College 14 juni: Een beroepscode voor ervaringsdeskundigen; wat zijn kernwaarden van het werk?

Ons werk doe je samen. Ideeën groeien door uitwisseling en soms ook door wrijving. Ze zijn besmettelijk, net als emoties en moed.

In het project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen is getracht een beroepscode samen te stellen waar men zich als professionele gemeenschap achter kan scharen. Het zal niet altijd voor iedereen passen, maar juist ook de stemmen van een minderheid hebben we willen verstaan. Ons erdoor laten beïnvloeden, het gaat immers om levendige ervaringskennis die de basis vormt.

De beroepscode is gebaseerd op normen en waarden die ervaringsdeskundige professionals van belang vinden in het werk. Een beroepscode is een leidraad voor het dagelijks werk van ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundig werk is mensenwerk dat vraagt om ethisch bewustzijn en het voortdurend maken van morele afwegingen. Er zijn talloze momenten waarop professionals zich afvragen: wanneer doe ik het goede? De beroepscode van ervaringsdeskundigen geeft echter geen pasklaar antwoord op die vraag, maar wil ervaringsdeskundigen helpen om hun afwegingen zorgvuldig te maken en verantwoord te kunnen handelen.

De beroepscode is gebaseerd op interviews met ervaringsdeskundigen en door meelezers te betrekken. Een werkgroep met een brede diversiteit heeft de uitkomsten van de interviews besproken, zij overlegden weer met hun achterban. Dit om ervaringsdeskundigen zoveel mogelijk invloed uit te laten oefenen op het eindresultaat. En de beroepscode wordt na verloop van tijd geëvalueerd.

Tijdens het college gaan we aan de hand van een werkvorm met elkaar in gesprek over de betekenis en waarde van de beroepscode.

Trainer Marjo Boer is supervisor en opleider in ervaringsdeskundigheid, ze geeft ook intervisie. Zij was de projectleider van het Project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen.

Datum en locatie: woensdag 14 juni van 15:00-17:00 uur in de Vrijwilligersacademie, Keizersgracht 342.

Ga naar de inhoud