Verslag ANE Conferentie “Wat is het nut van ervaringskennis?”

Een half uur voor de start…

18 ANE bondgenoten zitten vol spanning achter hun schermpje. Zijn we er klaar voor? Weten we wat te doen in de breakout rooms? Werkt de share screen? Iedereen de stift en een papiertje bij de hand. En de wachtruimte loopt al vol… nog even bespreken we het opnemen van de bijeenkomst. Bij het ANE hechten we namelijk aan de privacy van de deelnemers. En dan is het 15.oo uur. Reinier en Marcella openen de conferentie.

Opening ANE conferentie door Reinier en Marcella

Reinier en Marcella heten iedereen welkom. Ze doen het “camera aan/uit spel” om een idee te krijgen wie er zo bij de ruim zeventig deelnemers zitten. Er blijken veel nieuwe mensen aanwezig te zijn. Ook checken ze nog even of iedereen pen en papier bij de hand heeft want dat is straks nodig bij een oefening in samenspel.

ANE: een verbindend netwerk en coöperatie

Dini en Esmeralda nemen ons mee in de nieuwe opzet van het ANE, de coöperatie ANE. De coöperatie organiseert het netwerk van vrijwillige bondgenoten met een gezamenlijke visie en missie. Gebaseerd op drie pijlers. We horen dat het netwerk verschillende onderwerpen, zoals “Jongeren” en “Armoede” oppakt en dat doet met behulp van Kringen, voorheen werkgroepen. Ook vertellen Dini en Esmeralda waarom het ANE nodig is en wie er bij het ANE betrokken zijn. Lees hun hele verhaal hier.

We peilen de stemming

Vervolgens peilen Dini en Esmeralda de stemming met acht verschillende stellingen over het nut van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. De lekker vlot, maar niet helemaal betrouwbare peiling levert bijvoorbeeld op dat een groot deel van de mensen vinden dat Ervaringsdeskundigheid een containerbegrip is (en dat dat niet zo moet blijven). Ervaringsdeskundigen dragen bij aan meer relationeel werken, maar er hoort wel een functieomschrijving bij en er moeten kwaliteitseisen gesteld worden. Met deze uitkomsten kunnen we wel wat. Lees hier meer over de peiling.

Samenspel in breakout rooms

Bondgenoot Karin legt de “Samenspel” oefening die we zo in breakout rooms doen uit. Karin: “Samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen vraagt om elkaar goed te leren kennen. Deze beproefde oefening helpt daarbij. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe vullen we elkaar aan? Uitgangspunten: niet labelen en oordelen; alles is goed. Zo kan samenwerking ontstaan.” Iedereen maakt een tekening van zichzelf waarin de ervaringen in het hoofd, in de buik en in het hart weergegeven worden. Hierover gaan we in gesprek met elkaar.

Conclusie

Aan Joep Holten en Astrid Philips, tandempartners aan de Hogeschool van Amsterdam, was gevraag om aan het eind hun licht te laten schijnen op wat vandaag aan de orde is geweest. Joep geeft aan dat je het nut van ervaringskennis op verschillende manieren kan beschouwen. Hij ziet in de praktijk dat Ervaringsdeskundigen echt voor de verbinding met de Amsterdammer gaan en dat de beroepskracht dat nog wel eens over het hoofd ziet. Ook ervaart hij een enorme betrokkenheid bij de Ervaringsdeskundigen daar waar de beroepskracht de Amsterdammer nog wel eens als “Cliënt” ziet. Hij wordt zelf ook scherp gehouden door vragen van zijn tandempartner Ervaringsdeskundige Astrid Philips. Joep ziet dan ook duidelijk het belang van de samenwerking tussen de traditionele beroepskracht en de ervaringsdeskundige. Astrid onderstreept dat belang maar ziet ook nog dat je mensen kan treffen die ervaringsdeskundigen mét expertise niet als gelijkwaardig zien. Daarom vindt ze het werk van ANE ook zo belangrijk. Marcella zou willen dat ervaringsdeskundigen echt een beroepsgroep worden en Erwin (Kring Armoede) heeft zich bij het ANE aangesloten omdat hij samenwerking belangrijk vindt.

Marcella bedankt iedereen en sluit de conferentie af.

Matthijs Post

Beleef het mee

Het was een enerverende, dynamische en leerzame middag die voorbij vloog. Wil je de conferentie ook mee maken of terugkijken? Kijk hier naar de video van de conferentie.

Naar de inhoud springen