Certificaatuitreiking “Ervaringsdeskundigheid in een buurtteam”

diploma ervaringsdeskundige buurtteam medewerkers

Waar zijn die mensen die jou gewoon begrijpen?
Waar zijn die mensen die je niets hoeft uit te leggen?
Waar zijn die mensen met die blik in hun ogen, die houding in hun lichaam en die mindset waarbij je gelijk doorhebt; deze “bro” deze vriendin heeft aan twee woorden genoeg? (Dan van Steen, trainer)

Zoek niet verder!

Want 10 cursisten kregen maandag 11 juli hun certificaat uitgereikt van de praktijkopleiding “Werken met ervaringsdeskundigheid in een buurtteam”. Met een persoonlijke boodschap voor elke cursist door trainers Dan en Lidie en in aanwezigheid van vrienden, familie, oud-cursisten en buurteammedewerkers werd hiermee alweer de 3de editie van deze praktijkopleiding succesvol afgesloten. 

Jezelf ontstijgen

En wat voor praktijkopleiding! Elke deelnemer kent immers een heftige levensgeschiedenis en werd daar in deze leerlijn keihard mee geconfronteerd. Als ervaringsdeskundige anderen vooruit helpen, vereist eerst zelf je problematiek ontstijgen en je toch jezelf kwetsbaar durven opstellen. Tegelijkertijd moet je ook kunnen samenwerken met andere buurtteamcollega’s en dus kennis opdoen van de “systeemwereld”.  

Pionier én ambassadeurs

Meer en meer wordt de waarde van de opgeleide ervaringsdeskundige in het contact met Amsterdammers gezien. Toch maken zij nog niet vanzelfsprekend deel uit van de buurtteams. Cursist Christa, nu nog werkzaam als stagiaire vraagt dan ook; ‘Geef ons perspectief op een dienstverband’ ‘Een ontwikkeling die gaande is’ volgens teamleider Joanne Sarker uit ZuidOost. Dat wordt later bevestigd door oud-cursist Patrick. Want natuurlijk kan het altijd beter, maar inmiddels zijn er wel al diverse ervaringsdeskundigen betaald aan het werk. ‘Jullie zijn de pioniers én ambassadeurs voor jullie beroepsgroep’ betoogt oud HVA lector Martin Stam. ‘Hou elkaar vast, zoek elkaar op, sluit je aan bij het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis’ en vooral; ‘blijf jezelf ontwikkelen! ’. Cursist Bianca is daar al mee bezig en hoopt binnenkort al te starten met een vervolgopleiding. Haar huidige buurtteamcollega en vroegere hulpverleenster Margit spoorde haar aan de stap te zetten. ‘ik wist wel dat ze méér in zich heeft” zegt zij trots op haar pupil.

Christa, Katarina, Rosemarijn, Khalid, Binti, Ahmed, Hanane, Ana en Bianca gefeliciteerd met jullie certificaat en veel succes in jullie werk als ervaringsdeskundige!

Velen worden vandaag de dag “ervaringsdeskundige” genoemd, of noemen zichzelf zo. Dit zegt echter vaak weinig over de kennis en competenties waarover diegene beschikt. Voor de buurtteams is het belangrijk dat je weet welke kennis en competenties je van een beroepsmatig werkende ervaringsdeskundige mag verwachten. Daarom is in opdracht van de gemeente de praktijkopleiding “Ervaringsdeskundigheid in buurt of wijkteam” als basis voor de beroepsmatig werkende ervaringsdeskundigen ontwikkeld. De (potentiele) werkgever en het team waarin de ervaringsdeskundige buurtteammedewerker werkt, worden nadrukkelijk betrokken bij het leerproces.

