Bijpraten met…Mark Schramade

Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om even bij te praten. Vandaag spreken we met Mark Schramade, sinds kort werkzaam bij de Sociale Maatschap. Mark is daar de manager van de acht buurtteams in Amsterdam Noord en Zuid.

Hoi Mark, heb je nog leuke plannen voor deze zomer?

Jazeker! Ik ga vooral hard werken. En in deze periode slechts een paar dagen weg. Vorig jaar heb ik mijn zee zeildiploma gehaald en ik ga binnenkort met vrienden twee keer een lang weekend zeilen vanuit Workum het IJsselmeer op en ook naar de Waddenzee. De zeehonden, goede wind, het aanleggen op de eilanden. Een hele fijne manier van ontspannen.

Vind jij het belangrijk om ervaringsdeskundigen in te zetten naast meer ‘traditionele’ hulpverleners in de buurtteams?

Ik heb als directeur in 2007 samen met anderen de Minnesotakliniek opgezet bij de Jellinek naar een voorbeeld van Amerikaanse herstelzorg. De nadruk bij dit type behandeling is het in groepen, sámen werken aan je herstel. Van elkaar leren. En elkaar inspireren. “Addiction Counselors” hielpen mee bij deze groepen. Dat zijn ervaringsdeskundigen die minimaal vijf jaar in herstel zijn en in de VS in Minnesota een serieuze opleiding hebben gedaan van 1 jaar. Zij waren zo verschrikkelijk goed en hadden zo’n goed contact met de klanten. Daar is het zaadje voor mij geplant.

Ik ben daarom heel blij dat er bij de buurtteams ook ervaringsdeskundigen werken. Ik heb daar veel vertrouwen in. Ik hoor bij de buurtteams ook alleen maar positieve geluiden over het samenwerken met de ervaringsdeskundigen. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken wie wat het beste kan doen binnen de buurtteams. En wij gaan dit beschrijven in functieprofielen. Zo ook voor ervaringsdeskundigen. Het hangt er natuurlijk ook vanaf van wat een ervaringsdeskundige wil. Hij/zij kan dan extra opleiding gaan doen om zich te specialiseren.  

Hoe vind je het dat het ANE een stedelijke leerlijn aan het ontwikkelen is, samen met de  ervaringsdeskundigen die werken in de buurtteams?

Daar sta ik 100% achter. Ik vind dat alle buurtteammedewerkers zich moeten blijven ontwikkelen. En ook dat specialisten in een buurtteam contact hebben met collega’s uit andere buurtteams met dezelfde specialisatie. Noem het bijvoorbeeld vakgroepen. En dan is het fijn dat er via het Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigen (ANE) extra expertise wordt ingebracht, als het gaat om het ontwikkelen van zo’n stedelijke vakgroep Ervaringsdeskundigen.

Hoe kijk jij aan tegen het cultuurverschil tussen de ervaringsdeskundigen en de andere professionals, die veelal een praktijkopleiding in zorg of welzijn hebben gehad?

Ik heb de indruk dat dit al behoorlijk aan het veranderen is. Ik hoor steeds minder negatieve of laatdunkende verhalen vanuit de ‘traditionele’ hulpverleners over de ervaringsdeskundigen. En ik hoor dat organisaties zoals Arkin stimuleren dat ook de ‘traditionele’ hulpverleners meer over hun eigen worstelingen delen. Ze worden opener waardoor ook zij een betere aansluiting bij de Amsterdammer krijgen.

Waar kijk je deze week het meest naar uit?

Dat ik komende maandag weer een teamleidersoverleg heb over de ontwikkeling van de huidige acht teams in Noord en Zuid. Ervaringsdeskundigheid staat dan ook geagendeerd. Ik geniet er van dat we het sámen doen en hecht zeer aan het opbouwen van een goede band met elkaar. Mensen mogen dan zeggen wat ze er van vinden. Open zijn naar elkaar vind ik namelijk een voorwaarde om goed te kunnen samenwerken.


We spreken nog veel meer mensen deze zomer. Lees hier hoe oud Voorzitter van de Raad van Bestuur van HVO-Querido, Clemens Blaas, zijn zomer doorbrengt.

