Bijpraten met…Astrid Bosma

Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om bij te praten. Vandaag spreken we Astrid Bosma, onderzoeker in opleiding binnen het vakgebied Sociale Geneeskunde aan de Amsterdam UMC (Universitair Medische Centra). Astrid betrekt regelmatig ervaringsdeskundigen bij haar onderzoek.

Hoi Astrid, heb je een leuke vakantie gehad?

Jazeker! Ik zou eerst met mijn man en dochter naar de Spanje gaan, maar vanwege corona zijn we in Nederland gebleven. We zijn nu met familie naar een huisje in Noord-Limburg geweest, mijn favoriete provincie.  

Zou jij kunnen uitleggen wat voor werk jij doet?  

In het kader van mijn promotieonderzoek onderzocht ik samen met anderen hoe bedrijfsartsen werkenden met een chronische ziekte kunnen ondersteunen bij het versterken van hun zelfredzaamheid, zodat zij goed kunnen blijven functioneren. Ik heb hiervoor bedrijfsartsen, werkgevers en werkenden met een chronische ziekte geïnterviewd.

Zou je een tipje van sluier kunnen oplichten over wat je hebt ontdekt over hoe mensen zelfredzamer kunnen werken?

Het begon er al mee dat we ons afvroegen wat het begrip “zelfredzaamheid” nu precies betekent. Dat hebben we eerst onderzocht door literatuur te bestuderen. Daaruit kwamen een aantal factoren naar voren die werkenden met een chronische ziekte helpen om aan het werk te blijven. Een van de belangrijkste factoren is openheid. Ben je in staat om iets dat jou belemmert in je werk bespreekbaar te maken? Niet voor iedereen is het even gemakkelijk om zijn of haar problemen te bespreken op het werk. Daar doe ik op dit moment nader onderzoek naar met behulp van ervaringsdeskundigen.

Nu besteden bedrijfsartsen veel tijd aan mensen die al uit het arbeidsproces gevallen zijn. Bedrijfsartsen kunnen ook een rol spelen bij het creëren van een ondersteunende werkomgeving,  waarin werkenden met een chronische ziekte zelfredzaam kunnen zijn, waardoor uitval kan worden voorkomen. We hebben hiervoor ook een aantal bedrijfsartsen getraind. Je hebt hiervoor ook de medewerking van de organisaties nodig. We hebben gezien dat veel organisaties de omslag naar preventie nog niet hebben willen maken. Ze zien de noodzaak er nog niet van in of hebben andere prioriteiten. Daarbij kan ook meespelen dat  preventie niet altijd direct wat oplevert.

Waar komt jouw interesse vandaan met betrekking tot het inzetten van ervaringskennis?

Vanwege mijn eigen chronische ziekte kon ik niet meer goed functioneren in mijn vorige baan als dierenarts. Hoewel ik een werkend leven als dierenarts voor mij zag, ben ik heel blij met mijn carrière switch en de baan waarin ik nu zit. En juist de ervaring die ik zelf heb om te werken met een chronische ziekte, heb ik kunnen gebruiken bij het doen van mijn onderzoek en alle interviews die ik heb gehouden.  

Tot slot weer naar het hier en nu. Waar kijk je deze week het meest naar uit?

Ik ga morgen voor het eerst weer naar kantoor! Vanwege het corona virus werkte ik anderhalf jaar thuis en ben heel blij morgen op kantoor mijn collega’s  weer te zien. En ik ga binnenkort naar een optreden van de Edwin Evers band in het openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Daar heb ik ook erg veel zin in.

Naar de inhoud springen