ANE haalt informatie op bij haar leden als input voor te nemen stappen

Onder leiding van de moeder der ervaringsdeskundigen, Astrid Philips, volgden 29 mensen de ANE bijeenkomst “Kom erbij” op woensdag 18 november. Deze bijeenkomst, geïnitieerd door de kartrekkers van het ANE, was bedoeld om de deelnemers te informeren over de activiteiten van het ANE tot nu toe, hen de ideeën van de ontwikkelgroep te delen en om van de ervaringsdeskundigen input te krijgen over wat er te doen staat.

Reden van het bestaan van het ANE

Nadat Astrid iedereen had verwelkomd werd het filmpje “één jaar ANE” getoond. Dit filmpje, dat gemaakt was ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van het ANE, liet nog eens zien hoe het allemaal begon en wat er allemaal al gedaan is. Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) opgericht is om de afstand tussen (politiek) bestuur en de burger te verkleinen met behulp van de inzet van méér ( gelijkwaardige) ervaringsdeskundigen in Amsterdam. Gelijkwaardig in stem en in financiële waardering.

Opbrengsten

Het ANE heeft in haar eerste anderhalf jaar een aantal werkgroepen opgericht met verschillende opdrachten zoals het vormen van een ‘leerlijn’ en het ontwikkelen van een visie en participatieparagraaf. Ook zijn er vele colleges georganiseerd om kennis te vergroten en mensen te verbinden. Je kunt het allemaal vinden op de ANE website. Inmiddels ontvangen meer dan 400 mensen die iets van doen hebben met ervaringskennis in Amsterdam de ANE nieuwsbrief.

De balans

Ervaringsdeskundigheid is ‘hot’ op dit moment. We hebben de wind mee en er gebeurt veel in de stad op het gebied van ervaringsdeskundigheid. De kartrekkers voelden dat het tijd werd de balans op te maken. In hoeverre zijn de doelen gehaald? Gaan we nog de goede kant op? Missen we dingen? Moeten dingen anders?

Ontwikkelgroep

De kartrekkers van het ANE hebben een tijdje geleden een speciale “Ontwikkelgroep” gecreëerd. Deze groep bestaat volledig uit ervaringsdeskundigen. Ze heeft de taak om te onderzoeken wat er nodig is in de stad én het ANE klaar te stomen voor de volgende stap: een coöperatie op basis van drie pijlers. Expertise is de pijler die gaat over de verschillende rollen die ervaringsdeskundigen kunnen innemen in het werkveld en de versterking daarvan. De pijler Stedelijk gaat over het doel de muren weg te halen tussen de verschillende initiatieven en gezamenlijk, stadsbreed op te trekken. De laatste pijler betreft Zeggenschap en gaat over gelijkheid en dat iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp ervaringskennis/ervaringsdeskundigheid een gelijke stem heeft in het netwerk. Esmeralda, één van de kartrekkers, informeerde de toehoorders van vanmiddag hierover met behulp van een presentatie.

Antwoord op drie vragen door middel van groepsgesprekken

Na het bekijken van de presentatie over het ANE werden de deelnemers onderverdeeld in zeven groepen. Elke groep moest antwoord geven op de volgende drie vragen:

1. Hoe wil je ervaringskennis gebruiken?

2. Hoe kun je ervaringskennis versterken?

3. Wat heb je hiervoor nodig van het ANE of wat mis je nog?

Conclusie(s)

Na een kwartier kwamen de groepen weer bijeen en werden de resultaten door de groepsleiders gedeeld. Hier de meest opvallende resultaten:

“Er zouden meer ervaringsdeskundigen bij de gemeente moeten werken. Maar moeten het dan ambtenaren worden of moeten ze een aparte status houden om onafhankelijk en kritisch te kunnen blijven?”

“Het ANE zou zijn netwerk duidelijker moeten verdelen in onderwerpen als “Gokverslaving”, “Armoede” en “Isolement” zodat als er op een bepaald gebied expertise nodig is deze mensen snel te vinden zijn.”

“Het ANE zou groter moeten worden en meer invloed moeten krijgen.”

“In hoeverre weten de cliënten van het bestaan van ervaringsdeskundigen af? Zou het helpen als bij hen ook meer bekendheid komt over de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen?”

“Een mooie uitdaging om ervaringsdeskundigheid op meerdere niveau’s in organisaties te ondersteunen en te versterken.”

“Er lijkt nog veel ‘stille’ kennis onbenut. Gezamenlijk zou men die kennis naar boven moeten halen om de dienstverlening in Amsterdam te verbeteren.”

“Er moeten meer stage en betaalde plekken voor ervaringsdeskundigen in Amsterdam komen.”

“Ervaringsdeskundigen komen vaak buiten de gebaande paden, uit de comfortzone. Waar dat nog gepaard gaat met schaamte en angst zou met het creëren van een veilige omgeving een verandering kunnen plaatsvinden waardoor er een houding van trots getoond kan worden. De stigma’s overkomen en daarmee anderen inspireren ook kwetsbaar te worden.”

“Het ANE zou stadsbreed actief moeten zijn. Weg bij de verkokering.”

“Daar waar er nu al mondjesmaat intern workshops worden gegeven om mensen bekend te maken met ervaringskennis en ervaringsdeskundigen zou dat meer routine moeten worden en meer vanzelfsprekend.”

“Er zou voortdurend alertheid moeten zijn op plekken waar ervaringsdeskundigen van toegevoegde waarde kunnen zijn: Is hier geen ervaringsdeskundige nodig?”

Na een dik uur werd de bijeenkomst afgesloten. De kartrekkers van het ANE gebruiken de opbrengst van de middag in hun te nemen stappen. Daarover volgt spoedig meer.

Bekijk de mindmap die de bijeenkomst samenvat.

Powerpoint presentatie.

Naar de inhoud springen