Drie aanbevelingen om een ervaringsdeskundige beter te laten slagen

Meis Al-Mahmoedi

Meis Al-Mahmoedi liep voor haar opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam stage bij een buurtteam in Utrecht. Ze zag toen hoeveel moeite het voor een ervaringsdeskundige kost om zijn/haar rol in een team in te nemen. Ze besloot te onderzoeken wat er voor nodig is om ervaringsdeskundigen beter te kunnen laten functioneren en schreef daarover haar scriptie.

Je schrijft in je scriptie over de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen in een team en hoe lastig het is hen goed in te zetten. Hoe merkte je dat zelf in jouw team?

Tijdens mijn stageperiode had ik de rol van maatschappelijk werker. Ik wist lange tijd niet wat de rol van de ervaringsdeskundige in mijn team was. Tijdens een gesprek met haar vertelde zij dat zij zich niet serieus genomen voelde en dat haar expertise niet werd benut. Ik heb ook bij andere teams gekeken en ontdekte dat wanneer een ervaringsdeskundige zich zelf duidelijk profileert hij makkelijker samenwerkt met de andere leden van het team. Ik ontdekte dat de ervaringsdeskundigen zelf verschillend aankeken tegen hun rol.  

Kun je een paar oorzaken noemen die je hebt gevonden voor het niet ideaal functioneren van ervaringsdeskundigen in een team met andere professionals?

Uit onderzoek over de implementatie van ervaringsdeskundigheid in de GGZ blijkt dat er bij alle samenwerkingspartners onduidelijkheid was bij de komst van de ervaringswerker. Onduidelijkheid bestond er niet alleen over de toepassing van de rol maar ook over de onderlinge verdeling van taken en over de betekenis van het beroep. Ik ervaarde deze onduidelijkheid ook in mijn team in de praktijk. Ook hebben veel professionals vooroordelen naar de ervaringsdeskundigen. Dit staat een gelijkwaardig contact en vertrouwen in de weg.  

Wat zou er moeten gebeuren om de kans van slagen van een ervaringsdeskundige te vergroten?

Er moet een plan moet zijn over hoe de ervaringsdeskundige in te zetten. Hierin moeten onder andere de verantwoordelijkheden van de ervaringsdeskundige staan zodat voor iedereen duidelijk is wat men mag verwachten van de ervaringsdeskundige. Het is ook heel belangrijk dat wanneer de ervaringsdeskundige in een team begint hij ook duidelijk gepresenteerd wordt aan het team en dat op dat moment ook uitleg gegeven wordt over het vak van “Ervaringsdeskundige”. Verder is de timing van belang. Laat een ervaringsdeskundige meteen bij de oprichting van een team volwaardig mee functioneren.

Wat zijn jouw aanbevelingen?

Om de rol van ervaringsdeskundige helderder te krijgen dient een functieprofiel geschreven te worden. De teamleider zou meer op de voorgrond moeten treden en kan de afstand tussen beleid en uitvoering verkleinen. Tot slot zou de samenwerking beter onderhouden moeten worden door structureel overleg in te plannen tussen de verschillende soorten hulpverleners.  

Wie geïnteresseerd is in de hele scriptie van Meis kan haar mailen op meis1998@hotmail.com.

Naar de inhoud springen