Armoede/ Bestaanszekerheid

Kartrekkers
André van Vugt en Eric van der Eerden (kwartiermaker)

Thema
Ervaringsdeskundigheid en de inzet op het bestrijden van armoede en uitsluiting.

Contact
Eric van der Eerden (kwartiermaker): eric@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Kring

Sinds enige tijd is er gestart met een kring op het belangrijke en actuele thema ‘Armoede en inclusie’. Lees hier een artikel met een update over de actuele stand van zaken binnen de kringen.

De Kring Armoede/ Bestaanszekerheid onderschrijft het Manifest Besteedbaar Inkomen van actiegroep Noordas en is ook vertegenwoordigd binnen NoordAs. Lees meer.

Ga naar de inhoud