Ervaringskennis gevraagd

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis ontvangt regelmatig vragen. Als het gaat om advies op een van de thema’s van ANE, dan pakken de werkgroepen dit op. Als het gaat om expertise, ervaringsdeskundige adviseurs, begeleiders of onderzoekers dan verwijzen we door naar de verschillende organisaties die daarvoor actief zijn in de stad.

Geen vragen maar oproepen

Soms zijn meer oproepen voor mensen met ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid om mee te doen. Omdat we die oproepen graag doorspelen aan het hele netwerk hebben we hier een ‘gevraagd’ pagina ingericht. Oproepen die ons bereiken zullen we hier voor jullie beschikbaar maken. Je kunt zelf contact opnemen als je belangstelling hebt. Vragen? neem contact op met info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl.

Startbijeenkomst ervaringsdeskundigen sexuele uitbuiting op woensdag 2 september
Een tijdje geleden is er voor het eerst gesproken over het plan van de ‘Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting’ om een platform op te zetten van ervaringsdeskundigen op het gebied van seksuele uitbuiting.  Er zijn nog een paar plaatsen vrij om op woensdag 2 september 12.00 mee te doen. Lees hier de uitnodiging en instructie voor aanmelding.

Gezocht: ervaringsdeskundige met klacht over WPI
Ken of ben je iemand die slechte ervaring heeft met de dienstverlening van WPI?
Het kan over van alles gaan: het aanvragen van je uitkering dat ingewikkeld was, onheuse bejegening van je klantmanager of gekort worden terwijl je het daar niet mee eens bent.

Wil je daarover vertellen terwijl ik een kort filmpje maak? (Je hoeft niet herkenbaar in beeld). Het filmpje wordt gebruikt om de dienstverlening van WPI te verbeteren.
Daarmee worden in de toekomst hopelijk veel klachten voorkomen.

Contact
Als je je verhaal wilt vertellen, neem dan contact op met Clara Kroes, c.kroes@amsterdam.nl of telefoon 0623874863

Graag voor 7 september reageren!