Nieuws

 • Kom kennismaken tijdens het Amsterdams Herstelfestival!
  Op 28 september 2023 organiseren samenwerkende bondgenoten het Amsterdams Herstelfestival. Tijdens het festival kun je meedenken over de toekomst van herstel en mentale gezondheid en tevens kennismaken met het rijke aanbod van herstelactiviteiten en -initiatieven in de stad. Ook het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis doet mee. … Lees meer
 • Presentatie college ‘Een beroepscode voor ervaringsdeskundigen; wat zijn kernwaarden van het werk?’
  Wat is de betekenis en waarde van een beroepscode voor ervaringsdeskundigen? Op 14 juni organiseerde het ANE een werkcollege onder leiding van Marjo Boer over dit thema. Geïnteresseerden kunnen hier de presentatie van dit college downloaden als pdf-bestand. In het project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen is … Lees meer
 • Presentatie college ‘Ooit gehoord van Amsterdam Vitaal & Gezond?’
  Op 12 mei werd in Buurtcentrum De Havelaar een college georganiseerd over het meerjarenprogramma Amsterdam Vitaal & Gezond. Ook de rol die inzet van ervaringskennis hierbij kan spelen werd besproken. Geïnteresseerden kunnen hier de presentatie downloaden als pdf-bestand. Amsterdam Vitaal & Gezond heeft twee ambities: … Lees meer
 • Community of Practice ‘Gewogen Maatwerk’
  Een waardevol leven waar werk zo mogelijk deel van uitmaakt Iedereen die afhankelijk is geweest van een uitkering weet hoe belangrijk een goed contact is met je klantmanager (of ‘klantbegeleider, zoals deze nu heet in Amsterdam). Je bent immers best afhankelijk van die persoon. Zeker … Lees meer
 • Uitnodiging Netwerkborrel Amsterdams Netwerk Ervaringskennis
  Thema: Buurtverbinders. Je bent van harte welkom op de komende netwerkborrel van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis, op woensdag 28 juni in de Stadskas en buurtkamer in Slotervaart. Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om elkaar (nog) beter te leren kennen onder het genot van een drankje. … Lees meer
 • Werken met ervaringskennis in de buurtteams: ‘We zijn toe aan een volgende stap’
  Sinds de start van de buurtteams op 1 april 2021 is ingezet op het werken met ervaringskennis. De buurtteams geven ondersteuning dichtbij de leefwereld van de Amsterdammer. Ervaringsdeskundigen zijn hierin een belangrijke schakel. Hoe gaat dit en wat is ervoor nodig? Een gesprek hierover met … Lees meer
 • Oproep: Bondgenoten gezocht voor een Geldkring
  Meedenkers gezocht met ervaring op verschillende gebieden (bijvoorbeeld opzetten van projecten, deelnemer zijn, plannen maken, plannen beoordelen vanuit financiersblik) die samen willen bedenken hoe we zonder al te veel bureaucratie, plannen rondom ervaringskennis financieel kunnen waarmaken.  De kring komt een paar keer per jaar  bij … Lees meer
 • Verslag eerste bijeenkomst over betrekken van ervaringskennis naasten en oproep vervolgbijeenkomst 8 mei
  Op 8 mei komen we weer bij elkaar om te praten over de vraag of er behoefte is om vanuit ANE een kring naasten op te zetten.  In het eerste gesprek, op 12 april, hebben we indrukwekkende verhalen gehoord van de aanwezigen over de ervaringen … Lees meer
 • Lene Grooten: ‘Als ervaringsdeskundigheid een afvink-hokje wordt, dan werkt het niet’
  Lene Grooten zat tot 2022 in de Amsterdamse gemeenteraad (GroenLinks). Gaandeweg werd haar missie om ervaringsdeskundigheid op de (sociale) kaart te zetten. Begin 2019 werd haar initiatiefvoorstel HUP Ervaringsdeskundigen aangenomen. Dit voorstel beoogt een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering in de zorg … Lees meer
 • coöperatief ondernemen met ervaringskennis
  Kunnen we samen werk maken van ervaringsdeskundigheid? De oorspronkelijke gedachte voor zeggenschap en gezamenlijk ondernemerschap kwam niet uit de lucht vallen. Met de opgedane ervaring in de coöperatie ANE hebben we het netwerk benaderd om hier nog een keer goed over na te denken. Vorig … Lees meer
 • Verslag Masterclass Tim ‘S Jongers Natuurlijk Ervaringskennis!
