Presentatie college Inclusief besturen 9 december 2022

Op 9 december 2022 verzorgden Annica Brummel* van Disability Studies, Ellis Jongerius van de LFB en Jonnan Dorst ons College. Ze namen ons mee naar het thema inclusief besturen: welke rol kunnen ervaringsdeskundigen hebben in besturen? Welke aanpassingen zijn nodig om inclusief samen te werken in een bestuur? Download hier de Powerpoint-presentatie van dit college.

Ellis maakt als ervaringsdeskundige deel uit maakt van het bestuur van een stichting die opkomt voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking (Stichting SPZ). Haar ervaringen en die van haar medebestuursleden zijn beschreven in de publicatie Inspiratie tot inclusief besturen.

Jonna en Annica schreven samen de publicatie die is te vinden via: Inspiratie tot inclusief besturen | Disability Studies in Nederland. Beide auteurs schreven ook een opiniestuk in het tijdschrift JSI: ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN HET STUUR (journalsi.org). Jonna is actief bij een Wmo-adviesraad en Annica houdt zich als onderzoeker bezig met thema’s als inclusie en samenwerken met ervaringsdeskundigen.

  • * Annica Brummel is senior onderzoeker bij Stichting Disability Studies in Nederland en bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij houdt zich in haar werk bezig onder andere bezig met de thema’s sociale inclusie in de wijk, inclusief samenwerken met ervaringskennis en sociale rechtvaardigheid. Zij heeft lange tijd gewerkt in het welzijnswerk, onder andere als opbouwwerker. In 2017 promoveerde zij op een onderzoek naar sociale inclusie in de wijk van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Ze is actief bij Nederlands-Vlaams netwerk voor de Capability Benadering in het Sociaal Domein en zit in de redactie van het Journal of Social Intervention; Theory and Practice. 
Ga naar de inhoud