Coöperatie ANE

Sinds 2021 is de zeggenschap over het ANE veranderd. Het initiatief en ontstaan werd georganiseerd vanuit de gemeente, met hulp van ervaringsdeskundig kwartiermakers.

ANE is opgericht om eraan bij te dragen dat ervaringskennis beter benut wordt in Amsterdam. Inmiddels wordt het netwerk een stichting en wordt de Coöperatie ANE opgeheven. Nu is het tijd om een nieuwe invulling te geven aan de coöperatieve gedachte: samen werk maken van ervaringsdeskundigheid.

Wat is er nodig voor mensen om zich professioneel en betaald als ervaringsdeskundige in te zetten, vanuit een organisatie waarin zij zelf eigenaar zijn? 

Graag willen we samen met mensen die ondernemend willen zijn vanuit hun ervaringskennis een antwoord vinden op deze vraag. 

Talentontwikkeling en verdienmogelijkheden

Er was gekozen voor een coöperatie om zeggenschap, kansen voor talentontwikkeling en verdienmogelijkheden te scheppen voor de leden. Dat is niet gemakkelijk. Bijvoorbeeld door je situatie en risico’s met uitkering. Of je hebt het idee dat het niet voor je is weggelegd (geen idee hoe, te moeilijk). 

Zeggenschap en ondernemerschap

We denken dat het wel kan: eigenaarschap versterken en verdienmogelijkheden voor mensen die werk willen maken van hun ervaringsdeskundigheid, bijvoorbeeld: 

  • samenwerken aan een product (onderzoek, trainingen)
  • samen organiseren van werk als ervaringsdeskundigen (vraag naar ED inzet beantwoorden) of 
  • als verschillende ondernemers gezamenlijk optrekken (ondernemen met of zonder uitkering).

Met een groep mensen die zzp-er zouden willen worden vanuit ervaringsdeskundigheid zijn willen we verkennen of dit kan. Wat zijn de beren op de weg? Welke risico’s zou je vanaf willen? Wat moet je kunnen om in een coöperatie samen te werken? Wat heb je nodig?

Plan

We willen 2 keer met groepjes bij elkaar komen voor een serieuze verkenning. Op basis van de uitkomsten Op basis van de uitkomsten kunnen we fondsen werven, zodat we het in de praktijk met elkaar kunnen gaan uitproberen. 

Zou je serieus mee willen denken of doen? 

Op 26 oktober om 13.30 uur is er een oriëntatiebijeenkomst voor ervaringsdeskundige ondernemers (in spe).  We zijn benieuwd naar jouw ideeën, je vragen of opmerkingen. Of je mee zou willen doen aan het onderzoek wat er nodig is. En natuurlijk of het iets voor je zou zijn! 

Meld je voor 21 oktober aan bij eric@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

We nemen dan contact met je op.

download de flyer

Naar de inhoud springen