Oproep Spiegelsessie 20 maart: ‘Leven met een beperking in 2050’

Het Verwey-Jonker Instituut nodigt mensen met een beperking en hun naasten uit om mee te doen aan een bijeenkomst over het thema ‘Leven met een beperking in 2050’.  

Tijdens deze bijeenkomst delen we wat we hebben gelezen in de literatuur en wat we hebben gehoord van mensen die in de zorg en ondersteuning werken.  

We horen graag van jou hoe jij over de toekomst denkt. Wat verwacht je ervan? Hoe ziet jouw leven er tegen die tijd uit? Hoe ziet je werk er uit? Waar woon je? Wat doe je in je vrije tijd? Hoe ziet de zorg en ondersteuning er voor jou uit? 

Voor wie? Voor mensen met een beperking en naasten. Ook vrienden, ouders en broers en zussen kunnen zich aanmelden. 

Wanneer? Woensdag 20 maart van 13:00 tot 15:00 u.  

Waar? Utrecht 

Het aantal plekken is beperkt. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: gverwaijen@verwey-jonker.nl 

Vacature: Vrijwilliger met ervaringskennis voor programma Amsterdam Vitaal & Gezond

Cliëntenbelang Amsterdam is op zoek naar vrijwilligers die willen bijdragen aan het programma Amsterdam Vitaal & Gezond.

Amsterdam Vitaal & Gezond is een samenwerkingsverband van Gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Sigra, Cliëntenbelang Amsterdam en Elaa. Wij werken samen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Amsterdam in de toekomst een vitaal en gezond leven kunnen leiden. We streven ernaar dat iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare ondersteuning en zorg. Ook willen we de groeiende gezondheidsverschillen in Amsterdam verminderen. Het programma heeft de volgende ambitie: In 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij.

Samen met diverse organisaties en partijen in de stad bundelen we onze krachten om de zorg en het welzijn voor kwetsbare groepen te verbeteren. Essentieel hierbij zijn samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Deze gezamenlijke inspanningen vinden plaats via beleidstafels, ook wel coalities genoemd. In elke coalitie werken bestuurders, beleidsmakers, professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers samen om verbeteringen en uitdagingen in de stad aan te pakken.

We richten ons op zes themacoalities: mentale gezondheid, jeugd en gezin, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en groei van de stad. Binnen deze coalities worden diverse thema’s behandeld die van belang zijn voor de inwoners van Amsterdam. Door deze gezamenlijke inspanningen en gerichte aanpak streven we ernaar de kwaliteit van zorg en welzijn in de stad te bevorderen.

Als vrijwilliger breng je waardevolle ervaringskennis in en draag je bij aan het integreren van verschillende perspectieven. Deze vrijwillige functie biedt de mogelijkheid om jouw betrokkenheid te tonen en je in te zetten voor een gezondere samenleving.

Wat je gaat doen

• Vertegenwoordigen van de stem van cliënten, patiënten en hun naasten.

• Inbrengen van ervaringskennis om verschillende perspectieven te integreren.

• Actieve deelname aan coalities en werkgroepen binnen het programma.

• Samenwerken met professionals en beleidsmakers om effectieve veranderingen te realiseren.

Wie je bent

• Je bent inwoner van Amsterdam.

• Je hebt ervaringskennis op het gebied van één van de coalities: mentale gezondheid, jeugd en gezin, ouderen of chronische ziekten.

• Je hebt zin om actief deel te nemen aan overleggen en bij te dragen aan de doelen van het programma.

• Het komende jaar ben je 40 uur inzetbaar op vrijwillige basis, dit is inclusief begeleiding, training en intervisie.

Wat wij bieden

• De kans om direct bij te dragen aan de bevordering van de gezondheid van de inwoners van Amsterdam.

• De mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen.

• Intervisie, training en ondersteuning in je rol als vrijwilliger met ervaringskennis.

• Waardering en erkenning voor jouw vrijwillige inzet.

• Een vrijwilligers-/onkostenvergoeding.

Interesse?

Ben jij net zo enthousiast als wij? Voor vragen en aanmelden kan je terecht bij Merel van Wetering via m.vanwetering@cliëntenbelangamsterdam.nl of 06-39827675. We kijken er naar uit om van je te horen!

Wat doet Cliëntenbelang Amsterdam?

Bij Cliëntenbelang Amsterdam staan we klaar voor de Amsterdammers, patiënten, cliënten en hun naasten. Samen met partners in de stad zetten we ons in om de gezondheid en leefbaarheid in Amsterdam te verbeteren. Ons doel is om samen met jou en anderen een positieve impact te hebben op het welzijn van de gemeenschap. We zijn ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle stem heeft en daarom moedigen we samenwerking aan.