Praktijkopleiding ervaringsdeskundigheid

Deze praktijkopleiding is niet geschikt voor mensen die aan het begin staan van het verkennen van werken met eigen ervaringen. Een selectie maakt deel uit van de aanmeldprocedure. Voor aanmelden of meer info: karin@vanet.nl.nl  Zie ook www.amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl  

ANE college: Waardering ervaringsdeskundigen

Hoe kom je tot een goede financiële waardering voor het werk dat ervaringsdeskundigen doen? Op donderdag 28 juli 15.00 – 16.30 uur is er een College met Trudy Jansen, Veerkrachtcentrale. 

Trudy heeft het afgelopen jaar al eens een college gegeven bij ANE. Dat kun je terugkijken. We zijn nu bijna een jaar verder. Hoeveel verder is de Veerkrachtcentrale gekomen met het vraagstuk van de financiële waardering van ervaringsdeskundigen? Tegen welke vraagstukken liep zij aan? Aan de hand van een aantal schema’s en infographics leidt Trudy ons door dit onderwerp.

Benieuwd? Je kunt zowel fysiek (aanmelden via VA) als digitaal (hier aanmelden voor digitaal) deelnemen. Meld je aan!

Hoe werken de kringen?

Het ANE is een vernieuwend open kennisnetwerk van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals. Het netwerk bundelt bestaande krachten. Met werkgroepen (“Kringen”) wordt deze nieuwe manier van denken en handelen uitgewerkt. 

Hoe werkt dat ? Omdat er in de kringen plannen gemaakt worden, en omdat er mogelijk nieuwe kringen worden opgericht hebben we nog een keer op een rij gezet hoe dit werk. Dat lees je hier, of download het “kringen 3.0” document. Meer weten? Mail ons!

Eindelijk weer een netwerkbijeenkomst van ANE!

Op 11 mei hebben we elkaar, voor het eerst in 2 jaar, weer eens kunnen ontmoeten! We waren in het schoolgebouw van EC-O in Oost, waar we door Nooshi Forozesh en haar collega’s zeer gastvrij zijn ontvangen. De aula van de school was volledig bezet door geïnteresseerden. Er hing dan ook een sfeer van gezelligheid en aandacht. 

Van het begin

De middag werd met veel enthousiasme geleid door Dini Glas. De eerste kwartiermaker Berend de Groote vertelde samen met Astrid Philips en Reinier Schippers over het ontstaan van het netwerk: vanuit een motie van Groen Links waarin gepleit werd voor een grotere en vanzelfsprekende inzet van ervaringskennis. Zo heeft ANE bijvoorbeeld grote invloed gehad op het WMO inkoopbeleid waardoor de inzet van ervaringsdeskundigen in de buurtteams een impuls heeft gekregen. Dat heeft geleid tot trainingen en de opzet van intervisiebijeenkomsten. Daarnaast zijn er met grote regelmaat colleges gegeven over uiteenlopende onderwerpen. 

naar ANE nu

Esmeralda van der Naaten gaf aan dat de eerste prioriteit van ANE ligt bij een goed functionerend stedelijk netwerk. Waarbij het vanzelfsprekend is dat ervaringsdeskundigen, bontgenoten en organisaties hun kennis delen en met als doel dat de inzet van ervaringskennis vergroot wordt. Om dat beter te faciliteren is Eric van der Eerden aangesteld als kwartiermaker/coördinator. Eric vertelde dat hij zich met name gaat richten op het goed functioneren van de verschillende kringen binnen ANE, zodat zowel organisaties, ervaringsdeskundigen en bontgenoten zich welkom voelen om deel te nemen. 

De kringen stellen zich voor!

De verschillende kringen gaven naast een korte pitch een workshop om iedereen te informeren over de inzet voor de komende tijd. 

Jamaa Taharasst gaf aan dat de kring Jongeren zich met name gaat inzetten om de stem van jongeren beter gehoord te laten worden. In de workshop bevestigde de deelnemers dat de noodzaak daarvoor groot is, en is nagedacht welke jongeren daaraan kunnen bijdragen.

