Jongeren

Kartrekkers:
Jamaa Taharrasst, Astrid Philips

Thema
Jongeren bereiken en betrekken, zodat hun ervaringskennis benut wordt in de zorg en dienstverlening.

Kring

Sinds kort is er gestart met een kring voor en door jongeren. In samenwerking met de gemeente en met de OKTs in Amsterdam wordt gezocht naar de beste manieren om ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid te betrekken binnen de ouder-kind-teams. Dat doen we samen met jongeren en in samenwerking met wat al geleerd is binnen het ANE, kring buurtteams. Binnenkort meer.

Ga naar de inhoud