Bij Cliëntenbelang draait het om samenwerken met jou voor een gezonder Amsterdam! Doe mee en maak een verschil.

Vacature: Betaalde functie (zzp)

Ervaringsdeskundige voor programma Amsterdam Vitaal & Gezond

Cliëntenbelang Amsterdam is op zoek naar een ervaringsdeskundige die als zelfstandig professional (zzp’er) wil bijdragen aan het programma Amsterdam Vitaal & Gezond.

Amsterdam Vitaal & Gezond is een samenwerkingsverband van Gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Sigra, Cliëntenbelang Amsterdam en Elaa. Wij werken samen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Amsterdam in de toekomst een vitaal en gezond leven kunnen leiden. We streven ernaar dat iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare ondersteuning en zorg. Ook willen we de groeiende gezondheidsverschillen in Amsterdam verminderen. Het programma heeft de volgende ambitie: In 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij.

Samen met diverse organisaties en partijen in de stad bundelen we onze krachten om de zorg en het welzijn voor kwetsbare groepen te verbeteren. Essentieel hierbij zijn samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Deze gezamenlijke inspanningen vinden plaats via beleidstafels, ook wel coalities genoemd. In elke coalitie werken bestuurders, beleidsmakers, professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers samen om verbeteringen en uitdagingen in de stad aan te pakken.

We richten ons op zes themacoalities: mentale gezondheid, jeugd en gezin, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en groei van de stad. Binnen deze coalities worden diverse thema’s behandeld die van belang zijn voor de inwoners van Amsterdam. Door deze gezamenlijke inspanningen en gerichte aanpak streven we ernaar de kwaliteit van zorg en welzijn in de stad te bevorderen.

Wat je gaat doen

Als ervaringsdeskundige werk je actief samen met een beleidsmedewerker van Cliëntenbelang Amsterdam en andere professionals binnen een coalitie om veranderingen te realiseren.

Jij kunt de stem van de Amsterdammer, cliënten, patiënten en hun naasten vertegenwoordigen en draagt bij aan het integreren van verschillende perspectieven.

Wie je bent

• Je bent inwoner van Amsterdam.

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om verschillende perspectieven te verbinden.

• Je hebt analytisch denkvermogen en het vermogen om complexe beleidskwesties te begrijpen en te doorgronden.

• Je bent comfortabel om actief deel te nemen aan overleggen met grote partijen.

• Je kunt werken in een politiek-gevoelige omgeving en om kan omgaan met verschillende belangen en standpunten.

• Je kunt eigen ervaringen én die van anderen kunnen vertalen naar concrete aanbevelingen en actiepunten voor beleidsmakers en organisaties.

• Het adviseren van professionals binnen de gemeente op basis van jouw expertise en ervaring

• Het bijdragen aan de ontwikkeling, evaluatie en verbetering van het programma.

• Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van beleidsbeïnvloeding en lobbywerk.

• Je hebt in een cursus of opleiding vaardigheden geleerd om kennis van persoonlijke en collectieve ervaringen deskundig en functioneel in te zetten.

Wat wij bieden

• De mogelijkheid om jouw kennis en ervaring in te zetten binnen het programma en bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid en welzijn van Amsterdammers.

• Een opdracht van 40 uur verdeeld over het komende jaar. Dit is exclusief begeleiding, training en intervisie.

• Flexibiliteit in je inzet en de mogelijkheid om je expertise verder te ontwikkelen.

• Ondersteuning in je rol als ervaringsdeskundige bij het programma.

• Een uurtarief van max. 45 euro per uur, inclusief btw.

Heb je interesse?

Ben jij de ervaringsdeskundige die wij zoeken? Voor vragen en aanmeldingen kan je terecht bij Merel van Wetering, via m.vanwetering@cliëntenbelangamsterdam.nl of 06-39827675. We kijken er naar uit om van je te horen!


Wat doet Cliëntenbelang Amsterdam?

Bij Cliëntenbelang draait het om samenwerken met jou voor een gezonder Amsterdam! Doe mee en maak een verschil.

Bij Cliëntenbelang Amsterdam staan we klaar voor de Amsterdammers, patiënten, cliënten en hun naasten. Samen met partners in de stad zetten we ons in om de gezondheid en leefbaarheid in Amsterdam te verbeteren. Ons doel is om samen met jou en anderen een positieve impact te hebben op het welzijn van de gemeenschap. We zijn ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle stem heeft, en daarom moedigen we samenwerking aan!