Even voorstellen: Dayenne Tempo

Dayenne Tempo in ‘haar’ Buurtwerkkamer in Holendrecht

Dayenne Tempo leidt de kring Armoede binnen het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE). Wie is Dayenne? Wat doet ze voor werk? Waarom vindt zij dat ervaringsdeskundigen de dienstverlening naar mensen in armoede kunnen verbeteren? En hoe helpt het ANE haar kring hierbij?

Een interview bij Dayenne op haar werk bij de Buurtwerkkamer “Casa Jepie Makandra”, in Holendrecht, Amsterdam Zuidoost.

Zou je iets over jezelf willen vertellen?

Ik ben 38 jaar en heb drie dochters. Ik woon hier in de buurt, in Holendrecht. Zeven jaar geleden ging ik naar deze buurtwerkkamer “Casa Jepie Makandra”. Ik zat thuis met een bijstandsuitkering en ik kon hulp gebruiken. Ook wilde ik mij nuttig maken, weer meedoen. Eerst hielp ik mensen met het invullen van hun formulieren. Nu ben ik coördinator van deze vestiging.    

Wat is een Buurtwerkkamer?

Amsterdam heeft meerdere Buurtwerkkamers. Het zijn nuldelijns voorzieningen, waar bewoners terecht kunnen met allerlei hulpvragen. Een buurtwerkkamer is kleinschalig en huiselijk. We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn. Op een goede dag komen hier tien á vijftien bewoners uit de omgeving.

De ene komt voor een kopje koffie en wat gezelligheid, de ander heeft hulp nodig bij het invullen van zijn/haar formulieren en weer een ander heeft hulp nodig vanwege schulden.

Hoe kwam je in contact met het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis?

Ik kwam via mijn collega Erwin Mulder in contact met Berend de Groote van het ANE. En wilde mij graag aansluiten bij een netwerk dat zich sterk maakt voor ervaringsdeskundigen.

Waarom zijn ervaringsdeskundigen nodig in de dienstverlening naar mensen in armoede?

Ik heb zelf hoge schulden. Ik ben een van de toeslagaffaire ouders. Ik heb veel met instanties als de gemeente en de belastingdienst te maken gehad en voelde mij vaak niet gezien. Als een nummer behandeld. Ik ervaarde dat als heel pijnlijk en frustrerend. Ik weet wat ik nodig had en hoe men met mij had kunnen communiceren. Samen met andere ervaringsdeskundigen wil ik de dienstverlening helpen op een humanere manier om te gaan met mensen met grote financiële problemen.

Wanneer is iemand ervaringsdeskundig?

Als ik naar mijzelf kijk dan heb ik mijn eigen problemen een plaats moeten geven voordat ik ruimte voor anderen had. Dat begint met accepteren. Ik heb mijn boosheid kunnen ombuigen in kracht. Kracht die ik nodig heb om dingen te veranderen. Want zo ga je niet met mensen om. Ik probeer naar mensen met mijn hart te luisteren. Dus om op je vraag terug te komen. Je moet eerst je eigen shit opruimen, stabiel worden en de problematiek breder kunnen zien waarna je anderen als ervaringsdeskundige kunt helpen. Ik volg ook opleidingen om mijzelf verder te ontwikkelen.

Hoe helpt het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) jouw kring armoede?

Het ANE is een netwerk waarin mensen actief zijn met allerlei verschillende achtergronden en kennis van verschillende onderwerpen. Dat is handig want daar kan ik altijd terecht met vragen. Ook heb ik via het ANE een groot bereik in Amsterdam en dat komt goed uit want ik wil het stadsbreed aanpakken. En met het ANE zijn de lijnen naar de gemeente kort.

Wil jij meehelpen de dienstverlening naar mensen in armoede te verbeteren?

Ook meehelpen met de kring Armoede? Mail Dayenne op: dayenne@buurtwerkkamer.nl of loop langs bij de buurtwerkkamer op het adres: Opheusdenhof  112 in Holendrecht in Zuidoost.

Tweede leerlijn “werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam” succesvol afgerond

Op maandagmiddag 12 juli kregen de deelnemers aan de leerlijn “werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam” hun certificaat. Dit feestelijk evenement vond plaats bij de Vrijwilligersacademie in een prachtige binnentuin aan de Keizersgracht.

