Presentatie college ‘Ooit gehoord van Amsterdam Vitaal & Gezond?’

Op 12 mei werd in Buurtcentrum De Havelaar een college georganiseerd over het meerjarenprogramma Amsterdam Vitaal & Gezond. Ook de rol die inzet van ervaringskennis hierbij kan spelen werd besproken. Geïnteresseerden kunnen hier de presentatie downloaden als pdf-bestand.

Amsterdam Vitaal & Gezond heeft twee ambities: Alle Amsterdammers hebben in 2040 gelijke kansen op een goede gezondheid en kwetsbare Amsterdammers hebben er tien extra gezonde levensjaren bij.

Dit programma is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Sigra, Elaa en Cliëntenbelang Amsterdam.

Ga naar de inhoud