Impressie College ‘Ruim baan voor ervaringskennis in onderzoek’

Het ANE college van 26 oktober 2023, dat werd verzorgd door onderzoeksbureau Meetellen, was een groot succes! Een mooie mix van mensen, waaronder onderzoekers, vertegenwoordigers van de gemeente en anderen geïnteresseerden, vulde de zaal. Meetellen is een onderzoeksbureau voor en door mensen met ervaringskennis in het sociale domein. Hier volgt een persoonlijke impressie. De inhoudelijke presentatie van het college kun je hier lezen.

De reacties uit de zaal waren enorm positief. Er werd vol lof gesproken over de werkwijze van Meetellen en de manier waarop de onderzoekers samenwerken met opdrachtgevers en ervaringskennis inbrengen in hun onderzoek. Het maken van ruimte voor ervaringskennis in onderzoek is een belangrijk speerpunt van Meetellen. Het voorbeeld-onderzoek naar Medezeggenschap in zorg, zorgde voor een levendige discussie omdat iedereen er wel iets over te zeggen had. Een volgende keer willen we met een ander voorbeeld, naast de werkwijze ook iets gaan vertellen over onderzoeksmethodieken van Meetellen.

Een interessant gespreksonderwerp was de manier waarop besluiten worden genomen binnen Meetellen. Het is mooi om te zien hoe een organisatie zich inzet om de stem te laten horen van mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Meetellen streeft ernaar om een echte verbinding te maken met de mensen waar het onderzoek over gaat, en dat is precies waar hun kracht ligt.

Tot slot werd er gesproken over het belang van een veilige werkomgeving, gebaseerd op vertrouwen. Dit is een essentieel onderdeel van het succes van Meetellen en iets waar zij terecht trots op mogen zijn.

Kortom, het ANE college was een groot succes en heeft bijgedragen aan een verdieping van het gesprek over het baanbrekende werk dat Meetellen doet, met speciale aandacht voor het maken van ruimte voor ervaringskennis in onderzoek. Wij kijken nu al uit naar het volgende college!

ANE College: Ruim baan voor ervaringskennis in onderzoek 

stapel stenen

College op 26 oktober 15.00 uur!
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ervaringskennis in (participatief) onderzoek als kennisbron wordt gewaardeerd, gebruikt en gezien? Door onderzoekers, opdrachtgevers en anderen. In dit college gaan we aan de hand van onderzoek naar zeggenschap, met elkaar in gesprek over wens en praktijk van het ruimte maken voor ervaringskennis. Met medewerking van de onderzoekers van Meetellen.

Aanmelden kan hier !

Ervaringskennis en -deskundigheid in onderzoek

We willen welkom heten, aansluiten en maatwerk. Dat vraagt om ruimte maken voor ervaringskennis. Onderzoeksbureau Meetellen doet dat in onderzoek. Vanuit de overtuiging dat onderzoek beter wordt door ervaringskennis in het midden te zetten. Maar ook door zelf ervaringskennis voorop te stellen in de organisatie. Zeggenschap van alle medewerkers is heel belangrijk in het werk dat gedaan wordt.

Onderzoek

Meetellen in Amsterdam deed in opdracht van de gemeenteraad onderzoek naar medezeggenschap in de Wmo. Een diepgravende casestudy naar de praktijk van (mede)zeggenschap in Amsterdam levert een aantal sterke handvatten voor het ruimte maken voor ervaringskennis. Naar aanleiding van de resultaten gaan we met elkaar in gesprek. Zie je invloed van ervaringskennis als verplichting? Of is het de legitimatie van wat je doet? En, wanneer doe je het eigenlijk goed?

Voor wie?
Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Afbeelding van Michael Kleinsasser via Pixabay

College 14 juni: Een beroepscode voor ervaringsdeskundigen; wat zijn kernwaarden van het werk?

Ons werk doe je samen. Ideeën groeien door uitwisseling en soms ook door wrijving. Ze zijn besmettelijk, net als emoties en moed.

In het project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen is getracht een beroepscode samen te stellen waar men zich als professionele gemeenschap achter kan scharen. Het zal niet altijd voor iedereen passen, maar juist ook de stemmen van een minderheid hebben we willen verstaan. Ons erdoor laten beïnvloeden, het gaat immers om levendige ervaringskennis die de basis vormt.

