Bijeenkomst en lunch Kring Naasten op 18 april

De Kring Naasten richt zich op de vraag hoe de ervaringskennis van naasten beter benut kan worden in het proces van zorg- en dienstverlening van mensen die problemen ervaren.

De kring heeft de afgelopen tijd geïnventariseerd welke zaken relevant zijn, en wil zich allereerst richten op de vraag of de ervaringskennis van naasten van toepassing is op naasten met verschillende culturele achtergronden. Daarom nodigt de kring voor haar volgende bijeenkomst actief mensen uit die verschillende culturele achtergronden hebben om samen te bespreken op welke manier ervaringskennis verandert en wat dat betekent voor naasten.

Op 18 april van 10-13 uur, organiseert deze kring haar volgende bijeenkomst, inclusief lunch. Je bent van harte welkom bij Aminah, Bos en Lommerweg 387 Amsterdam. Opgeven kan hier. Graag tot 18 april!

Ga naar de inhoud