Interview Martin Stam in gesprek met Henrike Kowalk

Tijdens de nieuwjaars netwerkbijeenkomst op 18 januari 2023.

Ervaringsdeskundige Henrike Kowalk heeft een masterscriptie geschreven (in het Engels) met de titel “The Hegemonic Narration Sickness of Professionalization and Recovery”. Hierin analyseert zij kritisch de ontwikkelingen omtrent ervaringsdeskundigheid sinds 2013.

De hedendaagse betekenis en vormgeving van ervaringsdeskundigheid wordt veel bepaald door het neoliberalisme, zo stelt Henrike in haar scriptie. Zonder illusies koesteren wij van alles en dat heeft zij kritisch onder de loep genomen.

Download het interview in pdf

Meld je aan voor de ANE netwerkbijeenkomst 18 januari

In het nieuwe jaar gaan we elkaar ontmoeten. Op 18 januari vanaf 15.00 uur in De Havelaar. Als vanouds organiseren we een grote maar gezellige netwerkbijeenkomst. Met leuke mensen die hun licht laten schijnen over belangrijke onderwerpen en ons netwerk zelf. Maar voor al veel gelegenheid om elkaar te spreken en je mening te geven.

kom je ook?!

Fijn als je ons laat weten of je komt, dan kunnen we rekening met je houden. Dat kan via het aanmeldformulier:

Graag tot ziens op 18 januari in de Havelaar!

College 17 februari: Natuurlijk Ervaringskennis ! met Tim ‘S Jongers

Tim ’S Jongers komt vertellen over de kloof tussen de hoopvollen en hooplozen. De hoopvollen bepalen het beleid voor de hooplozen, terwijl ze hen niet kennen. Zijn diploma’s, macht en geld wel de voorwaarden om goede beslissingen te kunnen nemen? 

Tim is politicoloog, bestuurskundige en publicist. Hij schreef het boekje Beledigende Broccoli en schrijft voor de De Correspondent als Correspondent Samenleven. In zijn werk focust hij vooral op verschillen in de samenleving en de positie van mensen in kwetsbare situaties, en hoe we deze verschillen kunnen overbruggen. Dus meld je aan voor het college op vrijdag 17 februari van 14.00-17.00 in de Keizersgrachtkerk

Dit doet er toe!

Conferentie 27 januari in Restaurant Zaal 100, over ervaringen van waarde, en de spanning tussen wat wij als waardevol ervaren en professioneel / economisch handelen. Met een lezing, gesprekken, bewegingsworkshop en dans.

27 januari in Restaurant Zaal 100.

Conferentie van het Herstel-Lab en de Kring Nieuw Werk / Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE), 27 januari 2023.

Dit doet er toe!

Het belang van ervaringen van waarde voor herstel en cocreatie in een ecosysteem mentale gezondheid.

At the basis of our existence is the sense of worth. Alfred North Whitehead

Ter afronding van een subsidieperiode (ZonMW / Voor Elkaar!) van het Herstel-Lab organiseren wij in samenwerking met het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis de conferentie ‘Dit doet er toe!’. Over het belang van ervaringen van waarde, voor herstel en cocreatie in een ecosysteem mentale gezondheid. En de spanning die bestaat tussen wat wij als waardevol ervaren en professioneel / economisch handelen. In lijn met de werkwijze van het Herstel-Lab zullen tijdens de conferentie filosofie, gesprekken en creatieve werkvormen samen gaan. Als je wat huiverig ben om zelf te bewegen / dansen kun je er voor kiezen alleen naar het middagprogramma komen. Maar onze uitnodiging is om ook ’s ochtends deel te nemen aan de fysieke ervaring. Doel van deze dag is dat er veel mooie ontmoetingen ontstaan tussen ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, zij die in herstel zijn, dansers, onderzoekers, economen, filosofen, zij die psychisch lijden, zorgprofessionals, veranderaars, ambtenaren, leiders en volgers, zoekers en vinders.

Programma, 27 januari:

10.00-12.00 Introductie in de fysieke werkvormen van het Herstel-Lab door Bram Vreeswijk. Gevolgd door een beweging / stem workshop begeleid door Maria Mavridou, Diana Hartog en Peter Rombouts. Voel hoe je lichaam in staat is keuzen te maken!