De beroepscode is gebaseerd op normen en waarden die ervaringsdeskundige professionals van belang vinden in het werk. Een beroepscode is een leidraad voor het dagelijks werk van ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundig werk is mensenwerk dat vraagt om ethisch bewustzijn en het voortdurend maken van morele afwegingen. Er zijn talloze momenten waarop professionals zich afvragen: wanneer doe ik het goede? De beroepscode van ervaringsdeskundigen geeft echter geen pasklaar antwoord op die vraag, maar wil ervaringsdeskundigen helpen om hun afwegingen zorgvuldig te maken en verantwoord te kunnen handelen.

De beroepscode is gebaseerd op interviews met ervaringsdeskundigen en door meelezers te betrekken. Een werkgroep met een brede diversiteit heeft de uitkomsten van de interviews besproken, zij overlegden weer met hun achterban. Dit om ervaringsdeskundigen zoveel mogelijk invloed uit te laten oefenen op het eindresultaat. En de beroepscode wordt na verloop van tijd geëvalueerd.

Tijdens het college gaan we aan de hand van een werkvorm met elkaar in gesprek over de betekenis en waarde van de beroepscode.

Trainer Marjo Boer is supervisor en opleider in ervaringsdeskundigheid, ze geeft ook intervisie. Zij was de projectleider van het Project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen.

Datum en locatie: woensdag 14 juni van 15:00-17:00 uur in de Vrijwilligersacademie, Keizersgracht 342.

coöperatief ondernemen met ervaringskennis

Kunnen we samen werk maken van ervaringsdeskundigheid? De oorspronkelijke gedachte voor zeggenschap en gezamenlijk ondernemerschap kwam niet uit de lucht vallen. Met de opgedane ervaring in de coöperatie ANE hebben we het netwerk benaderd om hier nog een keer goed over na te denken. Vorig jaar hebben we een aantal sessies georganiseerd rond de vraag:

 • Wat is er nodig voor mensen om zich professioneel en betaald als ervaringsdeskundige in te zetten, vanuit een organisatie waarin zij zelf eigenaar zijn? 

Hier vind je een verslag van de uitkomsten. Conclusie was om te gaan werken aan de blauwdruk voor de bouw van een ‘probeerhuis’ – voor iedereen die wil ondernemen lid kan worden, en daarin samen kan ondernemen.

Een Probeerhuis?

Het idee van een “probeerhuis” is ontstaan en een kleine groep mensen heeft de uitkomsten uitgewerkt. Hierbij nodigen we je van harte uit voor een nieuwe bijeenkomst waarin deze uitwerking gepresenteerd wordt op:

 • woensdag 12 april om 16.00 uur

We kijken ernaar uit en zijn nieuwsgierig naar jullie reacties! Er is beperkt plek dus fijn als je laat weten of je erbij bent. Dat kan via dit formulier

College 9 mei: Armoede, Welke vragen stel je?

Erkennen en herkennen van armoede is het thema van onze masterclasses. We weten dat schaamte maakt dat het onderwerp moeilijk op tafel komt. In deze masterclass gaan we in gesprek met masters uit zorg en onderzoek over armoede. Hoe maak je armoede bespreekbaar? En natuurlijk: wat kun je dan het beste doen?

We onderzoeken met elkaar hoe je naar geldzorgen kunt vragen zonder anderen en jezelf in verlegenheid te brengen. En hoe je zonder dat het ten koste gaat van het vertrouwen dat er is ondersteuning kunt aanbieden.

Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp en wordt verzorgd door Renate Schepen, trainer Vrijwilligersacademie.

Datum en locatie: dinsdag 9 mei van 16:00-18:00 uur bij de Vrijwilligersacademie, Keizersgracht 340.

College 12 mei: Ooit gehoord van Amsterdam Vitaal & Gezond?

Amsterdam Vitaal & Gezond is een unieke samenwerking tussen verschillende partijen: de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Sigra, Elaa en Cliëntenbelang Amsterdam.

