Herstelwerkt een prachtige website met veel informatie voor mensen die werken aan hun herstel en voor (potentiële) ervaringsdeskundigen

Herstelwerkt heeft in een persbericht aangekondigd dat zij van een tijdelijk project veranderd is in een definitief platform voor mensen die werken aan hun herstel en voor (potentiële) ervaringsdeskundigen. Op hun pagina vind je, behalve een uitgebreid overzicht van herstelactiviteiten in Amsterdam, een vrij volledig overzicht van de mogelijkheden met betrekking tot opleiding en vacatures op het gebied van ervaringsdeskundigheid en herstel. Lees hier het volledige persbericht. Kijk hier voor de website van Herstelwerkt.

ANE haalt informatie op bij haar leden als input voor te nemen stappen

Onder leiding van de moeder der ervaringsdeskundigen, Astrid Philips, volgden 29 mensen de ANE bijeenkomst “Kom erbij” op woensdag 18 november. Deze bijeenkomst, geïnitieerd door de kartrekkers van het ANE, was bedoeld om de deelnemers te informeren over de activiteiten van het ANE tot nu toe, hen de ideeën van de ontwikkelgroep te delen en om van de ervaringsdeskundigen input te krijgen over wat er te doen staat.

Reden van het bestaan van het ANE

Nadat Astrid iedereen had verwelkomd werd het filmpje “één jaar ANE” getoond. Dit filmpje, dat gemaakt was ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van het ANE, liet nog eens zien hoe het allemaal begon en wat er allemaal al gedaan is. Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) opgericht is om de afstand tussen (politiek) bestuur en de burger te verkleinen met behulp van de inzet van méér ( gelijkwaardige) ervaringsdeskundigen in Amsterdam. Gelijkwaardig in stem en in financiële waardering.

Opbrengsten

Het ANE heeft in haar eerste anderhalf jaar een aantal werkgroepen opgericht met verschillende opdrachten zoals het vormen van een ‘leerlijn’ en het ontwikkelen van een visie en participatieparagraaf. Ook zijn er vele colleges georganiseerd om kennis te vergroten en mensen te verbinden. Je kunt het allemaal vinden op de ANE website. Inmiddels ontvangen meer dan 400 mensen die iets van doen hebben met ervaringskennis in Amsterdam de ANE nieuwsbrief.

De balans

Ervaringsdeskundigheid is ‘hot’ op dit moment. We hebben de wind mee en er gebeurt veel in de stad op het gebied van ervaringsdeskundigheid. De kartrekkers voelden dat het tijd werd de balans op te maken. In hoeverre zijn de doelen gehaald? Gaan we nog de goede kant op? Missen we dingen? Moeten dingen anders?

Ontwikkelgroep

De kartrekkers van het ANE hebben een tijdje geleden een speciale “Ontwikkelgroep” gecreëerd. Deze groep bestaat volledig uit ervaringsdeskundigen. Ze heeft de taak om te onderzoeken wat er nodig is in de stad én het ANE klaar te stomen voor de volgende stap: een coöperatie op basis van drie pijlers. Expertise is de pijler die gaat over de verschillende rollen die ervaringsdeskundigen kunnen innemen in het werkveld en de versterking daarvan. De pijler Stedelijk gaat over het doel de muren weg te halen tussen de verschillende initiatieven en gezamenlijk, stadsbreed op te trekken. De laatste pijler betreft Zeggenschap en gaat over gelijkheid en dat iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp ervaringskennis/ervaringsdeskundigheid een gelijke stem heeft in het netwerk. Esmeralda, één van de kartrekkers, informeerde de toehoorders van vanmiddag hierover met behulp van een presentatie.

