Impressie College ‘Ruim baan voor ervaringskennis in onderzoek’

Het ANE college van 26 oktober 2023, dat werd verzorgd door onderzoeksbureau Meetellen, was een groot succes! Een mooie mix van mensen, waaronder onderzoekers, vertegenwoordigers van de gemeente en anderen geïnteresseerden, vulde de zaal. Meetellen is een onderzoeksbureau voor en door mensen met ervaringskennis in het sociale domein. Hier volgt een persoonlijke impressie. De inhoudelijke presentatie van het college kun je hier lezen.

De reacties uit de zaal waren enorm positief. Er werd vol lof gesproken over de werkwijze van Meetellen en de manier waarop de onderzoekers samenwerken met opdrachtgevers en ervaringskennis inbrengen in hun onderzoek. Het maken van ruimte voor ervaringskennis in onderzoek is een belangrijk speerpunt van Meetellen. Het voorbeeld-onderzoek naar Medezeggenschap in zorg, zorgde voor een levendige discussie omdat iedereen er wel iets over te zeggen had. Een volgende keer willen we met een ander voorbeeld, naast de werkwijze ook iets gaan vertellen over onderzoeksmethodieken van Meetellen.

Een interessant gespreksonderwerp was de manier waarop besluiten worden genomen binnen Meetellen. Het is mooi om te zien hoe een organisatie zich inzet om de stem te laten horen van mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Meetellen streeft ernaar om een echte verbinding te maken met de mensen waar het onderzoek over gaat, en dat is precies waar hun kracht ligt.

Tot slot werd er gesproken over het belang van een veilige werkomgeving, gebaseerd op vertrouwen. Dit is een essentieel onderdeel van het succes van Meetellen en iets waar zij terecht trots op mogen zijn.

Kortom, het ANE college was een groot succes en heeft bijgedragen aan een verdieping van het gesprek over het baanbrekende werk dat Meetellen doet, met speciale aandacht voor het maken van ruimte voor ervaringskennis in onderzoek. Wij kijken nu al uit naar het volgende college!

Ga naar de inhoud