Verslag netwerkbijeenkomst 14 december 2023

Op 14 december organiseerde het ANE een dynamische netwerkbijeenkomst met als centraal thema het belang van bondgenootschap in ons netwerk. Dini Glas opende de dag met een hartelijk welkom en besprak samen met Berend de Groote waarom ervaringskennis juist nú onmisbaar is voor het overbruggen van de kloof tussen systeemstructuren en de Amsterdammers.

De middag begon met een paneldiscussie met stemmen zoals Jeroen Groen van onderzoeksbureau Meetellen en Patrick Theunissen van Buurtteams Bondgenoten, die benadrukten hoe ervaringsdeskundigheid kan leiden tot begrip en actie binnen de sociale sector. Andre van Vught van Stichting Samen Vooruit deelde inzichten over het opleiden van vertrouwenspersonen in de Indische Buurt, die laten zien hoe belangrijk het is om geleefde ervaring in te zetten in buurtondersteuning.

De presentatie van de WAM!-campagne hield de energie hoog en was een mooi pleidooi voor een cultuuromslag richting Welkom, Aansluiten en Maatwerk in het gehele Amsterdamse sociale domein. Wat deze oproep tot actie bepleit? Ga de dialoog aan, sluit je aan bij de WAM!-beweging, en grijp de kans om jezelf te laten zien als bondgenoot!

Tijdens de workshops verdiepten de deelnemers zich in allerlei onderwerpen, zoals gelijkwaardige kansen op de werkvloer en participatief onderzoek, waarbij de focus lag op het realiseren van daadwerkelijke impact en co-creatie samen met diegenen die de behoeften van Amsterdammers het beste kennen.

Erken ervaringskennis met een skillspaspoort

De workshop ‘Skillspaspoort’, gegeven door Hans Cremers en Marc Räkers, behandelde de noodzakelijke erkenning en documentatie van vaardigheden die worden verkregen door in het leven opgedane ervaringen. In een skillspaspoort wordt niet alleen meegenomen wat je door opleiding en werkervaring aan competenties hebt opgebouwd, maar ook wat je ervaringen in je leven aan competenties hebben opgeleverd – gekoppeld aan een voorstel voor een proefproject om deze kennis formeel te erkennen. Afgesproken is dat er een proef wordt gedaan met een tiental ervaringsdeskundigen, zodat duidelijk wordt hoe het skillspaspoort werkt en wat het oplevert. Zodra hierover meer bekend is laten we het weten!

Vertrouwenspersonen

Meer succesverhalen volgden binnen de workshop van Stichting Samen Vooruit over het bevorderen van zelfredzaamheid in de Indische Buurt, wat inspiratie opwekte om de lessen die daaruit werden geleerd zelfstandig toe te passen.

Inmiddels zijn er dankzij dit project zo’n zeventig personen actief als vertrouwenspersoon. Deze vrijwilligers merkten niet alleen dat mensen die bij hen aanklopten wantrouwend stonden tegenover de reguliere organisaties, maar ook dat zijzelf vaak met wantrouwen bekeken werden. Daarom is in de Indische buurt een zogeheten ‘tussenruimte’ gecreëerd waar professionals en vrijwilligers elkaar ontmoeten. Daar leerden ze elkaar kennen, zodat het wantrouwen minder werd en de onderlinge omgang verbeterde. Naast een ontmoetingsplek, biedt de tussenruimte een moment om bepaalde onderwerpen samen op een gestructureerde manier te kunnen bespreken. De aansluiting tussen formele organisaties en vertrouwenspersonen is daardoor beter geworden.

Een ander aandachtspunt dat werd benoemd, is dat vertrouwenspersonen vaak een tomeloze inzet hebben. De ondersteuning van Stichting Samen Vooruit kan helpen voorkomen dat die inzet ten koste van de vertrouwenspersonen zelf gaat.

Amsterdam Inclusief

De workshop ‘Echt Inclusief’ door Jette Bolle en Eric Groot Kormelink, bracht de essentiële rol van ervaringsdeskundigen bij het creëren van een meer inclusieve stad aan het licht.

Deze workshop begon interactief. Deelnemers moesten raden wie van de twee workshopbegeleiders het vaakst met het openbaar vervoer gaat, het meest werkt, het vaakst naar concerten gaat en wie de meeste vragen krijgt over beperkingen. Jette heeft een onzichtbare beperking en Erik een zichtbare. Jette is meer aan het werk ermee en fietst op een elektrische fiets omdat ze niet goed met openbaar vervoer kan reizen. Voor Erik is openbaar vervoer juist wel een uitkomst.