Edward Lee Meeuw Kjoe, Beleidsadviseur afdeling Armoedebestrijding van de gemeente Amsterdam, die de leerlijn mede mogelijk had gemaakt, sprak de deelnemers toe: “Ik zie een mooie, warme groep mensen. Ik ben trots op jullie en wens jullie succes op deze mooie weg in de buurtteams die niet altijd even makkelijk is!”

Daarna deelde Berend de Groote, één van de initiatiefnemers van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE), samen met Wonah de Koningh, projectleider van buurtteam Centrum, de certificaten uit. “Leerlijner’ Hilly droeg haar gedicht voor. Een week vóór de uitreiking was de laatste lesdag. Daar evalueerden de docenten, de ervaringsdeskundigen en een aantal gasten waaronder leidinggevenden van de buurtteams, de leerlijn. Lees daarover hieronder verder.

Leerlijn “werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam”

Een revolutionaire manier van opleiden: samen met de docenten vorm en inhoud geven aan de opleiding mede aan de hand van ervaringen tijdens het werken. Samen de stof verrijken en verdiepen. Dit is het format van de leerlijn “werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam” verzorgd door het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) in samenwerking met de Vrijwilligersacademie. De stedelijke leerlijn is bedoeld om de ervaringsdeskundigen te versterken in hun rol in de buurtteams om zo te komen tot een vruchtbare samenwerking tussen mensen met vakkennis en mensen met ervaringskennis. Berend de Groote: “Wij geloven zeer in de belangrijke functie van een ervaringsdeskundige in het bijstaan van de kwetsbare Amsterdammer. En we vinden dat de ervaringsdeskundige gelijkwaardig is aan andere professionals in een (buurt)team. Omdat de rol van ervaringsdeskundige op bepaalde terreinen in het sociaal domein vrij nieuw is, denken wij dat de leerlijn de kans van slagen van een buurtteam mét ervaringsdeskundigen groter maakt. Want ga er maar aan staan. Jij bent als het tegenzit de enige uit je team zonder een diploma van een ‘traditionele’ beroepsopleiding. Je bent makkelijk af te vallen omdat je open bent over je eigen kwetsing in je leven. Je bent niet bekend met alle jargon en protocollen die voor de andere collega’s normaal zijn. En er is ook nog niet altijd een duidelijke functiebeschrijving. En dan kom je ook nog eens in een net nieuw opgericht buurtteam. Probeer in deze chaotische omstandigheden je weg maar eens te vinden.” Het doel van deze tweede editie van de leerlijn was dan ook te onderzoeken wat er nodig is om een ervaringsdeskundige te laten slagen in een buurtteam. Tijdens de laatste lesdag keken alle betrokkenen terug en kwamen ze met antwoorden. 

ANE mede initiatiefnemer Berend de Groote:   “Wij geloven zeer in de belangrijke functie van een ervaringsdeskundige in het bijstaan van de kwetsbare Amsterdammer. En we vinden dat de ervaringsdeskundige gelijkwaardig is aan andere professionals in een (buurt)team.

“Toon lef, neem positie in!”

Nadat een van de tandem docenten Joep Holten de deelnemers aan de leerlijn en de gasten verwelkomd heeft, krijgt genodigde Pieter Puijck, teamleider bij een aantal buurtteams, het woord. Hij adviseert de deelnemers aan de leerlijn lef te tonen. “Neem snel een positie in, toon lef, zorg dat je de Amsterdammer mag helpen.”  Hoe doe je dat? Dilara Delen, een van de andere gasten, probeerde dat uit te vinden tijdens haar afstudeeropdracht.  

“Een goede introductie in het buurtteam is essentieel”

Afstudeerder Dilara Delen: “Er zijn vooroordelen over en weer tussen de ervaringsdeskundigen en de ‘traditionele’ hulpverleners. Het is belangrijk om elkaar onbevooroordeeld en met respect te benaderen.”

Dilara, afstudeerder van de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam, heeft in opdracht van docent Joep Holten onderzocht “wat nodig is voor ervaringsdeskundigen om zich thuis te voelen bij het proces van samenwerken met de professionals in de buurtteams”. Ze concludeert dat een goede introductie van essentieel belang is voor een goede samenwerking, voor zowel de ervaringsdeskundige als de hulpverlener. Hieronder verstaat ze de kennismaking, de introductie van de ervaringsdeskundige en de voorlichting over de rol van de ervaringsdeskundige. Ook blijkt dat door tijd en ruimte aan de ervaringsdeskundige te geven, de samenwerking na verloop van tijd beter wordt.

