Toekomst Amsterdams Netwerk Ervaringskennis

ANE krijgt een nieuwe structuur. En tegelijkertijd blijft veel hetzelfde. 

Om duidelijk te maken dat we een stedelijk verbindend netwerk zijn willen we dat voorop zetten. Bondgenoten die zich inzetten voor het belang van ervaringskennis willen niet concurreren met elkaar. Daarom maken we er een stichting van. 

Stichting Amsterdam Netwerk Ervaringskennis

De grootste verandering is dat ANE doorgaat als Stichting Amsterdams Netwerk Ervaringskennis. De activiteiten van de kringen, de colleges, het kartrekkersoverleg, de nieuwsbrief etc. gaan allemaal mee naar de nieuwe stichting. 

ANE blijft het verbindende netwerk voor ervaringsdeskundigen en bondgenoten: voor iedereen die de leefwereld centraal stelt en het aansluiten op die leefwereld noodzakelijk vindt om Amsterdammers goed te kunnen ondersteunen. 

Het delen van kennis en ervaringen staat voorop in het netwerk. Op basis daarvan kunnen we namens iedereen die zich hiervoor inzet ook gezamenlijk aandacht vragen voor trends, knelpunten en kansen. De komende maanden is de inzet om meer activiteiten zoals de netwerkbijeenkomsten en de colleges te organiseren. We proberen daarbij steeds zoveel mogelijk mensen en organisaties te betrekken.

Bijna alle activiteiten worden opgezet en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen en bondgenoten die zich op vrijwillige basis hiervoor inzetten. Dat maakt ons netwerk uniek: ons ideaal – de leefwereld voorop – is de drijfveer voor iedereen die bijdraagt aan het netwerk.

Eric van der Eerden
Eric van der Eerden

Vanaf 1 april is Eric van der Eerden de kwartiermaker die dit ondersteunt. Het bestuur van de stichting is nog niet compleet. We zoeken nog mensen die -op afstand – een bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van het netwerk.

De ledencoöperatie

ANE is in 2021 gestart als ledencoöperatie. Het idee was dat binnen ANE ervaringsdeskundigen stappen kunnen zetten naar betaald werk, o.a. door opdrachten te verwerven en projecten uit te voeren. Dit blijkt in de praktijk lastig te combineren met het organiseren van het netwerk. 

Daarom gaan de coöperatie en het netwerk nu elk zelfstandig verder. De ledencoöperatie krijgt een nieuw, tijdelijk bestuur dat de komende maanden gaan verkennen hoe de oorspronkelijke doelstelling met nieuwe leden kan worden georganiseerd. Naar verwachting krijgt de ledencoöperatie ook een nieuwe naam.

Tussenfase

De komende weken en maanden gebruiken we om een aantal praktische zaken te regelen. Eind dit jaar is dit alles afgerond. Maar vanaf nu werken we a zelfstandig. De activiteiten van het netwerk gaan gewoon door en we verwachten dat het aantal -zeker nu we elkaar weer kunnen ontmoeten- weer worden uitgebreid. Hou de nieuwsbrief en andere aankondigingen in de gaten! 

Meer informatie bij Jaap Kemkes: jaap@kemkesea.nl

Ga naar de inhoud