Volgens de Verenigde naties heeft gemiddeld 1 op de 5 mensen een beperking. En dat aantal neemt toe vanwege de vergrijzing. Er zijn ongeveer 100.000 laaggeletterden in Amsterdam. Dat is ook een fikse beperking, die meestal niet zichtbaar is. In de participatieverordening van de gemeente, waarin inspraak van de burgers is geregeld, is er veel aandacht voor ervaringsdeskundigheid. De vraag is niet ‘wat heb je?’ Maar: ‘Wat heb je nodig?’

Een tip voor het organiseren van bijeenkomsten: een persoon aanstellen die verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid en dit als uitgangspunt heeft bij het kiezen van een ruimte om bij elkaar te komen. Een aanspreekpunt voor mensen met issues – zichtbaar of onzichtbaar. Ook is het slim om iemand met een beperking te vragen wat hij/zij ervan vindt als je een bijeenkomst organiseert – is de ruimte toegankelijk genoeg?

Soms zijn er ook tegenstrijdige beperkingen. Conclusie: we doen wat we kunnen, en kunnen altijd leren van elkaar als we vragen stellen en luisteren.

Armoede en emotie

De workshop over armoede en emotie door Henna Kappar, was een gesprek over de noodzaak om aandacht te besteden aan de emotionele kant van armoede. Als je in armoede leeft, zijn er zoveel momenten waardoor je geraakt wordt. Bijvoorbeeld omdat je je iets niet kunt veroorloven, of omdat je op een onprettige manier aangesproken wordt door anderen.

Deelnemers aan de workshop wisselden ervaringen uit, en wat in ieder geval duidelijk werd was dat als je armoede wilt bestrijden, je beleid niet moet centraliseren maar juist onderop moet beginnen. De doelstelling hoort te zijn dat we iedereen helpen die dat nodig heeft, en wel direct.

De groep die deelnam aan deze workshop heeft afgesproken om in het nieuwe jaar nogmaals bij elkaar te komen, zodat de training die Henna ontwikkeld heeft zich verder kan ontwikkelen.

Iedereen een gelijke kans op werk

Djogeeta Hiralall en Berend de Groote gaven een workshop over de zogeheten ‘Community of Practice’.  De afdeling Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam is gestart met een meerjarig onderzoekstraject samen met andere gemeenten en Divosa. Daarvoor hebben zij vanaf het begin mensen met een uitkering en ervaringsdeskundigen betrokken om ervaringskennis mee te nemen in het onderzoek. De bedoeling van het onderzoek is om te ontdekken op welke wijze professionals beter in staat zijn om samen met mensen die een uitkering hebben een manier te vinden om te kunnen werken.

Bijzonder is dat dit onderzoek (dat uit verschillende onderdelen bestaat, zoals cliëntparticipatie en de cliënt centraal) in een community of practice plaatsvindt, wat betekent dat mensen met ervaringskennis, professionals en onderzoekers samenwerken om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Vanuit Amsterdam nemen nu vijf mensen met ervaringskennis deel (vanuit andere steden hooguit één, daar kost het nog wat moeite om ervoor te zorgen dat ook mensen met ervaringskennis deelnemen). Aanwezigen waren benieuwd in hoeverre er sprake is van een gelijkwaardige deelname.

De mensen uit Amsterdam komen regelmatig bij elkaar om bijeenkomsten voor te bespreken.

Participatief onderzoek met Meetellen

De workshop over de werkwijze van onderzoeksbureau Meetellen, gegeven door teamleden van het bureau, was een gesprek over de manier waarop Meetellen participatief onderzoek vormgeeft in het sociaal domein. Het team bestaat zowel uit mensen met ervaringskennis en onderzoekservaring als professionele onderzoekers. Samen met de mensen waarover het onderzoek gaat, bepalen zij vanaf de start van een onderzoek wat de opzet daarvan is, welke vragen er gesteld worden en op welke manier dit gebeurt. Daardoor is de kans een stuk groter dat veel meer verschillende mensen gehoord worden dan in regulier onderzoek, en kan het onderzoek beter aansluiten bij de mensen waarover het gaat.

Het enthousiasme en de inspiratie van al die verschillende uitwisselingen waren voelbaar, en dat leidde tot levendige discussies die nog doorgingen tijdens de afsluitende borrel.

Laten we de genomen stappen en de reis vieren, terwijl we ons blijven inzetten om actieve bondgenoten te zijn. We zijn er trots op om deel uit te maken van deze beweging naar een inclusiever, begripvoller en mensgerichter Amsterdam!

