Kom kennismaken tijdens het Amsterdams Herstelfestival!

Op 28 september 2023 organiseren samenwerkende bondgenoten het Amsterdams Herstelfestival. Tijdens het festival kun je meedenken over de toekomst van herstel en mentale gezondheid en tevens kennismaken met het rijke aanbod van herstelactiviteiten en -initiatieven in de stad. Ook het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis doet mee.

Op het programma staan een paneldiscussie, workshops en een informatiemarkt, en ter afsluiting een hapje en drankje in de Hoftuin. Het volledige programma en informatie over aanmelding vind je hier. Deelname is gratis, maar aanmelding wel vereist.

Het Amsterdams Herstelfestival wordt mede georganiseerd door:

HVO-Querido/ Herstelbureau, TEAM ED, De Regenboog Groep, Cordaan, THUIS/ Leger des Heils, GGZ inGeest, Arkin, Waterheuvel, MIND, Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH), Gemeente Amsterdam

Presentatie college ‘Een beroepscode voor ervaringsdeskundigen; wat zijn kernwaarden van het werk?’

Wat is de betekenis en waarde van een beroepscode voor ervaringsdeskundigen? Op 14 juni organiseerde het ANE een werkcollege onder leiding van Marjo Boer over dit thema. Geïnteresseerden kunnen hier de presentatie van dit college downloaden als pdf-bestand.

In het project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen is gepoogd een beroepscode samen te stellen waar men zich als professionele gemeenschap achter kan scharen. De beroepscode is gebaseerd op normen en waarden die ervaringsdeskundige professionals van belang vinden in het werk, op interviews met ervaringsdeskundigen en door meelezers te betrekken.

Trainer Marjo Boer is supervisor en opleider in ervaringsdeskundigheid, ze geeft ook intervisie. Zij was de projectleider van het project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen. Lees meer.

Presentatie college ‘Ooit gehoord van Amsterdam Vitaal & Gezond?’

Op 12 mei werd in Buurtcentrum De Havelaar een college georganiseerd over het meerjarenprogramma Amsterdam Vitaal & Gezond. Ook de rol die inzet van ervaringskennis hierbij kan spelen werd besproken. Geïnteresseerden kunnen hier de presentatie downloaden als pdf-bestand.

Amsterdam Vitaal & Gezond heeft twee ambities: Alle Amsterdammers hebben in 2040 gelijke kansen op een goede gezondheid en kwetsbare Amsterdammers hebben er tien extra gezonde levensjaren bij.

Dit programma is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Sigra, Elaa en Cliëntenbelang Amsterdam.

Community of Practice ‘Gewogen Maatwerk’

Een waardevol leven waar werk zo mogelijk deel van uitmaakt

Iedereen die afhankelijk is geweest van een uitkering weet hoe belangrijk een goed contact is met je klantmanager (of ‘klantbegeleider, zoals deze nu heet in Amsterdam). Je bent immers best afhankelijk van die persoon. Zeker als je ook hulp nodig hebt om weer betaald werk te vinden.

Streng of soepel?

Maar hoe word je nu het best en prettigst geholpen? Gek genoeg lijkt dat vaak afhankelijk van wie je treft én van ‘de politieke wind’. En dat is zeker niet alleen in Amsterdam zo. Per gemeente in Nederland kan het bijstandsbeleid verschillen; Streng of juist minder streng. En ook vanuit Den Haag klinkt dan weer de roep om ‘streng handhaven’ en dan weer om ‘een menselijk gezicht’.

Erg verwarrend. Voor mensen die (nog) van een uitkering afhankelijk zijn, maar óók voor klantmanagers. Wat is nu de beste manier om mensen écht een eerlijke kans te bieden op een waardevol leven, waar ‘werk’ zo mogelijk deel van uitmaakt?