Antwoord op drie vragen door middel van groepsgesprekken

Na het bekijken van de presentatie over het ANE werden de deelnemers onderverdeeld in zeven groepen. Elke groep moest antwoord geven op de volgende drie vragen:

1. Hoe wil je ervaringskennis gebruiken?

2. Hoe kun je ervaringskennis versterken?

3. Wat heb je hiervoor nodig van het ANE of wat mis je nog?

Conclusie(s)

Na een kwartier kwamen de groepen weer bijeen en werden de resultaten door de groepsleiders gedeeld. Hier de meest opvallende resultaten:

“Er zouden meer ervaringsdeskundigen bij de gemeente moeten werken. Maar moeten het dan ambtenaren worden of moeten ze een aparte status houden om onafhankelijk en kritisch te kunnen blijven?”

“Het ANE zou zijn netwerk duidelijker moeten verdelen in onderwerpen als “Gokverslaving”, “Armoede” en “Isolement” zodat als er op een bepaald gebied expertise nodig is deze mensen snel te vinden zijn.”

“Het ANE zou groter moeten worden en meer invloed moeten krijgen.”

“In hoeverre weten de cliënten van het bestaan van ervaringsdeskundigen af? Zou het helpen als bij hen ook meer bekendheid komt over de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen?”

“Een mooie uitdaging om ervaringsdeskundigheid op meerdere niveau’s in organisaties te ondersteunen en te versterken.”

“Er lijkt nog veel ‘stille’ kennis onbenut. Gezamenlijk zou men die kennis naar boven moeten halen om de dienstverlening in Amsterdam te verbeteren.”

“Er moeten meer stage en betaalde plekken voor ervaringsdeskundigen in Amsterdam komen.”

“Ervaringsdeskundigen komen vaak buiten de gebaande paden, uit de comfortzone. Waar dat nog gepaard gaat met schaamte en angst zou met het creëren van een veilige omgeving een verandering kunnen plaatsvinden waardoor er een houding van trots getoond kan worden. De stigma’s overkomen en daarmee anderen inspireren ook kwetsbaar te worden.”

“Het ANE zou stadsbreed actief moeten zijn. Weg bij de verkokering.”

“Daar waar er nu al mondjesmaat intern workshops worden gegeven om mensen bekend te maken met ervaringskennis en ervaringsdeskundigen zou dat meer routine moeten worden en meer vanzelfsprekend.”

“Er zou voortdurend alertheid moeten zijn op plekken waar ervaringsdeskundigen van toegevoegde waarde kunnen zijn: Is hier geen ervaringsdeskundige nodig?”

Na een dik uur werd de bijeenkomst afgesloten. De kartrekkers van het ANE gebruiken de opbrengst van de middag in hun te nemen stappen. Daarover volgt spoedig meer.

Bekijk de mindmap die de bijeenkomst samenvat.

Powerpoint presentatie.

Uitnodiging: Elke twee weken op Donderdag 15u-16u ZOOM bijeenkomst: “Laten we even kennismaken.”

Elke twee weken een mogelijkheid om elkaar te leren kennen en van gedachten wisselen over het onderwerp “Ervaringsdeskundigheid in Amsterdam”.

Een kennismakingsuurtje via ZOOM waarin iedereen die sympathie heeft met ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid mee kan praten. 

Gastheer Matthijs nodigt ook iedere keer een spreker uit die iets meer weet van een bepaald onderwerp. Wil je zelf een keer wat uitgebreider iets delen of heb je andere leuke ideeën? Mail dan Matthijs: matthijs.post@amsterdam.nl

Aanmelden niet verplicht maar wel fijn mail graag naar info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl​ .

Deze ZOOM link heb je nodig: https://zoom.us/j/99110279395?pwd=ODF4anU2SFpUc2lHbDBEaG1wdUxhQT09

Wat: Kennismaken en kennisdelen rond ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Wanneer: Elke donderdag om de twee weken 15.00-16.00 (eerstvolgende: 17 dec, 7 jan, 21 jan…)

Waarom: Twee weten meer dan één; Samen maken we ervaringsdeskundigheid groot in Amsterdam; Het begint allemaal met elkaar te ontmoeten en te leren kennen. 

