Verslag “De Ontmoeting: ervaringsdeskundigen vertellen…” maandag 26 oktober

Ongeveer vijftig collega’s van WPI maakten onlangs via ZOOM kennis met Ayaan, Patrick, Grietje en Heleen, vier ervaringsdeskundigen werkzaam in het sociaal domein. WPI collega Martin Hamelink, kartrekker bij het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE), kwam er in zijn zoektocht naar banen voor ervaringsdeskundigen bij WPI achter dat nog veel collega’s niet bekend zijn met de term ervaringsdeskundigheid. Dus ook niet met de voordelen die het de collega’s van WPI biedt.

Ervaringskennis is nog geen ervaringsdeskundigheid

Het inzetten van ervaringsdeskundigen is in opmars. Het uitleggen van wat ervaringsdeskundigheid is echter niet zo eenvoudig. Ervaringsdeskundige Grietje werkzaam in de GGD legde in “De Ontmoeting” uit dat iemand die te maken heeft gehad met armoede, psychische problemen of verslaving, én ervaring heeft met weer de weg terug vinden naar een prettig leven ervaringskennis heeft. “Maar er is meer nodig om ervaringsdeskundige te worden en daadwerkelijk andere mensen te kunnen ondersteunen.”

Ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij het voorkomen van stigmatisering

Ook de ervaringen van Heleen (ervaringsdeskundige bij De Regenboog Groep) en Ayaan (ervaringswerker bij een maatschappelijke partner) lieten zien hoe een goed bedoelde brief iemand kan demotiveren. Of hoe goed bedoelde adviezen of verwijzingen, door ons ambtenaren, hun doel missen wanneer er niet echt aangesloten wordt bij de leefwereld van de klant. Stigmatisering vindt regelmatig (onbewust) plaats. Grietje haar medicijn? “Zorg voor diversiteit door ervaringsdeskundigen op verschillende niveaus in te zetten, dus bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige teamleider en ervaringsdeskundige beleidsmedewerkers én ga het gesprek met elkaar aan. Alleen zo ontstaat een werkelijk wederzijds begrip.”

Ervaringsdeskundigen vinden snel aansluiting bij de klant

Ervaringsdeskundige Patrick, werkzaam in een van de vier Verbondsteams (pilot buurtteams), vertelde ook hoe hij zijn ervaringskennis benut en hoe hij erin slaagt hiermee sneller aansluiting te vinden bij klanten. “Ik doorgrond eerder aan welke ondersteuning écht  behoefte is.” Lastige klanten. Lastig te bereiken klanten. Continue, meervoudige problematiek. Het winnen van vertrouwen. Uitdagingen waarbij ervaringsdeskundigen goed kunnen ondersteunen. Hun persoonlijke verhalen maakten heel duidelijk wat ervaringskennis kan betekenen voor de Amsterdammer, en welke toegevoegde waarde dit kan hebben voor de gemeente in haar wens de dienstverlening nóg meer op maat te maken. De Amsterdammer centraal, immers!

Kennismaking als eerste stap

Met webinars als deze wil het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) het onderwerp “Ervaringsdeskundigheid” op de kaart zetten. De WPI collega’s uitleggen welke voordelen het biedt. Martin: “Het zou fantastisch zijn als WPI de inzet van ervaringskennis omarmt en daarmee haar dienstverlening verrijkt.” Het ANE heeft ruime ervaring met het inzetten en ondersteunen van ervaringsdeskundigen en denkt graag met de gemeente mee!

Maak kennis met ervaringsdeskundigen en/of de mogelijkheden tot het inzetten van ervaringsdeskundigen op jouw afdeling. Contact m.hamelink@amsterdam.nl.

Lees ook het verslag over hoe duurzaam banen te creëren voor ervaringsdeskundigen.

Meer informatie over het ANE en haar activiteiten zijn te vinden op de website: www.amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Ga naar de inhoud