12.00-13.00 Lunch

13.00-17.00 Lezing van Bram Vreeswijk over ervaringen van waarde, herstel en cocreatie. In deze lezing zal ingegaan worden op het werk van Baruch de Spinoza (1632-1677), Alfred North Whitehead (1861-1947) en de recente publicatie ‘We Zijn God Niet’ (over ecosysteem mentale gezondheid) van Jim van Os en Myrrhe Spronsen. Naar aanleiding van deze lezing zullen twee gesprekken plaatsvinden. In het eerste gesprek wordt jou gevraagd op de inhoud van de lezing te reageren aan de hand van een persoonlijke / professionele ervaring. In reactie op deze ervaringen zal Peter Rombouts een dans performance geven. In het tweede gesprek reflecteren wij op zijn dans.

17.00-18.00 Borrel / Gelegenheid te ontmoeten.

18.00-20.00 Diner

Geef je op

Geef je voor 18 januari op door een mail te sturen naar bramvre@gmail.com. 20 januari ontvang je een bevestiging van deelname. In het geval dat er teveel aanmeldingen zijn stellen wij een mix samen van deelnemers met verschillende achtergronden. Mocht dit gebeuren. En je krijgt het bericht dat je niet deel kunt nemen. Neem dit dan niet persoonlijk op.

Geef aan aan welke onderdelen van het programma je deel wil nemen. Het hele programma is gratis:

  • a) Beweging / stem workshop in de ochtend + lunch.
  • b) Lezing, gesprekken in de middag + borrel.
  • c) Diner.

Schrijf een paar zinnen (3-5) over jezelf. Wat is je naam? Wat doe je? Wat interesseert je in dit programma? Voor de conferentie ontvang je een overzicht van de deelnemers en hun korte teksten, zodat je tijdens de conferentie interessante gesprekspartners op kunt zoeken.

Plaats: De Wittenstaat 100 (bel: restaurant + studio 100) Amsterdam. Vlakbij: Haarlemmerplein en Tweede Nassaustraat, tram 3 of 5.

Wanneer kunnen we dit? -verslag

De kring deskundigheidsbevordering organiseert op 15 december van 10.00 – 13.00 uur een stedelijke werkconferentie.

Wat is er nodig om ervaringsdeskundigheid in je organisatie te verwelkomen?

Uitgangspunt in Amsterdam is maatwerk en aansluiten bij de leefwereld (Kernwaarden en Amsterdamse Maatwerk Methode . Een conclusie binnen ANE is dat we aan het begin staan van erkenning, waardering en goede positie van ervaringsdeskundigen.

Belangrijk is om met elkaar te weten waar we op moeten letten. Hoe weet je of iemand een goede ED is? Wat is de garantie en focus dat ervaringsdeskundigen hun werk goed kunnen doen?

Met elkaar willen hebben we verkend: hoe we om kunnen gaan met deze vragen. Kunnen we die beantwoorden? Dat deden we met elkaar in een bredere stedelijke werkconferentie, door visies en oplossingen te presenteren en te delen. 

Hier vind je het verslag

Edo

Via deze weg willen wij je laten weten dat wij het verdrietige nieuws kregen dat afgelopen weekend Edo Paardekooper Overman is overleden. Hierbij willen wij de mail van de familie met betrekking tot het afscheid van Edo met jullie delen.

“Lieve vrienden, familie, collega’s en naasten van Edo,
Afgelopen weekend is onze vader Edo overleden. Dit was op zaterdag 10 december, de dag van de mensenrechten. Hij heeft nog bij ons kunnen zijn en we hebben samen herinneringen opgehaald toen hij in slaap werd gebracht. Met zijn handen in de onze hebben we hem gezegd dat het goed was en dat hij kon gaan.


Wij willen iedereen voor wie Edo bijzonder was de kans bieden om ook afscheid van hem te kunnen nemen. Om ervoor te zorgen dat we iedereen bereiken willen we een ieder vragen om dit bericht en/of de inhoud ervan te delen met naasten die ook een band met hem gehad hebben.

Graag willen we jullie vragen om bijgaand formulier in te vullen zodat wij een inschatting te kunnen maken van het aantal mensen dat afscheid van hem wilt nemen.”