De meerwaarde van de ervaringsdeskundige

Deelnemer aan de leerlijn José: “Het raakt me nu nog als ik vertel dat iemand in paniek bij ons binnenkwam en haast dansend wegging.”

Aan de deelnemers van de leerlijn is gevraagd hoe zij hun meerwaarde zien. Vandaag delen ze in groepjes hun antwoorden. José: “Het raakt me nu nog als ik vertel dat iemand in paniek bij ons binnenkwam en haast dansend wegging.” En Frenk deelt over hoe hij mensen die uit de kast willen komen / zijn gekomen kon bijstaan vanuit zijn ervaring. Hanne: “Ik kreeg een gevoel van verbinding tijdens een onverwacht moment van iemand die een witgoed aanvraag kwam doen. We herkenden namelijk veel bij elkaar.” Hilly, werkzaam in een buurtteam in stadsdeel Centrum, vertelt hoe ze een geëmotioneerde Amsterdammer rustig kon maken.  

Kan naamgeving gelijkwaardigheid in de weg staan?

Martin Stam vraagt zich hardop af hoe je diegene die je helpt nu noemt. Vroeger noemde men iemand al snel een patiënt. Nu is het vaak klant of cliënt. Martin: “Je moet als ervaringsdeskundige aan de bewoner laten zien: je bent zoveel méér dan een klant!” Martin betoogt dat taal de gelijkwaardigheid die zo belangrijk is in de weg kan staan. Hij pleit voor Amsterdammer of bewoner of noem hem gewoon bij de naam. De meningen van de aanwezigen vanmiddag zijn verdeeld.

De kwaliteiten van de ervaringsdeskundige

Marjon van den Berg, manager van buurtteam Nieuw West roept: “Ervaringsdeskundigen zijn collega’s. Wij nemen er een aantal aan voor onze teams.”

De volgende groep maakt de meerwaarde van de ervaringsdeskundige duidelijk aan de hand van een bol breigaren. De bol wordt van de een naar de ander gegooid. Wanneer je hem vangt roep je een term die past bij de kwaliteiten van de ervaringsdeskundige. De kwaliteiten “flexibiliteit”, “inlevingsvermogen” en “meebewegen” werden als eerste genoemd. Ook de gasten die vanuit een andere rol bij de bijeenkomst zijn, krijgen de bol toegeworpen. Marjon van den Berg, manager van buurtteam Nieuw West roept: “Ervaringsdeskundigen zijn collega’s, want wij nemen er een aantal aan voor onze teams.”

En Wonah de Koningh, projectleider bij buurtteam Centrum: “De ervaringsdeskundigen waren al vanaf het allereerste begin heel waardevol bij het ontwerpen van de buurtteams Centrum.” Toen iedereen aan de beurt geweest was en zijn touwknooppunt had neergelegd, lag er een web van verbindingen, een netwerk. Symbolisch voor de verbindingen die de Amsterdammer, de ervaringsdeskundige en de hulpverlener met elkaar leggen. Een krachtige presentatie.

Wat mag een ervaringsdeskundige wel en niet in een buurtteam?

Docent Joep vraagt zich hardop af hoe je deze waarden of kwaliteiten nu in de praktijk brengt. “Hoe sta je ze voor?” Hoe kom je als ervaringsdeskundige in de positie dat jij je kwaliteiten kunt bieden aan de Amsterdammer? Dat deze vraag zich niet zo makkelijk laat beantwoorden bleek wel uit de verschillende reacties die volgden. Deelnemer Claudia: “Ik wilde gewoon heel veel leren en daarom overal wel inspringen”. Maar dan zei mijn leidinggevende bij een aantal dingen dat dat mijn rol/taak niet was. Ervaringsdeskundige Hanne merkt op dat ervaringsdeskundigen ook andere studies die relevante competenties opleveren kunnen hebben gedaan.