Echt in de praktijk

Daarom hebben een 7-tal Nederlandse gemeenten (waaronder Amsterdam) besloten samen te onderzoeken wat nu écht de beste manier van begeleiden is. Niet vanuit kantoor ver van de werkelijkheid, maar in de praktijk door wetenschappers, professionals (de klantmanagers) én…cliënten samen. Dat noemen we de  ‘Community of practice’ Gewogen Maatwerk[1]. Omdat cliënten volwaardig in dit onderzoek betrokken worden, doet ANE graag mee.

Willen, kunnen, doen!

Wat we in de praktijk vooral willen testen en verder ontwikkelen is een werkwijze met het ‘Integratief gedragsmodel’ (IGM) als basis. Dit IGM is een model dat door gedragsdeskundigen is ontwikkeld om lastige zaken als ‘motivatie’ en ‘gedrag’, beter te begrijpen én te beïnvloeden. Want, zoals we allemaal weten, iets willen (denk aan stoppen met roken) betekent nog niet, dat we dat ook echt (kunnen) doen (en volhouden). Hier beter rekening mee houden noemen we ‘Gewogen Maatwerk’. En dat sluit dan weer mooi aan bij de Amsterdamse Maatwerkmethode (AMM). De AMM heeft immers als doel oplossingen te vinden die écht passen bij de persoon.

Amsterdamse cliënten doen mee

Zeven Amsterdammers met ervaring in de bijstand doen mee aan het onderzoek. Jamaa, Marlijn, Berty, Victor, Sylvia, Dicky en Desirée doen mee in verschillende (landelijke) thema groepen. Zo dragen zij bij aan een menselijker re-integratiebeleid in Amsterdam én in de rest van Nederland.


“Heel fijn om te ervaren dat er bij sociale diensten bevlogen op verandering gerichte mensen werken die deelnemen aan C0P. Ik hoop dat over 3 jaar blijkt dat deze voorhoede praktische bezwaren en botsende belangen heeft overwonnen.” (Marlijn)


Meer info over de CoP in Amsterdam? Meedoen? Mail Berend: b.de.groote@amsterdam.nl

[1] https://www.divosa.nl/projecten/community-practice-gewogen-maatwerk

Uitnodiging Netwerkborrel Amsterdams Netwerk Ervaringskennis

Thema: Buurtverbinders.

Je bent van harte welkom op de komende netwerkborrel van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis, op woensdag 28 juni in de Stadskas en buurtkamer in Slotervaart. Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om elkaar (nog) beter te leren kennen onder het genot van een drankje. Tegelijkertijd willen we van de gelegenheid gebruik maken om kennis te maken met hoe de buurtverbinders van de Stadskas in Slotervaart verantwoordelijkheid nemen, door eigenaar te zijn van dit initiatief van een eigen plek in de buurt. In de Stadskas kunnen mensen elkaar ontmoeten, samen voedsel kweken, de buurt mooier maken, en lunches, verse pizza’s en brood bereiden.

Maak in een korte wandeling kennis met een aantal buurtverbinders, en ervaar op welke wijze zij hun ervaringskennis verder ontwikkelen. Je kunt inspiratie opdoen en anderen ontmoeten met een verse pizza uit de nieuwe pizza-oven.

Buurtverbinders komen we in de hele stad tegen. Zoals onze burgemeester aangaf betreffende de kritiek van buurtbewoners op het masterplan in Zuid Oost, ontbreekt het aan eigenaarschap waardoor het gevoel dat we samen onze stad mooier maken niet van de grond komt. Vanuit het netwerk zullen wij de komende tijd netwerkbijeenkomsten  gaan organiseren in de verschillende stadsdelen, zodat buurtverbinders uit de stad kunnen kennismaken met andere initiatieven.

Meld je aan via dit formulier.

Datum en tijd: Woensdag 28 juni van 16:00-18:00 uur.

Plaats: Stadskas en buurtkamer in Slotervaart, Jan Tooropstraat 8 in Amsterdam.