  Tim ‘s Jongers is een naam die niemand meer over het hoofd kan zien als het gaat over inzet van ervaringskennis in de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Naast publicist en directeur van de Wiardi Beckman Stichting, is Tim ook een bevlogen spreker. Op … Lees meer
 • Oproep: Kennismakingsbijeenkomst 12 april over betrekken van ervaringskennis naasten
  Regelmatig krijgen we de vraag of de ervaringskennis van naasten voldoende wordt toegepast in het brede domein van zorg en welzijn. Wij denken van niet, en zouden daarom een bijeenkomst willen organiseren om te bespreken of er interesse is om regelmatiger samen te komen, bijvoorbeeld … Lees meer
 • Nieuwjaarsbijeenkomst ANE – terugblik
  De netwerkbijeenkomst van ANE op 18 januari verliep in een prettig ongedwongen sfeer. Een mooie inluiding van het nieuwe jaar! De bijeenkomst werd ingeleid door oud-gemeenteraadslid Lene Grooten (GroenLinks), die vertelde over de intentie van de door haar opgestelde motie om ervaringskennis meer op de … Lees meer
 • Interview Martin Stam in gesprek met Henrike Kowalk
  Tijdens de nieuwjaars netwerkbijeenkomst op 18 januari 2023. Ervaringsdeskundige Henrike Kowalk heeft een masterscriptie geschreven (in het Engels) met de titel “The Hegemonic Narration Sickness of Professionalization and Recovery”. Hierin analyseert zij kritisch de ontwikkelingen omtrent ervaringsdeskundigheid sinds 2013. De hedendaagse betekenis en vormgeving van … Lees meer
 • Meld je aan voor de ANE netwerkbijeenkomst 18 januari
  In het nieuwe jaar gaan we elkaar ontmoeten. Op 18 januari vanaf 15.00 uur in De Havelaar. Als vanouds organiseren we een grote maar gezellige netwerkbijeenkomst. Met leuke mensen die hun licht laten schijnen over belangrijke onderwerpen en ons netwerk zelf. Maar voor al veel … Lees meer
 • College 17 februari: Natuurlijk Ervaringskennis ! met Tim ‘S Jongers
  Tim ’S Jongers komt vertellen over de kloof tussen de hoopvollen en hooplozen. De hoopvollen bepalen het beleid voor de hooplozen, terwijl ze hen niet kennen. Zijn diploma’s, macht en geld wel de voorwaarden om goede beslissingen te kunnen nemen?  Tim is politicoloog, bestuurskundige en publicist. … Lees meer
 • Dit doet er toe!
  Conferentie 27 januari in Restaurant Zaal 100, over ervaringen van waarde, en de spanning tussen wat wij als waardevol ervaren en professioneel / economisch handelen. Met een lezing, gesprekken, bewegingsworkshop en dans. 27 januari in Restaurant Zaal 100. Conferentie van het Herstel-Lab en de Kring … Lees meer
 • Wanneer kunnen we dit? -verslag
  De kring deskundigheidsbevordering organiseerde op 15 december van 10.00 – 13.00 uur een stedelijke werkconferentie. Wat is er nodig om ervaringsdeskundigheid in je organisatie te verwelkomen? Uitgangspunt in Amsterdam is maatwerk en aansluiten bij de leefwereld (Kernwaarden en Amsterdamse Maatwerk Methode . Een conclusie binnen … Lees meer
 • Edo
  Via deze weg willen wij je laten weten dat wij het verdrietige nieuws kregen dat afgelopen weekend Edo Paardekooper Overman is overleden. Hierbij willen wij de mail van de familie met betrekking tot het afscheid van Edo met jullie delen. “Lieve vrienden, familie, collega’s en … Lees meer
 • Presentatie college Inclusief besturen 9 december 2022
  Op 9 december 2022 verzorgden Annica Brummel* van Disability Studies, Ellis Jongerius van de LFB en Jonnan Dorst ons College. Ze namen ons mee naar het thema inclusief besturen: welke rol kunnen ervaringsdeskundigen hebben in besturen? Welke aanpassingen zijn nodig om inclusief samen te werken … Lees meer
 • Is het de schuld van de drinker?
  Een masterclass op 15 december, met Emma Mendez Correa in samenwerking met de Vrijwilligersacademie, over alcoholverslaving en (de-) stigmatisering. Onderzoek in dienst van het bestrijden van stigmatisering Emma Mendez Correa deed in februari mee aan een basistraining als vrijwilliger via De Regenboog. Zij vertelde toen … Lees meer
 • College: maatwerk en methode (video)verslag
  We hebben Publieke Waarden uitgenodigd om college te geven op dinsdag 8 november. Zij stonden aan de wieg van de Maatwerkmethode. Ook in de Amsterdamse Buurtteams wordt gewerkt met deze bewezen aanpak. Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) vond het interessant is om de bedenkers van … Lees meer