Martin Stam: “Je moet oppassen dat je niet teveel met de gezagsverhouding bezig bent, maar zorgen dat je samen kan kijken wat er nodig is. Dit vraagt dialogisch vermogen.”

Een ander veelgehoord discussiepunt is nabijheid versus afstand. Een van de ervaringsdeskundige deelnemers van de leerlijn vertelt dat ze op een gegeven moment mensen is gaan helpen met spullen uit haar eigen keuken. Een andere deelneemster is het niet eens met het vooroordeel dat ervaringsdeskundigen alleen met hun hart werken en hulpverleners niet. “Ik heb hulpverleners met een groot hart gezien, maar zij liepen aan tegen een piepend en krakend systeem van protocollen. Ik stond een bijna overspannen hulpverlener bij.”

“Mensen verbinden en hun verhaal horen”

Deelnemer aan de leerlijn: “Ik heb hulpverleners met een groot hart gezien, maar zij liepen aan tegen een piepend en krakend systeem van protocollen. Ik stond een bijna overspannen hulpverlener bij.”

Linda, ook deelnemer aan de leerlijn laat een video zien van fragmenten van stadspas uitjes die ze voor soms meer dan honderd mensen per keer organiseerde. Inclusief een doventolk en iemand die blinde mensen bijstond. “Mensen verbinden en hun verhaal horen is mijn ding.” Ze kent iedereen persoonlijk en weet ook wat er achter de voordeur speelt. Alleen als ze het écht noodzakelijk acht stelt ze de Amsterdammer voor om een probleem aan te kaarten bij iemand van de gemeente of een hulpverlener. “Vertrouwen is heel belangrijk.”   

Concrete punten waardoor een ervaringsdeskundige steviger in een buurtteam staat

Docent Joep beëindigt deze inspirerende en leerzame middag met een evaluatie van de leerlijn. Hij somt een aantal punten op die kunnen bijdragen aan het verstevigen van de positie van de ervaringsdeskundige in een buurtteam:

Een ervaringsdeskundige mag zich niet geïsoleerd voelen in een buurtteam
Meer balans in wat vast staat in de leerlijn en wat nog onzeker is
Probeer de professionals uit de buurtteams ook te betrekken bij de leerlijn
Voor de eerste paar weken helpt een concrete inwerkchecklist

Tot slot Martin Stam: “We kunnen concluderen dat wat elke ervaringsdeskundige echt moet kunnen en weten een wat ‘systematischer’ plek moet krijgen in de opleiding. Dat moet niet leiden tot alleen maar consumeren. Daarnaast moet er voldoende ruimte blijven voor de ‘leerlijners’ om de stof te verdiepen en te verrijken met voorbeelden die ze zelf in de praktijk meemaken. Waardoor ze zich als ervaringsdeskundige in een team steeds meer zichtbaar kunnen maken.” De volgende stap? Op naar de volgende leerlijn!

De deelnemers aan de leerlijn “werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam” 2021

Verslag ANE Conferentie “Wat is het nut van ervaringskennis?”

Een half uur voor de start…

18 ANE bondgenoten zitten vol spanning achter hun schermpje. Zijn we er klaar voor? Weten we wat te doen in de breakout rooms? Werkt de share screen? Iedereen de stift en een papiertje bij de hand. En de wachtruimte loopt al vol… nog even bespreken we het opnemen van de bijeenkomst. Bij het ANE hechten we namelijk aan de privacy van de deelnemers. En dan is het 15.oo uur. Reinier en Marcella openen de conferentie.

Opening ANE conferentie door Reinier en Marcella

Reinier en Marcella heten iedereen welkom. Ze doen het “camera aan/uit spel” om een idee te krijgen wie er zo bij de ruim zeventig deelnemers zitten. Er blijken veel nieuwe mensen aanwezig te zijn. Ook checken ze nog even of iedereen pen en papier bij de hand heeft want dat is straks nodig bij een oefening in samenspel.

ANE: een verbindend netwerk en coöperatie

Dini en Esmeralda nemen ons mee in de nieuwe opzet van het ANE, de coöperatie ANE. De coöperatie organiseert het netwerk van vrijwillige bondgenoten met een gezamenlijke visie en missie. Gebaseerd op drie pijlers. We horen dat het netwerk verschillende onderwerpen, zoals “Jongeren” en “Armoede” oppakt en dat doet met behulp van Kringen, voorheen werkgroepen. Ook vertellen Dini en Esmeralda waarom het ANE nodig is en wie er bij het ANE betrokken zijn. Lees hun hele verhaal hier.