Werken met ervaringskennis in de buurtteams: ‘We zijn toe aan een volgende stap’

Sinds de start van de buurtteams op 1 april 2021 is ingezet op het werken met ervaringskennis. De buurtteams geven ondersteuning dichtbij de leefwereld van de Amsterdammer. Ervaringsdeskundigen zijn hierin een belangrijke schakel. Hoe gaat dit en wat is ervoor nodig? Een gesprek hierover met Aminah Dilmohamed (Projectleider Aanmeldteam Buurtteam Amsterdam Nieuw-West) en Mirte Bunte (Kwartiermaker Ervaringsdeskundigheid).

Van bancaire sector naar buurtteam

Aminah: “Na mijn scheiding vier jaar geleden trok ik met de kinderen bij mijn moeder in. Ik ging meer uren werken en we kregen in 2020 een vrije sector woning. Na de verhuizing kreeg ik een burn-out, vanuit dat punt ben ik mezelf gaan herpakken. In 2022 ben ik als ZZP’er gaan werken. Helaas verloor ik datzelfde jaar mijn baan en toen begonnen de problemen. De financiële problemen stapelden zich op. Mijn buffer was op, ik kon de huur niet meer betalen en ik dacht dat ik met mijn inkomen geen recht op hulp had. Toen werd ik benaderd door Vroeg Eropaf. Dat was een keerpunt voor mij. Het bleek dat ik wel recht had op toeslagen. Hierdoor kon ik weer rekeningen betalen. Ik kreeg ook een bijdrage voor de verjaardag van mijn zoon. Dat was geweldig, ik kon wel huilen.”

“Door mijn persoonlijke ontwikkeling haalde ik geen voldoening meer uit het werk bij de bank. Er kwam een vacature voorbij bij Buurtteam Amsterdam Nieuw-West en ik ging solliciteren. Ik werd aangenomen als projectleider Aanmeldteam en werk hier sinds april 2023. Mijn ervaring bij de bank gaf hierbij de doorslag: ik ben een specialist op klantonderzoek en ga me nu richten op de klantreis van de bewoners die hulp zoeken. Dat is een enorme eer. Ik ben zelf geholpen door het buurtteam en mag nu op mijn beurt Amsterdammers helpen. Daar ben ik heel trots op.”

Ervaringskennis in de buurtteams

Mirte: “Onder andere in het programma ‘Van Overleven Naar Leven’ was het werken vanuit ervaringsdeskundigheid succesvol. Daarom is er gekozen om ervaringsdeskundigheid ook in te zetten in de buurtteams van Amsterdam. Ervaringsdeskundige buurtteammedewerkers zijn vertegenwoordigers van de leefwereld. Zij brengen steeds het perspectief van de Amsterdammers onder de aandacht.”

“We zetten ervaringsdeskundigheid in op twee manieren: ten eerste werkt elk buurtteam met minimaal één ervaringsdeskundige buurtteammedewerker. Daarnaast zoeken we manieren om de ervaringskennis van buurtteammedewerkers om te zetten in werkprocessen en beleid. Hierin staan we ook open voor de verhalen die niet persé gekoppeld zijn aan hun specifieke werkzaamheden. Zoals de ervaring van Aminah in haar rol als projectleider.”

Persoonlijke ervaringen

Aminah: “Toen het zo slecht met mij ging kreeg ik een contactpersoon. Ik kon als ik hulp nodig had een nummer bellen en zou binnen 48 uur teruggebeld worden. Dan werd ik gebeld terwijl ik op het schoolplein stond, of in een sollicitatiegesprek. Dat was niet handig. Ik wil ervoor zorgen dat we dit anders gaan doen. Ook werd ik vaak benaderd door drie verschillende medewerkers. Zij konden bijvoorbeeld niet in het dossier zien dat ik al een intake had gehad. Ik begrijp dat we rekening moeten houden met privacy, maar wil toch een manier vinden om beter informatie met elkaar uit te wisselen.”

“Iets anders is dat ik helemaal niet wist dat ik geholpen kon worden. Ik dacht dat ik nergens recht op had door de hoogte van mijn inkomen. Wij hadden bijvoorbeeld geen stadspas. Maar de hele klas van mijn dochter had dit wel. Toen er pianoles als naschoolse activiteit werd aangeboden gingen alle kinderen daarheen met hun stadspas. Mijn dochter kon niet, de activiteit was te duur voor mij. Zij werd toen gepest met ‘jouw moeder is te rijk’. Als ik dit had geweten, was het anders gegaan.”

