Jaarevenement Cliëntenbelang Amsterdam over ‘Sociale Inclusie’

Datum: 6 juni 2024.
Tijdstip: 12:00 – 17:00 uur (inloop en lunch tot 12.45 uur).
Locatie: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 18, 1053 RT Amsterdam (west).

RoutebeschrijvingKlik hier
BereikbaarheidKlik hier.

Aanmelden voor het evenement en de workshopsKlik hier.

Op donderdag 6 juni a.s. wil Cliëntenbelang Amsterdam graag de handen ineenslaan om Amsterdam nog inclusiever te maken. Voor veel mensen met een beperking zijn alledaagse dingen, zoals reizen met het openbaar vervoer of solliciteren en een baan krijgen, een hele uitdaging. Maar volgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet iedereen volop kunnen meedoen. Tijdens ons evenement brengen we daarom vele betrokken partijen en organisaties samen, evenals Amsterdammers voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is.

 In Amsterdam kennen we de lokale inclusie – agenda van de gemeente met 10 belangrijke punten, waaronder ‘Sociale Inclusie’:
“Amsterdammers met een beperking willen net als iedereen in Amsterdam overal aan kunnen meedoen. Het is daarom belangrijk dat bijvoorbeeld medewerkers van de gemeente, personeel op de trams en bussen en hulp- en zorgverleners leren om met iedereen goed en prettig in gesprek te gaan.

Ook als iemand in een rolstoel zit, blind of doof is of een verstandelijke beperking heeft. Ook als iemand het Nederlands niet goed begrijpt of onbegrepen gedrag vertoont. Het is belangrijk dat mensen met een beperking zich overal welkom voelen.”

Laten we het samen ontdekken en bouwen aan een Amsterdam waarin iedereen kan meedoen.

Programma

12.00 – 12.45 uur

Inloop met gelegenheid om te lunchen en bezoeken Informatiemarkt

12.45 – 13.00 uur

·       Welkomstwoord Deborah Lauria (directeur – bestuurder Cliëntenbelang Amsterdam)

13.00 – 13.15

·       Wat is de visie op sociale inclusie van gemeente Amsterdam? Door Alexander Scholtes, wethouder Zorg, Maatschappelijke ontwikkeling, Publieke Gezondheid en Preventie


13.15 – 14.00 uur

Plenair programma o.l.v. dagvoorzitter Minchenu Maduro

·       13.00 – 13.15 uur
Interview met Guusje ter Horst (Bestuurlijk Aanjager Onbeperkt Meedoen)

·       13.15 – 13.45 uur

Panelgesprek met:

Remi Caris (Jeugdplatform Amsterdam)

Guusje ter Horst
Marja der Kinderen (Slechthorend Amsterdam)
Vertegenwoordiger werkplaats Personen met onbegrepen gedrag

14.00 – 14.15 uur

Pauze

14.15 – 15.00 uur Workshop ronde 1

Voor de workshops is een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij. U kunt ook aangeven of u speciale wensen – zoals een schrijftolk – heeft om aan een workshop te kunnen deelnemen.

·       Workshop ‘Hoe begin je een beweging?’ door Narita Derks (junior onderzoeker Cliëntenbelang Amsterdam)

·       Workshop ‘Kophonger met een koptelefoon’ door Frank Wijdenbosch (theatermaker)

·       Workshop ‘Beleef kunst met Mieke!’ door Mieke Marx (kunstdocent en rondleider in onder andere het Rijksmuseum en het Frans Halsmuseum)

15.00 – 15.15 uur

Pauze

15.15 – 15.45 uur

Plenair programma o.l.v. Minchenu Maduro

Het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC) heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar validisme: discriminatie van mensen met een beperking. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaan we in gesprek met:

·       Marlies Boene (ervaringsdeskundige)

·       Pauline Willems (onderzoeker CvC)

·       Kadi Bah (onderzoeker CvC)

15.45 – 16.00 uur

Pauze

16.00 – 16.45 uur

Workshop ronde 2 en Informatiemarkt geopend

·       Workshop ‘Beleef kunst met Mieke!’ door Mieke Marx (kunstdocent en rondleider in onder andere het Rijksmuseum en het Frans Halsmuseum)

·       Workshop ‘Interculturele diversiteit’

16.45 – 17.00 uur

Plenaire afsluiting 

16.45 – 17.30 uur

Netwerkborrel

Panelleden gezocht voor onderzoeksproject

Een oproep voor samenwerking met ervaringsdeskundigen in een onderzoek naar hoe gedwongen opname sociale ongelijkheden veroorzaken.