We peilen de stemming

Vervolgens peilen Dini en Esmeralda de stemming met acht verschillende stellingen over het nut van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. De lekker vlot, maar niet helemaal betrouwbare peiling levert bijvoorbeeld op dat een groot deel van de mensen vinden dat Ervaringsdeskundigheid een containerbegrip is (en dat dat niet zo moet blijven). Ervaringsdeskundigen dragen bij aan meer relationeel werken, maar er hoort wel een functieomschrijving bij en er moeten kwaliteitseisen gesteld worden. Met deze uitkomsten kunnen we wel wat. Lees hier meer over de peiling.

Samenspel in breakout rooms

Bondgenoot Karin legt de “Samenspel” oefening die we zo in breakout rooms doen uit. Karin: “Samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen vraagt om elkaar goed te leren kennen. Deze beproefde oefening helpt daarbij. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe vullen we elkaar aan? Uitgangspunten: niet labelen en oordelen; alles is goed. Zo kan samenwerking ontstaan.” Iedereen maakt een tekening van zichzelf waarin de ervaringen in het hoofd, in de buik en in het hart weergegeven worden. Hierover gaan we in gesprek met elkaar.

Conclusie

Aan Joep Holten en Astrid Philips, tandempartners aan de Hogeschool van Amsterdam, was gevraag om aan het eind hun licht te laten schijnen op wat vandaag aan de orde is geweest. Joep geeft aan dat je het nut van ervaringskennis op verschillende manieren kan beschouwen. Hij ziet in de praktijk dat Ervaringsdeskundigen echt voor de verbinding met de Amsterdammer gaan en dat de beroepskracht dat nog wel eens over het hoofd ziet. Ook ervaart hij een enorme betrokkenheid bij de Ervaringsdeskundigen daar waar de beroepskracht de Amsterdammer nog wel eens als “Cliënt” ziet. Hij wordt zelf ook scherp gehouden door vragen van zijn tandempartner Ervaringsdeskundige Astrid Philips. Joep ziet dan ook duidelijk het belang van de samenwerking tussen de traditionele beroepskracht en de ervaringsdeskundige. Astrid onderstreept dat belang maar ziet ook nog dat je mensen kan treffen die ervaringsdeskundigen mét expertise niet als gelijkwaardig zien. Daarom vindt ze het werk van ANE ook zo belangrijk. Marcella zou willen dat ervaringsdeskundigen echt een beroepsgroep worden en Erwin (Kring Armoede) heeft zich bij het ANE aangesloten omdat hij samenwerking belangrijk vindt.

Marcella bedankt iedereen en sluit de conferentie af.

Matthijs Post

Beleef het mee

Het was een enerverende, dynamische en leerzame middag die voorbij vloog. Wil je de conferentie ook mee maken of terugkijken? Kijk hier naar de video van de conferentie.

Prikkelende stellingen voor de deelnemers van de ANE Conferentie: “Wat is het nut van ervaringskennis?”

De organisatoren van de ANE conferentie “Wat is het nut van ervaringskennis?” – samenspel in de stad legden de deelnemers acht prikkelende stellingen voor. Het was een peiling van de stemming rond het nut en gebruik van ervaringskennis. Zo werd duidelijk hoe men denkt over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en het samenspel in de praktijk.

Het was een snelle peiling met een komische noot. En het gaf een aardige indruk over hoe de deelnemers er over dachten.

Samenvattend

80% van de bezoekers vindt dat “Ervaringsdeskundigheid een containerbegrip is” en 73% vindt dat dat niet zo mag blijven.

97 % van de ondervraagden vindt dat “Ervaringsdeskundigen niet allemaal hetzelfde doen”. En 87% vindt dat er een “verschil is tussen ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers”. “Ervaringskennis is niet meer waard dan professionele kennis” vindt 69% van de ondervraagden.

