Nieuw Werk

Contact: Bram Vreeswijk, bram@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

De overtuiging dat ervaringskennis waardevol is neemt toe. Er zijn steeds meer (goed opgeleide) ervaringsdeskundigen. Maar er is nog te weinig betaald werk voor ervaringsdeskundigen.

Hoe komt dit? En wat kunnen we hier aan doen?

Betaald werk is geen natuurverschijnsel. Het is iets dat door mensen – die posities hebben binnen organisaties en bedrijven – wordt bedacht. 20 jaar geleden bestond de functie van ‘ervaringsdeskundige’ nog niet. Gelukkig is hier verandering in gekomen. Maar we zijn er van overtuigd dat vanuit ervaringskennis veel meer kan dan nu gebeurd.

In de kring ‘Nieuw Werk’ denken we vanuit ervaringskennis over werk. Deze kring is er voor ervaringsdeskundigen die aan de slag willen en gemotiveerd zijn om mogelijkheden voor ‘nieuw werk’ te verkennen. (In plaats van afhankelijk te zijn van vacatures die al dan niet verschijnen.) Maar ook voor reguliere professionals die in hun werkveld ervaren dat de huidige systemen te kort schieten. Dat mensen ondanks goede bedoelingen toch aan de kant blijven staan en/of niet verder komen. De fricties die reguliere professionals in hun werk ervaren zijn een belangrijke vorm van ervaringskennis.

Recent is het boek ‘We Zijn God Niet’ van Myrrhe Sponsen en Jim van Os uitgekomen. Zij pleiten hierin voor cocreatie in de GGZ. Voor samenwerking tussen cliĆ«nten, reguliere professionals en ervaringsdeskundigen. Volgens ons is de gedachte van cocreatie ook relevant voor andere sectoren zoals het sociale domein en onderwijs. Een belangrijke vraag hierbij is: Hoe zorgen we er voor dat cocreatie betaald gaat worden? Hoe realiseren wij nieuw werk?

In de groep zullen we spreken over systemen en verdienmodellen, maar ook over onze persoonlijke ervaringen en ambities. Wat zijn jouw ervaringen? Wat zou jij willen veranderen? Hoe zou jij willen bijdragen. En als je nog geen (betaald) werk hebt: Hoe kun jij hier je werk van maken?

Bij deze kring zullen relevante professionals van andere organisaties en de gemeente Amsterdam worden betrokken. Lees hier meer over de actuele stand van zaken.

Voor meer informatie en deelname kun je contact opnemen met Bram Vreeswijk: 06-81033723, bramvre@gmail.com

Ga naar de inhoud