Het bundelen van krachten is noodzakelijk, omdat de verschillen in gezondheid in Amsterdam steeds groter worden. Uit onderzoek is gebleken dat er een samenhang bestaat tussen iemands opleidingsniveau en een gezonde levensverwachting.

Dit programma heeft twee ambities: Alle Amsterdammers hebben in 2040 gelijke kansen op een goede gezondheid en kwetsbare Amsterdammers hebben er tien extra gezonde levensjaren bij.

Ben je benieuwd hoe ze dat gaan doen? Wil je weten op welke manier ervaringskennis hierbij een rol speelt? Kom dan naar dit college op vrijdag 12 mei van 15.00-17.00 in De Havelaar, Douwe Dekkerstraat 2, Amsterdam!

College 17 februari: Natuurlijk Ervaringskennis ! met Tim ‘S Jongers

Tim ’S Jongers komt vertellen over de kloof tussen de hoopvollen en hooplozen. De hoopvollen bepalen het beleid voor de hooplozen, terwijl ze hen niet kennen. Zijn diploma’s, macht en geld wel de voorwaarden om goede beslissingen te kunnen nemen? 

Tim is politicoloog, bestuurskundige en publicist. Hij schreef het boekje Beledigende Broccoli en schrijft voor de De Correspondent als Correspondent Samenleven. In zijn werk focust hij vooral op verschillen in de samenleving en de positie van mensen in kwetsbare situaties, en hoe we deze verschillen kunnen overbruggen. De Vrijwilligersacademie verzorgt de aanmeldingen. Dus meld je aan voor het college op vrijdag 17 februari van 14.00-17.00 in de Keizersgrachtkerk.

Dit doet er toe!

Conferentie 27 januari in Restaurant Zaal 100, over ervaringen van waarde, en de spanning tussen wat wij als waardevol ervaren en professioneel / economisch handelen. Met een lezing, gesprekken, bewegingsworkshop en dans.

27 januari in Restaurant Zaal 100.

Conferentie van het Herstel-Lab en de Kring Nieuw Werk / Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE), 27 januari 2023.

Dit doet er toe!

Het belang van ervaringen van waarde voor herstel en cocreatie in een ecosysteem mentale gezondheid.

At the basis of our existence is the sense of worth. Alfred North Whitehead

Ter afronding van een subsidieperiode (ZonMW / Voor Elkaar!) van het Herstel-Lab organiseren wij in samenwerking met het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis de conferentie ‘Dit doet er toe!’. Over het belang van ervaringen van waarde, voor herstel en cocreatie in een ecosysteem mentale gezondheid. En de spanning die bestaat tussen wat wij als waardevol ervaren en professioneel / economisch handelen. In lijn met de werkwijze van het Herstel-Lab zullen tijdens de conferentie filosofie, gesprekken en creatieve werkvormen samen gaan. Als je wat huiverig ben om zelf te bewegen / dansen kun je er voor kiezen alleen naar het middagprogramma komen. Maar onze uitnodiging is om ook ’s ochtends deel te nemen aan de fysieke ervaring. Doel van deze dag is dat er veel mooie ontmoetingen ontstaan tussen ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, zij die in herstel zijn, dansers, onderzoekers, economen, filosofen, zij die psychisch lijden, zorgprofessionals, veranderaars, ambtenaren, leiders en volgers, zoekers en vinders.

Programma, 27 januari:

10.00-12.00 Introductie in de fysieke werkvormen van het Herstel-Lab door Bram Vreeswijk. Gevolgd door een beweging / stem workshop begeleid door Maria Mavridou, Diana Hartog en Peter Rombouts. Voel hoe je lichaam in staat is keuzen te maken!

12.00-13.00 Lunch

13.00-17.00 Lezing van Bram Vreeswijk over ervaringen van waarde, herstel en cocreatie. In deze lezing zal ingegaan worden op het werk van Baruch de Spinoza (1632-1677), Alfred North Whitehead (1861-1947) en de recente publicatie ‘We Zijn God Niet’ (over ecosysteem mentale gezondheid) van Jim van Os en Myrrhe Spronsen. Naar aanleiding van deze lezing zullen twee gesprekken plaatsvinden. In het eerste gesprek wordt jou gevraagd op de inhoud van de lezing te reageren aan de hand van een persoonlijke / professionele ervaring. In reactie op deze ervaringen zal Peter Rombouts een dans performance geven. In het tweede gesprek reflecteren wij op zijn dans.

