Verslag webinar “Werken met jouw ervaringskennis: hoe doe je dat?”

De kring “Werk & Stage” organiseerde op 25 november het webinar: “Werken met jouw ervaringskennis: hoe doe je dat?”

De goedbezochte online sessie was in drie delen onder te verdelen:

  1. Brief en CV opstellen
  2. Hoe presenteer je jezelf
  3. Waar kun je op het werk tegenaan lopen?
  1. Brief en CV opstellen

Hoe pak je dat aan? Wat zijn handige tips hierbij?

Jean-Marc Vaatstra (CV Coach, gemeente Amsterdam) vertelde dat je eventuele gaten op een CV op een creatieve manier kunt opschrijven. Benoem vrijwilligerswerk als werkervaring op jouw CV. Uiteraard zet je daar dan onder dat het op vrijwillige basis is. Bijvoorbeeld:

Individueel begeleider

Op vrijwillige basis voor kwetsbare bewoners in Amsterdam.

Het gaat hierbij vooral wat je hebt gedaan, niet zo zeer hoe je het noemt.

Van objectieve werknemersvaardigheden maak je een opsomming. Begin deze zinnen altijd met een werkwoord. Dat maakt het CV actiever. Bijvoorbeeld:

Invullen van lastige formulieren voor anderstaligen

In plaats van:

Anderstaligen helpen met formulieren invullen

Je kunt twee kopjes maken met werkervaring op een cv. Relevante werkervaring en overige werkervaring. Bij relevante werkervaring schrijf je op wat aansluit bij de functie waarop je solliciteert. Bij overige de rest. Je maakt nooit 1 cv voor alle banen waarop je reageert, maar je maakt een cv per vacature.

In het laatste stukje niet alleen vragen “wat heb ik niet wat anderen wel hebben”, maar juist doorvragen. Wat kan ik doen om volgende keer wel uitgenodigd te worden?? (werk en opleiding bijvoorbeeld). Kortom, het kan helpen als je goed kunt aangeven wat jij komt brengen, wat jij toevoegt.

Kwetsbaar opstellen kan vertrouwen kweken. Navragen en doorvragen bij afwijzingen kan helpen duidelijk te krijgen waarop andere kandidaten dan zijn uitgekozen, of met andere woorden; wat heb jij niet wat zij wel hebben?

Welke tips heb jij voor het vinden van vacatures?

Tips: HalloWerk (account aanmaken via jouw klantmanager), 020werkt applicatie, jouw eigen netwerk, uitzendbureau’s zoals Olympia, Unique, Manpower en ook de website van de gemeente Amsterdam.

Lothar de Graaff (Accountmanager Banenafspraak, Werkgeversservicepunt gemeente Amsterdam) zou vanuit zijn contacten met werkgevers aangeven hoe er naar een cv en brief wordt gekeken. Helaas lukte het hem niet erbij te zijn. Voor handige regelingen en subsidies die kunnen helpen, verwijst hij naar deze website hieronder. Denk aan mogelijke proefplaatsingen die werkgevers en werknemers kunnen helpe een rol uit te vinden, te ontwikkelen of andere regelingen die in dienst treden makkelijker kunnen maken:

www.wspgrootamsterdam.nl

Voor vragen is Lothar bereikbaar op: l.de.graaff@amsterdam.nl / 06-2061 9517.

2. Hoe presenteer je jezelf als ervaringsdeskundige

Hoe presenteer jij jezelf als Ervaringsdeskundige tijdens een sollicitatie?

Daan Neleman (Ervaringsdeskundig Coach HVO, Ervaringsdeskundige Buurtteam) gaf aan dat werken met ervaringskennis vooral pionieren betekent. Hij vindt het belangrijk dat je laat zien dat je een herstelproces hebt doorgemaakt. Het gaat erom hoe je dit hebt getransformeerd naar ervaringskennis die je kunt inzetten in je werk als Ervaringsdeskundige. Daan stipt aan dat dit de belangrijkste reden is waarom hij werd aangenomen, maar ook waarop hij geselecteerd werd. Ervaringskennis is een toevoeging, een extra competentie die je meeneemt.

Hoe presenteer je jezelf in het team?

Openheid over jouw ervaring is belangrijk. Ga niet in de verdediging over meer of minder “ervaringsdeskundig” zijn. Maar… wees wel duidelijk dat je duidelijk een andere rol hebt. Jouw ervaring is een extra, een toevoeging. Via ANE en andere ervaringsdeskundige collega’s komen we ook bij elkaar om te reflecteren op onze rol. Daarnaast zijn er andere competenties die je hebt: een teamplayer zijn (samen willen leren), initiatief nemen, kunnen netwerken. Individuele competenties die je verder kunnen brengen en het respect in het team kunnen vergroten.

Hoe ga je om met tegenslagen of onbegrip van collega’s?

Ga er vooral open over in gesprek. Ook als een collega of teamleider niet goed weet hoe ze jou moeten inzetten, jouw rol moeten ontwikkelen. Zie het niet als kritiek, maar vooral als nieuwsgierigheid. Ervaringsdeskundigheid is nieuw. Het is mooi om te zeggen dat je graag samen wil leren hoe ervaringsdeskundigheid in te zetten in het werk. En dat ook zij dit kunnen gebruiken om beter aan te sluiten op de Amsterdammer. Voorbeeld: toen ik begon had mijn teamleider geen idee wat ze met ervaringsdeskundigheid aan moest, nu is ze haast een pleitbezorger.

3. Waar kun je op het werk tegenaan lopen?

Hanne van Noordt (Ervaringsdeskundige Buurtteam) geeft aan dat het in haar situatie heeft geholpen dat zij is aangenomen door een organisatie waar zij ook vrijwilligerswerk heeft gedaan. Via hen werkt ze in een Buurtteam.

Wat betreft eventueel onbegrip van collega’s op de werkvloer heeft zij intervisie met collega’s van Team Ed wat haar helpt hiermee om te gaan: ”Daar merk ik dat ik niet de enige ben die hiertegen aan loopt. Als enige ervaringsdeskundige in een team, kan je snel de neiging krijgen te denken dat dat onbegrip aan jou ligt.”

Begrip en aandacht voor jouw rol vanuit de teamleider is belangrijk voor het ontwikkelen van jouw rol. Denk hierbij ook aan ruimte en tijd voor (is hiervoor al genoemd) evaluatiegesprekken met de teamleider, aanvullende trainingen of een opleiding. Ook is het belangrijk dat jouw teamleider en het management openlijk laten merken dat ze ervaringsdeskundigheid belangrijk vinden. Als je met collega’s te maken hebt die allemaal een andere expertise hebben en het druk hebben met hun werk, dan loop je kans dat de samenwerking met jou wordt vergeten of als minder belangrijk wordt gezien. “Bij mij was mijn teamleider ook te druk met andere dingen, er lag veel op hun bord. Ik heb op gegeven moment aan de bel getrokken, want ik dreigde te verzuipen.” In een pioniersfunctie moet je mondig kunnen zijn en voor jezelf kunnen opkomen, vooral in een situatie, zoals met de Buurtteams in Amsterdam, waar sprake is van een grote transitie en drukke collega’s.

Je kunt zelf ook de samenwerking bevorderen door persoonlijk met mensen in gesprek te gaan, ook in de pauzes. Het helpt als je elkaar beter leert kennen. Je krijgt meer begrip voor elkaar en het maakt bovendien het werk ook leuker.

Naar de inhoud springen