 • Congres over gokverslaving op 15 december 2022
  SLICKS organiseert op donderdag 15 december 2022 als onafhankelijke partij, in samenwerking met Clientenbelang Amsterdam en de Gemeente Amsterdam, het Amsterdam Gambling & Awareness Congres.  Het doel is om het publieke bewustzijn over gokproblematiek en alles wat daarmee samenhangt te vergroten. Te beginnen bij de … Lees meer
 • Training Vakmanschap voor overheidsmedewerkers
  In én uit de bijstand Op 21 en 28 november van 10 – 13 uur organiseert het ANE een training voor gemeente ambtenaren van Amsterdam. Deze training is mogelijk gemaakt door het VSB fonds en wordt kosteloos aangeboden. Dus grijp je kans en doe mee: meld je nu aan. … Lees meer
 • Meld je aan voor de Praktijkopleiding ‘ervaringsdeskundigen in buurtteams’
  Vanaf nu is het weer mogelijk je aan te melden voor de Praktijkopleiding ‘ervaringsdeskundigen in buurtteams’. Aanmelden kan tot 30 november 2022. Begin december vinden de selectiegesprekken plaats. De opleiding zal na de kerstvakantie beginnen. Alle informatie over de aanmeldprocedure kun je hier vinden. Uitgebreide … Lees meer
 • Samen onderweg: naar een tandem ontwikkeltraject Buurtteams
  Tandemsamenwerking: waarom zo belangrijk & urgent? Lees het verslag van de bijeenkomst “Samen onderweg”. Eerder dit jaar vond de bijeenkomst “Samen onderweg naar het TandemOntwikkelTraject rond Buurtteams” plaats in een prachtige ruimte aan de Geschutswerf 12. Tijdens deze bijeenkomst verdiepten de aanwezigen zich in wat … Lees meer
 • Zomerse overwegingen
  Het is deze zomer uiterst warm geweest, maar naast veel gepuf was er ook ruimte en tijd om na te denken.  Het zomerse college van ANE over de waardering van ervaringsdeskundigheid op 28 juli was een hele belevenis, omdat we om wat over waarde te … Lees meer
 • Steun voor de beweging
  Het ANE publiceerde een verklaring ‘Stimuleer Ervaringsdeskundigheid’.  Aanleiding was de nieuwe inschaling van de functies in buurtteams. In eerste instantie waren de ervaringsdeskundige buurtteammedewerkers daarin niet opgenomen.  Signaal met 190 steunbetuigingen De Kring bondgenoten Buurtteams heeft zich gebogen over de consequenties en vond het tijd voor … Lees meer
 • Certificaatuitreiking “Ervaringsdeskundigheid in een buurtteam”
  Waar zijn die mensen die jou gewoon begrijpen?Waar zijn die mensen die je niets hoeft uit te leggen?Waar zijn die mensen met die blik in hun ogen, die houding in hun lichaam en die mindset waarbij je gelijk doorhebt; deze “bro” deze vriendin heeft aan … Lees meer
 • ANE college: Waardering ervaringsdeskundigen
  Hoe kom je tot een goede financiële waardering voor het werk dat ervaringsdeskundigen doen? Op donderdag 28 juli 15.00 – 16.30 uur is er een College met Trudy Jansen, Veerkrachtcentrale.  Trudy heeft het afgelopen jaar al eens een college gegeven bij ANE. Dat kun je terugkijken. We zijn nu … Lees meer
 • Hoe werken de kringen?
  Het ANE is een vernieuwend open kennisnetwerk van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals. Het netwerk bundelt bestaande krachten. Met werkgroepen (“Kringen”) wordt deze nieuwe manier van denken en handelen uitgewerkt.  Hoe werkt dat ? Omdat er in de kringen plannen gemaakt worden, en omdat er mogelijk … Lees meer
 • Eindelijk weer een netwerkbijeenkomst van ANE!
  Op 11 mei hebben we elkaar, voor het eerst in 2 jaar, weer eens kunnen ontmoeten! We waren in het schoolgebouw van EC-O in Oost, waar we door Nooshi Forozesh en haar collega’s zeer gastvrij zijn ontvangen. De aula van de school was volledig bezet … Lees meer
 • Nader kennismaken: Eric van der Eerden
  Per 1 april start ik als kwartiermaker/coördinator binnen ANE. Ik heb er veel zin in en hoop jullie allemaal zo snel mogelijk (weer) te ontmoeten! Geboren in Brabant in 1964 ben ik via omzwervingen (Rotterdam en Amsterdam) 30 jaar geleden in Zaandam geland. Daar heb … Lees meer
 • Toekomst Amsterdams Netwerk Ervaringskennis
  ANE krijgt een nieuwe structuur. En tegelijkertijd blijft veel hetzelfde.  Om duidelijk te maken dat we een stedelijk verbindend netwerk zijn willen we dat voorop zetten. Bondgenoten die zich inzetten voor het belang van ervaringskennis willen niet concurreren met elkaar. Daarom maken we er een … Lees meer
 • Het kan weer! Netwerkbijeenkomst op 11 mei !
