Bijpraten met…John Roozemond

Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om bij te praten. Vandaag spreken we John Roozemond, projectleider bij Buro ErvaringsKracht, initiatief van Cordaan.

Hoi John, heb je een leuke vakantie gehad?

Jazeker! Voor mij is vakantie belangrijk omdat het me ook helpt om met een afstand naar de dingen op het werk te kijken. In de vakantie ben ik met mijn vrouw en twee dochters naar een camping in Frankrijk geweest. Vroeger gingen we nog wel met een vouwwagen op pad, maar tegenwoordig vinden we het heerlijk om na een lange autoreis bij een huisje aan te komen en meteen te kunnen genieten.

Zou jij kunnen uitleggen wat jullie bij Buro ErvaringsKracht doen?  

Bij Buro ErvaringsKracht werken ervaringsdeskundigen die hun kennis en kunde inzetten om de wereld binnen en buiten Cordaan beter toegankelijk te maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Breder gezien proberen we verandering te krijgen in de stigmatisering van mensen die net even anders zijn dan wat we in Nederland als ‘normaal’ hebben gedefinieerd. We doen dit onder de vlag van Cordaan. Cordaan is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Binnen Cordaan doen we projecten maar we werken ook samen met andere organisaties zoals bijvoorbeeld “Partners voor Jeugd” en de gemeente Amsterdam.

Wij hebben bij Buro ErvaringsKracht ervaringsdeskundigen in de leeftijd van 25 tot 63 jaar. Ze zijn ervaringsdeskundig op verschillende onderwerpen. Zo hebben we een aantal (pleeg)moeders die zich inzetten om de stem van ouders waarvan de kinderen uit huisgeplaatst worden een plek te geven daar waar het ertoe doet. We hebben ook mensen die ervaring hebben met pesten, huiselijk geweld, alcoholverslaving en depressie.          

Wat bedoel je met ‘de wereld beter toegankelijk maken’?

Als je afwijkt van de ‘norm’ dan wordt je al snel gek aangekeken. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een brein dat net even anders werkt dan ‘het gemiddelde’. We herkennen het vaak niet en weten ook niet altijd hoe er mee om te gaan. Maar zijn mensen die de indicatie LVB hebben minder belangrijk? Wij willen dat iedereen elkaar als gelijkwaardig ziet en gelijkwaardig behandelt. Dit proberen we te bereiken door mensen inzicht te geven in het leven van mensen die net even anders zijn. Waar we nog wel eens focussen op wat een ander niet heeft, laten wij bijvoorbeeld in workshops zien welke kwaliteiten deze mensen hebben.

Je zei dat jullie zowel binnen Cordaan als buiten Cordaan projecten doen. Zou je hier wat meer over willen vertellen?

Het begint er mee dat je een ingang bij een organisatie moet hebben. Iemand die het snapt, die het herkent. Wij vragen deze persoon hoe wij kunnen helpen. Een van onze manieren om te helpen is door het bewustzijn van mensen te vergroten. We geven bijvoorbeeld de workshop “Hoe zie jij ons?” Deze workshop gaat over wat voor beeld iemand heeft bij een persoon met een licht verstandelijke beperking. We laten filmpjes zien, we vertellen een aantal levensverhalen, en dan vragen we: “Wat voor beeld heb je nu?” Mensen zien in eerste instantie alleen de beperkingen, maar na het horen van de verhalen en het zien van de filmpjes hebben ze een completer beeld. Dan zien ze wat mensen met deze indicatie wél kunnen. Het helpt om ze voor vol aan te zien.

We werken ook aan “empowerment”. Mensen sterker maken. Zo zeggen we bijvoorbeeld tegen cliënten van Cordaan dat ze zich niet alles te hoeven wel gevallen. “Je mag er wat van vinden als een begeleider zo maar je kamer binnenkomt. Dat hoef jij niet goed te vinden.”

Bij de gemeente Amsterdam staat inclusiviteit hoog op de agenda. Iedereen mag er zijn en mag meedoen. In het kader hiervan geven we bijvoorbeeld trainingen aan de medewerkers van het Stadsloket. Zij zijn het aanspreekpunt van de Amsterdammer met vragen. Dat kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), maar er komen ook mensen voor het verlengen van hun paspoort. Wist je dat een op de zes Amsterdammers een licht verstandelijke beperking heeft? Mede door onze training worden de medewerkers van de ambtelijke loketten zich bewuster van de verschillen van mensen, hoe ze te herkennen en hoe daar mee om te gaan. Want iemand met een licht verstandelijke beperking wil niet betuttelend worden behandeld, maar net als ieder ander. Een van de cursisten zei nog nooit iemand met een licht verstandelijke beperking te hebben gezien. Na onze workshop herinnerde ze een situatie waar ze mogelijk te maken had met iemand met een LVB.  

Nog een ander voorbeeld. We hebben binnen onze medewerkers ook iemand met de indicatie “autisme”. Toen hij een ronde deed bij een instelling waar menen met LVB en de indicatie “autisme” wonen, kon hij vanuit zijn kennis en kunde tips geven bijvoorbeeld met betrekking tot geluid. Hierdoor ging men de woonkamer anders inrichten.     

Waar komt jouw interesse vandaan met betrekking tot het inzetten van ervaringskennis?

Ik heb al van kinds af aan een sterk gevoel gehad voor rechtvaardigheid. Ik vond het heel vervelend als mensen om mij heen die er net wat anders uitzagen of een andere huidskleur hadden anders behandeld werden dan ik. En toen ik in de zorg werkte merkte ik dat er nog vaak óver cliënten werd gepraat in plaats van mét. Nadat ik me lange tijd heb ingezet voor het ondersteunen en vormgeven van de medezeggenschap van cliënten ben ik bij deze baan terecht gekomen.

Tot slot weer naar het hier en nu. Waar kijk je deze week het meest naar uit?

Ik heb erg genoten van de workshop die we vandaag gaven bij de organisatie “Enver” uit Rotterdam. “Enver” helpt als er kwetsbaarheden of problemen zijn die de ontwikkeling van een kind of jongere belemmeren. Zo lopen er Sociaal Maatschappelijke Hulpverleners van “Enver” op scholen. Ik was daar als procesondersteuner met een aantal ervaringsdeskundigen en kreeg veel energie door te zien wat verhalen van de ervaringsdeskundigen doen bij andere mensen. En dat het andere mensen nieuwe inzichten geeft. Volgens mij hebben wij bij Buro ErvaringsKracht de mooiste baan van Nederland.

Naar de inhoud springen