17.00-18.00 Borrel / Gelegenheid te ontmoeten.

18.00-20.00 Diner

Geef je op

Geef je voor 18 januari op door een mail te sturen naar bramvre@gmail.com. 20 januari ontvang je een bevestiging van deelname. In het geval dat er teveel aanmeldingen zijn stellen wij een mix samen van deelnemers met verschillende achtergronden. Mocht dit gebeuren. En je krijgt het bericht dat je niet deel kunt nemen. Neem dit dan niet persoonlijk op.

Geef aan aan welke onderdelen van het programma je deel wil nemen. Het hele programma is gratis:

 • a) Beweging / stem workshop in de ochtend + lunch.
 • b) Lezing, gesprekken in de middag + borrel.
 • c) Diner.

Schrijf een paar zinnen (3-5) over jezelf. Wat is je naam? Wat doe je? Wat interesseert je in dit programma? Voor de conferentie ontvang je een overzicht van de deelnemers en hun korte teksten, zodat je tijdens de conferentie interessante gesprekspartners op kunt zoeken.

Plaats: De Wittenstaat 100 (bel: restaurant + studio 100) Amsterdam. Vlakbij: Haarlemmerplein en Tweede Nassaustraat, tram 3 of 5.

Wanneer kunnen we dit? -verslag

De kring deskundigheidsbevordering organiseerde op 15 december van 10.00 – 13.00 uur een stedelijke werkconferentie.

Wat is er nodig om ervaringsdeskundigheid in je organisatie te verwelkomen?

Uitgangspunt in Amsterdam is maatwerk en aansluiten bij de leefwereld (Kernwaarden en Amsterdamse Maatwerk Methode . Een conclusie binnen ANE is dat we aan het begin staan van erkenning, waardering en goede positie van ervaringsdeskundigen.

Belangrijk is om met elkaar te weten waar we op moeten letten. Hoe weet je of iemand een goede ED is? Wat is de garantie en focus dat ervaringsdeskundigen hun werk goed kunnen doen?

Met elkaar willen hebben we verkend: hoe we om kunnen gaan met deze vragen. Kunnen we die beantwoorden? Dat deden we met elkaar in een bredere stedelijke werkconferentie, door visies en oplossingen te presenteren en te delen. 

Verslag en presentatie

Hierbij het verslag van de bijeenkomst, inclusief de opbrengst. van de workshops. Ook vind je de presentatie die Mirte Bunte gaf over de bevindingen in de parktijk van buurtteams in Nieuw-West.

Toegang: een ervaring


Bij binnenkomst werden ongemakkelijke vragen gesteld aan de aanwezigen, zoals ‘Wat komt u doen?’ of ‘Wat is uw beperking?’. Op basis daarvan werden mensen zonder nadere toelichting ingedeeld in workshop A of B.

Hoe voelde het voor de bezoekers om zo verwelkomd te worden? Een aantal reacties:

 • ‘Werkt confronterend.’
 • ‘Ik word er chagrijnig van: ik ben niet mijn gipsen poot, ik heb er een.’
 • ‘Wist niet zo goed wat ik van deze vraag moet vinden.’
 • ‘Ik werd geraakt: gaat het om mijn huidskleur, mijn uiterlijk of iets anders?’
 • ‘Mij werd gevraagd “Heb je een beperking?”. Ik dacht: wat attent, willen ze rekening houden met mij? Ik vond vooral de vraag “Wat kom je doen?” onaardig.
 • ‘Nogal een verschil of je vraagt “Heb je een beperking?”, of “Wat is je beperking?”.
 • ‘Ik heb geantwoord: ik heb alleen maar beperkingen.’
 • ‘Het begrip beperking is denigrerend.’
 • ‘Ik word in de maling genomen.’
 • ‘Hoezo deze vraag? Ik werd er emotioneel van.’