  Op woensdagmiddag 11 mei organiseren we voor het eerst sinds lange tijd weer een netwerkbijeenkomst. Iedereen welkom! Meld je aan. Woensdag 11 mei van 15 tot 17 uur EC-O college in Oost (schoolgebouw de Waaier) Adres: Obiplein 115, 1094RB Amsterdam-Oost. Op de bijeenkomsten willen we … Lees meer
 • Manifest: voor een nieuw collegeakkoord
  Amsterdam aan de slag met ervaringsdeskundigen Het ANE heeft nog een keer helder geformuleerd wat er nodig is om de inzet van ervaringsdeskundigen ook werkelijk te laten plaatsvinden. Dat doen we in bijgaand manifest. Lees het , deel het en zoek ons op als je … Lees meer
 • ANE College “Nieuw werk voor ervaringsdeskundigen”
  Dit college was op dinsdag 15 maart 15.00-17.00. Klik hier om terug te kijken. De overtuiging dat ervaringskennis waardevol is neemt toe. Er zijn steeds meer (goed opgeleide) ervaringsdeskundigen. Maar er is nog te weinig betaald werk voor ervaringsdeskundigen. Hoe komt dit? En wat kunnen … Lees meer
 • Verslag “Regelingen en subsidies voor werkzoekenden EN werkgevers”
  Op donderdag 24 februari organiseerden Ruud Post en Martin Hamelink met hun kring “Werk & Stage” een webinar. Lothar de Graaff (Accountmanager Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam) legde uit welke regelingen en subsidies er bestaan om werkgevers én werkzoekenden te ondersteunen bij (het krijgen van) betaald werk. We … Lees meer
 • Boekbespreking “Ervaring werkt?” Ervaringskennis cocreatief inbedden in je organisatie
  Het belang en het gebruik van ervaringsdeskundigheid De inzet van ervaringsdeskundigen en van ervaringskennis als derde kennisbron, geniet in Nederland steeds meer aandacht. In 2003 startten de eerste opleidingen en trainingen voor ervaringsdeskundigen. In de praktijk worden er langzame stappen gemaakt en blijft het regelmatig … Lees meer
 • Onderzoek naar ervaringen Amsterdammers met buurtteams
  Centrum voor Cliëntervaringen en Meetellen Amsterdam zijn, na een zorgvuldig selectieproces, door de gemeente gevraagd om onderzoek te doen naar de eerste ervaringen van Amsterdammers met “hun” buurtteam. Doorslaggevend voor het kiezen voor deze bureaus was, dat zij ervaringsdeskundige onderzoekers betrekken in hun onderzoek. Binnenkort … Lees meer
 • Start van de praktijkopleiding (voorheen Leerlijn) “Werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam 2021”
  Valentijnsdag, de dag om je geheime liefden ter verrassen… Hoe mooi dus om juist op deze dag te starten met een opleiding om met jouw ervaringen anderen te helpen? Negen deelnemers deden dat en startten op 14 februari met de praktijkopleiding “Werken als ervaringsdeskundige in … Lees meer
 • “Als er geen aandacht is voor het draagvlak in de organisatie, het verhelderen van de rollen en het realiseren van een goede positie voor de ervaringsdeskundigen, is dat vragen om moeilijkheden.”
  Interview met Saskia Keuzekamp, wetenschappelijk directeur van Movisie en bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de Vrije Universiteit Om een beeld te krijgen van wie jij bent. Zou je iets over jezelf willen delen / functie?  Ik woon alweer ruim 20 jaar met veel genoegen … Lees meer
 • Interview met Bram Vreeswijk over de nieuwe ANE kring “Nieuw Werk”
  Bram Vreeswijk heeft onlangs de ANE kring “Nieuw Werk” opgericht. Wij zijn benieuwd naar het verhaal achter deze nieuwe kring en spraken met hem. Lees hieronder zijn verhaal. Waarom heet deze nieuwe ANE kring “Nieuw Werk”? Dertig jaar geleden bestond het beroep van ervaringsdeskundige nog … Lees meer
 • Vacature Medewerker Herstelbureau/trainer met ervaringsdeskundigheid
  Ben jij bekend met het ondersteunen van herstelprocessen van anderen? Heb jij minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie? Ben jij 24 uur beschikbaar? Lees dan vooral verder! De inschrijving sluit zaterdag 12 maart. De hele vacature tekst kun je hier vinden op de … Lees meer
 • Vacature Trainee Raad van Toezicht
  Onervaren en leergierige toezichthouder met potentie. Ervaringsdeskundig en/of deskundig op het gebied van begeleiding van de meest kwetsbare mensen met psychische problematiek. De organisatie LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is een bevlogen en ondernemende organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke … Lees meer
 • Drieluik “de doula’s, ervaringskennis en nieuw werk”
  Het Psychiatrie Café, het Herstel-Lab, de Vrijwilligers Academie en het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) organiseren naar aanleiding van de krachtige emotionele film “Doula’s van de stad” een drieluik over: de doula’s, ervaringskennis en nieuw werk. “De doula’s zijn Amsterdamse vrouwen. Zij zijn een vrouwelijke economie. … Lees meer
 • VACATURE: TEAMLID MEETELLEN AMSTERDAM
  Meetellen Amsterdam groeit! Om ons fijne team te versterken zijn we op zoek naar een nieuw gemotiveerd teamlid met ervaringskennis die Meetellen Amsterdam op vrijwillige basis een booster komt geven.  Meetellen gelooft heilig in de inzet van ervaringsdeskundigheid in onderzoek. Ons team zet haar ervaringen … Lees meer
 • Verslag bijeenkomst “Samenspel in de stad”
  Op dinsdag 8 februari organiseerde het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) onder leiding van Reinier Schippers en Jaap Kemkes een online bijeenkomst over ervaringsdeskundigheid in de buurtteams van Amsterdam. De bedoeling van deze bijeenkomst was het gesprek te voeren over “ervaringen met het werken van ervaringsdeskundigen … Lees meer
 • 2 februari informatiebijeenkomst opleiding tot ervaringsdeskundige Howie the Harp
  Op 2 februari organiseert HVO-Querido een informatiebijeenkomst voor de opleiding Howie the Harp in Amsterdam. Deze start op 4 maart. Howie the Harp is een opleiding voor mensen met eigen ervaring op psychosociaal gebied, in de psychiatrie en/of verslavingszorg. Howie the Harp-student Machiel: “Tijdens de … Lees meer
 • Data en lokatie van workshop “Schulden en Emoties” bekend
  In onze nieuwsbrief schreven we over de workshop “Schulden en Emoties” die in Zuidoost gegeven gaat worden. De data en lokatie zijn nu ook bekend. Het is een 4-delige laagdrempelige workshop waarbij de deelnemers (lotgenoten schuldhulpverlening) a.d.h.v hun ervaringskennis en handvatten die zij tijdens de … Lees meer
 • Drie aanbevelingen om een ervaringsdeskundige beter te laten slagen
  Meis Al-Mahmoedi liep voor haar opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam stage bij een buurtteam in Utrecht. Ze zag toen hoeveel moeite het voor een ervaringsdeskundige kost om zijn/haar rol in een team in te nemen. Ze besloot te onderzoeken wat … Lees meer
 • TEAM ED organiseert nieuw traineeship voor ervaringsdeskundigen
  Heb je al ervaring als ervaringsdeskundige en wil je betaald aan de slag? In april start het nieuwe traineeship voor ervaringsdeskundigen bij TEAM ED. Het traineeship wordt gratis aangeboden en vergt een wekelijkse tijdsinvestering van 24 uur. Op dinsdag 1 februari is er een informatieochtend. … Lees meer
 • Ervaringsdeskundige Risma volgt haar hart
  Het was winter en een cliënt van ervaringsdeskundige Risma Soekhie raakte in paniek door een binnen gekomen energierekening. Ze kon hem nu niet betalen. De maatschappelijk werkers waren niet beschikbaar door vakantie en ziekte. Wat doe je dan? Risma deed wat haar hart haar ingaf. … Lees meer
 • Hartelijk bedankt en we wensen je fijne dagen!
