De Kringen van ANE stellen zich voor tijdens “Delen met Elkaar”

Woensdag 21 april organiseerde het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) de ZOOM bijeenkomst “Delen met Elkaar”. Het doel van deze interne bijeenkomst, speciaal georganiseerd voor de actieve ANE deelnemers én zij die graag actief willen worden, was om met elkaar te delen wat er zoal in de diverse “kringen” (werkgroepen) gedaan wordt en wat men van plan is. Dat leverde mooie gesprekken en veel inspiratie op! Ruim veertig ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals namen deel.

Kringen in plaats van werkgroepen

Na de aftrap en leuke “wie zitten er in de zaal” onder leiding van Marcella van Vloten en Reinier Schippers, vertelt Esmeralda van der Naaten waarom de werkgroepen voortaan “Kringen” heten. “Eigenlijk is het heel simpel, deelnemen doe je vanuit je persoonlijk kennis en interesse. Je praat dus namens jezelf en niet namens een organisatie waar je mogelijk aan verbonden bent”, aldus Esmeralda. Een kring staat voor gelijkwaardigheid en respect voor ieders inbreng.

Kringen stellen zich voor tijdens pitch

Dan is het de beurt aan de kringen zelf. Per kring vertelt men in een korte “pitch” wat men deed en doet, wat men van plan is. De kringen “Jeugd” en de kring “Armoede & Schulden” zijn nieuw.

Verdieping in de Breakout Rooms

In de Breakout Rooms werden de onderwerpen verder uitgediept. En dat leverde mooie gesprekken op, zo bleek tijdens de terugkoppeling waar Bart Greebe verzuchtte “ik zou wel bij elke kring willen”. Nou dat kan Bart… want alle kringen gaan weer aan de slag!

Aan het einde van de bijeenkomst nodigde Marcella iedereen uit voor de ANE bijeenkomst “Samenspel in Amsterdam” op woensdag 2 juni 15.00-16.30. Voor die bijeenkomst nodigen we niet alleen de ANE deelnemers, maar iedereen die in “ervaringsdeskundigheid” geïnteresseerd is uit en presenteren we wat het ANE voor Amsterdammers in petto heeft!

We hebben nu de volgende Kringen. Als je geïnteresseerd bent om bij een van de kringen aan te sluiten dan ben je van harte welkom. Stuur dan graag een e-mail naar de kringleider van jouw voorkeurskring.

De Kringen:

Competentieontwikkeling

“Het gaat over elkaar ontmoeten en onze gezamenlijke kennis vertalen naar de praktijk.

doe mee, mail: Esmeralda (Esmeralda@vrijwilligersacademie.net)

Visie en Participatie

“Wat en wie is eigenlijk de ervaringsdeskundige? En is deze een bondgenoot van de burger of een extra instrument van de overheid?

doe mee, mail: Martin (Stammart@gmail.com)

Bondgenoten buurtteams

“Samen met alle betrokkenen versterken en ontwikkelen we de rol van ervaringsdeskundigen in de buurtteams.

sluit je aan, mail Reinier Schippers (Reinschip@hotmail.com)

Armoede & schulden

“Armoede & schuld liggen nog veel te veel bij schuldig en eigen schuld. Laten wij, ervaringsdes- kundigen en andere professionals samen, dit beeld keren.

wees welkom, mail Dayenne (Dayennetempo@live.nl)

Jongeren

“Jongeren moeten hun identiteit nog ontwikkelen. We willen hun positie versterken en hun stem laten horen.

sluit je aan, mail Jamaa (Jamaa.taharrasst@hva.nl)

Werk en Stage

“We willen ervaringsdeskundigen méér betrekken. Ontwikkelingen in Amsterdam lijken kansen te bieden, maar er is nog veel ‘zendingswerk’ nodig.

Doe mee, mail Martin (M.Hamelink@amsterdam.nl)

Wil je informatie, contact of wat delen mail: info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Naar de inhoud springen