Beeld: Van Overleven Naar Leven

Het anders inrichten

Mirte: “Veel mensen denken dat ze niet geholpen kunnen worden. Dit komt ook door de kloof die er ontstaan is. Wij hebben het vaak over de doelgroep, de kwetsbaren. Het is altijd ‘de ander’. Maar wat Aminah overkomen is kan iedereen overkomen. En zo moeten we ook meer gaan denken: Hoe zou je willen dat het voor jou geregeld is?”

“Het is duidelijk dat het toepassen van ervaringskennis in de benadering een meerwaarde heeft. Nu moeten we dit echt onderdeel van de organisatie maken. Dat vraagt iets van alle medewerkers. Ruimte maken voor het verhaal, de relatie voorop. Door bijvoorbeeld te werken vanuit professionele vriendschap. Mensen die werken vanuit ervaring vormen de oren en ogen voor een organisatie in verandering. Als zij zich niet welkom voelen om hun verhaal te delen, is dat een graadmeter voor wat Amsterdammers kunnen ervaren.”

De kloof dichten

Aminah: “Mijn eigen ervaring is de drijfveer om mijn werk tot een succes te maken. Soms is het zoeken, naar mijn rol en plek binnen de organisatie. Ik schaam me niet voor mijn verhaal, het inspireert me zelf ook nog steeds. Ik ben niet alleen geholpen, maar ik ben ook sterker geworden door mezelf te ontdekken.”

Mirte: “We zijn toe aan een volgende stap. Met ervaringsdeskundigheid halen we iets binnen wat beweging veroorzaakt in je organisatie. Dat gaat gepaard met onzekerheden. We kunnen dat niet dichttimmeren met regels en plannen. Daar is een nieuwe dynamiek in het werk voor nodig, nieuwe cultuurwaarden. Zorg dat er veiligheid en vertrouwen is om de dialoog hierover aan te gaan met elkaar. Deze kloof dichten, dat doen we met elkaar.”

Oproep: Bondgenoten gezocht voor een Geldkring

Meedenkers gezocht met ervaring op verschillende gebieden (bijvoorbeeld opzetten van projecten, deelnemer zijn, plannen maken, plannen beoordelen vanuit financiersblik) die samen willen bedenken hoe we zonder al te veel bureaucratie, plannen rondom ervaringskennis financieel kunnen waarmaken. 

De kring komt een paar keer per jaar  bij elkaar om te spreken over financiering van (kleine) initiatieven voor ervaringskennis en – deskundigheid. Thema’s kunnen zijn: 

  • – Hoe kunnen kleine initiatieven rondom ervaringsdeskundigheid financiële ondersteuning vinden zonder ten onder te gaan aan bureaucratie?
  • – Hoe kunnen we resultaten aantonen zonder individuele deelnemers te tellen of te registreren
  • – Is er een bondgenootschap hierin te vinden, bijvoorbeeld door samenwerking / tandem van financiers en initiatiefnemers?
  • – Kunnen we onderlinge steun organiseren, bijvoorbeeld bij schrijven en presenteren van plannen?
  • – Kennis delen: hoe groeit een project en wanneer is het nodig om structureel geld te ontvangen, en hoe kun je dat doen? 
  • – Ruimte maken voor projecten voor en door ervaringsdeskundigen in het beleid, met nadruk op de financiering ervan

Interesse? Neem contact op met Marlou: 06 18682468 of marlou@dds.nl

Verslag eerste bijeenkomst over betrekken van ervaringskennis naasten en oproep vervolgbijeenkomst 8 mei

Op 8 mei komen we weer bij elkaar om te praten over de vraag of er behoefte is om vanuit ANE een kring naasten op te zetten. 