Hierbij de link naar het formulier waar je je contactgegevens kunt invullen. 

https://forms.gle/VKajZLsTK4JQiDsS6

Inclusief besturen

Op 9 december van 15.00-16.30 uur geven Annica Brummel* van Disability Studies, Ellis Jongerius van de LFB en Jonnan Dorst ons College. Ze nemen ons mee naar het thema inclusief besturen: welke rol kunnen ervaringsdeskundigen hebben in besturen? Welke aanpassingen zijn nodig om inclusief samen te werken in een bestuur?

Ellis maakt als ervaringsdeskundige deel uit maakt van het bestuur van een stichting die opkomt voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking (Stichting SPZ). Haar ervaringen en die van haar medebestuursleden zijn beschreven in de publicatie Inspiratie tot inclusief besturen.

Jonna en Annica schreven samen de publicatie en is te vinden via: Inspiratie tot inclusief besturen | Disability Studies in Nederland. Beide auteurs schreven ook een opiniestuk in het tijdschrift JSI: ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN HET STUUR (journalsi.org). Jonna is actief bij een Wmo-adviesraad en Annica houdt zich als onderzoeker bezig met thema’s als inclusie en samenwerken met ervaringsdeskundigen.

  • * Annica Brummel is senior onderzoeker bij Stichting Disability Studies in Nederland en bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij houdt zich in haar werk bezig onder andere bezig met de thema’s sociale inclusie in de wijk, inclusief samenwerken met ervaringskennis en sociale rechtvaardigheid. Zij heeft lange tijd gewerkt in het welzijnswerk, onder andere als opbouwwerker. In 2017 promoveerde zij op een onderzoek naar sociale inclusie in de wijk van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Ze is actief bij Nederlands-Vlaams netwerk voor de Capability Benadering in het Sociaal Domein en zit in de redactie van het Journal of Social Intervention; Theory and Practice. 

Is het de schuld van de drinker?

meeuwen vliegen

Een masterclass op 15 december, met Emma Mendez Correa in samenwerking met de Vrijwilligersacademie, over alcoholverslaving en (de-) stigmatisering.

Onderzoek in dienst van het bestrijden van stigmatisering

Emma Mendez Correa deed in februari mee aan een basistraining als vrijwilliger via De Regenboog. Zij vertelde toen ook over haar eigen ervaring met verslaving in haar directe omgeving en hoe dit aanleiding vormde voor haar promotie-onderzoek naar alcoholverslaving bij De Grieken en hoe dit kan helpen tegen stigmatisering.

Momenteel werkt ze aan dit promotie-onderzoek op New York University. Het is een mooi voorbeeld hoe ervaringsdeskundigheid en academische onderzoek elkaar kunnen voeden. Zij gaat hier op 15 december van 15.00 tot 17.00 een masterclass over verzorgen.

College: maatwerk en methode (video)verslag

We hebben Publieke Waarden uitgenodigd om college te geven op dinsdag 8 november. Zij stonden aan de wieg van de Maatwerkmethode. Ook in de Amsterdamse Buurtteams wordt gewerkt met deze bewezen aanpak.

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) vond het interessant is om de bedenkers van deze maatwerkmethode weer te spreken. We hebben aan Eelke Blokker gevraagd wat de essentie is van de methode (De Algemene Beginselen van Behoorlijk Maatwerk) en van een ervaringsdeskundig buurtteammedewerker hierin. Hoe versterkt de maatwerkmethode het gebruik van ervaringskennis. En hoe loopt dat in de praktijk?

Lees hier het verslag van deze masterclass in samenwerking met de VA.

download verslag

Of kijk de masterclass terug op YouTube

Voor geïnteresseerden: hier vind je meer informatie over de kernwaarden van de Maatwerkmethode en VONL van overleven naar leven.

Congres over gokverslaving op 15 december 2022

SLICKS organiseert op donderdag 15 december 2022 als onafhankelijke partij, in samenwerking met Clientenbelang Amsterdam en de Gemeente Amsterdam, het Amsterdam Gambling & Awareness Congres. 

Het doel is om het publieke bewustzijn over gokproblematiek en alles wat daarmee samenhangt te vergroten. Te beginnen bij de Amsterdamse maatschappelijke organisaties en hun medewerkers. Juist daar waar de gevolgen zich manifesteren, is het nodig om de aard van het probleem te kunnen herkennen. 

Zie hier de uitnodiging

Aanmelden? 

Dat kan op http://www.slicks.info/agac2022 

We je heel graag op 15 december om gezamenlijk gokverslaving uit z’n verborgen hoekje te halen.

Skip to content