Verslag ANE ZOOM College “Ervaringsdeskundigen en baancreatie: werkt dat?” Donderdag 5 november

De gemeente Amsterdam loopt op partnerorganisaties en andere gemeenten achter wat betreft het benutten van ervaringskennis. Terwijl we het erover eens zijn dat het inzetten van ervaringskennis nuttig is en de gemeentelijke dienstverlening aan Amsterdammers verbetert. Hoe breng je het in de praktijk? Hoe zouden we banen kunnen creëren? En hoe is het om in zo’n gecreëerde baan te werken?

Tijdens de Week van de Participatie organiseerde Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) een ZOOM college “Ervaringsdeskundigen en baancreatie: werkt dat?” Saskia Andriessen (Onderzoeker Arbeidsparticipatie) liet zien dat onderzoekskennis op het gebied van baancreatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leerpunten oplevert voor het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Marcella van Vloten (Klantadviseur sociaal domein, gemeente Haarlem) en Jean-Marc Vaatstra (CV Coach WPI, gemeente Amsterdam) verduidelijkten het verhaal met hun praktijkervaringen. WPI collega en ANE werkgroep trekker Martin Hamelink organiseerde en begeleidde het gesprek.

Baancreatie voor ervaringsdeskundigen in lijn met ambities gemeente Amsterdam

Het college riep ons, ambtenaren, eerder op ervaringskennis te benutten in beleid en uitvoering en ervaringsdeskundigen te waarderen met échte banen (unaniem aangenomen motie Lene Grooten 2019 “Hup ervaringsdeskundigen!”). Het winnen van vertrouwen, verbeteren van de dienstverlening is een aandachtspunt binnen WPI. Evenals het aanstellen van bijstandsgerechtigden op gemeentelijke vacatures. Daarbij heeft de gemeente de ambitie inclusief en divers te zijn. Kortom redenen genoeg om eens serieuzer te kijken naar het creëren van banen voor ervaringsdeskundigen. Tijdens dit webinar gaven we een voorzet.

Duurzame baancreatie vraagt doordacht strategisch plan

Saskia Andriessen, Onderzoeker Arbeidsparticipatie, legde uit dat er overeenkomst is met het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je kunt haar gerust een expert op dat gebied noemen na meer dan dertig jaar onderzoek. “Om dit te laten slagen moet je het wel overwogen en met een (strategisch) plan doen”, aldus Saskia Andriessen. Bekijk hier haar presentatie en het stappenplan.

Ervaringsdeskundigen dichter op de klant

Jean-Marc is zelf enige tijd werkloos geweest en snapt dat het voor een klant een enorme barrière kan zijn als zijn/haar klantmanager vraagt een CV mee te nemen. Die is niet altijd sluitend. Wat zet je er dan op? Het lukt hem om als ervaringsdeskundig klantmanager met specialisatie CV’s, snel een binding, een vertrouwensband, met de klant te creëren waardoor hij stappen kan zetten richting een passende werkplek.

Marcella van Vloten werkt nu anderhalf jaar bij de gemeente Haarlem als Klantadviseur. Zij heeft ervaring met (generatie) armoede en sociale uitsluiting en kan daardoor als ervaringsdeskundige bij de gemeente vaak net even een ander perspectief laten zien aan haar collega’s. “Ik spreek de taal van de straat. Daardoor ben ik natuurlijk ook wel een beetje een vreemde eend in de bijt bij alle hoog afgestudeerden waar ik mee samenwerk. Maar ze zijn gaan inzien dat ze ook van mij kunnen leren. Ik leg uit hoe het net even anders kan met de kwetsbare doelgroepen”. Ze had wel het gevoel dat ze in eerste instantie niet door alle collega’s serieus genomen werd, maar inmiddels hoort ze er helemaal bij.

Alle drie de sprekers beamen dat het, hoe moeilijk ook, al heel belangrijk is om geen aannames te doen in het gesprek met mensen. “Probeer eerst eens goed te luisteren en te kijken, voordat je met allerlei oplossingen komt”.

Op naar werkplekken!

WPI raakt steeds bekender met de term “Ervaringsdeskundigheid”. Men snapt dat ervaringsdeskundigen iets kunnen betekenen in de dienstverlening van de gemeente aan Amsterdammers. Maar dit vervolgens ook in de praktijk brengen is nog wat anders. Het roept een hoop vragen op. Dit zagen wij ook in de “Ontmoeting” een webinar dat we onlangs organiseerden waarbij drie ervaringsdeskundigen aan ambtenaren (met name vanuit WPI) vertelden wat voor werk zij doen en wat hun toegevoegde waarde is.

“Vanuit het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) herkennen we de vragen van organisaties als ‘Waar haal ik ervaringsdeskundigen vandaan?’ of ‘Hoe werkt dat met de betaling?’ of ‘Hoe zorg ik dat een ervaringsdeskundige goed begeleid wordt binnen mijn organisatie/team?’. Het ANE wil daar graag bij helpen, aldus Martin Hamelink”.

Wil je onderzoeken wat de meerwaarde van ervaringskennis bij jouw team of afdeling kan zijn en hoe dit te realiseren neem dan contact op met m.hamelink@amsterdam.nl

Lees hier de vragen en antwoorden uit de chat tijdens deze ZOOM bijeenkomst.

Bekijk hier de powerpoint presentatie van Saskia met o.a. het stappenplan om een duurzame baan te creëren.

Lees ook het verslag van de “Ontmoeting” waarbij ervaringsdeskundigen aan ambtenaren uitleggen waarom ervaringsdeskundigheid zo belangrijk is.

Zie hier informatie over andere ANE colleges of ga naar onze homepage.

Ga naar de inhoud