Verslag bijeenkomst “Samenspel in de stad”

Op dinsdag 8 februari organiseerde het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) onder leiding van Reinier Schippers en Jaap Kemkes een online bijeenkomst over ervaringsdeskundigheid in de buurtteams van Amsterdam. De bedoeling van deze bijeenkomst was het gesprek te voeren over “ervaringen met het werken van ervaringsdeskundigen in de buurtteams”. De groep van vijfendertig mensen die de bijeenkomst bijwoonde bestond uit ervaringsdeskundigen en andere professionals werkzaam in de buurtteams, teamleiders en managers van de buurtteams, bondgenoten uit partnerorganisaties en beleidsambtenaren van de gemeente.

Aansluiten bij de leefwereld van de Amsterdammer met behulp van ervaringsdeskundigen

De organisatoren begonnen de bijeenkomst met het benadrukken van het belang van Ervaringsdeskundigen voor de aansluiting bij de leefwereld van de Amsterdammer. Daarna legden zij de opdracht die de gemeente aan het ANE heeft gegeven nog eens uit. Vrij vertaald: Versterk de ervaringsdeskundigen in de buurtteams!  

Uitwisseling over drie thema’s die spelen rond ervaringsdeskundigen in de buurtteams

Vervolgens werd in drie groepen gediscussieerd. Elke groep kreeg een van onderstaande vragen:

  1. Hoe implementeren we ervaringsdeskundigheid in de Buurtteamorganisatie(s)? Hoe werken we samen in de stad aan een gedeelde visie?
  2. Wat zijn de stedelijke randvoorwaarden bij het (door)ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid in de buurtteamorganisaties?
  3. Wat is er nodig om het ‘Tandem Ontwikkel Traject’ verder van de grond te krijgen?

Jaap en Reinier bespraken de opbrengst van de uitwisseling in de groepen daarna centraal. Lees hier meer over wat er in de groepen besproken werd. Bekijk hier de presentatie.

Advies aan de gemeente

In de kring bondgenoten-buurtteams hebben ervaringsdeskundigen in het afgelopen jaar hun ervaringen gedeeld. Deze zijn samengevoegd met een eerder advies dat ANE heeft opgesteld over de inzet van ervaringsdeskundigen in de buurtteams. Een aantal direct betrokkenen heeft op het eerste concept een reactie gegeven. Inzichten uit deze koplopersbijeenkomst zullen ook worden verwerkt. Iedereen die op dit moment nog op- en aanmerkingen heeft wordt gevraagd deze te delen via cooperatieane@gmail.com.

Vernieuwde advies aan de gemeente (februari 2022).

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is een verbindend netwerk. Iedereen die als ervaringsdeskundige of als bondgenoot kennis en ervaringen wil delen, en daarmee inzichten inbrengt en ophaalt is welkom. Kom erbij! Doe mee met de kring bondgenoten-buurtteams van ANE. Aanmelding kan via cooperatieane@gmail.com of reinschip@hotmail.com.

Ga naar de inhoud