De kring Nieuw Werk houdt zich, met hulp van Bram Vreeswijk, bezig met de vraag op welke manier de werkgelegenheid voor ervaringsdeskundigen gestimuleerd kan worden. Omdat dit werk relatief nieuw is én er dus ook nog weinig over nagedacht is, ligt hier een kans! Deelnemers aan de workshop werden uitgedaagd om vanuit het perspectief van financiering te kijken naar de uitdagingen die daar liggen. Dat blijkt verrassender dan verwacht! 

Mogelijk gaat deze  kring intensiever samenwerken met de kring Werk en Stage van Martin Harmelink en Ruud Post. 

Martin Stam richt zich binnen de kring Visie en Participatie met name op het manifest dat gericht is op beïnvloeding tijdens de huidige periode van coalitievorming binnen de gemeenteraad. Doel is om concrete toezeggingen van de gemeente te krijgen over de inzet van ervaringskennis. Een opvallende conclusie was dat het taalgebruik binnen dit manifest toch nog teveel gebaseerd is op het systeemdenken. 

Bij de kring Deskundigheidsbevordering met Esmeralda van der Naaten en Odette Hensen werden de deelnemers uitgedaagd mee te denken over de balans tussen noodzakelijke normen en essentiële ruimte om de ontwikkeling van ervaringskennis te stimuleren. Voorlopige conclusie is dat normering in ieder geval niet de ruimte zodanig mag beperken,  dat inspiratie en innovatie verminderen.

De kring die voorheen bekend stond als de kring ​Bondgenoten Buurtteams daagde de deelnemers uit mee te denken over de voorwaarden om een stedelijke vakgroep ervaringsdeskundigheid op te richten. ​Karin Hanekroot en Reinier Schippers stelden dat die vakgroep ​zich ook zou moeten richten op vakontwikkeling van ervaringsdeskundigen en hun bondgenoten rondom buurteams. ​Om zo door verbinding een bijdrage te leveren aan het slechten van de kloof tussen systeem en leefwereld van Amsterdammers Natuurlijk werd stilgestaan bij de vraag wat een ​dergelijke vakgroep is en werd gekeken hoe die vakgroep wordt vormgegeven en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan.  

André van Vught meldde dat de kring Armoede in oprichting is. Deze zal zich met name richten op een beter passend beleid voor mensen in armoede. Inmiddels hebben zich 5 nieuwe deelnemers gemeld voor deze kring. 

Jij bent niet de uitzondering!

Jessica de Ruijter vertelde over een initiatief dat laat zien dat veel mensen met een uitkering ambities hebben om te werken, maar vaak te horen krijgen dat zij de uitzondering zijn. Het beeld is vaak dat mensen met een uitkering niet willen werken. Zij liet twee video’s zien van mensen die vertelden wat ze deden, en riep anderen op om ook een video (of podcast of tekst) te maken. Het idee werd geopperd om gebruik te maken van video’s om ervaringskennis een gezicht te geven bij de politieke campagne om het manifest te promoten 

Afscheid Astrid en Marcella 

Net zoals alle aanwezigen, die zich niet de uitzondering voelen, hebben Astrid en Marcella zich sterk ingezet om ervaringskennis vanzelfsprekender inzet te maken van het beleid. Daarvoor worden ze door Dini heel hartelijk bedankt met een bloemetje en een kado. 

Wat hadden we dit gemist: onder het genot van een hapje en een drankje kon iedereen weer eens lekker kletsen! 

Ben je geïnteresseerd?

Ben je geinteresseerd? Je kunt je aanmelden voor deelname aan een van de kringen! Stuur een mail aan ons info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

Nader kennismaken: Eric van der Eerden

Eric van der Eerden

Per 1 april start ik als kwartiermaker/coördinator binnen ANE. Ik heb er veel zin in en hoop jullie allemaal zo snel mogelijk (weer) te ontmoeten!