Ik ben Ed Kiely (voornaamwoorden: die/diens), een onderzoeker aan de Queen Mary Universiteit in London (en als gastonderzoeker werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam). Mijn onderzoek gaat over hoe gedwongen opname sociale ongelijkheden veroorzaken. Het is geen medisch onderzoeksproject, maar gemotiveerd door emancipatie en om discriminatie tegen te gaan. Mijn onderzoek loopt tot 2027 door.
 
Ik heb persoonlijke ervaring met psychische ingewikkeldheden. Ik heb zowel GGZ en transgenderzorgdiensten gebruikt in Nederland en Engeland. Maar zelf ben ik nooit (gedwongen) opgenomen geweest in een instelling. Daarom wil ik graag met ervaringsdeskundigen samenwerken.

Ik wil graag een panel van ervaringsdeskundigen opzetten, om het project te plannen en feedback te geven. Samen met mij zullen de groepsleden het onderzoek inrichten, de methode en resultaten bespreken en feedback geven. Ik zal mijn onderzoekmateriaal delen (mijn ideeën, plannen, vragenlijsten enz) en de ervaringsdeskundigen zullen alles lezen, overdenken, becommentariëren en discussiëren. 

Ik ben dus op zoek naar mensen die gedwongen opgenomen zijn geweest binnen GGZ-instellingen. Het maakt niet uit wanneer of waarom. Ik zoek ervaringsdeskundigen van hele Nederland de online kunnen afspreken. Panelleden hoeven geen interview af te geven. Ze hoeven ook geen van hun eigen verhalen of ervaringen te delen, maar dat mag als ze willen.
 
De groep zal elke drie maanden online afspreken. De eerste bijeenkomst zal in juni plaatsvinden. Panelleden ontvangen een vergoeding van €30 per uur. Vergaderingen zullen rond 3 uur duren, inclusieve pauzen. 
 
Heb je vragen of wil je lid worden? Stuur mij dan een mailtje op ed.kiely@qmul.ac.uk

Dr. Ed Kiely 

Academic profile

Afbeelding van Wolfgang Weiser via Pixabay

Rekenkamer zoekt mensen met ervaring

Wil jij meedenken?

Rekenkamer zoekt deelnemers om mee te denken over onderzoek.

De rekenkamer onderzoekt hoe de gemeente Amsterdam mensen met een arbeidsbeperking helpt om te werken. Om het perspectief van ervaringsdeskundigen goed mee te nemen richten we een klankbordgroep op. Een klankbordgroep is een groep ervaringsdeskundigen die meedenkt over het onderzoek. De klankbordgroep komt op drie momenten tijdens het onderzoek bij elkaar. In deze bijeenkomsten delen wij informatie over of uit het onderzoek. Daarna gaan we daar over in gesprek. We zijn dan benieuwd naar de vragen, opmerkingen en ideeën van de deelnemers. Op dit moment zoeken we deelnemers voor de klankbordgroep.

Praktische informatie

We zoeken Amsterdammers met een arbeidsbeperking die hulp van de gemeente hebben gekregen om werk te vinden en te houden. We organiseren drie bijeenkomsten in de periode tussen nu en begin 2025. De bijeenkomsten vinden plaats op een goed bereikbare plek in Amsterdam. Voor deelname aan de klankbordgroep krijg je na de laatste bijeenkomst een VVV bon.

Enthousiast?

Wil je meedenken en je aanmelden voor de klankbordgroep? Of wil je graag meer horen over het onderzoek en de klankbordgroep? Stuur hiervoor een email naar m.jansen@rekenkamer-amsterdam.nl. Of bel naar 06 82416598. Dan kunnen we kennismaken.

