Bijpraten met…Karin Goudsmit

Onder de noemer “Hoe breng jij de zomer door?” bellen we deze zomer een aantal mensen uit het ANE netwerk om bij te praten. Vandaag spreken we Karin Goudsmit. Karin werkt als Coördinator Herstel en Ervaringsdeskundigheid bij GGZ inGeest en bij de Herstelacademie Haarlem en Meer.

Hoi Karin, hoe gaat het met je? Heb je nog leuke plannen voor deze zomer?

Het gaat heel goed met mij. Ik ben in de voorzomer al naar Texel op vakantie geweest. Ik ben verliefd op dat eiland. En verder bestaat mijn zomer uit lezen, kopjes koffie drinken, wandelen en zwemmen. Ik ben  lange afstandszwemmer en heb al eens meegedaan met een zwemrace van Azië naar Europa over de Bosporus bij Turkije. 

Zou je kunnen uitleggen hoe jij te maken hebt met het benutten van ervaringskennis in je werk?

Ik was als kind een beetje anders dan de meeste andere kinderen. Hierdoor had ik begeleiding nodig. Eerst van het Medisch Opvoedkundig Bureau en daarna van de Jeugd Riagg. Je zou kunnen zeggen dat ik in mijn jeugd ervaringskennis opdeed. Ik ben opgegroeid in een gezin met een moeder met een psychische kwetsbaarheid. Bij GGZ inGeest coördineer ik samen met een collega Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Daarnaast ben ik een van de oprichters van de Herstelacademie Haarlem en Meer in Haarlem.   

Wij proberen binnen GGZ inGeest ervaringswerk steviger op de kaart te zetten. We willen dat er een GGZ-brede visie komt waaruit naar voren komt hoe GGZ inGeest tegen het inzetten van ervaringskennis aan kijkt. Wat de organisatie precies wil bereiken met de inzet van ervaringsdeskundigen. En wat er voor nodig is die visie te verwezenlijken. Welke opleiding(en) moeten mensen met ervaringskennis bijvoorbeeld volgen om bij ons te kunnen werken? Welke rollen kunnen ze aannemen? We willen ook meer betaalde ervaringsdeskundigen.

Veel mensen vinden het fijn om met een ervaringsdeskundige in gesprek te gaan; in  gelijkwaardigheid met iemand praten waarvan ze weten dat hij/zij ook heftige dingen heeft meegemaakt. Als ze horen dat deze ‘ervaringsdeskundige’ dingen verwerkt heeft en kan functioneren, dan geeft dat hoop: als jij het kunt kan ik het ook. 

Kun je een voorbeeld geven waaruit de kracht van een ervaringsdeskundige blijkt?

Laatst nog kwam er iemand van jeugdhulp met een zeer verlegen jongen naar mij toe bij de  herstelacademie. De hulpverlener had veel moeite om contact te krijgen met de jongen. Ik raakte wél met hem aan de praat. Ik maakte contact met hem door onze gemeenschappelijke hobby zwemmen. Ik ben geen hulpverlener, dus heb ik de tijd en ruimte om eerst contact met iemand te maken. Want ik hoef niet van alles met een cliënt.

Ik zie ook gebeuren dat mensen tegen dingen aanlopen bij zichzelf en zichzelf dan al vrij snel  ziek verklaren. Mede door wat ze allemaal zien en horen in de maatschappij. Maar het is ook een kwestie van leren omgaan met je ‘beperkingen’ en of eigenaardigheden. En het is helemaal niet gek als je af en toe een mindere dag hebt. 

Waar kijk je deze week het meest naar uit?

Ik ga morgen gezellig eten met mijn zus en een lagere school vriendin en overmorgen naar de film.

Naar de inhoud springen