Infomatthijs.post@amsterdam.nl​ of lees op amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Ervaringsdeskundigheid tijdens de Week van het Verbond: samen ontdekken hoe ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden in de buurtteams

Tijdens de Week van het Verbond zijn de workshops gefocust op “wat er nieuw is” met de komst van de buurtteams: Ondersteuning van de Amsterdammer dichterbij en meer op maat. Ervaringsdeskundigen kunnen dit als geen ander en met hen zal dan ook serieus samengewerkt worden. Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) versterkt met haar ‘leerlijn’ ervaringsdeskundigheid met intervisie, opleiding en kennisontwikkeling. En zij heeft onlangs een advies uitgebracht aan de gemeente waarin voorwaarden staan voor een goede inbedding van ervaringsdeskundigen in de buurtteams. Tijdens de Week van het Verbond gaat het om de uitvoering in de buurtteams. In elke workshop doet een ervaringsdeskundige van het ANE mee.

Gezamenlijk vragen we aandacht voor de volgende vragen:

Geef Amsterdammers een stem

Het gaat erom aan te sluiten bij wat mensen willen en nodig hebben. Hoe ga je dat als team aanpakken? Wie heeft welke rol?

Werk samen met informele kracht

De samenwerking met informele krachten is noodzakelijk om aan te sluiten bij de leefwereld van mensen. Ervaringsdeskundigen hebben daarin een brugfunctie. Wat doe je anders?

Leer samen met ervaringsdeskundigen hoe dat het beste werkt

Vernieuwing vraagt om een open leerhouding en durf. Kies niet de gemakkelijke route. Neem tijd en ruimte om dat samen met ANE en ervaringsdeskundigen te leren. Hoe zorgen we voor gezamenlijk leren?

We kijken uit naar de opbrengst en samenwerking!

Lees meer en schrijf je hier in voor een of meer van de workshops in de Week van het Verbond.

Verslag “De Ontmoeting: ervaringsdeskundigen vertellen…” maandag 26 oktober

Ongeveer vijftig collega’s van WPI maakten onlangs via ZOOM kennis met Ayaan, Patrick, Grietje en Heleen, vier ervaringsdeskundigen werkzaam in het sociaal domein. WPI collega Martin Hamelink, kartrekker bij het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE), kwam er in zijn zoektocht naar banen voor ervaringsdeskundigen bij WPI achter dat nog veel collega’s niet bekend zijn met de term ervaringsdeskundigheid. Dus ook niet met de voordelen die het de collega’s van WPI biedt.

Ervaringskennis is nog geen ervaringsdeskundigheid

Het inzetten van ervaringsdeskundigen is in opmars. Het uitleggen van wat ervaringsdeskundigheid is echter niet zo eenvoudig. Ervaringsdeskundige Grietje werkzaam in de GGD legde in “De Ontmoeting” uit dat iemand die te maken heeft gehad met armoede, psychische problemen of verslaving, én ervaring heeft met weer de weg terug vinden naar een prettig leven ervaringskennis heeft. “Maar er is meer nodig om ervaringsdeskundige te worden en daadwerkelijk andere mensen te kunnen ondersteunen.”

Ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij het voorkomen van stigmatisering

Ook de ervaringen van Heleen (ervaringsdeskundige bij De Regenboog Groep) en Ayaan (ervaringswerker bij een maatschappelijke partner) lieten zien hoe een goed bedoelde brief iemand kan demotiveren. Of hoe goed bedoelde adviezen of verwijzingen, door ons ambtenaren, hun doel missen wanneer er niet echt aangesloten wordt bij de leefwereld van de klant. Stigmatisering vindt regelmatig (onbewust) plaats. Grietje haar medicijn? “Zorg voor diversiteit door ervaringsdeskundigen op verschillende niveaus in te zetten, dus bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige teamleider en ervaringsdeskundige beleidsmedewerkers én ga het gesprek met elkaar aan. Alleen zo ontstaat een werkelijk wederzijds begrip.”