In het eerste gesprek, op 12 april, hebben we indrukwekkende verhalen gehoord van de aanwezigen over de ervaringen die zij hebben gehad met naasten: daarbij waren er 3 mensen die praten vanuit hun rol als kind van hun ouders en twee als ouders van hun kind of kennis. We constateerden dat de verschillende rollen, ofschoon soms leidend tot verschillende ervaringen, ook veel herkenbaarheid hadden (als kind van én als ouder van loop je tegen soortgelijke problemen aan). 

Een aantal zaken die voorbijkwamen:

– hoe om te gaan met (huiselijk) geweld.

– wat kun je doen als de hulpverlening niet naar je luistert.

– wat kun je doen in een crisissituatie.

– hoe kun je de omgeving betrekken bij de persoon in kwestie.

– wat te doen als je niets mag doen van de persoon in kwestie, en je zorgen maakt

In het algemeen willen we op zoek gaan naar manieren om de ervaringskennis van naasten beter te kunnen benutten, als het gaat om:

– inzet van zorg (ook voor naasten zelf).

– beschikbaar krijgen van ervaringskennis, zodat naasten die in een lastig pakket zitten daar gebruik van kunnen maken. 

– invloed uitoefenen op beleids- en uitvoerings niveau. 

Volgende bijeenkomst: 8 mei 2023, van 10-12 uur bij de vrijwilligersacademie, Keizersgracht 334

Aanmelden kan bij Eric van der Eerden via eric@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

College 14 juni: Een beroepscode voor ervaringsdeskundigen; wat zijn kernwaarden van het werk?

Ons werk doe je samen. Ideeën groeien door uitwisseling en soms ook door wrijving. Ze zijn besmettelijk, net als emoties en moed.

In het project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen is getracht een beroepscode samen te stellen waar men zich als professionele gemeenschap achter kan scharen. Het zal niet altijd voor iedereen passen, maar juist ook de stemmen van een minderheid hebben we willen verstaan. Ons erdoor laten beïnvloeden, het gaat immers om levendige ervaringskennis die de basis vormt.

De beroepscode is gebaseerd op normen en waarden die ervaringsdeskundige professionals van belang vinden in het werk. Een beroepscode is een leidraad voor het dagelijks werk van ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundig werk is mensenwerk dat vraagt om ethisch bewustzijn en het voortdurend maken van morele afwegingen. Er zijn talloze momenten waarop professionals zich afvragen: wanneer doe ik het goede? De beroepscode van ervaringsdeskundigen geeft echter geen pasklaar antwoord op die vraag, maar wil ervaringsdeskundigen helpen om hun afwegingen zorgvuldig te maken en verantwoord te kunnen handelen.

De beroepscode is gebaseerd op interviews met ervaringsdeskundigen en door meelezers te betrekken. Een werkgroep met een brede diversiteit heeft de uitkomsten van de interviews besproken, zij overlegden weer met hun achterban. Dit om ervaringsdeskundigen zoveel mogelijk invloed uit te laten oefenen op het eindresultaat. En de beroepscode wordt na verloop van tijd geëvalueerd.

Tijdens het college gaan we aan de hand van een werkvorm met elkaar in gesprek over de betekenis en waarde van de beroepscode.

Trainer Marjo Boer is supervisor en opleider in ervaringsdeskundigheid, ze geeft ook intervisie. Zij was de projectleider van het Project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen.

Datum en locatie: woensdag 14 juni van 15:00-17:00 uur in de Vrijwilligersacademie, Keizersgracht 342.

Lene Grooten: ‘Als ervaringsdeskundigheid een afvink-hokje wordt, dan werkt het niet’

Lene Grooten zat tot 2022 in de Amsterdamse gemeenteraad (GroenLinks). Gaandeweg werd haar missie om ervaringsdeskundigheid op de (sociale) kaart te zetten. Begin 2019 werd haar initiatiefvoorstel HUP Ervaringsdeskundigen aangenomen. Dit voorstel beoogt een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering in de zorg en sociaal beleid.

door: Catelijne Akkermans

HUP ervaringsdeskundigen!

