Community of Practice ‘Gewogen Maatwerk’

Een waardevol leven waar werk zo mogelijk deel van uitmaakt

Iedereen die afhankelijk is geweest van een uitkering weet hoe belangrijk een goed contact is met je klantmanager (of ‘klantbegeleider, zoals deze nu heet in Amsterdam). Je bent immers best afhankelijk van die persoon. Zeker als je ook hulp nodig hebt om weer betaald werk te vinden.

Streng of soepel?

Maar hoe word je nu het best en prettigst geholpen? Gek genoeg lijkt dat vaak afhankelijk van wie je treft én van ‘de politieke wind’. En dat is zeker niet alleen in Amsterdam zo. Per gemeente in Nederland kan het bijstandsbeleid verschillen; Streng of juist minder streng. En ook vanuit Den Haag klinkt dan weer de roep om ‘streng handhaven’ en dan weer om ‘een menselijk gezicht’.

Erg verwarrend. Voor mensen die (nog) van een uitkering afhankelijk zijn, maar óók voor klantmanagers. Wat is nu de beste manier om mensen écht een eerlijke kans te bieden op een waardevol leven, waar ‘werk’ zo mogelijk deel van uitmaakt?

Echt in de praktijk

Daarom hebben een 7-tal Nederlandse gemeenten (waaronder Amsterdam) besloten samen te onderzoeken wat nu écht de beste manier van begeleiden is. Niet vanuit kantoor ver van de werkelijkheid, maar in de praktijk door wetenschappers, professionals (de klantmanagers) én…cliënten samen. Dat noemen we de  ‘Community of practice’ Gewogen Maatwerk[1]. Omdat cliënten volwaardig in dit onderzoek betrokken worden, doet ANE graag mee.

Willen, kunnen, doen!

Wat we in de praktijk vooral willen testen en verder ontwikkelen is een werkwijze met het ‘Integratief gedragsmodel’ (IGM) als basis. Dit IGM is een model dat door gedragsdeskundigen is ontwikkeld om lastige zaken als ‘motivatie’ en ‘gedrag’, beter te begrijpen én te beïnvloeden. Want, zoals we allemaal weten, iets willen (denk aan stoppen met roken) betekent nog niet, dat we dat ook echt (kunnen) doen (en volhouden). Hier beter rekening mee houden noemen we ‘Gewogen Maatwerk’. En dat sluit dan weer mooi aan bij de Amsterdamse Maatwerkmethode (AMM). De AMM heeft immers als doel oplossingen te vinden die écht passen bij de persoon.

Amsterdamse cliënten doen mee

Zeven Amsterdammers met ervaring in de bijstand doen mee aan het onderzoek. Jamaa, Marlijn, Berty, Victor, Sylvia, Dicky en Desirée doen mee in verschillende (landelijke) thema groepen. Zo dragen zij bij aan een menselijker re-integratiebeleid in Amsterdam én in de rest van Nederland.


“Heel fijn om te ervaren dat er bij sociale diensten bevlogen op verandering gerichte mensen werken die deelnemen aan C0P. Ik hoop dat over 3 jaar blijkt dat deze voorhoede praktische bezwaren en botsende belangen heeft overwonnen.” (Marlijn)


Meer info over de CoP in Amsterdam? Meedoen? Mail Berend: b.de.groote@amsterdam.nl

[1] https://www.divosa.nl/projecten/community-practice-gewogen-maatwerk

Oproep: Bondgenoten gezocht voor een Geldkring

Meedenkers gezocht met ervaring op verschillende gebieden (bijvoorbeeld opzetten van projecten, deelnemer zijn, plannen maken, plannen beoordelen vanuit financiersblik) die samen willen bedenken hoe we zonder al te veel bureaucratie, plannen rondom ervaringskennis financieel kunnen waarmaken. 

De kring komt een paar keer per jaar  bij elkaar om te spreken over financiering van (kleine) initiatieven voor ervaringskennis en – deskundigheid. Thema’s kunnen zijn: 

 • – Hoe kunnen kleine initiatieven rondom ervaringsdeskundigheid financiële ondersteuning vinden zonder ten onder te gaan aan bureaucratie?
 • – Hoe kunnen we resultaten aantonen zonder individuele deelnemers te tellen of te registreren
 • – Is er een bondgenootschap hierin te vinden, bijvoorbeeld door samenwerking / tandem van financiers en initiatiefnemers?
 • – Kunnen we onderlinge steun organiseren, bijvoorbeeld bij schrijven en presenteren van plannen?
 • – Kennis delen: hoe groeit een project en wanneer is het nodig om structureel geld te ontvangen, en hoe kun je dat doen? 
 • – Ruimte maken voor projecten voor en door ervaringsdeskundigen in het beleid, met nadruk op de financiering ervan

Interesse? Neem contact op met Marlou: 06 18682468 of marlou@dds.nl

Verslag eerste bijeenkomst over betrekken van ervaringskennis naasten en oproep vervolgbijeenkomst 8 mei

Op 8 mei komen we weer bij elkaar om te praten over de vraag of er behoefte is om vanuit ANE een kring naasten op te zetten. 

