Onderzoek naar ervaringen Amsterdammers met buurtteams

Centrum voor Cliëntervaringen en Meetellen Amsterdam zijn, na een zorgvuldig selectieproces, door de gemeente gevraagd om onderzoek te doen naar de eerste ervaringen van Amsterdammers met “hun” buurtteam. Doorslaggevend voor het kiezen voor deze bureaus was, dat zij ervaringsdeskundige onderzoekers betrekken in hun onderzoek. Binnenkort starten zij. Kennismaking en eerste ervaringen staan in dit onderzoek centraal. Ervaringen van zoveel mogelijk verschillende gebruikers van de buurtteams worden in het onderzoek meegenomen. De buurtteams zijn er tenslotte voor alle Amsterdammers! De onderzoeksresultaten worden eind mei verwacht.

Naar de inhoud springen