College 17 februari: Natuurlijk Ervaringskennis ! met Tim ‘S Jongers

Tim ’S Jongers komt vertellen over de kloof tussen de hoopvollen en hooplozen. De hoopvollen bepalen het beleid voor de hooplozen, terwijl ze hen niet kennen. Zijn diploma’s, macht en geld wel de voorwaarden om goede beslissingen te kunnen nemen? 

Tim is politicoloog, bestuurskundige en publicist. Hij schreef het boekje Beledigende Broccoli en schrijft voor de De Correspondent als Correspondent Samenleven. In zijn werk focust hij vooral op verschillen in de samenleving en de positie van mensen in kwetsbare situaties, en hoe we deze verschillen kunnen overbruggen. De Vrijwilligersacademie verzorgt de aanmeldingen. Dus meld je aan voor het college op vrijdag 17 februari van 14.00-17.00 in de Keizersgrachtkerk.

Ga naar de inhoud