‘Ik was gedurende twee periodes raadslid: vier jaar duo-raadslid en vier jaar raadslid. In de laatste periode kreeg ik de portefeuille Zorg en de portefeuille Democratisering. Ik dacht meteen: kan ik die twee niet met elkaar verbinden? Zeggenschap of eigenaarschap is in de zorg net zo goed een thema als in de meer striktere vorm van democratisering, waarin het erg ging over buurtrechten en buurtreferenda, het bestuurlijk stelsel.’

‘Uiteindelijk hebben we een reeks gemaakt van vijf initiatiefvoorstellen. Die hebben we geschreven samen met mensen uit de stad. Ervaringsdeskundigen, de mensen over wie het uiteindelijk gaat. Het moest zo worden opgeschreven dat het ook kon landen in de gemeenteraad. Dat was mijn taak. Zo kon ik als politicus als brug fungeren. Het eerste voorstel dat ik heb ingediend heette: HUP ervaringsdeskundigen!. Het gaat er onder andere om dat ervaringsdeskundigen deel gaan uitmaken van buurtteams in de stad.’

Eigen ervaring telt

‘Ik denk, zo terugkijkend, dat drie ervaringen een rol speelden bij het initiëren van het voorstel. Ik kwam onervaren de politiek in. Ik ben er ooit ingerold. Dan zie je hoe ongelooflijk star en ondoorgrondelijk die wereld is. Dan ben je politicus en moet je ineens stukken lezen vol onbegrijpelijke taal. Dan zie je de mensen over wie het gaat, voor wie je het eigenlijk doet en voel je hoe groot de afstand is tot de beleidswereld. Het is misschien wat cliché, maar dat is het: er gaapt zo’n enorm gat tussen.’

‘Ten tweede kreeg ik zelf de diagnose endometriose. Ik merkte hoe belangrijk het was om zelf eigenaarschap en zeggenschap te hebben over je leven. En ik merkte hoeveel je zelf moet doen. Hoeveel je zelf moet nadenken over wat je wilt. Het is voor buitenstaanders moeilijk om dat voor te stellen.’

‘En ten derde, mijn moeder is chronisch ziek, al heel lang. Mijn Maiden Speech ging daar ook over. In die zin ben ik iemand die die wereld van binnenuit kent.’

Gelijkwaardig gesprek

‘Ervaringsdeskundigen hebben bij de indiening van het voorstel ingesproken in de commissievergadering. Dat was prachtig! Daardoor veranderde de totale toon van die hele vergadering. Eigenlijk hoefden wij niet eens meer te vertellen waarom ervaringsdeskundigheid zo belangrijk is. Dat deden zij zelf al. Politici gingen ook persoonlijke dingen vertellen, over waar zij mee te maken hebben gehad. Het leidde tot een veel gelijkwaardiger gesprek, ook met de insprekers. Het was echt een uitwisseling.’

Totale omslag

‘De introductie van ervaringswerkers in de Amsterdamse buurtteams is een totale omslag ten opzichte van de huidige manier van werken en denken. Ik denk dat het voor veel mensen zo werkt dat het ze het eerst in de praktijk moeten zien. Ook denk ik dat mensen wat ruimte in hun hoofd nodig hebben om open te kunnen staan voor een kwetsbare ander. Als je dat als gemeente moet faciliteren, dan moet je zorgen dat er tijd is voor intervisie, voor scholing en voor reflectie. Dat je dus ruimte in het hoofd creëert bij de zorgmedewerker. Dit is een heel moeilijk onderwerp, want die ruimte in het hoofd hebben mensen vaak niet.‘

Empowerment

‘Professionals die werken met ervaringsdeskundigen, in de zorg en het sociaal domein, hebben een enorm hart voor mensen. Maar het is voor hen soms best moeilijk om het gevoel van die nabijheid te houden en te voelen waar het nou echt om gaat’