Lees of download hier de pdf met meer informatie

Afbeelding van Republica van Pixabay

Bijeenkomst en lunch Kring Naasten op 18 april

De Kring Naasten richt zich op de vraag hoe de ervaringskennis van naasten beter benut kan worden in het proces van zorg- en dienstverlening van mensen die problemen ervaren.

De kring heeft de afgelopen tijd geïnventariseerd welke zaken relevant zijn, en wil zich allereerst richten op de vraag of de ervaringskennis van naasten van toepassing is op naasten met verschillende culturele achtergronden. Daarom nodigt de kring voor haar volgende bijeenkomst actief mensen uit die verschillende culturele achtergronden hebben om samen te bespreken op welke manier ervaringskennis verandert en wat dat betekent voor naasten.

Op 18 april van 10-13 uur, organiseert deze kring haar volgende bijeenkomst, inclusief lunch. Je bent van harte welkom bij Aminah, Bos en Lommerweg 387 Amsterdam. Opgeven kan hier. Graag tot 18 april!

Oproep Spiegelsessie 20 maart: ‘Leven met een beperking in 2050’

Het Verwey-Jonker Instituut nodigt mensen met een beperking en hun naasten uit om mee te doen aan een bijeenkomst over het thema ‘Leven met een beperking in 2050’.  

Tijdens deze bijeenkomst delen we wat we hebben gelezen in de literatuur en wat we hebben gehoord van mensen die in de zorg en ondersteuning werken.  

We horen graag van jou hoe jij over de toekomst denkt. Wat verwacht je ervan? Hoe ziet jouw leven er tegen die tijd uit? Hoe ziet je werk er uit? Waar woon je? Wat doe je in je vrije tijd? Hoe ziet de zorg en ondersteuning er voor jou uit? 

Voor wie? Voor mensen met een beperking en naasten. Ook vrienden, ouders en broers en zussen kunnen zich aanmelden. 

Wanneer? Woensdag 20 maart van 13:00 tot 15:00 u.  

Waar? Utrecht 

Het aantal plekken is beperkt. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: gverwaijen@verwey-jonker.nl 

Vacature: Vrijwilliger met ervaringskennis voor programma Amsterdam Vitaal & Gezond

Cliëntenbelang Amsterdam is op zoek naar vrijwilligers die willen bijdragen aan het programma Amsterdam Vitaal & Gezond.

Amsterdam Vitaal & Gezond is een samenwerkingsverband van Gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Sigra, Cliëntenbelang Amsterdam en Elaa. Wij werken samen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Amsterdam in de toekomst een vitaal en gezond leven kunnen leiden. We streven ernaar dat iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare ondersteuning en zorg. Ook willen we de groeiende gezondheidsverschillen in Amsterdam verminderen. Het programma heeft de volgende ambitie: In 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij.

Samen met diverse organisaties en partijen in de stad bundelen we onze krachten om de zorg en het welzijn voor kwetsbare groepen te verbeteren. Essentieel hierbij zijn samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Deze gezamenlijke inspanningen vinden plaats via beleidstafels, ook wel coalities genoemd. In elke coalitie werken bestuurders, beleidsmakers, professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers samen om verbeteringen en uitdagingen in de stad aan te pakken.

We richten ons op zes themacoalities: mentale gezondheid, jeugd en gezin, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en groei van de stad. Binnen deze coalities worden diverse thema’s behandeld die van belang zijn voor de inwoners van Amsterdam. Door deze gezamenlijke inspanningen en gerichte aanpak streven we ernaar de kwaliteit van zorg en welzijn in de stad te bevorderen.

Als vrijwilliger breng je waardevolle ervaringskennis in en draag je bij aan het integreren van verschillende perspectieven. Deze vrijwillige functie biedt de mogelijkheid om jouw betrokkenheid te tonen en je in te zetten voor een gezondere samenleving.

Wat je gaat doen

• Vertegenwoordigen van de stem van cliënten, patiënten en hun naasten.