Geboren in Brabant in 1964 ben ik via omzwervingen (Rotterdam en Amsterdam) 30 jaar geleden in Zaandam geland. Daar heb ik samen met mijn geliefde 4 zoons gekregen, waarvan er nog eentje thuis woont. In Amsterdam heb ik algemene economie gestudeerd, met als specialisaties ontwikkelingseconomie en markering non profit. Na mijn studie heb ik samen met Janny de Boer (auteur van Oog voor de doelgroep) een marketingonderzoeksbureau opgericht, Meetingpoint, bureau voor marktontmoetingen.

niet te geloven

Het overlijden van mijn broer was een traumatische gebeurtenis voor mij. Hij had een ongeluk gehad, woonde op Coudewater (een GGZ-organisatie) en gebruikte medicatie. Hij belandde in coma in het ziekenhuis, waarbij de behandelend psychiater weigerde zijn medicatie voort te zetten. Ik ben toen bestuurslid geworden van het AP/CP. Ik kon niet geloven dat een behandelaar zo veel macht had dat hij tegen de wil van de familie, en tegen de adviezen van collega’s in, kon bepalen wat er moest gebeuren. Er zat iets fout, en de balans moest meer de kant op van de zorggebruiker.

In dat licht ben ik daarna als (senior) beleidsmedewerker gaan werken voor Odion, een begeleidingsorganisatie voor mensen die last hebben van een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ik wilde eraan bijdragen dat mensen zelf meer te zeggen kregen over de ondersteuning die zij nodig hadden. Dat was makkelijker gedacht dan gedaan. 

In 2000 heb ik Odibaan opgericht, zodat arbeids- en studieintegratie beter vorm zou krijgen en daar ben ik directeur geworden. Dat heb ik tot eind 2019 met veel plezier gedaan. Door een fusie met Odion, bedoeld om de kosten te reduceren, werd Odibaan een afdeling van Odion en werd mijn baan overbodig. 

Sinds die tijd heb ik opdrachten uitgevoerd voor de gemeente Amsterdam (als ondersteuner mbt het advies van het Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigheid over de inkoop van ondermeer buurtteams), heb ik meegewerkt aan de aanvraag van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen om de inzet van ervaringsdeskundigen te professionaliseren en ben ik bezig met een werkboek voor Lansco (de koepel van sociale coöperaties in Nederland). Het afgelopen jaar heb ik voor Cliëntenbelang gewerkt als manager projecten en diensten. 

wens

Mijn grote wens is het om voor een organisatie te werken die gefocust is op het versterken van de invloed van mensen die moeite hebben om mee te draaien in de samenleving. Ik hoop dat ik samen met jullie het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis kan uitbouwen. Daarnaast blijf ik binnen Lansco actief om de beweging rondom sociale coöperaties te versterken. 

Tot snel, Eric van der Eerden

mail: eric@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Toekomst Amsterdams Netwerk Ervaringskennis

ANE toekomst

ANE krijgt een nieuwe structuur. En tegelijkertijd blijft veel hetzelfde. 

Om duidelijk te maken dat we een stedelijk verbindend netwerk zijn willen we dat voorop zetten. Bondgenoten die zich inzetten voor het belang van ervaringskennis willen niet concurreren met elkaar. Daarom maken we er een stichting van. 

Stichting Amsterdam Netwerk Ervaringskennis

De grootste verandering is dat ANE doorgaat als Stichting Amsterdams Netwerk Ervaringskennis. De activiteiten van de kringen, de colleges, het kartrekkersoverleg, de nieuwsbrief etc. gaan allemaal mee naar de nieuwe stichting. 

ANE blijft het verbindende netwerk voor ervaringsdeskundigen en bondgenoten: voor iedereen die de leefwereld centraal stelt en het aansluiten op die leefwereld noodzakelijk vindt om Amsterdammers goed te kunnen ondersteunen. 

Het delen van kennis en ervaringen staat voorop in het netwerk. Op basis daarvan kunnen we namens iedereen die zich hiervoor inzet ook gezamenlijk aandacht vragen voor trends, knelpunten en kansen. De komende maanden is de inzet om meer activiteiten zoals de netwerkbijeenkomsten en de colleges te organiseren. We proberen daarbij steeds zoveel mogelijk mensen en organisaties te betrekken.

