Hoe werken de kringen?

Het ANE is een vernieuwend open kennisnetwerk van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals. Het netwerk bundelt bestaande krachten. Met werkgroepen (“Kringen”) wordt deze nieuwe manier van denken en handelen uitgewerkt. 

Hoe werkt dat ? Omdat er in de kringen plannen gemaakt worden, en omdat er mogelijk nieuwe kringen worden opgericht hebben we nog een keer op een rij gezet hoe dit werk. Dat lees je hier, of download het “kringen 3.0” document. Meer weten? Mail ons!

Naar de inhoud springen