  Beste bondgenoten, Veel van jullie hebben zich dit jaar weer heel hard ingezet om het werken met ervaringskennis in Amsterdam meer onder de aandacht te brengen. Mede dankzij jullie ontwikkelen we ons steeds meer tot het verbindende netwerk in de stad. Want samen maken we … Lees meer
 • Verslag webinar “Werken met jouw ervaringskennis: hoe doe je dat?”
  De kring “Werk & Stage” organiseerde op 25 november het webinar: “Werken met jouw ervaringskennis: hoe doe je dat?” De goedbezochte online sessie was in drie delen onder te verdelen: Brief en CV opstellen Hoe presenteer je jezelf Waar kun je op het werk tegenaan … Lees meer
 • Wethouder Kukenheim steunt Motie inzake ‘Ervaringsdeskundigheid in Buurtteams’
  Op donderdag 11 november is de Motie inzake ‘Ervaringsdeskundigheid in Buurtteams’ behandeld in de Amsterdamse gemeenteraad. De Motie was ingediend door Lene Grooten (GroenLinks), Nenita la Rose (PvdA) en Sjoerd Warmerdam (D66). In de Motie werd onder andere geconstateerd dat: In verschillende buurtteams al wordt … Lees meer
 • CollegED hoort graag jouw mening!
  Heb jij een cursus of opleiding gedaan op het gebied van ervaringsdeskundigheid? CollegED is benieuwd naar jouw ervaringen. Wil jij je bevindingen delen? Er zijn twee vragenlijsten: Vanuit het perspectief van de (aspirant-) ervaringswerker  En vanuit het perspectief van organisaties. Het invullen van de vragenlijst zal … Lees meer
 • Berend de Groote: “Wat heeft de Amsterdammer écht nodig? Samen met hem proberen we zijn situatie te verbeteren en daarna evalueren we of hij wel écht geholpen is.”
  Berend de Groote, oprichter van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE), werkt in een team van de gemeente dat de buurtteamorganisaties helpt hun nieuwe rol te vervullen. “In mijn nieuwe rol moet ik er voor zorgen dat het belang van de Amsterdammer voorop blijft staan”. “Wat … Lees meer
 • Marjon van den Berg : “Het is mijn ambitie zulke omstandigheden te creëren dat mijn buurtteams in Nieuw-West samen mét bewoners zorg- en dienstverlening creëren die de Amsterdammer verder helpt! Dit vergt tijd. Tijd om ons te ontwikkelen.”
