ANE Kringen

Het ANE is een vernieuwend open kennisnetwerk van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals. Het ANE bouwt voort op – en verbindt – de ervaring en kennis die er in de stad al is. Door te werken in kringen bundelt het ANE bestaande krachten om zo met behulp van ervaringskennis de dienstverlening aan de Amsterdammer te verbeteren.

Wat is een kring?

ANE is een verbindend netwerk. Om gelijkwaardig samen te werken organiseren we het netwerk in kringen. In een kring ontwikkelen we kennis. Per kring wordt de eigen opdracht geformuleerd. Een kring kan bestaan uit ambtenaren, ervaringsdeskundigen en andere professionals. Een kring is divers en inclusief. De verschillende kringen staan in nauwe verbinding met elkaar, delen hun kennis en vullen elkaar aan. Samen vormen zij het ANE.

Lees hier hoe het werkt met kringen.

Actieve kringen

In Kringen worden actuele thema’s rond ervaringskennis- en deskundigheid in opdracht of uit eigen initiatief uitgewerkt. 

Gesloten kringen

ANE is in 2019 en 2020 betrokken bij inkoop en aanbesteding. Deze kring is inmiddels niet meer actief. Je kunt nog wel terugkijken naar de activiteiten in dienst van de Amsterdamse zorg.

lees meer over Inkoop & Aanbesteding

IN voorbereiding op de huidige buurtteams is ANE betrokken als ontwikkelgroep. Door een groep ervaringsdeskundigen in de buurtteams van de toekomst te vinden en te begeleiden is er bijgedragen aan het huidige werkkader met praktijkervaring en advies.


lees meer over Verbondsteams

Skip to content