In het eerste gesprek, op 12 april, hebben we indrukwekkende verhalen gehoord van de aanwezigen over de ervaringen die zij hebben gehad met naasten: daarbij waren er 3 mensen die praten vanuit hun rol als kind van hun ouders en twee als ouders van hun kind of kennis. We constateerden dat de verschillende rollen, ofschoon soms leidend tot verschillende ervaringen, ook veel herkenbaarheid hadden (als kind van én als ouder van loop je tegen soortgelijke problemen aan). 

Een aantal zaken die voorbijkwamen:

– hoe om te gaan met (huiselijk) geweld.

– wat kun je doen als de hulpverlening niet naar je luistert.

– wat kun je doen in een crisissituatie.

– hoe kun je de omgeving betrekken bij de persoon in kwestie.

– wat te doen als je niets mag doen van de persoon in kwestie, en je zorgen maakt

In het algemeen willen we op zoek gaan naar manieren om de ervaringskennis van naasten beter te kunnen benutten, als het gaat om:

– inzet van zorg (ook voor naasten zelf).

– beschikbaar krijgen van ervaringskennis, zodat naasten die in een lastig pakket zitten daar gebruik van kunnen maken. 

– invloed uitoefenen op beleids- en uitvoerings niveau. 

Volgende bijeenkomst: 8 mei 2023, van 10-12 uur bij de vrijwilligersacademie, Keizersgracht 334

Aanmelden kan bij Eric van der Eerden via eric@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

INFORMATIEBIJEENKOMST 18 APRIL TRAINEESHIP TEAM ED

HET TRAINEESHIP RICHTING BETAALD WERK.

BEN JIJ TOE AAN DE VOLGENDE STAP ALS ERVARINGSDESKUNDIGE?

Heb je al ervaring als ervaringsdeskundige en wil je betaald aan de slag? In het traineeship voor ervaringsdeskundigen van TEAM ED krijg je een unieke kans om je vaardigheden als ervaringsdeskundige aan te scherpen en je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Op 18 april organiseert TEAM ED een voorlichtingsbijeenkomst voor het traineeship dat start in mei. Geef je nu op!

Lees meer op de website van TEAM ED of download hier de folder in pdf-formaat.

Oproep: Kennismakingsbijeenkomst 12 april over betrekken van ervaringskennis naasten

Regelmatig krijgen we de vraag of de ervaringskennis van naasten voldoende wordt toegepast in het brede domein van zorg en welzijn. Wij denken van niet, en zouden daarom een bijeenkomst willen organiseren om te bespreken of er interesse is om regelmatiger samen te komen, bijvoorbeeld door een kring op te richten binnen het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis. 

Zou jij mee willen denken? Op woensdag 12 april van 10.00-12.00 organiseren wij een bijeenkomst bij de Vrijwilligersacademie, Keizersgracht 340 in Amsterdam.

Wil je laten weten of je komt? Meld je hier aan
Groet, Ada Bolder en Jamaa Tarharrasst

Oproep Gemeente Amsterdam: ANE draagt bij aan een betere dienstverlening door klantmanagers!

De Community of Practice ‘Gewogen Maatwerk’ 

Ontvang je een bijstandsuitkering, dan ben je behoorlijk afhankelijk van je klantmanager. Hij of zij staat wellicht altijd voor je klaar en helpt je waar nodig… Of juist niet en je voelt je niet gehoord of serieus genomen. Kortom, het maakt best veel uit wie je als klantmanager treft. En dat klopt natuurlijk niet. Elke klantmanager zou zijn of haar cliënten goed en professioneel moeten kunnen helpen. En dat vraagt vakmanschap!

Wil jij bijdragen aan het vakmanschap van klantmanagers? Dat kan!

Amsterdam doet namelijk mee aan de Communty of Practice ‘Gewogen Maatwerk’. Kern is dat vakmanschap van de klantmanager zou moeten gaan om ‘dingen die we weten’ en niet om ‘dingen die we vinden’. Meer daarover lees je hier.

Naast Amsterdam doen ook vijf andere gemeenten mee (Amersfoort, Arnhem, Den Haag, Tilburg en Rivierenland), de beroepsvereniging SAM (de beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein), DIVOSA (de vereniging van en voor gemeenten binnen het sociaal domein) en enkele hogescholen en kennisinstituten (waaronder TNO).

In een ‘Community’ gaan deze partijen samen werken aan het vakmanschap van klantmanagers. Vanuit ANE en de Participatieraad WPI doen hier ook Amsterdamse uitkeringsgerechtigden aan mee. Met als uiteindelijk doel dat uitkeringsgerechtigden beter geholpen worden aan een eerlijke kans op een waardevol leven, waarvan – indien mogelijk – werk onderdeel uitmaakt.

Wil jij ook meedoen? Dat kan!

Vanuit het principe ‘de drie kennisbronnen’ (wetenschappelijke kennis, praktijkkennis én ervaringskennis), worden drie thema-werkgroepen samengesteld:

 • cliënt centraal
 • professionele organisatie
 • leidende principes.