Download hier een pdf-versie van dit verslag.

Uitnodiging: ANE NETWERKBIJEENKOMST OP 14 DECEMBER!

Op donderdagmiddag 14 december gaan we elkaar weer live ontmoeten onder het motto Wie is het netwerk? Laat jezelf zien als bondgenoot! We nodigen je van harte uit om mee te doen zodat we van elkaar bij kunnen leren. 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we delen in de laatste ontwikkelingen, nieuwe kringen, inzichten en inspiratie. Bondgenoten krijgen de gelegenheid om met een eigen workshop te laten zien wie ze zijn en wat ze doen in het ANE.

Er hebben zich veel mensen aangemeld om een workshop te geven en het brede programma is inmiddels bekend. Voor deelnemers is er nog plek! Je kunt je hier aanmelden.

Programma:

15:00 Welkom

15:15 Paneldiscussie: Meetellen, Samenvooruit & Bondgenoten buurtteams onder leiding van Dini Glas.

15:45 Pauze

16:00 Workshops

Workshop 1, Armoede & Emotie: De focus leggen op de mens achter de schulden en niet op het financiële plaatje. Door Henna Kappar.

Workshop 2, CoP, Iedereen een eerlijke kans op werk: Hoe kunnen we mensen daarbij helpen?  In een ‘Community of Practice’ onderzoeken wetenschappers, sociale dienstmedewerkers én ervaringsdeskundigen samen naar de beste en prettigste manier. Door Djogeeta Hiralall en Berend de Groote.

Workshop 3, Samen Vooruit: Zelfsturend vermogen in de buurt: Stichting Samen Vooruit is een initiatief uit de Indische Buurt. Aan bewoners die steun zoeken wanneer zij te maken hebben met instanties, wordt ondersteuning geboden door ‘Vertrouwenspersonen’ die meestal zelf ervaringsdeskundig zijn. Sinds een aantal jaren worden vertrouwenspersonen opgeleid voor deelnemende buurtorganisaties, nu ook buiten de Indische Buurt. In deze workshop krijg je een beeld hoe dit werkt en hopen wij deelnemers te inspireren om hier ook mee de slag te gaan. Door André van Vught.

Workshop 4, Meetellen: Meetellen Amsterdam is een onderzoeksbureau voor én door mensen die bekend zijn met extra ondersteuning.  Er wordt gewerkt vanuit het principe dat alle stemmen worden gehoord, niet alleen in de (participatieve) onderzoeken die Meetellen in opdracht realiseert, maar ook binnen het team van Meetellen zelf. Hoe werkt dat? Leden van team Meetellen vertellen hierover.

Workshop 5, Kring team bondgenoten: Hoe komen we tot een waardering van ervaringsdeskundigheid die recht doet aan betaalde ervaringsdeskundigen zonder diploma’s, zodat zij niet meer ‘onderaan’ hoeven te beginnen? En hoe zorgen we dat de ervaring en opgedane kennis die zij inzetten, passend beloond worden? Hans Cremers (HvA) is een van de initiatiefnemers van het ‘skills paspoort’ en vertelt daarover, waarna we in gesprek gaan over de praktijkervaringen. Presentatie: Marc Rakers en Jeslin Heinze.

Workshop 6, Écht inclusief: Jette Bolle is beleidsmedewerker Toegankelijkheid en Inclusie bij de gemeente Amsterdam en Eric Groot Kormelink is beleidsmedewerker Toegankelijkheid voor Cliëntenbelang Amsterdam. In deze workshop zullen Eric en Jette vertellen over hun werk en het betrekken daarbij van ervaringsdeskundigen, en jullie uitnodigen om mee te denken over het verbeteren van inclusiviteit in de stad.

16:50 Impressie & afsluiting

17:00 Netwerkborrel!

Locatie: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, 1017 EM Amsterdam

Oproep: Kring Kleine Initiatieven gaat van start!

Binnen het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is enige tijd geleden een Kring Kleine Initiatieven opgestart.

Doel van de Kring is om als bondgenoten met elkaar te onderzoeken tegen welke zaken kleine initiatieven aanlopen, en vervolgens samen te kijken wat daaraan te doen valt. Het gaat met name om disproportioneel veel tijd en energie kwijt zijn aan administratie, financiering regelen en verantwoorden, kvk-zaken, etc.

We zijn benieuwd naar je ervaringen als je een initiatief bent dat werkt met ervaringskennis en -deskundigheid.

