Verslag eerste bijeenkomst over betrekken van ervaringskennis naasten en oproep vervolgbijeenkomst 8 mei

Op 8 mei komen we weer bij elkaar om te praten over de vraag of er behoefte is om vanuit ANE een kring naasten op te zetten. 

In het eerste gesprek, op 12 april, hebben we indrukwekkende verhalen gehoord van de aanwezigen over de ervaringen die zij hebben gehad met naasten: daarbij waren er 3 mensen die praten vanuit hun rol als kind van hun ouders en twee als ouders van hun kind of kennis. We constateerden dat de verschillende rollen, ofschoon soms leidend tot verschillende ervaringen, ook veel herkenbaarheid hadden (als kind van én als ouder van loop je tegen soortgelijke problemen aan). 

Een aantal zaken die voorbijkwamen:

– hoe om te gaan met (huiselijk) geweld.

– wat kun je doen als de hulpverlening niet naar je luistert.

– wat kun je doen in een crisissituatie.

– hoe kun je de omgeving betrekken bij de persoon in kwestie.

– wat te doen als je niets mag doen van de persoon in kwestie, en je zorgen maakt

In het algemeen willen we op zoek gaan naar manieren om de ervaringskennis van naasten beter te kunnen benutten, als het gaat om:

– inzet van zorg (ook voor naasten zelf).

– beschikbaar krijgen van ervaringskennis, zodat naasten die in een lastig pakket zitten daar gebruik van kunnen maken. 

– invloed uitoefenen op beleids- en uitvoerings niveau. 

Volgende bijeenkomst: 8 mei 2023, van 10-12 uur bij de vrijwilligersacademie, Keizersgracht 334

Aanmelden kan bij Eric van der Eerden via eric@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

Ga naar de inhoud