  Afgelopen zomer spraken we Marjon van den Berg, manager van zes buurtteams in Nieuw-West en Reinier Schippers, kwartiermaker ‘ervaringsdeskundigheid  in buurtteams’ vanuit het ANE. De buurtteams zijn op 1 april gestart. Tijd voor een eerste evaluatie: Wat is het idee achter de buurtteams? Wat merkt … Lees meer
 • Even voorstellen…Jamaa Taharrasst (Kring Jongeren)
  Jamaa Taharrasst zet samen met Astrid Philips de kring “Jongeren” op binnen het ANE. Wie is Jamaa? Wat doet ze voor werk of studie? Waarom vindt zij dat ervaringsdeskundigen belangrijk zijn voor jongeren? En hoe helpt het ANE haar kring hierbij? Ik had een interview … Lees meer
 • “Zet eigen ervaringen in voor een ander”
  Eenjarige opleiding tot ervaringsdeskundigheid (start 26 november 2021) Op vrijdag 26 november 2021 start een nieuwe klas van Howie the Harp Amsterdam, de opleiding tot ervaringsdeskundige. Heb jij veel meegemaakt? Bijvoorbeeld als (ex-)verslaafde, ex-gedetineerde en/of als cliënt in de psychiatrie . Ben je nu hersteld … Lees meer
 • Jaap Kemkes, zakelijk ondersteuner van het ANE
  Jaap Kemkes ondersteunt ANE in de komende maanden zakelijk. Jaap zet zich vaker in voor vrijwilligersorganisaties en organisaties die ervaringsdeskundigheid voorop zetten. Zo was hij onder andere interim manager bij RCO de Hoofdzaak in Alkmaar, zakelijk ondersteuner bij het Cliëntenbelangbureau in Dordrecht en bestuurslid bij … Lees meer
 • Kennismaken met…Marcella van Vloten, bestuurslid ANE
  Je bent nu ongeveer een jaar betrokken bij het ANE. Hoe bevalt het? Het is heel dynamisch. Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis, ook wel ANE, is een netwerk in ontwikkeling. En dat is spannend. Heel veel dingen zijn nieuw waardoor het samen uitvinden is hoe dingen … Lees meer
 • Bijpraten met…John Roozemond
  Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om bij te praten. Vandaag spreken we John Roozemond, projectleider bij Buro ErvaringsKracht, initiatief van Cordaan. Hoi John, heb je een leuke vakantie gehad? Jazeker! … Lees meer
 • Bijpraten met…Astrid Bosma
  Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om bij te praten. Vandaag spreken we Astrid Bosma, onderzoeker in opleiding binnen het vakgebied Sociale Geneeskunde aan de Amsterdam UMC (Universitair Medische Centra). Astrid … Lees meer
 • Bijpraten met…Amna Haji
  Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om bij te praten. Vandaag spreken we met Amna Haji. Amna werkt als Zorgontwikkelaar Herstel en is Coördinator ervaringswerk bij Pit & Co, onderdeel van … Lees meer
 • Bijpraten met…Karin Goudsmit
  Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om bij te praten. Vandaag spreken we Karin Goudsmit. Karin werkt als Coördinator Herstel en Ervaringsdeskundigheid bij GGZ inGeest en bij de Herstelacademie Haarlem en … Lees meer
 • Bijpraten met…Alex van Veen
  Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om bij te praten. Vandaag spreken we Alex van Veen. Alex werkt als trainer bij het Herstelbureau van HVO-Querido.  Hoi Alex, hoe gaat het met … Lees meer
 • Bijpraten met…Clemens Blaas
  Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om bij te praten. Vandaag praten we met Clemens Blaas. Clemens zwaaide vorig jaar na ruim 12 jaar af als Voorzitter van de Raad van … Lees meer
 • Bijpraten met…Mark Schramade
  Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om even bij te praten. Vandaag spreken we met Mark Schramade, sinds kort werkzaam bij de Sociale Maatschap. Mark is daar de manager van de … Lees meer
 • Even voorstellen: Dayenne Tempo
  Dayenne Tempo is initiatiefneemster van de kring Armoede binnen het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE). Wie is Dayenne? Wat doet ze voor werk? Waarom vindt zij dat ervaringsdeskundigen de dienstverlening naar mensen in armoede kunnen verbeteren? En hoe helpt het ANE haar kring hierbij? Een interview … Lees meer
 • Tweede leerlijn “werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam” succesvol afgerond
  Op maandagmiddag 12 juli kregen de deelnemers aan de leerlijn “werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam” hun certificaat. Dit feestelijk evenement vond plaats bij de Vrijwilligersacademie in een prachtige binnentuin aan de Keizersgracht. Edward Lee Meeuw Kjoe, Beleidsadviseur afdeling Armoedebestrijding van de gemeente Amsterdam, die … Lees meer
 • Verslag ANE Conferentie “Wat is het nut van ervaringskennis?”
  Een half uur voor de start… 18 ANE bondgenoten zitten vol spanning achter hun schermpje. Zijn we er klaar voor? Weten we wat te doen in de breakout rooms? Werkt de share screen? Iedereen de stift en een papiertje bij de hand. En de wachtruimte … Lees meer
 • Prikkelende stellingen voor de deelnemers van de ANE Conferentie: “Wat is het nut van ervaringskennis?”
  De organisatoren van de ANE conferentie “Wat is het nut van ervaringskennis?” – samenspel in de stad legden de deelnemers acht prikkelende stellingen voor. Het was een peiling van de stemming rond het nut en gebruik van ervaringskennis. Zo werd duidelijk hoe men denkt over … Lees meer
 • Uitnodiging ANE conferentie 2 juni: Wat is het nut van ervaringskennis?