• Inbrengen van ervaringskennis om verschillende perspectieven te integreren.

• Actieve deelname aan coalities en werkgroepen binnen het programma.

• Samenwerken met professionals en beleidsmakers om effectieve veranderingen te realiseren.

Wie je bent

• Je bent inwoner van Amsterdam.

• Je hebt ervaringskennis op het gebied van één van de coalities: mentale gezondheid, jeugd en gezin, ouderen of chronische ziekten.

• Je hebt zin om actief deel te nemen aan overleggen en bij te dragen aan de doelen van het programma.

• Het komende jaar ben je 40 uur inzetbaar op vrijwillige basis, dit is inclusief begeleiding, training en intervisie.

Wat wij bieden

• De kans om direct bij te dragen aan de bevordering van de gezondheid van de inwoners van Amsterdam.

• De mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen.

• Intervisie, training en ondersteuning in je rol als vrijwilliger met ervaringskennis.

• Waardering en erkenning voor jouw vrijwillige inzet.

• Een vrijwilligers-/onkostenvergoeding.

Interesse?

Ben jij net zo enthousiast als wij? Voor vragen en aanmelden kan je terecht bij Merel van Wetering via m.vanwetering@cliëntenbelangamsterdam.nl of 06-39827675. We kijken er naar uit om van je te horen!

Wat doet Cliëntenbelang Amsterdam?

Bij Cliëntenbelang Amsterdam staan we klaar voor de Amsterdammers, patiënten, cliënten en hun naasten. Samen met partners in de stad zetten we ons in om de gezondheid en leefbaarheid in Amsterdam te verbeteren. Ons doel is om samen met jou en anderen een positieve impact te hebben op het welzijn van de gemeenschap. We zijn ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle stem heeft en daarom moedigen we samenwerking aan.

Bij Cliëntenbelang draait het om samenwerken met jou voor een gezonder Amsterdam! Doe mee en maak een verschil.

Vacature: Betaalde functie (zzp)

Ervaringsdeskundige voor programma Amsterdam Vitaal & Gezond

Cliëntenbelang Amsterdam is op zoek naar een ervaringsdeskundige die als zelfstandig professional (zzp’er) wil bijdragen aan het programma Amsterdam Vitaal & Gezond.

Amsterdam Vitaal & Gezond is een samenwerkingsverband van Gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Sigra, Cliëntenbelang Amsterdam en Elaa. Wij werken samen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Amsterdam in de toekomst een vitaal en gezond leven kunnen leiden. We streven ernaar dat iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare ondersteuning en zorg. Ook willen we de groeiende gezondheidsverschillen in Amsterdam verminderen. Het programma heeft de volgende ambitie: In 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij.

Samen met diverse organisaties en partijen in de stad bundelen we onze krachten om de zorg en het welzijn voor kwetsbare groepen te verbeteren. Essentieel hierbij zijn samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Deze gezamenlijke inspanningen vinden plaats via beleidstafels, ook wel coalities genoemd. In elke coalitie werken bestuurders, beleidsmakers, professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers samen om verbeteringen en uitdagingen in de stad aan te pakken.

We richten ons op zes themacoalities: mentale gezondheid, jeugd en gezin, ouderen, chronisch zieken, acute zorg en groei van de stad. Binnen deze coalities worden diverse thema’s behandeld die van belang zijn voor de inwoners van Amsterdam. Door deze gezamenlijke inspanningen en gerichte aanpak streven we ernaar de kwaliteit van zorg en welzijn in de stad te bevorderen.

Wat je gaat doen

Als ervaringsdeskundige werk je actief samen met een beleidsmedewerker van Cliëntenbelang Amsterdam en andere professionals binnen een coalitie om veranderingen te realiseren.

Jij kunt de stem van de Amsterdammer, cliënten, patiënten en hun naasten vertegenwoordigen en draagt bij aan het integreren van verschillende perspectieven.

Wie je bent

• Je bent inwoner van Amsterdam.

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om verschillende perspectieven te verbinden.

• Je hebt analytisch denkvermogen en het vermogen om complexe beleidskwesties te begrijpen en te doorgronden.

