Dit doet er toe!

Conferentie 27 januari in Restaurant Zaal 100, over ervaringen van waarde, en de spanning tussen wat wij als waardevol ervaren en professioneel / economisch handelen. Met een lezing, gesprekken, bewegingsworkshop en dans.

27 januari in Restaurant Zaal 100.

Conferentie van het Herstel-Lab en de Kring Nieuw Werk / Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE), 27 januari 2023.

Dit doet er toe!

Het belang van ervaringen van waarde voor herstel en cocreatie in een ecosysteem mentale gezondheid.

At the basis of our existence is the sense of worth. Alfred North Whitehead

Ter afronding van een subsidieperiode (ZonMW / Voor Elkaar!) van het Herstel-Lab organiseren wij in samenwerking met het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis de conferentie ‘Dit doet er toe!’. Over het belang van ervaringen van waarde, voor herstel en cocreatie in een ecosysteem mentale gezondheid. En de spanning die bestaat tussen wat wij als waardevol ervaren en professioneel / economisch handelen. In lijn met de werkwijze van het Herstel-Lab zullen tijdens de conferentie filosofie, gesprekken en creatieve werkvormen samen gaan. Als je wat huiverig ben om zelf te bewegen / dansen kun je er voor kiezen alleen naar het middagprogramma komen. Maar onze uitnodiging is om ook ’s ochtends deel te nemen aan de fysieke ervaring. Doel van deze dag is dat er veel mooie ontmoetingen ontstaan tussen ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, zij die in herstel zijn, dansers, onderzoekers, economen, filosofen, zij die psychisch lijden, zorgprofessionals, veranderaars, ambtenaren, leiders en volgers, zoekers en vinders.

Programma, 27 januari:

10.00-12.00 Introductie in de fysieke werkvormen van het Herstel-Lab door Bram Vreeswijk. Gevolgd door een beweging / stem workshop begeleid door Maria Mavridou, Diana Hartog en Peter Rombouts. Voel hoe je lichaam in staat is keuzen te maken!

12.00-13.00 Lunch

13.00-17.00 Lezing van Bram Vreeswijk over ervaringen van waarde, herstel en cocreatie. In deze lezing zal ingegaan worden op het werk van Baruch de Spinoza (1632-1677), Alfred North Whitehead (1861-1947) en de recente publicatie ‘We Zijn God Niet’ (over ecosysteem mentale gezondheid) van Jim van Os en Myrrhe Spronsen. Naar aanleiding van deze lezing zullen twee gesprekken plaatsvinden. In het eerste gesprek wordt jou gevraagd op de inhoud van de lezing te reageren aan de hand van een persoonlijke / professionele ervaring. In reactie op deze ervaringen zal Peter Rombouts een dans performance geven. In het tweede gesprek reflecteren wij op zijn dans.

17.00-18.00 Borrel / Gelegenheid te ontmoeten.

18.00-20.00 Diner

Geef je op

Geef je voor 18 januari op door een mail te sturen naar bramvre@gmail.com. 20 januari ontvang je een bevestiging van deelname. In het geval dat er teveel aanmeldingen zijn stellen wij een mix samen van deelnemers met verschillende achtergronden. Mocht dit gebeuren. En je krijgt het bericht dat je niet deel kunt nemen. Neem dit dan niet persoonlijk op.

Geef aan aan welke onderdelen van het programma je deel wil nemen. Het hele programma is gratis:

  • a) Beweging / stem workshop in de ochtend + lunch.
  • b) Lezing, gesprekken in de middag + borrel.
  • c) Diner.

Schrijf een paar zinnen (3-5) over jezelf. Wat is je naam? Wat doe je? Wat interesseert je in dit programma? Voor de conferentie ontvang je een overzicht van de deelnemers en hun korte teksten, zodat je tijdens de conferentie interessante gesprekspartners op kunt zoeken.

Plaats: De Wittenstaat 100 (bel: restaurant + studio 100) Amsterdam. Vlakbij: Haarlemmerplein en Tweede Nassaustraat, tram 3 of 5.

Wanneer kunnen we dit? -verslag

De kring deskundigheidsbevordering organiseert op 15 december van 10.00 – 13.00 uur een stedelijke werkconferentie.

Wat is er nodig om ervaringsdeskundigheid in je organisatie te verwelkomen?

Uitgangspunt in Amsterdam is maatwerk en aansluiten bij de leefwereld (Kernwaarden en Amsterdamse Maatwerk Methode . Een conclusie binnen ANE is dat we aan het begin staan van erkenning, waardering en goede positie van ervaringsdeskundigen.

Belangrijk is om met elkaar te weten waar we op moeten letten. Hoe weet je of iemand een goede ED is? Wat is de garantie en focus dat ervaringsdeskundigen hun werk goed kunnen doen?