  Wat is het nut van ervaringskennis?Samenspel in de stad Op woensdag 2 juni 15.00 uur – 16.30 uur.Schrijf je nu hier in. Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is een open netwerk van mensen die zich samen inzetten voor het benutten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Tijd om … Lees meer
 • De Kringen van ANE stellen zich voor tijdens “Delen met Elkaar”
  Woensdag 21 april organiseerde het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) de ZOOM bijeenkomst “Delen met Elkaar”. Het doel van deze interne bijeenkomst, speciaal georganiseerd voor de actieve ANE deelnemers én zij die graag actief willen worden, was om met elkaar te delen wat er zoal in … Lees meer
 • ANE aanwezig tijdens Week van de participatie
  Tijdens de Week van de participatie (17-20 mei) kun je veel interessante bijeenkomsten bijwonen en ook kennismaken met het gedachtengoed van het ANE. Een greep uit het aanbod: “Wanneer leren we het nu eens” Over samenwerken vanuit nieuw bondgenootschap, samenwerken vanuit vertrouwen met onder andere … Lees meer
 • Opdracht van de gemeente
  ANE draagt bij aan de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid in buurtteams Wij zijn heel blij te kunnen delen dat ons voorstel voor het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid in de nieuwe buurtteams in Amsterdam is aangenomen. Vanuit het ANE netwerk gaan we aan de slag met de opdracht … Lees meer
 • Een plant voor buurtteam «De Havelaar»
  “Geef  ‘m wat water en wat liefdevolle aandacht, dan groeit ie vanzelf!” Met die boodschap overhandigde Reinier Schippers, ervaringsdeskundige van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis, een mooie groene plant aan Carla Spilker, hét gezicht van Huis van de Wijk De Havelaar. Ambtenaren langs net gestarte buurtteams … Lees meer
 • Opdracht van de gemeente – ANE draagt bij aan de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid in buurtteams
  ANE draagt bij aan de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid in buurtteams Al geruime tijd is het ANE betrokken bij de inzet van ervaringsdeskundigheid in buurtteams. Dat was via inkoop, inzet in de Verbondsteams en bijdragen aan het werkkader voor de buurtteams, waar het ervaringsdeskundigheid … Lees meer
 • ANE College «Het verdwenen zelf» trekt veel geïnteresseerden
  Een kleine zeventig geïnteresseerden woonden op donderdagmiddag 1 april het ANE college “Het verdwenen zelf” bij. Tako Engelfriet, voorzitter van de stichting “Het verdwenen zelf” gaf een interessante presentatie. Ook beantwoordde hij de vele vragen die in de chat werden gesteld. De uitzending is hier … Lees meer
 • Inspirerend verhaal Ethiopië tijdens het ANE college
  Donderdag 25 februari presenteerde het ANE een college over het succes van zelfhulpgroepen in Ethiopië. De kijkers stelden vele vragen die door de sprekers Ephraïm Tsegay(live vanuit Ethiopië) en Agnes Schaafsma uitvoerig werden beantwoord. Het college en de powerpoint zijn via ANE || Colleges – … Lees meer
 • Locaties buurtteams bekend
  Op 1 april starten de eerste 33 buurtteams verspreid over heel Amsterdam. Er starten er vier in Oost, drie in Zuidoost, vier in Noord, vier in Centrum, vier in Zuid, zes in Nieuw-West en acht in West. Lees meer. Kijk ook eens op de website … Lees meer
 • Ervaringsdeskundigen praten mee tijdens rondetafel gesprekken met Wethouder Moorman
  Op initiatief van wethouder Marjolein Moorman spraken ervaringsdeskundigen waaronder ANE kwartiermaker Astrid Philips, schuldeisers, hulpverleners en beleidsmakers op 9 december verder over het programma Schuldenrust. Het doel van de bijeenkomst was om afspraken te maken over het voorkomen, klein houden en snel oplossen van schulden … Lees meer
 • Ervaringsdeskundigen én ambtenaren delen hun ervaringen over inzetten ervaringskennis tijdens lunchbijeenkomst “West draait door” voor ambtenaren in Amsterdam West
  Tijdens de editie van 21 januari van “West Draait Door”, de lunchbijeenkomst voor de ambtenaren van stadsdeel West, was het thema “Ervaringsdeskundigen: wie zijn dat en wat kunnen we er mee?” Nadat de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West Fenna Ulichki opende met … Lees meer
 • “Kick-off 2021” zeer geslaagde start van het nieuwe jaar!
  Met bijna vijftig bezoekers en een heel afwisselend programma waarin de kwartiermakers o.a. de doelen voor 2021 toelichtten, startte het ANE heel enthousiast en energievol. De borrel naderhand werd ondanks ZOOM bijna een echte live borrel. Er kwamen veel tips en wensen naar voren van … Lees meer
 • Aanbestedingen voor de onderdelen Aanvullende individuele ondersteuning, Dagbesteding, Hulp bij het huishouden en MOBW door de gemeente ingetrokken
  Nieuwe procedure voor contractering aanvullende ondersteuning Wmo en MOBWDe gemeenteAmsterdamheeft 19 januari 2021 besloten om de lopende aanbestedingsproceduresvan de aanvullende ondersteuning Wmo en Maatschappelijke OpvangBeschermd Wonen (MOBW) voor 2021 en verder, deels in te trekken en een nieuwe procedure te gaan organiseren. AchtergrondOp 18 november … Lees meer
 • Nieuw ANE college generatiearmoede donderdag 28 januari 15u-16u30
  –Wo 27 januari: Het college is zo goed als vol– Wij zijn zeer verheugd je te kunnen uitnodigen voor het ANE college over generatiearmoede: “Erfelijkheid van armoede” met sprekers Famke ten Brinke en Martin Pragt (ervaringsdeskundige). Wat: ANE College “Erfelijkheid van armoede”Wanneer: Donderdag 28 januari … Lees meer
 • Nieuwe plannen Tijdens de Kick-off 2021 van het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE)
  Op woensdag 20 januari luiden we graag het nieuwe jaar met je in tijdens de zoom “Kick-off 2021”. We delen onze plannen voor 2021 en horen graag wat jij voor het ANE wilt doen. Wanneer? Woensdag 20 januari 16u-17u30 Aanmelden? Mail naar Matthijs.Post@amsterdam.nl met de … Lees meer
 • Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) wenst je een gezond en gelukkig 2021!
