeskundigen in verschillende rollen in de verbondsteams als “test” voor de buurtteams.

Lees meer

Visie & Participatieparagraaf

Trekker:
Martin Stam
André van Vught

Thema
Een standaard “Participatieparagraaf Ervaringsdeskundigen” in beleidsstukken.

Doelstelling

Kanteling naar een relationele wijze van werken tussen burgers en professionals.

Lees meer