90% van de deelnemers vindt dat “Ervaringsdeskundigen bijdragen aan meer relationeel werken”. Maar er moet wel een “functieomschrijving voor een ervaringsdeskundige” komen vindt 79% en “er moeten kwaliteitseisen gesteld worden”, zo vindt 79% van de bezoekers.

Leuk om hierover verder in gesprek te gaan!

Uitnodiging ANE conferentie 2 juni: Wat is het nut van ervaringskennis?

Wat is het nut van ervaringskennis?
Samenspel in de stad

Op woensdag 2 juni 15.00 uur – 16.30 uur.
Schrijf je nu hier in.

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is een open netwerk van mensen die zich samen inzetten voor het benutten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Tijd om met elkaar in een stedelijke conferentie te onderzoeken hoe we dit doen en ervaren in Amsterdam.

Hoe een netwerk werkt, is niet altijd even makkelijk uit te leggen. Daarom laten we je tijdens deze bijeenkomst met een aantal workshops (break-out rooms) proeven van de voordelen van een netwerk. Iedereen doet mee, iedereen wordt gehoord! Want wij worden heel blij van samen dingen bereiken!

Schrijf je nu in voor deze inspirerende bijeenkomst! Inschrijven kan hier via het inschrijfformulier.  

De Kringen van ANE stellen zich voor tijdens “Delen met Elkaar”

Presentatoren Marcella en Reinier

Woensdag 21 april organiseerde het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) de ZOOM bijeenkomst “Delen met Elkaar”. Het doel van deze interne bijeenkomst, speciaal georganiseerd voor de actieve ANE deelnemers én zij die graag actief willen worden, was om met elkaar te delen wat er zoal in de diverse “kringen” (werkgroepen) gedaan wordt en wat men van plan is. Dat leverde mooie gesprekken en veel inspiratie op! Ruim veertig ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals namen deel.

Kringen in plaats van werkgroepen

Na de aftrap en leuke “wie zitten er in de zaal” onder leiding van Marcella van Vloten en Reinier Schippers, vertelt Esmeralda van der Naaten waarom de werkgroepen voortaan “Kringen” heten. “Eigenlijk is het heel simpel, deelnemen doe je vanuit je persoonlijk kennis en interesse. Je praat dus namens jezelf en niet namens een organisatie waar je mogelijk aan verbonden bent”, aldus Esmeralda. Een kring staat voor gelijkwaardigheid en respect voor ieders inbreng.

Kringen stellen zich voor tijdens pitch

Dan is het de beurt aan de kringen zelf. Per kring vertelt men in een korte “pitch” wat men deed en doet, wat men van plan is. De kringen “Jeugd” en de kring “Armoede & Schulden” zijn nieuw.

Verdieping in de Breakout Rooms

In de Breakout Rooms werden de onderwerpen verder uitgediept. En dat leverde mooie gesprekken op, zo bleek tijdens de terugkoppeling waar Bart Greebe verzuchtte “ik zou wel bij elke kring willen”. Nou dat kan Bart… want alle kringen gaan weer aan de slag!

Aan het einde van de bijeenkomst nodigde Marcella iedereen uit voor de ANE bijeenkomst “Samenspel in Amsterdam” op woensdag 2 juni 15.00-16.30. Voor die bijeenkomst nodigen we niet alleen de ANE deelnemers, maar iedereen die in “ervaringsdeskundigheid” geïnteresseerd is uit en presenteren we wat het ANE voor Amsterdammers in petto heeft!

We hebben nu de volgende Kringen. Als je geïnteresseerd bent om bij een van de kringen aan te sluiten dan ben je van harte welkom. Stuur dan graag een e-mail naar de kringleider van jouw voorkeurskring.

De Kringen:

Competentieontwikkeling

“Het gaat over elkaar ontmoeten en onze gezamenlijke kennis vertalen naar de praktijk.

doe mee, mail: Esmeralda (Esmeralda@vrijwilligersacademie.net)

Visie en Participatie

“Wat en wie is eigenlijk de ervaringsdeskundige? En is deze een bondgenoot van de burger of een extra instrument van de overheid?

doe mee, mail: Martin (Stammart@gmail.com)

Bondgenoten buurtteams

“Samen met alle betrokkenen versterken en ontwikkelen we de rol van ervaringsdeskundigen in de buurtteams.

sluit je aan, mail Reinier Schippers (Reinschip@hotmail.com)