• Je bent comfortabel om actief deel te nemen aan overleggen met grote partijen.

• Je kunt werken in een politiek-gevoelige omgeving en om kan omgaan met verschillende belangen en standpunten.

• Je kunt eigen ervaringen én die van anderen kunnen vertalen naar concrete aanbevelingen en actiepunten voor beleidsmakers en organisaties.

• Het adviseren van professionals binnen de gemeente op basis van jouw expertise en ervaring

• Het bijdragen aan de ontwikkeling, evaluatie en verbetering van het programma.

• Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van beleidsbeïnvloeding en lobbywerk.

• Je hebt in een cursus of opleiding vaardigheden geleerd om kennis van persoonlijke en collectieve ervaringen deskundig en functioneel in te zetten.

Wat wij bieden

• De mogelijkheid om jouw kennis en ervaring in te zetten binnen het programma en bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid en welzijn van Amsterdammers.

• Een opdracht van 40 uur verdeeld over het komende jaar. Dit is exclusief begeleiding, training en intervisie.

• Flexibiliteit in je inzet en de mogelijkheid om je expertise verder te ontwikkelen.

• Ondersteuning in je rol als ervaringsdeskundige bij het programma.

• Een uurtarief van max. 45 euro per uur, inclusief btw.

Heb je interesse?

Ben jij de ervaringsdeskundige die wij zoeken? Voor vragen en aanmeldingen kan je terecht bij Merel van Wetering, via m.vanwetering@cliëntenbelangamsterdam.nl of 06-39827675. We kijken er naar uit om van je te horen!


Wat doet Cliëntenbelang Amsterdam?

Bij Cliëntenbelang draait het om samenwerken met jou voor een gezonder Amsterdam! Doe mee en maak een verschil.

Bij Cliëntenbelang Amsterdam staan we klaar voor de Amsterdammers, patiënten, cliënten en hun naasten. Samen met partners in de stad zetten we ons in om de gezondheid en leefbaarheid in Amsterdam te verbeteren. Ons doel is om samen met jou en anderen een positieve impact te hebben op het welzijn van de gemeenschap. We zijn ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle stem heeft, en daarom moedigen we samenwerking aan!

Oproep: Kring Kleine Initiatieven gaat van start!

Binnen het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is enige tijd geleden een Kring Kleine Initiatieven opgestart.

Doel van de Kring is om als bondgenoten met elkaar te onderzoeken tegen welke zaken kleine initiatieven aanlopen, en vervolgens samen te kijken wat daaraan te doen valt. Het gaat met name om disproportioneel veel tijd en energie kwijt zijn aan administratie, financiering regelen en verantwoorden, kvk-zaken, etc.

We zijn benieuwd naar je ervaringen als je een initiatief bent dat werkt met ervaringskennis en -deskundigheid.

We organiseren een netwerkbijeenkomst om hier met elkaar over te praten en uit te wisselen hoe we tot nu toe omgaan met allerlei kwesties.

Kom je ook op woensdag 24 januari om 15.00 bij de vrijwilligersacademie, Keizersgracht 340 in Amsterdam?

Interesse? Meld je hier aan.

Fijn als je in je mail vast even uitlegt wat je initiatief doet en waar jij tegen aanloopt.

Meer info bij Marlou: 06 18682468

Community of Practice ‘Gewogen Maatwerk’

Een waardevol leven waar werk zo mogelijk deel van uitmaakt

Iedereen die afhankelijk is geweest van een uitkering weet hoe belangrijk een goed contact is met je klantmanager (of ‘klantbegeleider, zoals deze nu heet in Amsterdam). Je bent immers best afhankelijk van die persoon. Zeker als je ook hulp nodig hebt om weer betaald werk te vinden.

Streng of soepel?

Maar hoe word je nu het best en prettigst geholpen? Gek genoeg lijkt dat vaak afhankelijk van wie je treft én van ‘de politieke wind’. En dat is zeker niet alleen in Amsterdam zo. Per gemeente in Nederland kan het bijstandsbeleid verschillen; Streng of juist minder streng. En ook vanuit Den Haag klinkt dan weer de roep om ‘streng handhaven’ en dan weer om ‘een menselijk gezicht’.

