De Buurtteam special

Wat hebben verbondsteams en buurtteams met wijkzorg te maken? Hoe is het om als ervaringsdeskundige in een verbondsteam, (pilot)buurtteam, te werken? Lees hier de verhalen van de mensen die er midden in zitten. Zeven mensen, zeven mooie verhalen vanuit verschillende perspectieven. Lees de buurtteam special.


Nieuwe rubriek «Wie Doen Mee met ANE?»

Veel mensen buiten de “Ervaringsdeskundigheidswereld” reageren nog verbaasd als je de term “Ervaringsdeskundigheid” laat vallen. In dit interview met Martinus den Boer, deelnemer aan een van de ANE werkgroepen, wordt meteen duidelijk wat de meerwaarde van een ervaringsdeskundige is en waarom zij zo belangrijk zijn voor Amsterdammers met een zorgvraag.

ANE Werkgroepen boeken vooruitgang (mei 2020)

Onze werkgroepen blijven “op afstand” actief en boeken resultaten.

Werkgroep “Werken in buurtteams”

In het afgelopen jaar zijn tien ervaringsdeskundigen volwaardig betrokken bij een pilot voor de toekomstige buurtteams, ook wel “Verbond van 100” genoemd. Zij volgen een speciaal op maat gemaakte opleiding bij de Vrijwilligersacademie. En richten zich daarbij ook op de rol, positie en het functioneren van ervaringsdeskundigen binnen de toekomstige buurtteams. Ook hebben zij in het kader van deze opleiding regelmatig intervisie. Reinier Schippers van het ANE zal samen met hen in de komende maanden concreet antwoord geven op de vraag: Wat is er nodig is om ervaringsdeskundigen beroepsmatig in te zetten in de toekomstige Buurtteams Amsterdam vanaf 2021?

Werkgroep “Werk & Stage WPI”

Vanuit de werkgroep “Werk & Stage WPI” boekt Martin Hamelink ook vooruitgang. Zo bracht hij afgelopen maand het onderwerp “Ervaringsdeskundige” op de agenda van het platform Werk Participatie en Inkomen (WPI) van de Gemeente Amsterdam. Dit platform heeft een adviesfunctie binnen WPI. Ook zijn er nu drie teams die onderzoeken hoe ervaringsdeskundigen bij hen in te passen is. Martin schrijft nu voor een van die teams een functieprofiel voor een ervaringsdeskundige. Daarnaast heeft hij contact met teams binnen WPI om de toegevoegde waarde van de inzet van ervaringsdeskundigen te onderzoeken.  

Werkgroep “Competentieontwikkeling”

Ook de werkgroep “Competentieontwikkeling” is voortvarend aan de slag gegaan.
In een workshop hebben de werkgroep leden geprobeerd vast te stellen wat ze willen leren  om de verschillende rollen, die je als ervaringsdeskundige kunt aannemen, goed te kunnen vervullen. In andere bijeenkomsten spraken zij over de uitgangspunten die nodig zijn voor het ontwikkelen van hun ervaringskennis tot ervaringsdeskundigheid. Een belangrijk uitgangspunt is dat een ervaringsdeskundige kan groeien in een omgeving waar hij/zij kan werken in de praktijk, in een training kan oefenen waar hij/zij tegen aanloopt en door middel van gesprekken in groepen ervaringen kan uitwisselen en kan leren van en met anderen. Het vraagt dus ook iets van de werk- of stageplek.
Binnenkort gaan ze hun bevindingen ook toetsen aan andere ervaringsdeskundigen uit de praktijk om zodoende steeds duidelijker te krijgen wat er voor nodig is om je als ervaringsdeskundige te blijven ontwikkelen.

Download hier de leidraad competentieontwikkeling

Skip to content