Ervaringsdeskundigen én ambtenaren delen hun ervaringen over inzetten ervaringskennis tijdens lunchbijeenkomst “West draait door” voor ambtenaren in Amsterdam West

Tijdens de editie van 21 januari van “West Draait Door”, de lunchbijeenkomst voor de ambtenaren van stadsdeel West, was het thema “Ervaringsdeskundigen: wie zijn dat en wat kunnen we er mee?”

Nadat de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West Fenna Ulichki opende met een leuke anekdote, nam Martin Hamelink het woord. Martin is als Projectleider bij WPI betrokken bij het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE).  Lees hier verder.

Ga naar de inhoud