Ervaringsdeskundigen vinden snel aansluiting bij de klant

Ervaringsdeskundige Patrick, werkzaam in een van de vier Verbondsteams (pilot buurtteams), vertelde ook hoe hij zijn ervaringskennis benut en hoe hij erin slaagt hiermee sneller aansluiting te vinden bij klanten. “Ik doorgrond eerder aan welke ondersteuning écht  behoefte is.” Lastige klanten. Lastig te bereiken klanten. Continue, meervoudige problematiek. Het winnen van vertrouwen. Uitdagingen waarbij ervaringsdeskundigen goed kunnen ondersteunen. Hun persoonlijke verhalen maakten heel duidelijk wat ervaringskennis kan betekenen voor de Amsterdammer, en welke toegevoegde waarde dit kan hebben voor de gemeente in haar wens de dienstverlening nóg meer op maat te maken. De Amsterdammer centraal, immers!

Kennismaking als eerste stap

Met webinars als deze wil het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) het onderwerp “Ervaringsdeskundigheid” op de kaart zetten. De WPI collega’s uitleggen welke voordelen het biedt. Martin: “Het zou fantastisch zijn als WPI de inzet van ervaringskennis omarmt en daarmee haar dienstverlening verrijkt.” Het ANE heeft ruime ervaring met het inzetten en ondersteunen van ervaringsdeskundigen en denkt graag met de gemeente mee!

Maak kennis met ervaringsdeskundigen en/of de mogelijkheden tot het inzetten van ervaringsdeskundigen op jouw afdeling. Contact m.hamelink@amsterdam.nl.

Lees ook het verslag over hoe duurzaam banen te creëren voor ervaringsdeskundigen.

Meer informatie over het ANE en haar activiteiten zijn te vinden op de website: www.amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Verslag ANE ZOOM College “Ervaringsdeskundigen en baancreatie: werkt dat?” Donderdag 5 november

De gemeente Amsterdam loopt op partnerorganisaties en andere gemeenten achter wat betreft het benutten van ervaringskennis. Terwijl we het erover eens zijn dat het inzetten van ervaringskennis nuttig is en de gemeentelijke dienstverlening aan Amsterdammers verbetert. Hoe breng je het in de praktijk? Hoe zouden we banen kunnen creëren? En hoe is het om in zo’n gecreëerde baan te werken?

Tijdens de Week van de Participatie organiseerde Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) een ZOOM college “Ervaringsdeskundigen en baancreatie: werkt dat?” Saskia Andriessen (Onderzoeker Arbeidsparticipatie) liet zien dat onderzoekskennis op het gebied van baancreatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leerpunten oplevert voor het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Marcella van Vloten (Klantadviseur sociaal domein, gemeente Haarlem) en Jean-Marc Vaatstra (CV Coach WPI, gemeente Amsterdam) verduidelijkten het verhaal met hun praktijkervaringen. WPI collega en ANE werkgroep trekker Martin Hamelink organiseerde en begeleidde het gesprek.

Baancreatie voor ervaringsdeskundigen in lijn met ambities gemeente Amsterdam

Het college riep ons, ambtenaren, eerder op ervaringskennis te benutten in beleid en uitvoering en ervaringsdeskundigen te waarderen met échte banen (unaniem aangenomen motie Lene Grooten 2019 “Hup ervaringsdeskundigen!”). Het winnen van vertrouwen, verbeteren van de dienstverlening is een aandachtspunt binnen WPI. Evenals het aanstellen van bijstandsgerechtigden op gemeentelijke vacatures. Daarbij heeft de gemeente de ambitie inclusief en divers te zijn. Kortom redenen genoeg om eens serieuzer te kijken naar het creëren van banen voor ervaringsdeskundigen. Tijdens dit webinar gaven we een voorzet.