Bijna alle activiteiten worden opgezet en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen en bondgenoten die zich op vrijwillige basis hiervoor inzetten. Dat maakt ons netwerk uniek: ons ideaal – de leefwereld voorop – is de drijfveer voor iedereen die bijdraagt aan het netwerk.

Eric van der Eerden
Eric van der Eerden

Vanaf 1 april is Eric van der Eerden de kwartiermaker die dit ondersteunt. Het bestuur van de stichting is nog niet compleet. We zoeken nog mensen die -op afstand – een bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van het netwerk.

De ledencoöperatie

ANE is in 2021 gestart als ledencoöperatie. Het idee was dat binnen ANE ervaringsdeskundigen stappen kunnen zetten naar betaald werk, o.a. door opdrachten te verwerven en projecten uit te voeren. Dit blijkt in de praktijk lastig te combineren met het organiseren van het netwerk. 

Daarom gaan de coöperatie en het netwerk nu elk zelfstandig verder. De ledencoöperatie krijgt een nieuw, tijdelijk bestuur dat de komende maanden gaan verkennen hoe de oorspronkelijke doelstelling met nieuwe leden kan worden georganiseerd. Naar verwachting krijgt de ledencoöperatie ook een nieuwe naam.

Tussenfase

De komende weken en maanden gebruiken we om een aantal praktische zaken te regelen. Eind dit jaar is dit alles afgerond. Maar vanaf nu werken we a zelfstandig. De activiteiten van het netwerk gaan gewoon door en we verwachten dat het aantal -zeker nu we elkaar weer kunnen ontmoeten- weer worden uitgebreid. Hou de nieuwsbrief en andere aankondigingen in de gaten! 

Meer informatie bij Jaap Kemkes: jaap@kemkesea.nl

Het kan weer! Netwerkbijeenkomst op 11 mei !

De Waaier E-CO College

Op woensdagmiddag 11 mei organiseren we voor het eerst sinds lange tijd weer een netwerkbijeenkomst. Iedereen welkom! Meld je aan.

  • Woensdag 11 mei van 15 tot 17 uur
  • EC-O college in Oost (schoolgebouw de Waaier)
  • Adres: Obiplein 115, 1094RB Amsterdam-Oost.

Op de bijeenkomsten willen we met iedereen delen wat het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis de komende periode gaan doen. Centraal staan onze kringen. Je kan horen wat hun plannen zijn en met de mensen in de kringen van gedachten wisselen: wat vind jij belangrijk: wat kunnen we samen aan de orde stellen en hoe kunnen we onze kennis en ervaringen delen.

We kijken terug en delen onze plannen. Leuk om deel te nemen en na afloop even met elkaar samen te zijn nu dat eindelijk weer eens kan.

Iedereen in het netwerk is van harte welkom. Ook als je overweegt (weer) actief te worden of gewoon wilt horen wat er zoal plaatsvindt.

programma!

  • Dagvoorzitter Dini Glas praat ons bij met mensen van het eerste uur. We zullen even terugkijken samen met de oprichters van het netwerk: waarom zijn we dit netwerk gestart? Waar staan we nu? En vooral: Wat gaan we doen!
  • Vervolgens nodigen de kartrekkers je uit om in de ANE kringen mee te denken over de belangrijke thema’s en plannen voor komende periode.
nieuw werk en werk en stage samen
Deskundigheidsbevordering
Visie en participatie
Buurtteams
Jeugd
Armoede
  • Tot slot vieren we het belang van ervaringskennis, lanceren we de campagne #ikbennietdeuitzondering en zetten we onze voortrekkers in het zonnetje: met interviews en tevens afscheid van medeoprichters Astrid Philips en Marcella van Vloten. 
  • De bijeenkomst duurt tot 17.00 uur, met daarna gelegenheid tot bijpraten met een hapje en een drankje.

Kom je ook? Meld je je aan?

