Bijpraten met…Amna Haji

Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om bij te praten. Vandaag spreken we met Amna Haji. Amna werkt als Zorgontwikkelaar Herstel en is Coördinator ervaringswerk bij Pit & Co, onderdeel van GGz instelling Arkin

Hoi Amna, hoe gaat het met je? Heb je nog leuke plannen voor deze zomer?

Het gaat goed. Ik ben net weer begonnen na een ontspannen vakantie. Ik houd erg van de natuur en daarom ben ik met mijn man naar een hotel in  de buurt van Apeldoorn geweest. En met een van mijn dochters naar een hotel in de Duiven. Zo kon ik twee keer genieten van de Veluwe. En tussendoor heb ik van het Offerfeest genoten.

Ik ben ook nog een middag met twee van mijn dochters naar mijn oude buurt in Amsterdam geweest. Daar heb ik ze mijn (ervarings)verhaal verteld. Ik heb  onder andere complexe PTSS. Als klein meisje kon ik niet goed meekomen op school en stopte met praten. Daarom kwam ik op de lomschool, een school bedoeld voor kinderen met leerachterstanden en of sociaal- emotionele opvoedingsproblematiek. Omdat ik vind dat het belangrijk is dat mijn dochters weten waar ik vandaan kom en wie ik nu ben, was het een hele waardevolle middag. Misschien begrijpen ze mij nu beter.  

Zou je kunnen uitleggen hoe jij te maken hebt (gehad) met het benutten van ervaringskennis in je werk?

Als ervaringswerker zette ik bij Arkin bijna negen jaar mijn ervaringskennis in voor zowel de teams waarin ik werkte als voor de cliënten. Nu ben ik onder andere de coördinator van Pit & Co. Hierin zijn alle ruim veertig ervaringswerkers van Arkin verenigd. Pit&Co heeft vier pijlers. De eerste pijler gaat over het verduurzamen en verder implementeren van ervaringsdeskundigheid binnen Arkin. De tweede pijler betreft onze “herstelwerkplaatsen” die we gratis voor iedereen in de Huizen van de Wijk organiseren. De derde pijler gaat over samenwerking en co-creatie. Ik werk samen met jullie, het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis, en met veel andere organisaties zoals HVO-Querido, Cordaan, InGeest, de Vrijwilligersacademie en TEAM ED. Arkin is ook medeontwikkelaar van de HBO opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn van de Hogeschool van Amsterdam. De vierde en laatste pijler betreft de vraagbaak. Ik krijg heel veel vragen over de inzet van ervaringsdeskundigen binnen en buiten onze organisatie. Of bijvoorbeeld over het beschikbaar maken van stageplekken en werk-leerplekken.

Daarnaast ben ik kwaliteitsadviseur en richt ik mij (Arkin breed) op het onderwerp “herstelondersteunende zorg”. Ik begeleid projecten en ondersteun implementatieprocessen aangaande herstelondersteunende zorg. Een voorbeeld hiervan is de I.ROC, een methode om de behandeling nog meer vanuit het cliëntenperspectief te laten plaatsvinden. Een cliënt kan zo beter laten weten of hij voldoende ondersteuning ervaart in zijn herstelproces.    

Kun je een voorbeeld geven waaruit de kracht van een ervaringsdeskundige blijkt?

De functie van ervaringsdeskundige heet binnen Arkin ervaringswerker. Ervaringswerkers hebben de tijd en ruimte om met de cliënt in gesprek te gaan over zijn eigen beleving en zijn eigen perspectief. De ervaringswerker kan het verhaal achter het verhaal horen en heeft daar de tijd voor. Ook helpt hij het bewustwordingsproces van de cliënt te stimuleren. Alle ervaringswerkers binnen Arkin draaien diverse  methodische zelfhulpgroepen in de wijk. Daar is aandacht voor zelfredzaamheid en weerbaarheid.

Waar kijk je deze week het meest naar uit?

Ik wil naast mijn werk mijn sporten en wandelen weer oppakken. Weer in het ritme komen en de balans vinden. 

Naar de inhoud springen