Duurzame baancreatie vraagt doordacht strategisch plan

Saskia Andriessen, Onderzoeker Arbeidsparticipatie, legde uit dat er overeenkomst is met het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt haar gerust een expert op dat gebied noemen na meer dan dertig jaar onderzoek. “Om dit te laten slagen moet je het wel overwogen en met een (strategisch) plan doen”, aldus Saskia Andriessen. Bekijk hier haar presentatie en het stappenplan.

Ervaringsdeskundigen dichter op de klant

Jean-Marc is zelf enige tijd werkloos geweest en snapt dat het voor een klant een enorme barrière kan zijn als zijn/haar klantmanager vraagt een CV mee te nemen. Die is niet altijd sluitend. Wat zet je er dan op? Het lukt hem om als ervaringsdeskundig klantmanager met specialisatie CV’s, snel een binding, een vertrouwensband, met de klant te creëren waardoor hij stappen kan zetten richting een passende werkplek.

Marcella van Vloten werkt nu anderhalf jaar bij de gemeente Haarlem als Klantadviseur. Zij heeft ervaring met (generatie) armoede en sociale uitsluiting en kan daardoor als ervaringsdeskundige bij de gemeente vaak net even een ander perspectief laten zien aan haar collega’s. “Ik spreek de taal van de straat. Daardoor ben ik natuurlijk ook wel een beetje een vreemde eend in de bijt bij alle hoog afgestudeerden waar ik mee samenwerk. Maar ze zijn gaan inzien dat ze ook van mij kunnen leren. Ik leg uit hoe het net even anders kan met de kwetsbare doelgroepen”. Ze had wel het gevoel dat ze in eerste instantie niet door alle collega’s serieus genomen werd, maar inmiddels hoort ze er helemaal bij.

Alle drie de sprekers beamen dat het, hoe moeilijk ook, al heel belangrijk is om geen aannames te doen in het gesprek met mensen. “Probeer eerst eens goed te luisteren en te kijken, voordat je met allerlei oplossingen komt”.

Op naar werkplekken!

WPI raakt steeds bekender met de term “Ervaringsdeskundigheid”. Men snapt dat ervaringsdeskundigen iets kunnen betekenen in de dienstverlening van de gemeente aan Amsterdammers. Maar dit vervolgens ook in de praktijk brengen is nog wat anders. Het roept een hoop vragen op. Dit zagen wij ook in de “Ontmoeting” een webinar dat we onlangs organiseerden waarbij drie ervaringsdeskundigen aan ambtenaren (met name vanuit WPI) vertelden wat voor werk zij doen en wat hun toegevoegde waarde is.

“Vanuit het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) herkennen we de vragen van organisaties als ‘Waar haal ik ervaringsdeskundigen vandaan?’ of ‘Hoe werkt dat met de betaling?’ of ‘Hoe zorg ik dat een ervaringsdeskundige goed begeleid wordt binnen mijn organisatie/team?’. Het ANE wil daar graag bij helpen, aldus Martin Hamelink”.

Wil je onderzoeken wat de meerwaarde van ervaringskennis bij jouw team of afdeling kan zijn en hoe dit te realiseren neem dan contact op met m.hamelink@amsterdam.nl

Lees hier de vragen en antwoorden uit de chat tijdens deze ZOOM bijeenkomst.

Bekijk hier de powerpoint presentatie van Saskia met o.a. het stappenplan om een duurzame baan te creëren.

Lees ook het verslag van de “Ontmoeting” waarbij ervaringsdeskundigen aan ambtenaren uitleggen waarom ervaringsdeskundigheid zo belangrijk is.

Zie hier informatie over andere ANE colleges of ga naar onze homepage.

