Start van de praktijkopleiding (voorheen Leerlijn) “Werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam 2021”

Valentijnsdag, de dag om je geheime liefden ter verrassen…

Hoe mooi dus om juist op deze dag te starten met een opleiding om met jouw ervaringen anderen te helpen? Negen deelnemers deden dat en startten op 14 februari met de praktijkopleiding “Werken als ervaringsdeskundige in een Buurtteam”.

Een gedeelde “drive”

Natuurlijk wat het super fijn om in het Educatief Centrum in Oost bijna iedereen te ontmoeten. Een iemand was vanwege ziekte er in zoom bij en er waren twee afwezig vanwege ziekte. Het lijkt al gelijk te klikken tussen de deelnemers. Misschien ook niet zo gek, tenslotte weten ze al van elkaar dat ze elk heftige dingen hebben meegemaakt. Maar ook dat ze de drive delen om die heftige dingen een positieve wending te geven. Voor zichzelf én voor de Amsterdammers die hulp zoeken bij de buutteams.

De praktijk voorop!

Spannend is natuurlijk ook dat deelnemers gelijk al starten met hun praktijkstage. Werken vanuit je ervaring leer je immers bij uitstek door te doen. Geweldig dus dat de buurtteams in Amsterdam Noord, Zuid , Centrum en ZuidOost de stagiaires welkom heten en hen daarmee de kans geven zich te ontwikkelen tot waardevolle “ervaringsdeskundigen”. Daarmee leveren deze buurtteams natuurlijk ook gelijk een belangrijke bijdrage aan de stedelijke ontwikkelopdracht “werken vanuit ervaringsdeskundigheid” om zo als buurtteam nog beter aan te voelen wat er leeft en speelt onder Amsterdammers. Docententandem Dan van Steen en Lidie Nonnekes zijn er blij mee. “Veel deelnemers van de praktijkopleiding van het vorige jaar, hebben al echt hun plek gevonden in een buurtteam. Dat gaat deze deelnemers ook vast lukken”.


De prakijkopleiding werken als ervaringsdeskundige in een buurtteam

Velen worden vandaag de dag “ervaringsdeskundige” genoemd, of noemen zichzelf zo. Dit zegt echter vaak weinig over de kennis en competenties waarover diegene beschikt. Voor de buurtteams is het belangrijk dat je weet welke kennis en competenties je van beroepsmatige werkende ervaringsdeskundige mag verwachten. Deze leerlijn vormt een voorbereiding voor deze beroepsmatig werkende ervaringsdeskundigen en wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de Vrijwilligersacademie, in nauwe samenwerking met de HVA en het Amsterdams Netwerk  Ervaringskennis.


Meer info?

Voor meer info of het aanmelden van kandidaten of het bieden van stageplekken: karin@vrijwilligersacademie.net

Ga naar de inhoud