Met elkaar willen hebben we verkend: hoe we om kunnen gaan met deze vragen. Kunnen we die beantwoorden? Dat deden we met elkaar in een bredere stedelijke werkconferentie, door visies en oplossingen te presenteren en te delen. 

Hier vind je het verslag

Edo

Via deze weg willen wij je laten weten dat wij het verdrietige nieuws kregen dat afgelopen weekend Edo Paardekooper Overman is overleden. Hierbij willen wij de mail van de familie met betrekking tot het afscheid van Edo met jullie delen.

“Lieve vrienden, familie, collega’s en naasten van Edo,
Afgelopen weekend is onze vader Edo overleden. Dit was op zaterdag 10 december, de dag van de mensenrechten. Hij heeft nog bij ons kunnen zijn en we hebben samen herinneringen opgehaald toen hij in slaap werd gebracht. Met zijn handen in de onze hebben we hem gezegd dat het goed was en dat hij kon gaan.


Wij willen iedereen voor wie Edo bijzonder was de kans bieden om ook afscheid van hem te kunnen nemen. Om ervoor te zorgen dat we iedereen bereiken willen we een ieder vragen om dit bericht en/of de inhoud ervan te delen met naasten die ook een band met hem gehad hebben.

Graag willen we jullie vragen om bijgaand formulier in te vullen zodat wij een inschatting te kunnen maken van het aantal mensen dat afscheid van hem wilt nemen.”

Hierbij de link naar het formulier waar je je contactgegevens kunt invullen. 

https://forms.gle/VKajZLsTK4JQiDsS6

Training Vakmanschap voor overheidsmedewerkers

In én uit de bijstand

Op 21 en 28 november van 10 – 13 uur organiseert het ANE een training voor gemeente ambtenaren van Amsterdam. Deze training is mogelijk gemaakt door het VSB fonds en wordt kosteloos aangeboden. Dus grijp je kans en doe mee: meld je nu aan.

Ervaar de situatie van mensen in de bijstand en ontdek hoe je jouw taalgebruik, houding en gedrag hierop kunt afstemmen.

Deze training bestaat uit twee onderdelen gericht op bewustwording vergroten en toepassen in de praktijk. Download de folder. Alle factoren komen aan bod die belangrijk zijn bij het handelen vanuit het klantperspectief. De training wordt gegeven door een trainer en ervaringsdeskundige:

dagdeel 1. Serious game ‘1 uur in de bijstand’ 

Ervaar met de serious game wat er gebeurt als je vanuit eenstabiele situatie terugvalt op een uitkering. Een unieke ervaring waarbij je niet van buitenaf naar de doelgroep kijkt, maar een uur lang zelf de doelgroep bent. Ontdek hoe het is om vanuit die situatiekeuzes te moeten maken en hoe beperkt die keuzeruimte soms is.

dagdeel 2. Beter mensen ondersteunen in en uit de armoede

Je hebt ervaren hoe het is om in de bijstand te zitten. Hoe pas je de opgedane inzichten toe in jouw werk? Tijdens de vervolgtraining ga je aan de hand van theorie over de gevolgen van een gebrek aan geld, pro actief aan de slag met met je (eigen) casuïstiek om dit toe te passen in de praktijk.

Samen onderweg: naar een tandem ontwikkeltraject Buurtteams

Tandemsamenwerking: waarom zo belangrijk & urgent? Lees het verslag van de bijeenkomst “Samen onderweg”.

Eerder dit jaar vond de bijeenkomst “Samen onderweg naar het TandemOntwikkelTraject rond Buurtteams” plaats in een prachtige ruimte aan de Geschutswerf 12.

Tijdens deze bijeenkomst verdiepten de aanwezigen zich in wat tandemsamenwerking en een TandemOntwikkelTraject zouden kunnen betekenen voor betrokkenen rond de buurtteams. En met elkaar verkenden zij wat nodig is voor het (verder) ontwikkelen van zo’n TandemOntwikkelTraject. In het verslag een korte impressie van de middag.

Download hier het verslag

Deelnemers gezocht voor interview ter versterking ervaringskennis in GGZ

Hierbij een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek om GGZ-zorg en ondersteuning te verbeteren, door meer gebruik te maken van de ervaringen van mensen. Lysias voert dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Voor het onderzoek zijn zij in drie regio’s aan de slag : Drenthe, Amsterdam en Meierij/Bommelerwaard. Onze doelstelling is om in elke regio de invloed van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid te versterken. Bij gemeenten, aanbieders en zorgverzekeraars. 

