Stichting ANE

Sinds 2019 is de zeggenschap over het ANE veranderd. Het initiatief en ontstaan werd georganiseerd vanuit de gemeente, met hulp van ervaringsdeskundig kwartiermakers.

ANE is opgericht om eraan bij te dragen dat ervaringskennis beter benut wordt in Amsterdam. Inmiddels werd het netwerk een coöperatie en vervolgens een stichting. Dat neemt niet weg dat het tijd is om een nieuwe invulling te geven aan de coöperatieve gedachte: samen werk maken van ervaringsdeskundigheid.

Bestuur Stichting ANE

  • Karla Nijnens
  • Lene Grooten
  • Ruud Fiere

Ga naar de inhoud