De reden dat deze vragen gesteld werden, is dat ervaringsdeskundige medewerkers heel vaak de vraag krijgen waaróm ze dan ervaringsdeskundig zijn. Daarnaast maakt het duidelijk dat iemand verwelkomen (en de manier waarop je verwelkomd wordt) essentieel is.

Uitkomsten onderzoek

Na de workshops gaf Mirte Bunte van Buurtteam Amsterdam Nieuw-West een korte presentatie over de uitkomsten van een onderzoek naar de samenwerkingservaringen binnen haar buurtteam tussen ervaringsdeskundige medewerkers en andere professionals. 
(Download hier de presentatie)

De belangrijkste conclusies uit dat onderzoek:

 • – De meerwaarde van ervaringsdeskundige medewerkers wordt gezien:       rolmodel, brugfunctie en signaleren van systeemfouten.
 • – Er is behoefte aan duidelijkheid op gebied van taken, functie, samenwerking. Veel professionals hebben al een stoel (weten wat er van hen verwacht wordt), de stoel van ervaringsdeskundige medewerkers staat er nog niet.
 • – Er moet meer ruimte komen in het systeem, signalen uit overleggen kunnen beter worden opgepakt, meer aandacht voor de vraag wat je collega nodig heeft.

Iedereen is het wel eens over de waarde van ervaringsdeskundigheid. In een open gesprek gaan (tussen collega’s en ervaringsdeskundigen onderling) over de onderliggende waarden is belangrijk. Wat heb jij nodig om je werk te kunnen doen?

Volgende stappen

Het belang van kennis delen met elkaar staat voorop. Een rolomschrijving is belangrijk, niet een functieomschrijving. Niet alleen de ervaringsdeskundigen komen verandering aanjagen, maar alle betrokkenen binnen de organisatie; het is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Uit de discussie over differentiatie volgt dat het er niet om gaat iedereen in een bakje te gooien. Het gaat erom (levens)ervaring mee te laten tellen en wegen.

De tijd zit mee: met de Amsterdamse maatwerkmethode en een gemeente die vraagt om zo te werken. Laat horen wat je nodig hebt, want dit is het moment om te gaan transformeren!

We stellen vast dat de gesprekken die op deze dag gevoerd werden, heel helpend zijn. Graag meer van deze ontmoetingen! Met dank aan alle aanwezigen.

Presentatie college Inclusief besturen 9 december 2022

Op 9 december 2022 verzorgden Annica Brummel* van Disability Studies, Ellis Jongerius van de LFB en Jonnan Dorst ons College. Ze namen ons mee naar het thema inclusief besturen: welke rol kunnen ervaringsdeskundigen hebben in besturen? Welke aanpassingen zijn nodig om inclusief samen te werken in een bestuur? Download hier de Powerpoint-presentatie van dit college.

Ellis maakt als ervaringsdeskundige deel uit maakt van het bestuur van een stichting die opkomt voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking (Stichting SPZ). Haar ervaringen en die van haar medebestuursleden zijn beschreven in de publicatie Inspiratie tot inclusief besturen.

Jonna en Annica schreven samen de publicatie die is te vinden via: Inspiratie tot inclusief besturen | Disability Studies in Nederland. Beide auteurs schreven ook een opiniestuk in het tijdschrift JSI: ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN HET STUUR (journalsi.org). Jonna is actief bij een Wmo-adviesraad en Annica houdt zich als onderzoeker bezig met thema’s als inclusie en samenwerken met ervaringsdeskundigen.

 • * Annica Brummel is senior onderzoeker bij Stichting Disability Studies in Nederland en bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij houdt zich in haar werk bezig onder andere bezig met de thema’s sociale inclusie in de wijk, inclusief samenwerken met ervaringskennis en sociale rechtvaardigheid. Zij heeft lange tijd gewerkt in het welzijnswerk, onder andere als opbouwwerker. In 2017 promoveerde zij op een onderzoek naar sociale inclusie in de wijk van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Ze is actief bij Nederlands-Vlaams netwerk voor de Capability Benadering in het Sociaal Domein en zit in de redactie van het Journal of Social Intervention; Theory and Practice. 
Ga naar de inhoud