Bijpraten met…Clemens Blaas

Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om bij te praten. Vandaag praten we met Clemens Blaas. Clemens zwaaide vorig jaar na ruim 12 jaar af als Voorzitter van de Raad van Bestuur van HVO-Querido.

Hoi Clemens, hoe gaat het met je?

Het gaat met mij wel aardig goed. Ups-and-downs. Ik ben vorig jaar onder andere gestopt bij HVO-Querido omdat mijn vrouw ernstig ziek is. Dat is ze nog steeds en dat geeft mij zorgen. Verder ben ik blij dat ik leuk werk heb. Ik werk in een aantal Raden van Toezicht en als adviseur en coach.

Heb je nog leuke plannen voor deze zomer?

Ik geniet van de kleine dingen. Van de natuur. Van ontmoetingen met mensen. Regelmatig ga ik met vrienden en bekenden fietsen en wandelen op Schiermonnikoog.

Hoe heb jij te maken gehad met het benutten van ervaringskennis?

Toen ik nog bestuurder bij HVO-Querido was, zochten we steeds weer de aansluiting met de mensen die van de dienstverlening van HVO-Querido gebruik maakten. Daarbij zijn we ook innovatieve projecten gestart. Een voorbeeld daarvan is “Housing First” een methode die uitgaat van eerst weer een eigen huis hebben en rust krijgen, om vanuit die rust te werken aan herstel. Dit geeft inzicht in vragen als: Waar hebben dakloze mensen en mensen met een ernstige psychische aandoening behoefte aan? Waar zit hun kracht? . We hebben zo duizenden Amsterdammers weer zelfstandig kunnen laten wonen. We zijn daarnaast zelfbeheervoorzieningen gestart zoals Amerbos en het project “Je Eigen Stek (JES)”.  Bij “JES” in de Tolstraat hebben we laten zien wat er gebeurt als dakloze mensen samenwonen, onder de noemer nachtopvang, in zelfbeheer. De bewoners mogen het, onder bepaalde voorwaarden, zelf organiseren. Je ziet dat als je mensen eigen verantwoordelijkheid geeft ze veerkrachtig zijn en veel kunnen.

Ervaringsdeskundigen hebben bij HVO-Querido in het Herstelbureau een vaste plek en daarmee een vaste positie in de organisatie.  We hebben in het verleden gepionierd met het inzetten van ervaringsdeskundigen in teams. Het was voor hen niet makkelijk om hun positie in te nemen. Je moet kennis hebben van de behoeften en mogelijkheden van onze doelgroep. En de aansluiting kunnen maken. Ik sluit niet uit dat je zo’n samenstelling van een team hebt dat een ervaringsdeskundige wél daarin zijn positie pakt naast de hulpverleners. Ervaringsdeskundigen zijn in mijn ogen geen hulpverleners. Voorop staat dat je de Amsterdammer eigen regie geeft. Hij moet in de “doe” stand komen. 

Ik geloof dat ook hulpverleners hun eigen ervaring kunnen inzetten en daarmee de aansluiting kunnen maken. Wij scheppen een klimaat waarin onze professionals hun eigen ervaringskennis meer gaan inzetten. Onze mensen kunnen hiervoor een opleiding volgen zoals bijvoorbeeld de MOED bij Howie the Harp. In ons aannamebeleid kijken we ook of mensen deze extra competentie bezitten.       

Welke tip zou je andere organisaties willen geven die zich vast voelen zitten in de systeemwereld?

Je moet altijd blijven zoeken naar een manier die wél werkt. Ook al is iemand meerdere keren teruggevallen. Wij gaven nooit op. En dat betekent soms dat je dingen bedenkt die afwijken van de overtuigingen op dat moment. Twaalf jaar geleden had je nog vrij veel dakloze mensen op straat. Wij plaatsten hen in voorzieningen bij elkaar. Waarbij we op zoek gingen naar andere vormen van wonen. Natuurlijk gingen er ook projecten mis. Maar daar leerden we dan weer van. Blijf in beweging. Probeer. Lukt het niet rechtsom probeer het dan linksom. Organisaties moeten weer lef krijgen. Loslaten. Durf in het onzekere te zitten. Ga de dialoog aan. Wees creatief.

Waar kijk je deze week het meest naar uit?

Ik hoop dat ik met mijn vrouw deze week weer wat leuke dingen kan doen.


We spreken nog veel meer mensen deze zomer. Lees hier hoe Mark Schramade, manager van Buurtteam Noord en Zuid zijn zomer doorbrengt.

Ga naar de inhoud