Ervaringsdeskundigen én ambtenaren delen hun ervaringen over inzetten ervaringskennis tijdens lunchbijeenkomst “West draait door” voor ambtenaren in Amsterdam West

Tijdens de editie van 21 januari van “West Draait Door”, de lunchbijeenkomst voor de ambtenaren van stadsdeel West, was het thema “Ervaringsdeskundigen: wie zijn dat en wat kunnen we er mee?”

“Amsterdams Netwerk Ervaringskennis” voor serieus betaalde banen voor ervaringsdeskundigen

Nadat de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West Fenna Ulichki opende met een leuke anekdote, nam Martin Hamelink het woord. Martin is als Projectleider bij WPI betrokken bij het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE).  Dit netwerk, opgericht naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van Lene Grooten in 2019 (Hup Ervaringsdeskundigen!), maakt zich sterk voor meer gebruik van ervaringskennis in Amsterdam. En “serieus betaalde banen voor ervaringsdeskundigen!”

“Bij de gemeente is werken met ervaringsdeskundigen is vaak nog onbekend en roept vragen op. Ervaringsdeskundigen helpen ons, ambtenaren, aan een frisse blik op het werk, het verbetert onze dienstverlening én het biedt werkzoekenden aan perspectief op werk”, aldus Martin.

Ervaringsdeskundigen over hun werk met andere professionals in het sociaal domein

Na korte uitleg over de begrippen “ervaringskennis” en “ervaringsdeskundig” vertelden ervaringsdeskundigen Patrick Theunissen en Daan Neleman over de ontwrichting in hun leven. En deelden zij over hun ervaringen in de (verbonds)teams, de voorlopers van de buurtteams. Hun andere blik op casussen, de samenwerking met ambtenaren. 

Collega ambtenaren over hun projecten met betaalde ervaringsdeskundigen

Ook binnen de gemeente benut men ervaringskennis. Frans Vlietman, Programmamanager, vertelde over zijn project “Buurtbanen”. “Het doel is om binnen drie jaar 25 betaalde buurtbanen in Amsterdam te hebben.”

Wim de Jong collega werkzaam bij Team Basisvoorziening in Nieuw West, werkt met het project “Overleven naar Leven” met ervaringsdeskundigen.

Collega Johan van der Terp, Jeugd en Jongeren stadsdeel West, werkt bij top 600 criminelen met ervaringsdeskundigen. “Om beter contact te krijgen met verwarde criminelen en kwetsbare meiden”, aldus Johan.

Ook interesse om je dienstverlening te verrijken met ervaringskennis?

We merken dat er binnen de gemeente verschillende projecten met ervaringsdeskundigen zijn, maar dat er geen overzicht is van het geheel. Daarom doen we bij deze een oproep aan iedereen die zich bezighoudt met het inzetten van ervaringskennis of daar interesse in heeft:

Sluit je bij ons aan! Laten we onze ervaringen en kennis delen. Laten we van elkaar leren! 

Neem contact op met Martin Hamelink m.hamelink@amsterdam.nl:  06-2280 5817

Aanmelden tamtam groep “Ervaringskennis gemeente Amsterdam”

Skip to content