Jouw deelname aan dit onderzoek kan helpen bij deze doelstelling. Ze houden interviews met mensen die GGZ-zorg of ondersteuning hebben ontvangen in Drenthe, Amsterdam of Meierij/Bommelerwaard. We gaan daarom graag met jou in gesprek: over je ervaringen met GGZ-zorg of ondersteuning, over de inzet van ervaringskennis of -deskundigheid, over mogelijkheden (of het gebrek daaraan) om je eigen ervaringen te delen en over toekomstige verbeteringen in de GGZ-zorg en ondersteuning. 

Meedoen? 

Wil je meedoen? Laat het ons vooral weten door te e-mailen, bellen of te Whatsappen naar Lobke (lobkevanmeijel@lysiasadvies.nl, 06 251 766 84). Heb je vragen? Dan horen we het ook graag. Als je via je hulpverlener of ondersteuner contact wil opnemen, kan dat ook. 

Alvast bedankt! 

Zomerse overwegingen

Het is deze zomer uiterst warm geweest, maar naast veel gepuf was er ook ruimte en tijd om na te denken. 

Het zomerse college van ANE over de waardering van ervaringsdeskundigheid op 28 juli was een hele belevenis, omdat we om wat over waarde te kunnen zeggen helemaal teruggingen naar de vraag wat ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid is. Toen ik een paar dagen later een teamleider van een Buurtteam sprak was hij verrast dat hij ook ervaringskennis kon hebben. Daarom hieronder nog een keer over ervaringskennis en -deskundigheid. 

Hoe zit dat?

Iedereen doet ervaringen op. Sommige ervaringen hebben een grote impact, zetten je aan tot denken of laten je niet los. Door erover na te denken, ze op te schrijven, uit te zoeken hoe het gegaan is en wie erbij betrokken is leer je van die ervaringen. Als je vervolgens ook op zoek gaat naar anderen die een soortgelijke ervaring hebben gehad, zie je de verschillen in de manier waarop zij ermee om zijn gegaan en leer je ook een of meerdere patronen te ontdekken. Dan heb je ervaringskennis![i]

Ervaringskennis beschikbaar stellen zodat andere mensen deze kennis kunnen gebruiken, is nog iets anders. Ook daar kun je ervaring mee opdoen. De mate waarin verschilt enorm, want is afhankelijk van de context. In hoeverre ben je in staat je ervaringskennis in verschillende situaties op een zodanige manier beschikbaar te stellen dat de ander daar ook wat mee kan? En welke grenzen stel je aan jezelf? En heb je ook nagedacht over het effect van de manier waarop je die ervaringskennis hebt ingezet, en ben je ook nagegaan wat de ander daarvan vond? 

Zo ja, dan ben je ervaringsdeskundig! Toch is dit niet het hele verhaal, want ervaringsdeskundigheid is relationeel en situationeel: het is heel erg afhankelijk van de specifieke vraag die iemand stelt welke ervaringskennis relevant is. En ook weer niet: het gaat ook om expertise van de leefwereld, het kunnen aansluiten bij het verhaal van iemand en weten wanneer een eigen ervaring behulpzaam is. 

Het is dus lastig om er in zijn algemeenheid over te praten. Daarom ook dat wij ons inzetten om ervaring op te doen hoe ervaringskennis in verschillende situaties te gebruiken. De inzet van ervaringskennis is niet perse een doel, maar we weten dat het gebruik van ervaringskennis het beleid en de uitvoering van overheidstaken als zorg, inkomen en welzijn beter maken. 

Inzet op waardering

Een belangrijke ontwikkeling is het gebruik van ervaringskennis in de buurtteams. Gelukkig lijkt daar nu een positieve ontwikkeling plaats te vinden: er is een stedelijk coördinator, er is een ontwikkelplan en de inhoudelijke inbreng vanuit het netwerk wordt gewaardeerd. 

Een interessant vraagstuk is de rolbeschrijving en waardering van ervaringsdeskundige buurtteammedewerkers. Aan de ene kant wil je de rol ervaringsdeskundige voldoende ruimte geven om binnen het buurtteam tot bloei te kunnen komen. Dan helpt het niet een vastgepind functieprofiel te hebben. Aan de andere kant wil je wel voldoende waardering geven aan de inzet. Daarvoor is niet zozeer een diploma nodig, maar wel een manier om eisen te kunnen stellen op het gebied van zelfstandigheid en competenties. Anders bungelen niet-formeel opgeleide ervaringsdeskundigen onderaan het loongebouw, en kun je ook niet al te hoge eisen stellen omdat de salariswaardering laag is. 

ANE wil graag bijdragen aan deze ontwikkeling. Daar komen we gezamenlijk voor de winter vast uit! 


[i] Dit is een wat theoretische beschrijving, want ervaringskennis kan bijvoorbeeld ook opgedaan worden op één moment (een inzicht), of door met anderen samen te analyseren. Verder is mogelijk relevant in welke mate er sprake van een ontwrichtende ervaring, de langdurigheid van een ervaring, de mogelijkheid om ervaringen onder woorden te brengen en cultuurspecifieke aspecten. 