Erg verwarrend. Voor mensen die (nog) van een uitkering afhankelijk zijn, maar óók voor klantmanagers. Wat is nu de beste manier om mensen écht een eerlijke kans te bieden op een waardevol leven, waar ‘werk’ zo mogelijk deel van uitmaakt?

Echt in de praktijk

Daarom hebben een 7-tal Nederlandse gemeenten (waaronder Amsterdam) besloten samen te onderzoeken wat nu écht de beste manier van begeleiden is. Niet vanuit kantoor ver van de werkelijkheid, maar in de praktijk door wetenschappers, professionals (de klantmanagers) én…cliënten samen. Dat noemen we de  ‘Community of practice’ Gewogen Maatwerk[1]. Omdat cliënten volwaardig in dit onderzoek betrokken worden, doet ANE graag mee.

Willen, kunnen, doen!

Wat we in de praktijk vooral willen testen en verder ontwikkelen is een werkwijze met het ‘Integratief gedragsmodel’ (IGM) als basis. Dit IGM is een model dat door gedragsdeskundigen is ontwikkeld om lastige zaken als ‘motivatie’ en ‘gedrag’, beter te begrijpen én te beïnvloeden. Want, zoals we allemaal weten, iets willen (denk aan stoppen met roken) betekent nog niet, dat we dat ook echt (kunnen) doen (en volhouden). Hier beter rekening mee houden noemen we ‘Gewogen Maatwerk’. En dat sluit dan weer mooi aan bij de Amsterdamse Maatwerkmethode (AMM). De AMM heeft immers als doel oplossingen te vinden die écht passen bij de persoon.

Amsterdamse cliënten doen mee

Zeven Amsterdammers met ervaring in de bijstand doen mee aan het onderzoek. Jamaa, Marlijn, Berty, Victor, Sylvia, Dicky en Desirée doen mee in verschillende (landelijke) thema groepen. Zo dragen zij bij aan een menselijker re-integratiebeleid in Amsterdam én in de rest van Nederland.


“Heel fijn om te ervaren dat er bij sociale diensten bevlogen op verandering gerichte mensen werken die deelnemen aan C0P. Ik hoop dat over 3 jaar blijkt dat deze voorhoede praktische bezwaren en botsende belangen heeft overwonnen.” (Marlijn)


Meer info over de CoP in Amsterdam? Meedoen? Mail Berend: b.de.groote@amsterdam.nl

[1] https://www.divosa.nl/projecten/community-practice-gewogen-maatwerk

Oproep: Bondgenoten gezocht voor een Geldkring

Meedenkers gezocht met ervaring op verschillende gebieden (bijvoorbeeld opzetten van projecten, deelnemer zijn, plannen maken, plannen beoordelen vanuit financiersblik) die samen willen bedenken hoe we zonder al te veel bureaucratie, plannen rondom ervaringskennis financieel kunnen waarmaken. 

De kring komt een paar keer per jaar  bij elkaar om te spreken over financiering van (kleine) initiatieven voor ervaringskennis en – deskundigheid. Thema’s kunnen zijn: 

  • – Hoe kunnen kleine initiatieven rondom ervaringsdeskundigheid financiële ondersteuning vinden zonder ten onder te gaan aan bureaucratie?
  • – Hoe kunnen we resultaten aantonen zonder individuele deelnemers te tellen of te registreren
  • – Is er een bondgenootschap hierin te vinden, bijvoorbeeld door samenwerking / tandem van financiers en initiatiefnemers?
  • – Kunnen we onderlinge steun organiseren, bijvoorbeeld bij schrijven en presenteren van plannen?
  • – Kennis delen: hoe groeit een project en wanneer is het nodig om structureel geld te ontvangen, en hoe kun je dat doen? 
  • – Ruimte maken voor projecten voor en door ervaringsdeskundigen in het beleid, met nadruk op de financiering ervan

Interesse? Neem contact op met Marlou: 06 18682468 of marlou@dds.nl

Ga naar de inhoud