We organiseren een netwerkbijeenkomst om hier met elkaar over te praten en uit te wisselen hoe we tot nu toe omgaan met allerlei kwesties.

Kom je ook op woensdag 24 januari om 15.00 bij de vrijwilligersacademie, Keizersgracht 340 in Amsterdam?

Interesse? Meld je hier aan.

Fijn als je in je mail vast even uitlegt wat je initiatief doet en waar jij tegen aanloopt.

Meer info bij Marlou: 06 18682468

Manifest Besteedbaar Inkomen

Actiegroep De NoordAs heeft een Manifest opgesteld om het belang van een BESTEEDBAAR inkomen te benadrukken, want mensen moeten na het betalen van de huur ook nog ergens van kunnen eten. Zo kwam het dat we op maandagmiddag 16 oktober met een groepje Noorderlingen in de hal van het stadhuis op wethouder Marjolein Moorman stonden te wachten. Het Manifest werd overhandigd en het belang van een minimaal, maar toereikend inkomen nog maar eens onderstreept. Marjolein Moorman kon zich wel in de strekking van het Manifest vinden. De wethouder benadrukte dat een oplossing voor de problematiek nog niet zo snel gerealiseerd is, maar zei wel er onderzoek naar te willen doen. Al met een geslaagde missie!

Vanuit het ANE nodigen wij iedereen uit om het Manifest te onderschrijven. De NoordAs is vertegenwoordigd in de Kring Armoede/Bestaanszekerheid van het ANE. Lees hier het Manifest.

De Community of Practice (CoP) Gewogen Maatwerk

Welke hulp helpt echt voor een eerlijke kans

Jamaa, Sylvia, Victor, Berty, Marlijn, Desirée, Dicky, Berend en Ivar nemen deel aan Community of Practice Gewogen Maatwerk, kortweg de ‘CoP’.  In een vorige ANE nieuwsbrief vertelden wij al wat de CoP inhoudt en waarom wij het belangrijk vinden om deel te nemen. Nu wij weer wat verder zijn, is het tijd voor onze eerste ervaringen en indrukken!

Wat was de CoP Gewogen Maatwerk ook al weer?

De gedachte achter de CoP is dat iedereen een eerlijke kans verdient op werk of op een andere manier om mee te doen in de samenleving. Mensen die dat zelf niet lukt, hebben soms hulp nodig. Maar welke hulp helpt dan echt? In de CoP Gewogen Maatwerk onderzoeken we dat met een grote landelijke groep professionals uit gemeenten, hogescholen, universiteiten én ervaringsdeskundigen. Een mix dus van kennis, kunde en ervaring. Samen nemen we de tijd om écht uit te zoeken wat werkt. Niet vanuit kantoor ver van de werkelijkheid, maar in de praktijk. En omdat cliënten volwaardig in dit onderzoek betrokken worden, doet het ANE graag mee.

Hoe is de CoP georganiseerd?

‘Participatiebeleid’ is complexe materie! Afhankelijk van de politieke wind is beleid streng, of juist wat soepeler. Klantmanagers én hun leidinggevenden hebben vaak zo hun eigen taakopvatting en zijn vaak gebonden aan organisatorische processen (‘zo doen wij dat in deze organisatie’). Daarnaast maakt een woud aan ‘re-integratiemethodieken’ dat ook de professionals het spoor soms kwijtraken.  Wil je écht verbeteren, dan moet je al deze elementen onderzoeken en aanpakken. Daarom zijn er in de CoP 3 themagroepen:

  1. Cliënt centraal: werken vanuit wat mensen (zowel professionals als de cliënt) nodig hebben .
  2. Professionele organisatie: wat is er nodig in een gemeente of andere organisatie om zo goed mogelijk te kunnen begeleiden?
  3. Leidende gedragsprincipes: hoe kunnen we samenvatten wat nou echt het beste werkt?

Aan elk van deze themagroepen nemen dus ook cliënten deel. Samen vormen zij weer de groep Samen met cliënten. De themagroepen komen regelmatig, vaak digitaal, bijeen. Tweemaal per jaar is er een grote gezamenlijk bijeenkomst in Utrecht. Daarnaast komen de Amsterdamse cliëntdeelnemers regelmatig samen om hun ervaringen uit te wisselen.

En wat doen we dan in die CoP?

Inmiddels is de CoP goed op stoom gekomen. Wat zijn onze eerste indrukken en ervaringen?

