Even voorstellen: Dayenne Tempo

Dayenne Tempo in ‘haar’ Buurtwerkkamer in Holendrecht

Dayenne Tempo is initiatiefneemster van de kring Armoede binnen het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE). Wie is Dayenne? Wat doet ze voor werk? Waarom vindt zij dat ervaringsdeskundigen de dienstverlening naar mensen in armoede kunnen verbeteren? En hoe helpt het ANE haar kring hierbij?

Een interview bij Dayenne op haar werk bij de Buurtwerkkamer “Casa Jepie Makandra”, in Holendrecht, Amsterdam Zuidoost.

Zou je iets over jezelf willen vertellen?

Ik ben 38 jaar en heb drie dochters. Ik woon hier in de buurt, in Holendrecht. Zeven jaar geleden ging ik naar deze buurtwerkkamer “Casa Jepie Makandra”. Ik zat thuis met een bijstandsuitkering en ik kon hulp gebruiken. Ook wilde ik mij nuttig maken, weer meedoen. Eerst hielp ik mensen met het invullen van hun formulieren. Nu ben ik coördinator van deze vestiging.    

Wat is een Buurtwerkkamer?

Amsterdam heeft meerdere Buurtwerkkamers. Het zijn nuldelijns voorzieningen, waar bewoners terecht kunnen met allerlei hulpvragen. Een buurtwerkkamer is kleinschalig en huiselijk. We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn. Op een goede dag komen hier tien á vijftien bewoners uit de omgeving.

De ene komt voor een kopje koffie en wat gezelligheid, de ander heeft hulp nodig bij het invullen van zijn/haar formulieren en weer een ander heeft hulp nodig vanwege schulden.

Hoe kwam je in contact met het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis?

Ik kwam via mijn collega Erwin Mulder in contact met Berend de Groote van het ANE. En wilde mij graag aansluiten bij een netwerk dat zich sterk maakt voor ervaringsdeskundigen.

Waarom zijn ervaringsdeskundigen nodig in de dienstverlening naar mensen in armoede?

Ik heb zelf hoge schulden. Ik ben een van de toeslagaffaire ouders. Ik heb veel met instanties als de gemeente en de belastingdienst te maken gehad en voelde mij vaak niet gezien. Als een nummer behandeld. Ik ervaarde dat als heel pijnlijk en frustrerend. Ik weet wat ik nodig had en hoe men met mij had kunnen communiceren. Samen met andere ervaringsdeskundigen wil ik de dienstverlening helpen op een humanere manier om te gaan met mensen met grote financiële problemen.

Wanneer is iemand ervaringsdeskundig?

Als ik naar mijzelf kijk dan heb ik mijn eigen problemen een plaats moeten geven voordat ik ruimte voor anderen had. Dat begint met accepteren. Ik heb mijn boosheid kunnen ombuigen in kracht. Kracht die ik nodig heb om dingen te veranderen. Want zo ga je niet met mensen om. Ik probeer naar mensen met mijn hart te luisteren. Dus om op je vraag terug te komen. Je moet eerst je eigen shit opruimen, stabiel worden en de problematiek breder kunnen zien waarna je anderen als ervaringsdeskundige kunt helpen. Ik volg ook opleidingen om mijzelf verder te ontwikkelen.

Hoe helpt het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) jouw kring armoede?

Het ANE is een netwerk waarin mensen actief zijn met allerlei verschillende achtergronden en kennis van verschillende onderwerpen. Dat is handig want daar kan ik altijd terecht met vragen. Ook heb ik via het ANE een groot bereik in Amsterdam en dat komt goed uit want ik wil het stadsbreed aanpakken. En met het ANE zijn de lijnen naar de gemeente kort.

Wil jij meehelpen de dienstverlening naar mensen in armoede te verbeteren?

Ook meehelpen met de kring Armoede? Neem contact op met kartrekker ad interim Eric van der Eerden via eric@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Ga naar de inhoud