Oproep omkijken naar elkaar

Wil jij meedoen aan een ontdekkingstocht over meer omkijken naar elkaar?

In Amsterdam hebben relatief veel mensen het gevoel er alleen voor te staan en niet terug te kunnen vallen op andere mensen. Sociaal werkers, vrijwilligers en zorgmedewerkers hebben hier al veel aandacht voor, maar we geloven dat we als gewone inwoners van Amsterdam hier ook een belangrijke rol in kunnen spelen. Met een kleine groep Amsterdammers gaan we verkennen hoe je in je dagelijkse leven op eenvoudige manieren meer om kan kijken naar mede Amsterdammers. Voor deze werkgroep zoeken we Amsterdammers die vanuit hun opgebouwde ervaringskennis mee willen doen aan deze ontdekkingstocht. Iets voor jou?

Wat gaan we doen?

De gemeente Amsterdam en kennisinstituut Movisie willen graag met een groepje Amsterdammers op ontdekkingstocht om te bekijken wat we in ons dagelijks leven, inclusief ons werk, kunnen doen om meer naar elkaar om te kijken, zodat minder mensen het gevoel hebben er alleen voor te staan. Denk daarbij aan hoe je mensen kunt verwelkomen, hoe je aandacht geeft aan mensen en wat je kan doen om er even voor iemand te zijn. We focussen op kleine dingen die je in bestaande situaties zelf kunt doen, van mens tot mens, en dus niet op projecten of activiteiten.

Doe mee

Op donderdagavond 15 september starten we tijdens een gezonde maaltijd van 18:30 –20.30 uur (locatie volgt na aanmelding). Daarna gaan we gedurende drie maanden, eens in de twee weken, de kleine dingen die je kunt doen uitproberen en wisselen we regelmatig uit over onze ervaringen en nieuwe ideeën. Een vergoeding is mogelijk en daar gaan we graag met je over in gesprek. Ben je nieuwsgierig of wil je meedoen aan de werkgroep? Neem dan contact op met Jan Willem van de Maat: j.maat@movisie.nl of 06-55440568.

Gezocht voor de week van de Gezonde en Kansrijke Start

Heb jij een kind gekregen terwijl je te maken had met armoede, schulden, te weinig eten, dakloosheid of slechte woonomstandigheden? En wil je je ervaringen met die eerste levensjaren delen met verloskundigen, kraamzorg, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, gemeente, managers en beleidsmakers? Dan zoeken we jou voor verschillende bijeenkomsten tijdens de week van de Gezonde en Kansrijke Start van 10-14 oktober. mail naar gks@amsterdam.nl. Lees meer….

Programma Gezonde en Kansrijke start

Het programma Gezonde en Kansrijke start van de GGD Amsterdam wil dat elke Amsterdamse baby goed kan groeien en ontwikkelen. Dit is nu niet het geval: er worden teveel kinderen geboren in omstandigheden van armoede en bestaansonzekerheid: gezinnen met te weinig inkomen, schulden, die niet genoeg te eten hebben, dakloos zijn of een ongeschikte woning hebben, de eigen bijdragen voor zorg niet kunnen betalen, etc. 

De problemen van deze gezinnen zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. En het is voor buitenstaanders moeilijk om te begrijpen wat de aanhoudende zorgen betekenen voor een gezin met ongeboren of heel jonge kinderen. Hulpverleners, zorgverleners en gemeente weten vaak niet hoe ze kunnen helpen. 

Daarom organiseren we een themaweek over bestaansonzekerheid bij (aanstaande) ouders tijdens de zwangerschap, baby en peutertijd. Voor deze week zoeken we Amsterdamse vaders en moeders die dit ervaren hebben en die willen vertellen hoe dit voor hen was.

Tijdens verschillende bijeenkomsten brengen we ervaringsdeskundigen samen met mensen die in hun werk te maken hebben met bestaansonzekerheid. Om te leren over wat helpt en wat juist niet? Welke ideeën, vragen of boodschap heb jij voor zorgverleners, hulpverleners, WPI, gemeente, managers, beleidsmakers en wetenschappers als het gaat om mensen met bestaansonzekerheid, die graag een kind willen, zwanger zijn of een klein kind hebben? 

We zoeken ervaringsdeskundigen voor een aantal onderdelen in deze week, voornamelijk op donderdag 13 oktober in de middag.


De rollen die we zoeken zijn iemand die (op het podium) zijn/ haar verhaal komt vertellen. Daarnaast zoeken we een aantal mensen (5-10) om in verschillende werkgroepjes mee te praten. Je deelname wordt vergoedt, de manier waarop is bespreekbaar. Spreekt dit je aan? Dan horen we heel graag van jou! Mail naar: gks@amsterdam.nl

Skip to content