Berend: “We hebben een leuke, actieve en inmiddels hechte groep Amsterdamse ‘cliëntdeelnemers’. Regelmatig komen we bijeen om ervaringen uit te wisselen en samen volgden we een workshop over het ‘Integratief Gedragsmodel’.  Wat mij wel verbaasd heeft, is dat men in andere gemeenten het betrekken van ervaringsdeskundigen nog zo ingewikkeld vindt. De Amsterdammers nemen echt het voortouw. Hun ervaringen blijken vaak een eye-opener voor de professionals. Dat andere gemeenten nu volgen is dan ook echt wel te danken aan hun positieve bijdrage!

Erg mooi vond ik zelf een bijeenkomst waarin wij ons verdiepten in ‘willen’ en ‘kunnen’ (het Integratief Gedragsmodel) en constateerden hoe belangrijk (en vaak onderschat) het gevoel is van ‘er toe doen’  eigenlijk ‘zingeving’ dus. Laten we daar vaker bij stil staan! Zie ik ook aandachtspunten? Zeker. ‘Gelijkwaardige beloning’ is écht ingewikkeld. Je wilt niet dat mensen in de problemen komen met hun uitkering of de belastingdienst. ‘Persoonlijk maatwerk’ is ook lastig met zoveel deelnemers en dan blijf je toch weer in hangen in de VVV bon…Dit is natuurlijk iets dat vaak speelt wanneer ‘ervaringskennis’ gevraagd wordt. Belangrijk dus om met het ANE hierover na te denken.”

Sylvia: ”Ik wil allereerst benoemen dat ik trots ben hieraan mee te werken!

Het is immers belangrijk de kwaliteit omhoog te duwen. Ik ben altijd al van de goede communicatie

geweest. Dat is megabelangrijk, zo ook bij dit lopende project. Mensen motiveren begint bij begrip, óók voor de cliënt! Dan voelen ze zich weer mens, die gehoord, gezien en begrepen wordt. Het is meestal niet maar één probleem waar iemand mee worstelt. Om vertrouwen te winnen is tijd nodig en empathie. Langzaam de problemen ontrafelen en dan kijken waar de prioriteit ligt. Daar begin het. De menselijke maat moet terug. Het woord ‘Sociale Dienst’ was eigenlijk zo gek nog niet! Het zegt ‘een Dienst die Sociaal is’. Kwaliteit i.p.v. kwantiteit is het toverwoord, daar bedien je de mens beter mee en helpt te motiveren.

De CoP, daar geloof ik heilig in, er wordt veel goeds gezegd en zie de energie bij dit project eraf spatten.”

Ivar: “Berend benaderde mij niet zo lang geleden om zitting te nemen in de CoP, ter vervanging van iemand die naar een andere themagroep opschoof. Daar moest ik toen echt even over nadenken. Een Community of Practice was onbekend terrein voor mij. Het is ook een Engelse term die ik niet kende. En wat het concept “gewogen maatwerk” inhoudt, vond ik moeilijk te begrijpen. Het staat helder verwoord op de website van Divosa, maar het kwartje is nog steeds niet helemaal gevallen.

Ik hoop er langzaam in te groeien. In elk geval spreekt de gedachte “cliënt centraal” me aan. Dat gaf de doorslag om me aan te sluiten. Dat heeft mede een persoonlijke reden. Voordat ik 10 jaar geleden werk kreeg als re-integratieconsulent bij DWI (nu WPI), zat ik zelf in een uitkeringssituatie. Ik heb dus ervaring als bijstandsgerechtigde en als klantbegeleider. Dat jaar in de bijstand was moeilijk voor me, maar tegelijk leerzaam omdat het me ruimte gaf om bewuster in contact te komen met mijn behoeften. Langzaam daagde een besef dat mijn behoeften niet alleen persoonlijk zijn, maar universeel! Het gaat om drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbinding. Die hebben we allemaal. In de basis verschillen we wat dat betreft niet van de ander, maar in de mate van behoefte en in de schakering wel. We zijn dus hetzelfde en tegelijk uniek. Dat is heel wonderlijk en maakt het leven boeiend en leerzaam.

Als klantbegeleiders zich tijdens de gesprekken met cliënten inspannen om aan te sluiten niet alleen bij de materiële noden van hun cliënten, maar ook bij die psychologische (basis)behoeften, door hen te ondersteunen in hun proces van bewustwording en uitwerking daarvan, dan is vervolgens een stap maken naar (vrijwilligers)werk leuker en gemakkelijker. Want voor vervulling van de psychologische basisbehoeften is passend (vrijwilligers)werk een geschikt middel. Die gedachte zie ik in de CoP terug in het Integratief Gedragsmodel. Die stelt dat het allemaal begint met een intentie, met “willen”. Daar bewust van worden en daar motivatie uit halen en tegelijk heel nuchter kijken naar het “kunnen” en wat nodig is om dat verder te ontwikkelen, dát kan voor zowel cliënt als klantbegeleider een interessant en bevredigend proces zijn. Wellicht dat de ondersteuning van cliënten bij hun boeiende en leerzame zoektocht naar passend (vrijwilligers)werk, in de toekomst meer en meer op zo’n methodische manier vorm krijgt.”