Samen vormen die dus de ‘Community of Practice’. Deze thema-werkgroepen komen een aantal keer per jaar bijeen om de praktijk te bespreken. Voor elk van deze themagroepen worden ervaringsdeskundigen van harte uitnodigd deel te nemen. Hoe meer hoe beter!

Lees hier meer over de drie thema’s

Geïnteresseerd?
Mail, bel of app even met Berend voor meer informatie:

 • Berend de Groote, gemeente Amsterdam
 • Mobiel 06-15098020
 • E-mail b.de.groote@amsterdam.nl
 • Werkdagen: maandag t/m donderdag

 

Onderzoek naar onzeker werk/inkomen onder alleenstaande ouders in (de buurt van) Amsterdam 

Ben je alleenstaande ouder en heb je moeite om alle eindjes aan elkaar te knopen? Wil je vertellen over jouw ervaringen met onzeker werk/inkomen en hulp die je hierbij krijgt? Wil je meedenken over verbeteringen voor alleenstaande ouders? 

Neem dan contact op met Josien Arts via: 06 44 83 07 09 of J.Arts@uva.nl 

 • Om een afspraak te maken voor een interview 
 • Anoniem en op een plaats en tijd naar keuze 
 • Als dank krijg je een bon van 20 euro. 

Voor meer informatie, download hier de pdf met meer informatie over het onderzoek of kijk op de website: 

Training Vakmanschap voor overheidsmedewerkers

In én uit de bijstand

Op 21 en 28 november van 10 – 13 uur organiseert het ANE een training voor gemeente ambtenaren van Amsterdam. Deze training is mogelijk gemaakt door het VSB fonds en wordt kosteloos aangeboden. Dus grijp je kans en doe mee: meld je nu aan.

Ervaar de situatie van mensen in de bijstand en ontdek hoe je jouw taalgebruik, houding en gedrag hierop kunt afstemmen.

Deze training bestaat uit twee onderdelen gericht op bewustwording vergroten en toepassen in de praktijk. Download de folder. Alle factoren komen aan bod die belangrijk zijn bij het handelen vanuit het klantperspectief. De training wordt gegeven door een trainer en ervaringsdeskundige:

dagdeel 1. Serious game ‘1 uur in de bijstand’ 

Ervaar met de serious game wat er gebeurt als je vanuit eenstabiele situatie terugvalt op een uitkering. Een unieke ervaring waarbij je niet van buitenaf naar de doelgroep kijkt, maar een uur lang zelf de doelgroep bent. Ontdek hoe het is om vanuit die situatiekeuzes te moeten maken en hoe beperkt die keuzeruimte soms is.

dagdeel 2. Beter mensen ondersteunen in en uit de armoede

Je hebt ervaren hoe het is om in de bijstand te zitten. Hoe pas je de opgedane inzichten toe in jouw werk? Tijdens de vervolgtraining ga je aan de hand van theorie over de gevolgen van een gebrek aan geld, pro actief aan de slag met met je (eigen) casuïstiek om dit toe te passen in de praktijk.

Meld je aan voor de Praktijkopleiding ‘ervaringsdeskundigen in buurtteams’

Vanaf nu is het weer mogelijk je aan te melden voor de Praktijkopleiding ‘ervaringsdeskundigen in buurtteams’. Aanmelden kan tot 30 november 2022. Begin december vinden de selectiegesprekken plaats. De opleiding zal na de kerstvakantie beginnen. Alle informatie over de aanmeldprocedure kun je hier vinden. Uitgebreide informatie over de ‘Praktijkopleiding’ vind je hier.

Deelnemers gezocht voor interview ter versterking ervaringskennis in GGZ

Hierbij een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek om GGZ-zorg en ondersteuning te verbeteren, door meer gebruik te maken van de ervaringen van mensen. Lysias voert dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Voor het onderzoek zijn zij in drie regio’s aan de slag : Drenthe, Amsterdam en Meierij/Bommelerwaard. Onze doelstelling is om in elke regio de invloed van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid te versterken. Bij gemeenten, aanbieders en zorgverzekeraars. 

Jouw deelname aan dit onderzoek kan helpen bij deze doelstelling. Ze houden interviews met mensen die GGZ-zorg of ondersteuning hebben ontvangen in Drenthe, Amsterdam of Meierij/Bommelerwaard. We gaan daarom graag met jou in gesprek: over je ervaringen met GGZ-zorg of ondersteuning, over de inzet van ervaringskennis of -deskundigheid, over mogelijkheden (of het gebrek daaraan) om je eigen ervaringen te delen en over toekomstige verbeteringen in de GGZ-zorg en ondersteuning. 

Meedoen? 

Wil je meedoen? Laat het ons vooral weten door te e-mailen, bellen of te Whatsappen naar Lobke (lobkevanmeijel@lysiasadvies.nl, 06 251 766 84). Heb je vragen? Dan horen we het ook graag. Als je via je hulpverlener of ondersteuner contact wil opnemen, kan dat ook. 

Alvast bedankt! 

Naar de inhoud springen