Bijeenkomst “Leerlijn Buurtteams” woensdag 4 november

Op woensdag 4 november vond de ZOOM bijeenkomst “Leerlijn Buurtteams” plaats tijdens de “Week van de Participatie”. Een bevlogen groep deelnemers, vooral ervaringsdeskundigen, kregen informatie over de leerlijn van Karin Hanekroot, directeur van de Vrijwilligersacademie, Patrick Theunissen, Verbondsteammedewerker en deelnemer aan de onlangs afgeronde eerste leerlijn en ANE Kwartiermaker Reinier Schippers.  

“Je ontwikkelt  je eigen ‘leerlijn’ voor een deel zelf”

De “Leerlijn Buurtteams” helpt je om jezelf verder te ontwikkelen als ervaringsdeskundige in een (buurt)team. Het is een leerweg die niet van a tot z vaststaat. Je bent medeverantwoordelijk voor de invulling van je eigen opleiding”, aldus Karin Hanekroot, mede organisator van de leerlijn. Zo kozen deelnemers aan de eerste leerlijn bijvoorbeeld voor de trainingen: “Grenzen stellen”, “Verbindend (oordeelloos) communiceren” en “Beter vragen stellen”. De Vrijwilligersacademie werkt voor deze post-mbo opleiding, die eind november start, intensief samen met de Hogeschool van Amsterdam. De opleiding bestaat uit 60 uur leren en 60 uur werken. “We willen het liefst deelnemers die al een ervaringsdeskundige opleiding hebben afgerond en ervaring hebben met het samen werken als ervaringsdeskundige met anderen. Zo kunnen we namelijk nóg meer halen uit deze nieuwe ‘Leerlijn’”. 


Een reactie van de deelnemers aan de eerste leerlijn: “De steun en waardering en het samenwerken aan een gemeenschappelijk doel heeft ons individueel en ook als groep laten groeien”


Toetsing
Na afloop van de leerlijn vindt er een eindgesprek plaats. Certificering op basis van werken in de praktijk, actieve aanwezigheid bij de les en intervisie, een uitgeschreven persoonlijk ontwikkelingsplan (pop), groeps ontwikkelingsplan (gop) en een criteriumgericht interview.

Discussies over relevante onderwerpen betreffende de ‘leerlijn’ in drie groepen

Nadat ook de andere organisatoren van deze bijeenkomst Reinier Schippers en Patrick Theunissen zich hadden voorgesteld werd de groep van 23 deelnemers in drieën gesplitst. De groep van Reinier boog zich over de vraag “Zijn ervaringsdeskundigen wel een noodzakelijk onderdeel voor een team in het sociaal domein?” De groep van Karin discussieerde over de vraag “Wat is een goede leerplek en wat is daar voor nodig?”

De derde groep, onder leiding van Patrick, dacht na over de vraag hoe de “leerlijn” het beste aansluit bij de rol van ervaringsdeskundige als expert van de leefwereld. Na de discussies in de subgroepen werden de uitkomsten in de hele deelnemersgroep besproken. Daar bleek dat de groepen over veel meer dingen dan de oorspronkelijke vraag hadden gesproken. Een aantal sprekers uit de groepen deden prikkelende uitspraken die duidelijk maken welke issues er zoal  spelen op het gebied van ervaringsdeskundigheid.


Karin Hanekroot directeur van de  Vrijwilligersacademie over de eerste leerlijn: “Ze hebben allemaal leren samenwerken met elkaar in de groep en in het buurtteam. En zijn zich steviger gaan voelen en meer bewust van hun meerwaarde, waardoor ze in de samenwerking met beroepskrachten ook beter vragen durven te stellen.”


“Neem ervaringskennis serieus”

Berend de Groote , kwartiermaker van het ANE, benadrukte dat ervaringsdeskundigheid een hoofdingrediënt is en niet de kers op de taart zoals veel organisaties het nog steeds zien. “Ervaringsdeskundigheid is een vakgebied en een essentiële schakel in het werkelijk ondersteunen van de Amsterdammer met ernstige problematiek en dient serieus beloond te worden.”