Armoede & schulden

“Armoede & schuld liggen nog veel te veel bij schuldig en eigen schuld. Laten wij, ervaringsdes- kundigen en andere professionals samen, dit beeld keren.

wees welkom, mail Dayenne (Dayennetempo@live.nl)

Jongeren

“Jongeren moeten hun identiteit nog ontwikkelen. We willen hun positie versterken en hun stem laten horen.

sluit je aan, mail Jamaa (Jamaa.taharrasst@hva.nl)

Werk en Stage

“We willen ervaringsdeskundigen méér betrekken. Ontwikkelingen in Amsterdam lijken kansen te bieden, maar er is nog veel ‘zendingswerk’ nodig.

Doe mee, mail Martin (M.Hamelink@amsterdam.nl)

Wil je informatie, contact of wat delen mail: info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

ANE aanwezig tijdens Week van de participatie

Tijdens de Week van de participatie (17-20 mei) kun je veel interessante bijeenkomsten bijwonen en ook kennismaken met het gedachtengoed van het ANE. Een greep uit het aanbod:

Wanneer leren we het nu eens” Over samenwerken vanuit nieuw bondgenootschap, samenwerken vanuit vertrouwen met onder andere Martin Stam.

Eigenaarschap als oplossing?” Wat gebeurt er als je in een sociale coöperatie het eigenaarschap deelt onder deelnemers? En welke rol heeft eigenaarschap in de positie van ervaringsdeskundigheid?

Praktijkopleidingen voor ervaringsdeskundigen”,  Ervaringsdeskundigen krijgen een erkende rol en functie. Hoe werkt deze ontwikkeling en wat vraagt dat aan praktijkleren? We vragen het een aantal ervaringsdeskundigen die in de praktijk aan de slag zijn.

Voor deze mooie bijeenkomsten en nog vele andere interessante samenkomsten kun je je nu direct inschrijven via de links hierboven. Of bekijk hier het hele programma.

De Week van de participatie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting De Omslag, de gemeente Amsterdam en alle deelnemende organisaties, powered by de Participatiegids en de Vrijwilligersacademie Amsterdam.

Opdracht van de gemeente

ANE draagt bij aan de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid in buurtteams

Wij zijn heel blij te kunnen delen dat ons voorstel voor het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid in de nieuwe buurtteams in Amsterdam is aangenomen.

Vanuit het ANE netwerk gaan we aan de slag met de opdracht van de gemeente om samen met de gemeente, de buurtteamorganisaties, hun partners én ervaringsdeskundigen, bij te dragen aan een sterke positie van ervaringsdeskundigheid in de buurtteams.

In de nieuwe buurtteams die starten, gaan ook ervaringsdeskundigen werken. Omdat dit een (relatief) nieuwe functie is voor alle betrokkenen, is het belangrijk om tijd te maken voor kennisontwikkeling. ANE gaat zich inzetten op:

  1. het versterken van ervaringsdeskundigen werkzaam in buurt- en wijkteams
  2. het ontwikkelen van praktijkkennis ‘ervaringsdeskundigheid in buurtteams’
  3. verbinding maken met de buurtteamontwikkeling in Amsterdam.

Wat gaan we doen?

ANE gaat hiervoor een gezamenlijk en vooral praktisch “bondgenootschap” organiseren.  Dat doen we door middel van regelmatige (intervisie) bijeenkomsten voor ervaringsdeskundigen die aan de slag zijn in de buurtteams, maar ook voor alle betrokkenen (andere professionals, (buurtteam)organisaties, en gemeente):

  • Een stedelijke intervisiegroep ED in buurtteams
  • De kring bondgenoten ‘ED in buurtteams’, in de vorm van netwerkbijeenkomsten.
  • Focusgroepen om met elkaar te onderzoeken wat er in de stad gebeurt en nodig is om ervaringsdeskundigheid optimaal te benutten.

Meer informatie of contact

Contactpersoon voor de activiteiten voor de buurtteamontwikkeling is op dit moment Reinier Schippers (06 5195 1888). Hij is bereikbaar via info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

We informeren jullie graag middels onze nieuwsbrief. Inschrijven kan via een mail naar info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl met het verzoek voor de nieuwsbrief.

Skip to content