In verband met de ruimte en hapjes; fijn als je je aanmeldt. Dat kan hier.

Manifest: voor een nieuw collegeakkoord

Amsterdam aan de slag met ervaringsdeskundigen

Het ANE heeft nog een keer helder geformuleerd wat er nodig is om de inzet van ervaringsdeskundigen ook werkelijk te laten plaatsvinden. Dat doen we in bijgaand manifest. Lees het , deel het en zoek ons op als je er actief mee aan de slag wilt!

Voor het volgende college

ANE wil ervaringsdeskundigheid inzetten om kracht in de leefwereld van mensen die het moeilijk hebben beter tot hun recht te laten komen. Deze specifieke rol van ervaringsdeskundigen, in samenwerking met de andere professionals, moet in de volgende raadsperiode tot verdere bloei gebracht worden.

Ervaringsdeskundigen zijn volwaardige medewerkers in de dagelijkse praktijk van hulp- en dienstverlening en beleidsontwikkeling en brengen een bijzondere expertise mee die beter ingezet moet worden. Zij kunnen door samenwerking met andere professionals en met informele krachten praktijken inclusiever, effectiever en duurzamer maken. In het manifest een paar heel concrete stappen hiervoor.

delen!

ANE deelt dit Manifest met partners, politieke partijen en ambtenaren. Onze inzet is dat wordt meegenomen in de agenda van de stad voor de komende jaren. We hopen dat het o.a. terugkomt in het programma van de nieuwe coalitie.

Op dit moment onderhandelen de politieke partijen over dat programma. Mocht je mogelijkheden om het hierbij onder de aandacht te brengen, of op een ander moment bij bestuurders, ambtenaren e.a.: heel fijn. We denken ook graag mee!

ANE College “Nieuw werk voor ervaringsdeskundigen”

Dit college was op dinsdag 15 maart 15.00-17.00. Klik hier om terug te kijken.

Foto: links de Doula’s (Robin Hourissa) rechts filosoof Alfred North Whitehead

De overtuiging dat ervaringskennis waardevol is neemt toe. Er zijn steeds meer (goed opgeleide) ervaringsdeskundigen. Maar er is nog te weinig betaald werk voor ervaringsdeskundigen.

Hoe komt dit? En wat kunnen we hier aan doen?

In het ANE college ‘Nieuw werk voor ervaringsdeskundigen’ nodigt ervaringsdeskundige en actiefilosoof Bram Vreeswijk je uit om hier over mee te denken. Betaald werk is geen natuurverschijnsel. Het is iets dat door mensen – die posities hebben binnen organisaties en bedrijven – wordt bedacht. Om allerlei redenen lijken deze mensen verkeerd te denken. Organisaties, bedrijven en onze economie als geheel veroorzaken enorme inkomens ongelijkheid, een veel te grootte financiële sector, klimaatopwarming en vervuiling.

Geïnspireerd door onder meer de filosoof Alfred North Whitehead en de film ‘De doula’s van de stad’ zal Bram stellen dat de oplossing ligt in ervaringskennis. De kunst is om vanuit ervaringskennis opnieuw naar werk en geld te leren kijken. De oplossing ligt bij ons!

Dit college was de aftrap van de kring: Nieuw Werk bij ANE. Deze kring is zowel bedoeld voor ervaringsdeskundigen als voor niet-ervaringsdeskundigen die staan voor een sociaal en inclusief Amsterdam. Met deze kring willen we concrete  stappen gaan zitten richting de realisering van nieuw werk voor ervaringsdeskundigen in de Stad.

De sheets van het college kun je op aanvraag van Bram krijgen. Zijn emailadres is: bramvre@gmail.com.

Klik hier om het college en andere ANE colleges terug te kijken.

Meld je aan voor de kring Nieuw werk voor ervaringsdeskundigen door Bram een email te sturen: bramvre@gmail.com.

Klik hier voor de website pagina van de nieuwe kring: Nieuw werk voor ervaringsdeskundigen.

Skip to content