Ervaringsdeskundigheid tijdens de Week van het Verbond: samen ontdekken hoe ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden in de buurtteams

Tijdens de Week van het Verbond zijn de workshops gefocust op “wat er nieuw is” met de komst van de buurtteams: Ondersteuning van de Amsterdammer dichterbij en meer op maat. Ervaringsdeskundigen kunnen dit als geen ander en met hen zal dan ook serieus samengewerkt worden. Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) versterkt met haar ‘leerlijn’ ervaringsdeskundigheid met intervisie, opleiding en kennisontwikkeling. En zij heeft onlangs een advies uitgebracht aan de gemeente waarin voorwaarden staan voor een goede inbedding van ervaringsdeskundigen in de buurtteams. Tijdens de Week van het Verbond gaat het om de uitvoering in de buurtteams. In elke workshop doet een ervaringsdeskundige van het ANE mee.

Gezamenlijk vragen we aandacht voor de volgende vragen:

Geef Amsterdammers een stem

Het gaat erom aan te sluiten bij wat mensen willen en nodig hebben. Hoe ga je dat als team aanpakken? Wie heeft welke rol?

Werk samen met informele kracht

De samenwerking met informele krachten is noodzakelijk om aan te sluiten bij de leefwereld van mensen. Ervaringsdeskundigen hebben daarin een brugfunctie. Wat doe je anders?

Leer samen met ervaringsdeskundigen hoe dat het beste werkt

Vernieuwing vraagt om een open leerhouding en durf. Kies niet de gemakkelijke route. Neem tijd en ruimte om dat samen met ANE en ervaringsdeskundigen te leren. Hoe zorgen we voor gezamenlijk leren?

We kijken uit naar de opbrengst en samenwerking!

Lees meer en schrijf je hier in voor een of meer van de workshops in de Week van het Verbond.

Naar de inhoud springen