  En in 2021 bouwen wij verder aan een Amsterdam waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Meebouwen?  Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Hartelijke groeten, Dini, Marcella, Odette, Astrid, Reinier, Esmeralda, André, Martin Stam, Martin Hamelink, Berend en Matthijs
 • Nieuwe data om mee te doen met project “Beeldverhaal Ervaringsdeskundigen“
  Dit is een project waarbinnen een graphic novel (stripverhaal) wordt gemaakt over het emancipatieproces van ‘onmondige patiënt naar gelijkwaardige collega ervaringsdeskundige’. Hiertoe worden focusgroepen met ervaringsdeskundigen georganiseerd om zoveel mogelijk anekdotes en verhalen op te halen uit de praktijk die verwerkt worden in het boek. … Lees meer
 • Herstelwerkt een prachtige website met veel informatie voor mensen die werken aan hun herstel en voor (potentiële) ervaringsdeskundigen
  Herstelwerkt heeft in een persbericht aangekondigd dat zij van een tijdelijk project veranderd is in een definitief platform voor mensen die werken aan hun herstel en voor (potentiële) ervaringsdeskundigen. Op hun pagina vind je, behalve een uitgebreid overzicht van herstelactiviteiten in Amsterdam, een vrij volledig … Lees meer
 • ANE haalt informatie op bij haar leden als input voor te nemen stappen
  Onder leiding van de moeder der ervaringsdeskundigen, Astrid Philips, volgden 29 mensen de ANE bijeenkomst “Kom erbij” op woensdag 18 november. Deze bijeenkomst, geïnitieerd door de kartrekkers van het ANE, was bedoeld om de deelnemers te informeren over de activiteiten van het ANE tot nu … Lees meer
 • Uitnodiging: Elke twee weken op Donderdag 15u-16u ZOOM bijeenkomst: “Laten we even kennismaken.”
  Elke twee weken een mogelijkheid om elkaar te leren kennen en van gedachten wisselen over het onderwerp “Ervaringsdeskundigheid in Amsterdam”. Een kennismakingsuurtje via ZOOM waarin iedereen die sympathie heeft met ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid mee kan praten.  Gastheer Matthijs nodigt ook iedere keer een spreker uit … Lees meer
 • Ervaringsdeskundigheid tijdens de Week van het Verbond: samen ontdekken hoe ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden in de buurtteams
  Tijdens de Week van het Verbond zijn de workshops gefocust op “wat er nieuw is” met de komst van de buurtteams: Ondersteuning van de Amsterdammer dichterbij en meer op maat. Ervaringsdeskundigen kunnen dit als geen ander en met hen zal dan ook serieus samengewerkt worden. … Lees meer
 • Verslag “De Ontmoeting: ervaringsdeskundigen vertellen…” maandag 26 oktober
  Ongeveer vijftig collega’s van WPI maakten onlangs via ZOOM kennis met Ayaan, Patrick, Grietje en Heleen, vier ervaringsdeskundigen werkzaam in het sociaal domein. WPI collega Martin Hamelink, kartrekker bij het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE), kwam er in zijn zoektocht naar banen voor ervaringsdeskundigen bij WPI … Lees meer
 • Verslag ANE ZOOM College “Ervaringsdeskundigen en baancreatie: werkt dat?” Donderdag 5 november
  De gemeente Amsterdam loopt op partnerorganisaties en andere gemeenten achter wat betreft het benutten van ervaringskennis. Terwijl we het erover eens zijn dat het inzetten van ervaringskennis nuttig is en de gemeentelijke dienstverlening aan Amsterdammers verbetert. Hoe breng je het in de praktijk? Hoe zouden … Lees meer
 • Bijeenkomst “Leerlijn Buurtteams” woensdag 4 november
  Op woensdag 4 november vond de ZOOM bijeenkomst “Leerlijn Buurtteams” plaats tijdens de “Week van de Participatie”. Een bevlogen groep deelnemers, vooral ervaringsdeskundigen, kregen informatie over de leerlijn van Karin Hanekroot, directeur van de Vrijwilligersacademie, Patrick Theunissen, Verbondsteammedewerker en deelnemer aan de onlangs afgeronde eerste … Lees meer
 • De zeven buurtteamorganisaties bekend
  De gemeente Amsterdam heeft in het kader van de subsidieregeling voor Buurtteam Amsterdam de subsidie aan zeven buurtteamorganisaties verleend. Na een uitgebreid beoordelingstraject heeft het college van B en W dit op 21 oktober bekend gemaakt. Lees verder.
 • De Buurtteam special
  Wat hebben verbondsteams en buurtteams met wijkzorg te maken? Hoe is het om als ervaringsdeskundige in een verbondsteam, (pilot)buurtteam, te werken? Lees hier de verhalen van de mensen die er midden in zitten. Zeven mensen, zeven mooie verhalen vanuit verschillende perspectieven. Lees de buurtteam special.

Naar de inhoud springen