Ervaringsdeskundige kijkt vanuit ander perspectief

Patrick Theunissen benadrukte dat de ervaringsdeskundige geen hulpverlener is. “Een ervaringsdeskundige is de kritische expert uit de leefwereld”. Een expert met een groot hart. Judith: “Ik heb zelf een stevige crisis meegemaakt en ben de ervaringsdeskundige opleiding TOED gaan doen. Ik was heel blij daar mensen tegen te komen die mij echt begrepen. Olga: “Ik ben verslavingscoach bij de Regenboog Groep. Ik heb ervaringsdeskundigheid op het gebied van verslaving, depressie, rouw en trauma. Ik denk dat de ervaringsdeskundige zich van nature gelijk voelt aan de ander. Dat is bijna niet te leren door de professional.”

Ervaringsdeskundige geen slachtoffer maar trotse voorloper

Het probleem van stigmatisering speelt nog steeds een grote rol. De professional heeft zogenaamd niets en de ervaringsdeskundige heeft toch altijd dat vlekje. “Je rol als ervaringsdeskundige in een team is lastig. Andere professionals weten dat ik depressief ben geweest en kunnen dat te allen tijde voor je voeten werpen. Zelf laten ze zichzelf niet zo snel zien”, aldus deelneemster Judith.  “Weet wel, ik ben meer dan de issues waar ik mee geworsteld heb. En ik ben trots op waar ik nu sta!”.

Olga: “Er zijn veel ervaringsdeskundigen waanzinnig mooi opgebloeid vanuit diepe ellende. Zij kunnen inspireren om het stigma van zieligheid weg te nemen en de openheid om over eigen problemen te praten te vergroten. Mensen waar de kracht vanaf straalt en die trots zijn op zichzelf, omdat ze lastige periodes hebben overwonnen.”

Reinier: “Het gaat om het samenspel. Van elkaar leren. En het stigma doorbreken dat veel hulpverleners én ervaringsdeskundigen nu nog te veel hindert in de samenwerking.”

Juiste randvoorwaarden ervaringsdeskundigheid belangrijk voor kans van slagen

Simone: “Ik ben blij dat er opleidingen zijn en dat ik gastdocent bij de TOED ben. Maar een diploma op het gebied van ervaringsdeskundigheid zegt niet dat je dan een gelukkige of goede ervaringswerker bent. Je moet empathisch en sociaal zijn en ook je mond durven open doen. Je bent tenslotte ook de luis in de pels die het andere geluid aan het team moet laten horen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Dat moet je liggen.” Reinier: “En juist daarom zijn randvoorwaarden zoals de ondersteuning vanuit een leerlijn heel belangrijk voor het laten slagen van een ervaringsdeskundige in een (buurt)team. Denk daarbij naast opleiden in de praktijk ook aan het organiseren van stedelijke intervisie en investeren in een vitaal netwerk dat continuïteit bij uitval garandeert. Kortom een stevige stedelijke leeromgeving.”

Heb je nog vragen over de leerlijn?

Op de website van de Vrijwilligersacademie vind je meer informatie over de toelatingseisen en waar je je kunt aanmelden.

Heb je daarna nog vragen stuur dan een e-mail naar Karin Hanekroot: karin@vrijwilligersacademie.net

Lees meer over het werken in een buurtteam in de Buurtteamspecial onlangs uitgebracht door het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE).

Lees hier het interview met Patrick Theunissen over het werken als ervaringsdeskundige in een pilot buurtteam (Verbond van 100).

Lees hier het interview met Reinier Schippers, ervaringsdeskundige en kwartiermaker ANE.

Van 23 t/m 27 november is de Week van het Verbond. Deze is bedoeld voor iedereen die in een buurtteam werkt of wil werken. Lees meer en meld je aan voor één of meerdere workshops.

Skip to content