‘Als je een ervaringswerker als collega hebt, heb je heel andere gesprekken. Je kan van elkaar leren. De een kan meer wetenschappelijke theoretische kennis hebben en de ander kan het veel meer uit de praktijk hebben gehaald. Dat vult elkaar heel goed aan. Ik denk dat beide nodig zijn. Ik vind de empowerment van mensen die in hun leven tegen dingen zijn aangelopen belangrijk. Dat kan een ziekte zijn, psychiatrisch of fysiek. Dat het niet zo is van: de maatschappij heeft je niet nodig. Dat vind ik heel mooi aan het concept van ervaringsdeskundigheid, dat je een hele groep mensen een waardevolle plek kan geven’

Boodschap aan de buurtteams

‘Mensen die werken met ervaringswerkers, zou ik twee dingen heel erg op het hart willen drukken. Doe het gewoon, en leer door het te doen. Dat is heel moeilijk, want je komt heel lastige kwesties tegen, maar: doe het. Ga het gewoon aan. Ga niet wachten totdat de structuur er helemaal staat en het dan pas kan. Hoe eerder je het doet, hoe gemakkelijker je kan leren van wat er allemaal gebeurt, hoe makkelijker je er daarna mee verder kan en hoe meer je eraan hebt.’

‘Durf vervolgens de fouten of dingen die moeilijk zijn te onderkennen met elkaar. En zoek elkaar op. Zorg voor een goed netwerk waarin buurtteams en ervaringsdeskundigen elkaar kunnen vinden, dat ze uit kunnen wisselen waar het goed gaat en inspiratie opdoen. Inspiratie is belangrijk. Dat je ziet wat het teweeg brengt, wat de kracht is.’

Boodschap aan de politiek

‘Vooral tegen de politiek zou ik willen zeggen: blijf ontzettend dicht in gesprek met de mensen waarover het gaat. Doordat je dat gesprek hebt, kom je tot de beste ideeën. En ga dan voorstellen ter verbetering schrijven, samen met die mensen. Misschien geldt dat, wat ik de buurtteams op het hart wil drukken, ook wel voor de politiek: je moet het gewoon doen. Je moet er niet mee wachten en ook erkennen dat het soms niet meteen helemaal lukt. Dat het al lerende doen is en al doende leren.’

Tegenkracht

‘Om zo’n operatie voor buurtteams in te stellen is voor de stad enorm. Dat is een heel grote omwenteling. Je ziet wel dat iedereen ervaringsdeskundigheid belangrijk vindt. Om dat echt vanaf het begin helemaal intrinsiek gelijkwaardig goed in te bedden, te zorgen dat er middelen zijn, dat mensen een goede plek krijgen en dat er goede intervisie is, dat is heel moeilijk van de grond te krijgen. En dat moet op alle lagen gedragen worden. Niet alleen in de uitvoering, maar ook bijvoorbeeld in de managementlaag. De managers moeten zelf ook intrinsiek gemotiveerd zijn. Als ervaringsdeskundigheid een afvink-hokje in de aanbesteding wordt, dan werkt het niet. Het kan dan heel makkelijk verdwijnen in de waan van de dag, de drukte van allerlei andere dingen die moeten.’

Blijven agenderen

’Aan het begin van mijn tweede raadsperiode werd me de vraag gesteld: “wat hoop je aan het einde van je termijn voor elkaar te hebben gekregen?” Daarop was mijn antwoord dat de positie van ervaringsdeskundigen steviger en meer zichtbaar zou zijn.[1] Dat is nog niet voldoende gelukt. Het is een lange termijnproces, het vergt een lange adem. Zo’n buurtteam-operatie is echt een project van langere termijn. Ik hoop dat het voortgang blijft houden. Het moet echt geagendeerd blijven!’

Op dit moment is Lene druk doende om het Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigen, dat mede is voortgekomen uit Lene’s initiatief, om te vormen tot een stichting. Samen met Karla Nijnens (Herstelbureau HVO-Querido) en Ruud Fiere (Cliëntenbelang Amsterdam), vormt zij het bestuur van Stichting ANE.


[1] https://amsterdam.groenlinks.nl/onze-mensen/lene-grooten

Download hier het interview als pdf-bestand

Naar de inhoud springen