Victor: “Mijn ervaring met COP zijn positief! Ik zit in een team van deskundige, proactieve  mooie mensen waar we naar oplossingen zoeken met elkaar over de dilemma’s die we ondervinden voor onszelf en onze achterban. We vertellen en onderbouwen wat wel werkt, niet werkt en waarom, ondersteund door de kwartiermaker en onderzoekers. Bijzonder aan de COP is dat de deelnemers van WPI samen met medewerkers en het hoger kader in de organisatie bijeenkomen en in gesprek zijn, oplossingsgericht.”

Jamaa: “Toen ik me aanmeldde bij de CoP, hoopte ik door het delen van mijn ervaringen de onderzoekers een beter inzicht te geven over wat mij wel en niet heeft geholpen tijdens mijn tijd in de bijstand. 

Al snel kwam ik erachter dat het niet ging om alleen het delen van mijn perspectief, maar het ging om samen inzichten te verwerven en na te denken over oplossingen. Tijdens het samenwerken ging het al heel snel van “ik” naar “wij” en het onderzoek werd al snel een collectief project i.p.v. dat ik een afzonderlijk onderdeel ervan was.

Het werd bijvoorbeeld al snel duidelijk dat wij de stem misten van mensen die recent in de bijstand terecht waren gekomen. Als reactie hierop hebben we gezamenlijk besloten om uit onze eigen kringen een aantal van deze mensen te vragen en zo onze inzichten nog meer te verdiepen. 

Daarnaast is het een leuk extraatje dat ik voor mijzelf tot bepaalde inzichten over mijn eigen motivatie en gedrag ben gekomen. Zo merk ik dat ik soms te terughoudend ben en snel concludeer dat bepaalde dingen niet mogelijk zijn in de bijstand. Terwijl dit niet zo is. Juist door zelf ook vragen te stellen en pro-actiever te durven zijn kom ik er achter wat echt mogelijk is en wat niet. Samenwerken en samen dingen doen zijn effectiever dan simpelweg afwachten en alleen handelen.”

Impressie College ‘Ruim baan voor ervaringskennis in onderzoek’

Het ANE college van 26 oktober 2023, dat werd verzorgd door onderzoeksbureau Meetellen, was een groot succes! Een mooie mix van mensen, waaronder onderzoekers, vertegenwoordigers van de gemeente en anderen geïnteresseerden, vulde de zaal. Meetellen is een onderzoeksbureau voor en door mensen met ervaringskennis in het sociale domein. Hier volgt een persoonlijke impressie. De inhoudelijke presentatie van het college kun je hier lezen.

De reacties uit de zaal waren enorm positief. Er werd vol lof gesproken over de werkwijze van Meetellen en de manier waarop de onderzoekers samenwerken met opdrachtgevers en ervaringskennis inbrengen in hun onderzoek. Het maken van ruimte voor ervaringskennis in onderzoek is een belangrijk speerpunt van Meetellen. Het voorbeeld-onderzoek naar Medezeggenschap in zorg, zorgde voor een levendige discussie omdat iedereen er wel iets over te zeggen had. Een volgende keer willen we met een ander voorbeeld, naast de werkwijze ook iets gaan vertellen over onderzoeksmethodieken van Meetellen.

Een interessant gespreksonderwerp was de manier waarop besluiten worden genomen binnen Meetellen. Het is mooi om te zien hoe een organisatie zich inzet om de stem te laten horen van mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Meetellen streeft ernaar om een echte verbinding te maken met de mensen waar het onderzoek over gaat, en dat is precies waar hun kracht ligt.

Tot slot werd er gesproken over het belang van een veilige werkomgeving, gebaseerd op vertrouwen. Dit is een essentieel onderdeel van het succes van Meetellen en iets waar zij terecht trots op mogen zijn.

Kortom, het ANE college was een groot succes en heeft bijgedragen aan een verdieping van het gesprek over het baanbrekende werk dat Meetellen doet, met speciale aandacht voor het maken van ruimte voor ervaringskennis in onderzoek. Wij kijken nu al uit naar het volgende college!

Ga naar de inhoud